Hoe u thuis een profielpijp met uw eigen handen buigt

De vraag hoe een profielpijp moet worden gebogen zonder hiervoor speciale apparatuur te gebruiken, wordt gesteld door veel van degenen die op hun persoonlijke perceel een kas gaan bouwen. Dergelijke constructies, gemaakt van gebogen buizen, laten niet alleen aanzienlijk meer licht binnen, maar zijn ook zeer stabiel en duurzaam in vergelijking met constructies gemaakt van houten blokken. Het lijkt erop dat het niet eenvoudig is om een ​​professionele pijp te buigen en er een gebogen structuur van te maken, maar als je de kenmerken van dit proces begrijpt, is het heel goed mogelijk om het effectief uit te voeren met de eenvoudigste apparaten hiervoor.

Zelfgemaakte constructies gemaakt van gevormde buizen worden gekenmerkt door een goede betrouwbaarheid en een laag metaalverbruik

Zelfgemaakte constructies gemaakt van gevormde buizen worden gekenmerkt door een goede betrouwbaarheid en een laag metaalverbruik

Wat is de moeilijkheid om profielproducten te buigen

De essentie van het buigen van gewalst metaal, ongeacht de vorm van het profiel, is dat de profielbuizen een gedeeltelijke of volledige buiging krijgen. Een dergelijke technologische bewerking wordt op twee manieren uitgevoerd: door alleen door druk op de gebogen buis te werken of door het gedeelte van de buis in het gebied waarvan het buigen wordt uitgevoerd, extra te verwarmen. Tijdens het buigen werken twee krachten gelijktijdig op de metalen buis:

 • samendrukkende kracht (vanaf de binnenkant van de bocht);
 • trekkracht (van buiten het gebogen gedeelte).

Het is het effect van dergelijke multidirectionele krachten die de moeilijkheden veroorzaken die kenmerkend zijn voor het buigproces van gevormde pijpen.

 1. Segmenten van het buismateriaal, die van vorm veranderen tijdens het buigproces, kunnen de uitlijning van hun positie verliezen, wat ertoe leidt dat individuele secties van de buis zich in verschillende vlakken zullen bevinden;
 2. De wand van de professionele buis, die zich aan de buitenkant van de bocht bevindt en onder spanning staat, is mogelijk niet bestand tegen de belasting en barst.
 3. De binnenwand van de buis, onderhevig aan compressie, kan bedekt worden met plooien die op een golf lijken.
Technische kenmerken van profielbuizen

Technische kenmerken van profielbuizen

Als u geen rekening houdt met de subtiliteiten van een dergelijk technologisch proces, kunt u in plaats van de profielpijp te buigen, eenvoudig het product verpletteren en het onherroepelijk verpesten.

Om dit te voorkomen, moet niet alleen rekening worden gehouden met de kenmerken van het buismateriaal, maar ook met de geometrische parameters - de afmetingen van de sectie, de dikte van de wanden, de straal waarnaar moet worden gebogen. Als u het bovenstaande kent, kunt u de juiste technologie kiezen en de professionele buis correct buigen, zonder deze te verpletteren en geen gegolfd oppervlak te krijgen.

De noodzaak om rekening te houden met het profiel

De categorie profielpijpenwalsen omvat producten met verschillende dwarsdoorsnedevormen - rond, vierkant, ovaal of platovaal. Ondanks deze variëteit worden rechthoekige of vierkante buizen voornamelijk gebruikt voor de bouw van een kas of schuur. Dit komt doordat het veel gemakkelijker is om de buitenbekleding op hun vlakke wanden te monteren.

Het assortiment modern gevormde pijpen is zeer divers. Hun geometrische parameters, waarvan de dwarsdoorsnede en de wanddikte de belangrijkste zijn, bepalen de plastische mogelijkheden van het product. Dit laatste kenmerkt een dergelijke indicator als de minimaal toegestane kromtestraal. Met deze parameter kunt u bepalen tot welke minimale straal de professionele buis kan worden gebogen zodat deze geen schade oploopt.

Voorkom veelgemaakte fouten die werkstukken kunnen beschadigen

Voorkom veelgemaakte fouten die werkstukken kunnen beschadigen

Om een ​​dergelijke parameter van een buis met een vierkant of rechthoekig profiel als minimale buigradius te bepalen, is het voldoende om de hoogte van het profiel te kennen. Als u een profielbuis met een rechthoekige of vierkante doorsnede gaat buigen, dient u zich aan de volgende aanbevelingen te houden.

 • Buizen met een profielhoogte van maximaal 20 mm kunnen worden gebogen in secties waarvan de lengte groter is dan een waarde gelijk aan 2,5xh (h is de profielhoogte).
 • Producten met een profielhoogte van meer dan 20 mm kunnen met succes worden gebogen in secties, waarvan de lengte overeenkomt met 3,5xh en meer.
Minimale buigradii van stalen buizen

Minimale buigradii van stalen buizen

Dergelijke aanbevelingen zijn nuttig voor degenen die profielbuizen met hun eigen handen gaan buigen om er rekken, luifels en verschillende framestructuren van te maken. In dit geval moet er echter rekening mee worden gehouden dat de mogelijkheid van hoogwaardige buiging van buizen ook wordt beïnvloed door de dikte van hun wand. Producten met een wanddikte van minder dan 2 mm mogen helemaal niet worden gebogen en, indien nodig, om er structuren van te maken, moeten gelaste verbindingen worden gebruikt.

Thuis is het mogelijk om professionele buizen die zijn gemaakt van koolstofstaal of laaggelegeerde staalsoorten te buigen, waarbij alleen rekening wordt gehouden met bepaalde nuances. Na het buigen kunnen dergelijke buizen terugveren en terugkeren naar hun oorspronkelijke staat, dus de voltooide constructies moeten opnieuw worden aangebracht volgens de sjabloon. De hoeveelheid terugvering wordt gekenmerkt door een dergelijke parameter van gevormde buizen als het plastische weerstandsmoment - Wp. Deze parameter wordt aangegeven in de bijbehorende documentatie (hoe lager deze is, hoe minder de professionele buizen zullen springen tijdens het buigproces).

Kenmerken van de meest populaire pijpbuigmethoden

In industriële of thuisomstandigheden worden professionele buizen zowel met verwarming als in koude toestand gebogen. Verwarming, die wordt geproduceerd met een gasbrander, verhoogt de ductiliteit van het metaal aanzienlijk, zodat er minder inspanning nodig is om te buigen. Buizen met een kleine doorsnede kunnen zonder verwarming worden gebogen, omdat ze al een goede ductiliteit hebben.

Regelgevende aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van verwarming zijn alleen beschikbaar voor producten met een ronde doorsnede. Het wordt dus aanbevolen om buizen met een doorsnedediameter groter dan 10 cm te verwarmen alvorens te buigen. In gevallen waar het nodig is om vierkante of rechthoekige buizen te buigen, is het de moeite waard om u te concentreren op uw eigen ervaring of het advies van andere thuisvakmensen.

 1. Zonder voorverwarming worden buizen gebogen waarvan de profielhoogte niet groter is dan 10 mm.
 2. Als de profielhoogte van buizen groter is dan 40 mm, moeten ze voor het buigen worden verwarmd.
Bepaal voordat u met het werk begint de buigmethode

Bepaal voordat u met het werk begint de buigmethode

Als u een pijpenbuiger tot uw beschikking heeft, kunt u probleemloos buizen met een profielhoogte van 10–40 mm koud buigen. Bij afwezigheid van een dergelijk apparaat, is het noodzakelijk om te beslissen hoe een buis moet worden gebogen zonder een pijpenbuiger, nadat eerder eenvoudige tests zijn uitgevoerd. Ze helpen u te bepalen of u de buis moet verwarmen voordat u deze buigt of niet. Deze tests worden als volgt uitgevoerd. Het ene uiteinde van de buis wordt in een bankschroef geklemd en op het andere wordt een buis met een groot intern gedeelte geplaatst. Als het met behulp van een dergelijke schouder mogelijk is om een ​​buis die in een bankschroef is geklemd, te buigen, kunt u dit proces uitvoeren zonder voorverwarmen.

Het buigen van buizen met verschillende methoden wordt goed gedemonstreerd door een trainingsvideo, maar het is niet overbodig om dit proces vooraf uitgebreid te bestuderen.

Buigen van professionele buizen met voorverwarming

Om een ​​profielpijp met uw eigen handen te buigen met behulp van de hete methode, moet u deze eerst met zand vullen. Dit maakt de bocht beter en uniformer. Omdat je te maken hebt met heet metaal, moet al het werk worden gedaan met zware canvas handschoenen. Het buigen zelf, waarvan de implementatie in de video te vinden is, wordt in de volgende volgorde uitgevoerd.

 • Beide uiteinden van de profielbuis moeten worden afgesloten met pluggen, die zijn gemaakt van houten blokken. De lengte van dergelijke pluggen moet 10 keer de breedte van hun basis zijn, die op zijn beurt een oppervlakte moet hebben die twee keer zo groot is als het gat in de buis, gesloten met hun hulp.
 • Na het aanpassen van de pluggen aan het inwendige deel van de buis, worden er 4 lengtegroeven gemaakt op een van hen, die nodig zijn om het gas te verwijderen dat zich ophoopt in de buis wanneer het zand wordt gevuld en deze wordt verwarmd.
 • Het deel van de professionele buis dat u wilt buigen, moet voorgegloeid zijn.
 • Als vulmiddel voor de buis moet zand met een gemiddelde korrelgrootte worden gebruikt. Als er geen geraffineerd bouwzand is, kunt u het nemen, zelfs uit een kinderzandbak, maar het moet goed worden voorbereid. Het zand wordt dus eerst gezeefd door een zeef met een maaswijdte van 2-2,5 mm om er grind en steentjes uit te verwijderen, en het uiteindelijke zeven wordt uitgevoerd op een zeef met een maaswijdte van 0,7 mm. Een laatste zeven is nodig om stofinsluitsels uit het zand te verwijderen, die bij verhitting kunnen sinteren.
 • Bereid zand moet worden gecalcineerd bij een temperatuur van 150 graden Celsius.
 • Voordat het met zand wordt gevuld, wordt het ene uiteinde van de buis afgesloten met een plug, waarop geen gasafvoerkanalen zijn. In het tweede uiteinde wordt een trechter gestoken waardoor het geprepareerde zand in porties wordt gegoten. Om ervoor te zorgen dat het zand de gehele binnenholte van de buis gelijkmatig en dicht vult, moet u bij het vullen op de wanden van het product kloppen met een houten of rubberen hamer.
 • Nadat de buis volledig is gevuld met zand, wordt het tweede uiteinde ook afgesloten met een plug.
 • Het gebied dat wordt verwarmd om verder te buigen, moet worden gemarkeerd met krijt.
 • De buis moet worden vastgezet in een bankschroef met een sjabloon of in een buisklem. In dit geval is het belangrijk dat de lasnaad, indien aanwezig op het oppervlak van het product, aan de zijkant zit. Aan deze eis moet worden voldaan omdat het ongewenst is om de lasnaad aan druk of spanning te onderwerpen.
 • Het gedeelte van de buis, voorheen gemarkeerd met krijt, wordt roodgloeiend verwarmd met een gasbrander. Na volledige opwarming wordt de buis voorzichtig gebogen, zonder plotselinge bewegingen te maken, in één stap, waarbij de inspanningen strikt in het verticale of horizontale vlak worden uitgeoefend.
 • Nadat de gebogen buis is afgekoeld, wordt het resultaat vergeleken met een sjabloon. Als alles normaal is, worden de kurken van de uiteinden van het product verwijderd en wordt zand uitgegoten.
De juiste technologie voor handmatig warmbuigen

De juiste technologie voor handmatig warmbuigen

Deze methode, die gemakkelijk thuis kan worden toegepast, wordt het best gebruikt in gevallen waarin een enkele hoekbocht op de professionele buis moet worden gevormd. Herhaalde verhitting van het metaal kan leiden tot een verlies van sterkte, en dit kan niet worden vermeden als u de buis buigt om deze te gebruiken als een element van een boogconstructie.

Een buis buigen zonder voorverwarmen

Het is mogelijk om de profielbuis zelf te buigen zonder deze voor te verwarmen, al dan niet met vulmiddel. De buizen hoeven niet gevuld te worden met zand of hars waarvan de profielhoogte niet groter is dan 10 mm.

De nuances van het buigen van dunwandige pijpen van klein formaat

De nuances van het buigen van dunwandige pijpen van klein formaat

Er is een andere techniek, waarbij een veer wordt gebruikt met een dichte wikkeling van spoelen in plaats van een vulmiddel, dat in de binnenholte van een professionele buis wordt gestoken en de wanden van het product beschermt tegen vervorming en tegen overmatige veranderingen in hun dikte tijdens het buigen.

Tekening en details van mechanische buisbuiger voor profielbuizen

Tekening en details van mechanische buisbuiger voor profielbuizen

Het ontwerp van een elementaire buisbuiginrichting is eenvoudig en beschikbaar voor zelfproductie.

Het ontwerp van een elementaire buisbuiginrichting is eenvoudig en beschikbaar voor zelfproductie.

Voor degenen die profielbuizen met hun eigen handen moeten buigen, zonder ze eerst te verwarmen, kunt u de trainingsvideo en de volgende eenvoudige aanbevelingen gebruiken.

 1. Het is mogelijk om de vereiste bocht op gevormde buizen te verkrijgen met behulp van de eenvoudigste apparaten - bankschroeven, doornen, buigplaten.
 2. Voor producten met een rond profiel kunt u een handmatige pijpenbuiger gebruiken. Bij deze inrichting is het noodzakelijk om de werkrollen opnieuw te maken, waarbij de vorm van de uitsparing moet overeenkomen met het profiel van de buis.
 3. De meest efficiënte en nauwkeurige manier om buizen te buigen, is door een rolvormmachine te gebruiken, die kan worden gekocht of met de hand kan worden gemaakt.

Apparaten voor het buigen van buizen

De vraag hoe u een pijp buigt zonder pijpenbuiger, zal geen problemen opleveren als u de eenvoudigste apparaten gebruikt om deze bewerking uit te voeren. Buizen kunnen koud worden gebogen met de volgende apparaten.

 • In gevallen waarin het nodig is om een ​​zachte (aluminium) of stalen buis met een profielhoogte van niet meer dan 10 mm te buigen, wordt een horizontale plaat met gaten gebruikt, waarin aanslagen worden gestoken - metalen pinnen. Deze pinnen worden gebruikt om producten te buigen volgens de vereiste parameters. Deze methode heeft twee ernstige nadelen: lage buignauwkeurigheid en ook het feit dat het een aanzienlijke fysieke inspanning vereist.
 • Producten met een profielhoogte van 25 mm kunnen het beste worden gebogen met rolinrichtingen. De buis is stevig bevestigd in een bankschroef en de kracht wordt uitgeoefend op het onderdeel dat moet worden gebogen met een speciale rol. Dit apparaat stelt je in staat om een ​​betere bocht te krijgen, maar vereist ook fysieke inspanning.
Door de lange arm van deze tool kun je redelijk dikke pijpen hanteren.

Een optie, zoals ze zeggen, met haast. De lange arm van dit uiterst ongecompliceerde apparaat stelt u in staat om met vrij dikke buizen om te gaan.

Elementaire apparaten helpen om een ​​eenmalige buiging van de buis te maken.

Elementaire apparaten helpen om een ​​eenmalige buiging van de buis te maken.

Voor het vormen van een bocht met een grote kromtestraal op professionele stalen of aluminium buizen, worden stationaire ronde sjablonen gebruikt, waarop speciale klemmen zijn gemonteerd om het product te bevestigen. Bij een dergelijk apparaat wordt de buis ook handmatig gebogen, met moeite in de groef van de sjabloon te leggen, waarvan de vorm exact overeenkomt met de vereiste buigradius.

Multiplex en metalen nietjes - alles wat je nodig hebt om een ​​buigmal te maken

Multiplex en metalen nietjes zijn alles wat je nodig hebt om een ​​buigmal te maken

Buigende plaat

Om thuis effectief stalen of aluminium buizen te buigen, kunt u een achteraf aangebrachte buigplaat maken aan de hand van de volgende richtlijnen.

 1. De rol van zo'n plaat wordt gespeeld door een paneel dat uit dik plaatstaal is gesneden.
 2. Het op deze manier gemaakte paneel wordt aan de paal gelast, die op een speciale sokkel is geïnstalleerd.
 3. In het paneel zijn twee gaten geboord die nodig zijn voor het aanbrengen van bouten die dienen als aanslagen voor de profielbuis.
 4. Op een van de aanslagbouten is een speciaal mondstuk geïnstalleerd, met behulp waarvan de buigradius wordt aangepast.
 5. Om de coaxialiteit van de buissecties naast de bocht te waarborgen, wordt een metalen plaat over het werkstuk geplaatst, vastgezet met bouten.
Schema van een standaard voor het buigen van gevormde buizen

Schema van een standaard voor het buigen van gevormde buizen

Het principe van het maken van een eenvoudig zelfgemaakt buigapparaat

Het principe van het maken van een eenvoudig zelfgemaakt buigapparaat

Op het moment dat u zo'n gemoderniseerde pijpenbuiger niet gebruikt, kan het voetstuk worden aangepast om verschillende loodgieterswerkzaamheden uit te voeren.

Doorn buigen

Voor het buigen van thuisprofielpijpproducten waarvan de wandhoogte niet groter is dan 25 mm, kunt u een speciale doorn maken. Voor deze doeleinden is het beter om een ​​dimensionale werkbank te gebruiken, op het oppervlak waarvan voldoende ruimte is voor een dergelijk apparaat. Om de optimale locatie te selecteren voor het element dat de buigzame buis bevestigt, worden vaak gaten gemaakt aan het ene uiteinde van de werkbank. Een speciaal sjabloon zorgt voor de vereiste buigradius van de professionele buis, die kan worden gemaakt van dik multiplex of een metalen hoek als u deze vaak gaat gebruiken.

Buigen van een profielbuis met een doorn

Buigen van een profielbuis met een doorn

Profielbuiger-applicatie

Als u veel werk hebt aan het buigen van gevormde buizen, is het natuurlijk beter om hiervoor een speciale machine te maken, waarvan de tekeningen gemakkelijk te vinden zijn op internet. We zullen deze kwestie hier niet bespreken, aangezien er meer in detail op wordt ingegaan in de artikelen op de onderstaande links.

Een van de vele mogelijkheden voor een zelfgemaakte profielbuigmachine

Een van de vele mogelijkheden voor een zelfgemaakte profielbuigmachine

Je kunt niet zonder zo'n machine, ook al moet je buizen buigen met een grote doorsnede van het profiel. De belangrijkste werklichamen van een dergelijke machine, die wordt gekenmerkt door een grote veelzijdigheid, zijn drie rollen, waarvan er twee onbeweeglijk zijn bevestigd, en door de positie van de derde te veranderen, regelen ze de buigradius van het product. Als aandrijving van een dergelijke inrichting worden een kettingoverbrenging en een hendel gebruikt, die de operator draait.

Uiteraard zijn er veel opties voor apparaten waarmee u gevormde buizen effectief kunt buigen voor de vervaardiging van een kas, schuur of andere constructies. Nadat u deze opties heeft overwogen en degene heeft gekozen die het beste bij uw mogelijkheden en behoeften past, kunt u uzelf altijd voorzien van een handig en goedkoop pijpbuigapparaat.

Artikelbeoordeling:

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren

(stemmen:

5

, gemiddelde score:

5,00

uit 5)

Bezig met laden...

In het dagelijks leven heb je niet vaak te maken met de noodzaak om gevormde pijpen te buigen. Deze taak wordt meestal geconfronteerd met de eigenaren van zomerhuisjes of privéhuizen - mensen die eraan gewend zijn alles met hun eigen handen te doen.

Wat is de moeilijkheid om gevormde pijpen te buigen

Ongeacht de vorm van het buisprofiel, de essentie van het buigproces is om het product een gedeeltelijke of volledige buiging te geven. Dit kan alleen worden bereikt door een bepaalde externe invloed toe te passen - uitsluitend druk of een combinatie van verwarming en druk.

prieel met gebogen pijp

Vanuit fysisch oogpunt werken tijdens het buigen twee tegengestelde krachten gelijktijdig op een profielpijp:

 • Trekkracht. Het blijkt aan de buitenkant van de bocht.
 • Compressiekracht. Geleid naar de binnenkant van het gebogen gedeelte.

correct vouwschema

De tegenovergestelde richting van deze krachten is precies verantwoordelijk voor enkele van de moeilijkheden die vaak optreden bij het buigen van buizen:

 • Verschillende secties van de buis in de buigzone kunnen ongelijk van vorm veranderen, wat onvermijdelijk zal leiden tot een schending van hun uitlijning.
 • De wand van de buis aan de buitenkant van de bocht kan onder sterke spanning aan kracht verliezen of zelfs barsten.
 • Aan de binnenkant van de bocht daarentegen ontstaan ​​vaak plooien tijdens compressie.

krom

Om deze problemen te vermijden, en om geen verfrommeld metalen oppervlak te krijgen in plaats van een gelijkmatig gebogen buis, is het noodzakelijk om rekening te houden met het type materiaal en de talrijke geometrische parameters van het product: wanddikte, doorsnedediameter, buigradius. Als u deze kenmerken kent, kunt u de optimale vouwmethode kiezen.

Notitie! Experts zeggen dat het beter is om profielbuizen met een wanddikte van minder dan 2 mm niet te buigen. De sterkte bij de plooien zal vrij laag zijn, zelfs met een perfecte naleving van de technologie. Voor dergelijke buizen is het beter om de voorkeur te geven aan lasverbindingen.

Het principe van het gebruik van een pijpenbuiger

Het is niet altijd mogelijk om een ​​profielbuis (zeker bij producten met een grote diameter) met de hand te buigen. Voor deze doeleinden zijn er speciale apparaten - pijpbuigers. Een standaard pijpenbuiger is uitgerust met een aandrijfwiel dat, bewegend langs een van de randen, het pijpgedeelte voorzichtig in de gewenste richting buigt.

pijpenbuiger

Er zijn twee soorten pijpbuigers:

 • Handleiding. Het wiel van het apparaat wordt handmatig bediend door middel van een speciale handgreep. Zeer geschikt voor buizen met een kleine doorsnede.
 • Elektrisch. Het gebruik van dergelijke apparaten is gerechtvaardigd in gevallen waarin het werkvolume groot genoeg is en de leidingen zelf solide afmetingen hebben. Het apparaat is aangesloten op een standaard voedingsnetwerk en de beweging van het wiel wordt uitgevoerd door middel van een elektrische aandrijving. Hiermee kunt u gladdere producten krijgen met tastbare tijdwinst.

Als het werk eenmalig is, is het misschien niet rendabel om uw eigen pijpenbuiger te kopen. Overweeg in dit geval om het apparaat te huren of een van de alternatieve buigmethoden te overwegen.

Is het mogelijk om thuis een buis te buigen?

Als de buis niet de grootste afmetingen heeft en de buignauwkeurigheid geen kritische parameter is, is het mogelijk om thuis een cyclus van noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Het is natuurlijk beter als er een aparte ruimte is voor deze werken, uitgerust met een werkbank, een bankschroef en ander noodzakelijk gereedschap. Bovendien zult u tijdens het werk hoogstwaarschijnlijk een slijpmachine, een lasmachine of een bron van open vuur moeten gebruiken. Mee eens, een privéwoning of appartement is hiervoor niet geschikt.

Nog een belangrijke tip. Metaal is een voldoende elastisch materiaal dat, na elke vervorming, de neiging zal hebben om zijn vroegere vorm terug te krijgen. Om deze reden moet de buis in een iets grotere hoek worden gebogen dan het project biedt. Het metaal gaat een paar graden terug en we krijgen precies de buigradius die we oorspronkelijk hadden verwacht.

flexie

Om het buigproces te vergemakkelijken, kan het overeenkomstige deel van de buis worden voorverwarmd. Het hete metaal wordt ductiel en vervormbaar, wat het proces aanzienlijk vergemakkelijkt. Voor het opwarmen worden ze het vaakst gebruikt:

 • gasbrander,
 • gasbrander.

De buis wordt voorzichtig opgewarmd op de plaats van de toekomstige bocht (de lengte van de verwarmingsplaats is gelijk aan zes buisdiameters).

Het is de moeite waard eraan te denken dat herhaalde cycli van sterke verwarming en afkoeling het metaal onvermijdelijk kwetsbaarder maken.

Alternatieve flexietechnieken

Gelukkig is het niet nodig om speciale apparatuur bij de hand te hebben om pijpen te buigen. De vindingrijkheid van mensen heeft al lang meer dan één manier bedacht om het gewenste resultaat te bereiken zonder een pijpenbuiger te gebruiken.

We gebruiken een molen

In het gebied waar het nodig is om de buis te buigen met behulp van een slijper, worden verschillende dwarssneden gemaakt. Hoe kleiner de buigradius moet zijn, hoe meer sneden u nodig heeft. In de meeste gevallen zijn drie voldoende. Verder wordt de profielpijp zonder veel moeite gebogen en worden de sneden door lassen gelast.

flexie patroon

Als de gelaste delen zorgvuldig worden geschuurd, ziet het resulterende product er erg waardig uit. ​Bij de plooi treden geen plooien of sterk krachtverlies op. Maar deze methode geeft geen ideale ronding, omdat de bocht zal bestaan ​​uit verschillende rechte delen die onder een hoek ten opzichte van elkaar zijn geplaatst.

vouw met een molen

Lente methode

Om de veer te maken heb je een staaldraad nodig met een doorsnede van 2 mm. De draad is in de vorm van het profiel gebogen zodat de zijkant van elk segment enkele millimeters kleiner is dan de corresponderende zijde van het buisprofiel en vrij kan bewegen langs zijn interne lengte.

Verder wordt de veer eenvoudig in de buis gestoken en tot de vereiste straal gebogen. Om het buigen te vergemakkelijken, kan het buisdeel worden opgewarmd.

Notitie! Om geen problemen te hebben met het verwijderen van de veer uit de holte van de profielbuis na het buigen, moet een stuk draad stevig aan het dichtstbijzijnde uiteinde worden bevestigd.

De buis vullen met zand

Deze methode valt op door zijn eenvoud en efficiëntie, want alle benodigde materialen liggen letterlijk onder je voeten:

 • Bereid twee houten wiggen voor die de buisholte goed kunnen afsluiten.
 • We slaan de houten wig stevig in het uiteinde van de buis.
 • We vullen de buis met zand, eerder gezeefd en gedroogd.
 • We rijden in de tweede wig.

Verder is een van de uiteinden van de buis gefixeerd en wordt buiging uitgevoerd. Om de procedure te vergemakkelijken, kan het buisgedeelte ook worden verwarmd. Aan het einde van het werk worden de wiggen verwijderd en wordt het zand uitgestort.

regels voor het buigen van hete buizen

Het gebruik van een dicht zandkussen helpt kromtrekken te voorkomen door een gelijkmatige, sterke vouw te garanderen.

Gewoon water zal helpen

Een uiteinde van de profielbuis wordt afgesloten met een plug, waarna water in de holte wordt gegoten. Een onmisbare voorwaarde is de aanwezigheid van een negatieve temperatuur, voldoende om de vloeistof te laten bevriezen. Nadat het water bevriest, zal de buis zonder problemen buigen en zal de bocht mooi en duurzaam zijn.

Het is belangrijk! De methode is geschikt voor niet-corrosieve non-ferro metalen buizen.

Benodigde accessoires

Om werkzaamheden aan het buigen van een profielpijp uit te voeren zonder een speciale pijpenbuiger te gebruiken, heeft u een van deze eenvoudige apparaten nodig:

 • Elementaire hendel met sjabloon.
 • Een horizontale plaat met meerdere gaten, waarin metalen aanslagen van de overeenkomstige diameter zijn aangebracht. Het apparaat is zeer geschikt voor buizen van zachte metalen of producten met een lage profielhoogte (niet meer dan 10 mm). Filigrane precisie kan hier niet worden bereikt. Bovendien kan aanzienlijke fysieke inspanning vereist zijn.
 • Rolbevestigingen. Het ene uiteinde is stevig bevestigd in een bankschroef en er wordt een rol aangebracht op de plaats van buiging, die, met de juiste fysieke impact, een gelijkmatige buiging van de vereiste straal zal geven.
 • Speciale doorn. Het armatuur is een soort sjabloon gemaakt van dik multiplex of hout. Door kracht uit te oefenen, kan de buis op de doorn worden uitgeoefend, waardoor deze zijn buigradius krijgt. Het apparaat is handig wanneer het nodig is om veelvuldig werkzaamheden uit te voeren aan gebogen gevormde buizen.

Voor de constructie van een kas, een schuur of een riolering worden gebogen metalen staven gebruikt. Om de structuur een gebogen uitstraling te geven, is het niet nodig om de hulp van specialisten in te roepen. U kunt dit alleen doen met geïmproviseerde huishoudelijke apparatuur of een pijpenbuiger.

Hoe u thuis een profielpijp buigt zonder pijpenbuiger

De gemiddelde huiseigenaar heeft zelden speciale apparatuur ter beschikking. Daarom moet je weten hoe je zelf een aluminium of stalen buis goed buigt voor een kas, een luifel (schuur) en andere benodigdheden zonder pijpenbuiger.Je kunt een metalen werkstuk een gewelfd uiterlijk geven zonder een pijpenbuiger te gebruiken. koude of warme methode. Voor de optie koud buigen worden zachte maar sterke profielen gebruikt. Hun aanbevolen diameter mag niet groter zijn dan 40 mm. Ze zijn zacht en passen er goed bij.Voor een profiel met een diameter van 40 mm en groter is de hete methode geschikt. Het impliceert het gebruik van een steekvlam, waarmee het metalen werkstuk wordt voorverwarmd. Dit maakt het buigzamer en buigzamer.

Voordat u aan het werk gaat, moet u een tekening maken. Het berekent het buigpunt en de hoekradius. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de volgende profielkenmerken:

 • Doorsnedevorm. Kan vierkant, ovaal, rechthoekig of plat zijn. De boerderij maakt meestal gebruik van een ronde pijpleiding.
 • Doorsnedegebied en wanddikte. Deze parameters zijn van invloed op de zachtheid en plasticiteit van het product.
 • Profiel hoogte. De maximale straal van de hoek hangt ervan af.
 • Alleen een correct geselecteerde methode en een uitgekiend project garanderen het behalen van een kwalitatief hoogstaand resultaat.
Foto - pijpen buigen zonder pijpenbuiger
Foto - pijpen buigen zonder pijpenbuiger

Buig de buis met een lasapparaat en een slijper

Om een ​​profielpijp met uw eigen handen te kunnen buigen, heeft u een bankschroef, een slijper en een lasapparaat nodig. We zullen analyseren hoe u dit stap voor stap kunt doen:

 1. Het anker zit stevig vast in een bankschroef.
 2. Met behulp van een molen worden kleine sneden gemaakt op de plaatsen van de voorgestelde bocht.
 3. Daarna moet het werkstuk grondig worden schoongemaakt van spanen en kunt u aan de slag.
 4. Gebruik vervolgens een lasmachine om de resulterende scheuren te lassen. Als het ontwerp niet ingewikkeld is en de fouten klein zijn, wordt een soldeerbout gebruikt.

Voor de laatste actie wordt het product geschuurd en gecoat met een anticorrosiemiddel. Dit om voortijdige roestvorming en bederf te voorkomen.

Gebruik een veer voor een rechte boog

Met behulp van een veer kan een goed gebogen boog worden verkregen. Om dit te doen, moet het passen in de maat van het profiel, zodat het gemakkelijk erin kan worden geplaatst en na voltooiing gemakkelijk kan worden verwijderd. Door het gebruik van een veer is het mogelijk om het werkstuk met elke cirkel te buigen. Bovendien beschermt het de constructie tegen vervorming en scheuren.

Zand wordt gebruikt om de buis te buigen

Om thuis een hoogwaardige boog van een profiel te krijgen, wordt zand gebruikt. Laten we eens kijken hoe dit wordt gedaan:

 1. Bevestig het werkstuk in een bankschroef. Als ze afwezig zijn, zorg dan voor een betrouwbare ondersteuning en laat de wapening tegen de hoek van de muur of in de grond rusten. Het belangrijkste is dat het product tijdens het gebruik niet beweegt.
 2. De onderrand van de pijp is verstopt met een houten hak.
 3. Als vulstof wordt er zand in gegoten. Het beschermt het werkstuk tegen scheuren en vervorming.
 4. Als het profiel niet buigt, moet het op buigplaatsen met een brander worden opgewarmd.

Hoe maak je een spoel Fijn, goed gezeefd zand wordt in de buis voor de spoel gegoten, waarna de uitlaatopeningen worden afgedicht. Het voorbereide werkstuk wordt op een pen met een geschikte diameter bevestigd en eromheen gewikkeld. Na voltooiing wordt het eindproduct enige tijd gefixeerd om de nieuwe vorm te bevestigen.

Videotraining over het buigen van een 20 mm buis zonder pijpenbuiger met zand

Water kan tijdens het winterseizoen worden gebruikt. Een pijp met bevroren vloeistof is zachter en buigzamer.

Na het maken van de bocht is het nodig om de buis een tijdje in een vaste positie te laten staan ​​- dit zal het materiaal helpen om zijn nieuwe vorm te fixeren. Als het werk in de winter wordt uitgevoerd, plaatsen de vakmensen ze zelfs in de kou.

Boog (luifel) zonder pijpenbuiger

Zoals u weet is voor een luifel bijvoorbeeld in de vorm van een boog een gebogen profielbuis nodig. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bogen gelijkmatig gebogen zijn, anders werkt de luifel niet. Nu gaan we bekijken hoe u dit kunt doen zonder gebruik te maken van een machine, een pijpenbuiger en dergelijke.

Wij hebben nodig:

 • Een steun waar we aan gaan werken, bijvoorbeeld een metalen tafel;
 • Als balk kunt u een buis van 80 bij 60 of 50 bij 50 mm nemen met een lengte van 3 meter. Maar deze methode is universeel - dus wat voor soort steunbalk je krijgt, is niet belangrijk;
 • Profielbuis 20 bij 20 of 20 bij 40 mm, die we buigen.

Procedure (stapsgewijze instructies):

 1. We verdelen de steun in 6 gelijke delen. Het is hier erg belangrijk - precies in 6 delen, ongeacht hoe lang het is;
 2. Op de scheidingslijnen is het noodzakelijk om de rekken strikt op 90 graden ten opzichte van de balk te lassen. De middelste paal is 250 mm, de dichtst bij de middelste is 250 mm * 0,8888 = 222, 22 mm en de uiterste (kleinste paal) is 250 mm * 0,5556 = 138,9 mm;

  Foto: gelaste palen aan de balk
  Foto: gelaste palen aan de balk

 3. We bevestigen de balk zelf aan een metalen tafel;
 4. We nemen de pijp die we zullen buigen, plaatsen deze op de rekken en verplaatsen deze ten opzichte van de balk met een toelage van 10-15 cm, zodat er een hendel is waarvoor je hem kunt pakken en om de rekken kunt buigen;,
 5. We binden het aan de balk met een touw (maak het vast);

  Foto: ze legden de profielpijp op de rekken en bonden deze met een touw aan de balk vast
  Foto: ze legden de profielpijp op de rekken en bonden deze met een touw aan de balk vast

 6. Vervolgens buigen we voorzichtig de buis rond de rekken en lassen we deze met een lasapparaat aan de uiteinden van de balk.

  Foto: zo krijgen we een gebogen pijp voor een luifel
  Foto: zo krijgen we een gebogen pijp voor een luifel

 7. Maak dan het benodigde aantal van dergelijke constructies (bogen), gebruik polycarbonaatplaten en je gewelfde luifel is klaar!

Belangrijke opmerking van een expert:

In de lengte van de rekken ligt het hele geheim van het buigen van de professionele pijp met een boog voor je luifel. De lengtes van de twee palen worden gevormd uit de lengte van de middelste paal (we hebben 250 mm - u kunt een andere lengte nemen, maar niet meer dan 250 mm - anders kan de buis breken bij het buigen). De coëfficiënten 0,8888 en 0,5556 zijn geldig voor elke lengte van steun en middenstijl Gelijk gebogen bogen zijn vereist om een ​​luifel te bouwen. Ze zijn gemakkelijk met uw eigen handen te maken. Voordat u met het werk begint, moet u een plaats kiezen waar de staven zullen buigen en de structuur zal worden geassembleerd. Hiervoor werkt een metalen tafel goed; een buis van 40 x 40 mm kan als balk worden gebruikt. Voor gebogen staven zijn profielbuizen 20 x 20 mm geschikt De maat van de draagbalk wordt individueel gekozen. Hecht stevig aan de tafel en is verdeeld in 6 gelijke delen. Rekken worden onder een hoek van 90 graden aan de markeringsplaatsen gelast. De buigradius is afhankelijk van de grootte van de palen. Aanbevolen lengte middenstijl 250 mm. De rekken aan de zijkanten zijn verkleind met een factor 0,8888 en worden elk met 222 mm verkregen. De buitenste steunen zijn verkleind met een factor 0,5556 ten opzichte van de middelste en worden verkregen met 77 mm. De coëfficiënten zijn universeel voor elke maat van de balk en de hoofdpaal. Vervolgens wordt het werkstuk met een touw aan de steun vastgemaakt met een tolerantie van 10-15 cm. Vervolgens wordt het rond de palen gebogen en vastgelast aan de balk op de andere kant. De rand die eerder met een touw was vastgemaakt, wordt ook aan de steunbalk gelast. De boog blijkt gelijkmatig gebogen te zijn langs de straal en kan met of zonder palen worden gebruikt. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de randen goed te lassen en de metalen staven eruit te slaan.

Voor een beter begrip van hoe u een profielpijp op de juiste manier buigt om een ​​luifel te bouwen zonder een pijpenbuiger te gebruiken, raden we u aan de video te bekijken:

Video-instructie over het buigen van professionele pijpen voor een luifel (boog) zonder pijpenbuiger

Laten we nu eens kijken hoe we een pijp kunnen buigen met een pijpenbuiger

Bij de constructie van complexe constructies worden vierkante en ronde profielen met dikke wanden gebruikt. Ze zijn moeilijk met de hand te buigen, dus een pijpenbuiger is vereist. Er zijn twee soorten machines:

 1. Handleiding. Apparaten met een eenvoudig ontwerp en niet duur in prijs. Ze zijn heel geschikt voor gebruik op de boerderij.
 2. Automaat. Ze zijn professioneel en worden gebruikt door specialisten. Ze hebben een dure prijs, waardoor ze niet geschikt zijn voor thuisgebruik.
mechanische profielbuigmachine
Foto - mechanische profielbuigmachine

Ook verschillen de machines in het werkingsprincipe en zijn ze van verschillende modellen. Laten we eens kijken naar de meest praktische:

 1. Kruisboog pijpenbuiger.
 2. Spring pijpenbuiger.
 3. Segmentale pijpenbuiger.
 4. Onderste pijpenbuiger.

Het is handig en gemakkelijk om met de pijpenbuiger te werken. Het houdt het profiel stevig vast en oefent er gelijkmatige druk op uit. De buigradius kan worden aangepast. De output is perfecte bogen.

Hoe een profielpijp voor een kas te buigen

Kas met profielbuis
Foto - Broeikasgassen van gevormde buizen

Om een ​​kas te bouwen, heb je een gebogen boogprofiel nodig. Dit kan alleen worden bereikt met behulp van een pijpenbuiger. Het is gemakkelijk om het zelf te doen. Het bestaat uit een werkblad en meerdere rollen.

Om thuis een profielpijp te buigen, moet u met een speciaal apparaat werken: een pijpenbuiger of een profielbuiger. Hun functie is de mogelijkheid om communicatie tot stand te brengen in het apparaat en het in een bepaalde positie te bevestigen. Door de druk, die zowel op de buitenhoeken als op de binnenhoeken gelijkmatig wordt uitgeoefend, ontstaat er een gelijkmatige bocht zonder scherpe druppels en scheuren. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe je een profielbuis buigt voor een kas met een breedte van 3 meter met een boog:

 1. Het aanbevolen gedeelte van het hoofdprofiel is 20 bij 40 mm en voor het hulpprofiel 25 bij 25 mm.
 2. Om de vorm in de vorm van een boog te krijgen, moet deze 4 keer door de pijpenbuiger worden gedreven.
 3. Na elke run moet de klemschroefdraad worden aangedraaid om de buigradius te vergroten.

Dergelijk werk wordt uitgevoerd met elk werkstuk dat bedoeld is voor de constructie. Het resultaat zijn perfecte, gelijkmatig gebogen gebogen profielen.

De eerste is een vrij eenvoudig apparaat dat bestaat uit een werkblad (tafel) en een aantal rollen. Door de beweging van de rollen beweegt de buis langs de werktafel en verandert van hoek, zonder de gewenste halve cirkel te vervormen.

Professionele apparaten zijn handiger in gebruik, maar hun kosten zijn vaak hoger dan 20.000 roebel. Ze worden gebruikt voor complex werk, meestal vereist voor de productie van complexe decoratieve metalen elementen. De voordelen van het model zijn onder meer de ideale straal, die letterlijk tot op een tiende nauwkeurig zal zijn. Natuurlijk is het bij het gebruik van de machine handiger om te werken, maar thuis is het praktisch niet nodig, omdat het is ontworpen om een ​​groot aantal pijpen per ploeg te verwerken.

handmatige pijpenbuiger
Foto - handmatige pijpenbuiger
We zoeken uit hoe we buizen voor een kas thuis met onze eigen handen kunnen buigen

Hoe een vierkante buis te buigen

Voor het buigen van vierkante wapening is een buigmachine nodig. U kunt het zelf maken. Het is geen complexe configuratie en wordt voltooid vanaf:

 1. profiel vaste rol;
 2. wikkelrol;
 3. lange arm.

Een dergelijke pijpenbuiger wordt als de eenvoudigste beschouwd, maar ook als zeer praktisch. Om een ​​profiel te buigen, moet u:

 1. steek de wapening tussen de rollen in de bocht;
 2. nadat u het werkstuk van een betrouwbare stop hebt voorzien, drukt u op de hendel;
 3. de wikkelrol begint het werkstuk samen te drukken en te buigen.

Op deze manier wordt de wapening onder elke gewenste hoek gebogen. Video: we buigen een vierkant metalen profiel

We buigen een rechthoekige buis in een hoek van 90 graden

Het rechthoekige profiel is moeilijk te buigen en het is moeilijk om een ​​hoogwaardige hoek te realiseren. Er verschijnen golfplooien, scheuren en andere defecten. Om een ​​kwaliteitshoek van 90 graden te bereiken, is het daarom beter om een ​​pijpenbuiger te gebruiken. Wij bieden u aan om een ​​video te bekijken over het correct buigen van een profielbuis Het voordeel van het gebruik van een pijpenbuiger is dat u de buis zeer eenvoudig en snel op 90 graden kunt buigen. Laten we in de onderstaande video kijken hoe je het correct doet:

Lees ook:

Doe-het-zelf rioolreiniging

De meeste eigenaren van zomerhuisjes, cottages en privéwoningen hebben te maken met de oplossing van de vraag hoe ze thuis een profielpijp kunnen buigen zonder een pijpenbuiger. De wens om het aangrenzende territorium op een representatieve en originele manier uit te rusten, leidt tot de noodzaak om gebogen structuren te creëren. Dit zijn luifels, tuinhuisjes, luifels en kassen voor cellulair polycarbonaat. Het kopen van in de fabriek gemaakte producten brengt kosten met zich mee die kunnen worden vermeden door staal in eigen huis te buigen. Hiervoor zijn de gereedschappen en materialen die in elke werkplaats aanwezig zijn voldoende.

Gebogen pijp
Gebogen pijp

Inhoud

Wat is het probleem van profielbuigen

Gewalst metaal, dat een rechthoekige doorsnede heeft, is gemakkelijk te gebruiken, de werkstukken kunnen onder verschillende hoeken worden samengevoegd. Moeilijkheden doen zich voor wanneer het nodig is om de details van de structuur een kromlijnige vorm te geven. Dit komt doordat er een trekkracht op de buitenwand van het product inwerkt en de binnenzijde wordt samengedrukt.

Pogingen om een ​​profielbuis te buigen zonder een pijpenbuiger gaan gepaard met de volgende problemen:

 • Scheuren in het materiaal. Als de wanddikte klein is, is metaalbreuk mogelijk.
 • Vouw aan de zijkanten. Een soortgelijk effect treedt op wanneer overmatige druk wordt uitgeoefend terwijl de werkstukken door de buiginrichtingen worden gevoerd.
 • Het uiterlijk van interne plooien. Hoe groter de hoogte van het productprofiel en hoe kleiner de richtstraal, hoe groter de kans op een dergelijk defect.
 • Onderbreking van de sectie. Treedt op wanneer een scherpe kracht op het werkstuk wordt uitgeoefend.
 • De sectieconfiguratie wijzigen. Als de technologie wordt geschonden, worden de vlakken, de lengteas verplaatst, het onderdeel is gebogen in de vorm van een spiraal.
 • De sterkte van het metaal verminderen. Een dergelijk defect is een gevolg van oververhitting en daardoor een schending van de kristalstructuur van ijzer.

Het is niet moeilijk om dergelijke complicaties te vermijden. Het is voldoende om de kwestie competent en bedachtzaam te benaderen.

Buigmethoden voor profielpijpen

De eigenaren van zomerhuisjes moeten vaak nadenken over hoe ze snel een profielpijp voor een kas kunnen buigen, zonder geld uit te geven aan professionele apparatuur. Zelfs met de beschikbaarheid van financiële middelen is het niet altijd mogelijk om direct bogen van de gewenste vorm en grootte te vinden.

U kunt een van de voorgestelde methoden gebruiken:

 • Koud buigen van leidingen. Het wordt gebruikt bij het werken met kleine profielprofielen van 10x10 mm en 10x20 mm, met een wanddikte van maximaal 1,5 mm. In dergelijke gevallen wordt de vervorming uitgevoerd door de spierkracht van de meester en kan hij zelf de staat van het metaal beheersen. Het is noodzakelijk om de positie van de sectie constant horizontaal en verticaal te meten. De juistheid van het werk wordt gecontroleerd door een sjabloon.
 • Voorverwarmen. Er wordt een vlambron gebruikt waarin het werkstuk wordt verwarmd tot het een rode kleur bereikt. Daarna wordt het gebogen naar de gewenste configuratie. Het gebogen werkstuk moet onder spanning blijven totdat het volledig is afgekoeld. Voor verwarming wordt een gasboiler, fornuis, steekvlam of landgrill met een hoog gehalte aan houtskool gebruikt.
 • Met interne vulling. Als vulstof wordt zand, machineolie of water gebruikt. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de holte zo dicht mogelijk wordt gevuld. Het beste effect wordt verkregen door water te bevriezen. Het ijs voorkomt dat de buis onder druk verplettert. Dichtheid wordt bereikt door de gaten af ​​te dichten of er houten pluggen in te slaan.
 • Sector snijden. Hiervoor is een molen met een doorslijpschijf nodig. In het profiel worden driehoekige sleuven gemaakt bij het verwijderen van de gezaagde fragmenten. Vervolgens wordt de buis gebogen en worden de randen van de sneden gelast met dunne elektroden. Deze methode is langdurig maar betrouwbaar. Het gebruik ervan elimineert kromming en vervorming.

Met tijd en creativiteit kunnen niet-standaardbenaderingen worden gebruikt.

Alternatieve flexietechnieken

Om het buigen van gevormde buizen langs de straal om de gewenste resultaten te bereiken, moet rekening worden gehouden met factoren als:

 • de plasticiteit van het bekledingsmateriaal (plaatmetaal, plastic, monolithisch en cellulair polycarbonaat);
 • dwarsdoorsnedevorm en wanddikte - vierkante producten zijn beter bestand tegen vervorming;
 • elasticiteit van metaal - bij koud vervormen moeten de werkstukken 10-15% meer worden vervormd dan de vereiste straal.

Er zijn de volgende alternatieve methoden voor het buigen van rechthoekige buizen:

 • Smeden. Het buigen wordt uitgevoerd door het werkstuk methodisch te slaan met een zware hamer. Er is vooraf een aambeeld gemaakt, waarvan de bovenkant een ronde vorm heeft. Het werkstuk is stevig met klemmen vastgemaakt aan de basis van het aambeeld. Daarna worden slagen op het profiel toegepast. Voorzichtigheid is geboden als overmatige kracht kan het product platdrukken. Het is handiger om te werken met segmenten die niet langer zijn dan 1 m.
 • Volgens het patroon. De basis voor het plaatsen van het onderdeel kan een beton-, asfalt- of betegelde site zijn. Hierop wordt een boogcontour aangebracht, waarna versterkingspennen of dunne stalen buizen in de grond worden gedreven. Het onderdeel is bevestigd aan de eerste pin. Terwijl het buigt, wordt lassen met pinnen uitgevoerd. Wanneer de elastische kracht afneemt, wordt de boog met een slijper van de pinnen afgesneden.
 • Huur onder onderdrukking. Om druk te creëren wordt een voertuig met laterale wielverlenging en zonder spatborden gebruikt. De rail past in een vooraf voorbereide stalen of betonnen groef. Daarna wordt het wiel systematisch langs het profiel gerold. Axiale uitlijning wordt gecontroleerd met de hand of metalen geleiders.

Om de kans op vervorming van de wanden van het product te verkleinen, kan er een dunne en lange stalen veer in worden gestoken. Als verwarming wordt gebruikt, koel het hete staal dan niet met water. Hieruit kan het barsten of barsten. Het is beter om de praktijk te gebruiken. Bij het gebruik van spierkracht wordt aanbevolen om een ​​lange en sterke hefboom op het vrije uiteinde van de schakel te plaatsen. Op deze manier kunt u met minder moeite het gewenste doel bereiken.

Benodigde accessoires

Om een ​​profielpijp met uw eigen handen te buigen, heeft u de volgende apparaten en uitrusting nodig:

 • roulette;
 • niveau;
 • Bulgaars;
 • lasapparaat;
 • gradenboog;
 • voorhamer;
 • zware hamer;
 • gasbrander;
 • kern;
 • stift of krijt.

Om een ​​nauwkeurig resultaat te bereiken, wordt aanbevolen om een ​​speciaal gereedschap te gebruiken. De mal is een apparaat voor het nauwkeurig berekenen en snijden van aangrenzende onderdelen. Het mechanisme wordt gebruikt voor het markeren van de uiteinden van bogen, stops, jibs en dwarsbalken. Dankzij het gebruik van een mal is de lasnaad glad en netjes.

Help de ontwikkeling van het kanaal - like, post het opnieuw, abonneer je op ons kanaal en je zult niet veel meer nuttige artikelen missen! En bezoek onze website gewijd aan zelfassemblage van verschillende leidingen .

Profielbuizen zijn onmisbaar bij het monteren van frames voor bouwconstructies. Kassen, diverse kassen, tuinhuisjes en andere objecten worden met hun hulp snel en efficiënt gebouwd. De dingen zijn echter niet zo eenvoudig.

Om zo'n buis te buigen, moet je dure speciale apparatuur gebruiken, wat niet altijd acceptabel is voor een thuisvakman. Laten we het hebben over hoe je thuis een profielpijp kunt buigen.

Profielbuis - wat is het?

Een profielbuis wordt geacht een andere doorsnede te hebben dan een ronde. Het kan rechthoekig, ovaal, zeshoekig of vierkant zijn. De buis is sterker geworden, omdat de randen de rol van verstijvers op zich nemen.

Profielproducten zijn bestand tegen aanzienlijke buigbelastingen, waardoor ze een goede keuze zijn voor de constructie van metalen frames voor gebouwen met verschillende doeleinden.

De grondstof voor de productie van gevormde buizen wordt meestal hoog- of laaggelegeerd staal. Afhankelijk van de fabricagemethode, worden elektrisch gelaste, koudgewalste en warmgewalste naadloze buizen onderscheiden.

Producten verschillen in wanddikte en profielhoogte. Van deze buizen kunnen diverse onderdelen gemaakt worden in de vorm van spanten, trappen en leuningen. Meestal wordt een profielpijp gebruikt in de constructie voor de constructie van boogconstructies en als vervanging voor een ijzeren staaf bij de constructie van frames.

Vaardigheden in het buigen van een profielpijp zijn handig voor thuisvakmensen die zelfstandig een buitenwijk willen uitrusten:

Fotogalerij

Foto van

Profielpijp in het hart van een zelfgemaakte schommel

Origineel bankje met metalen steunen

Schommelstoel met gebogen geleiders

Eenvoudige bank met gebogen leuningen

Constructie van het vizier van de ingangsgroep

Gevouwen gazebo dakspanten

Een set tuinmeubelen voor een zomerhuisje

Zomercarport voor auto-installatie

Mogelijke complicaties tijdens het werk

Het eigenlijke buigen van een dergelijke buis is het proces waarbij het element een gebogen, gladde configuratie krijgt. Dit kan alleen onder druk worden gedaan, aangezien het onderdeel een hoge sterkte heeft. Om de drukkracht die nodig is voor het buigen te verminderen, kan verwarming van het gebogen fragment worden gebruikt.

Ondanks de schijnbare eenvoud van de operatie, worden de elementen van de gewenste configuratie niet altijd verkregen als gevolg van buiging. Er doen zich vaak problemen voor. Drie zijn de meest voorkomende complicaties.

De eerste is dat de binnenkant van het profiel is gevouwen in een soort plooien die lijken op golfkarton. In de juiste versie krimpt het gelijkmatig.

variëteiten van profielbuizen

De industrie produceert vele soorten gevormde buizen. Ze verschillen in doorsnedevorm, profielhoogte, wanddikte

De tweede moeilijkheid is het scheuren van de buitenwand van de profielbuis. Het strekt zich uit tijdens het buigen. Soms is het metaal niet bestand tegen kracht en barst het. Het derde probleem is dat de buis, die van vorm verandert, de coaxialiteit van de elementen kan verliezen.

Dit betekent dat zijn fragmenten in gebogen toestand in verschillende vlakken zullen liggen. En dit is onaanvaardbaar. De praktijk leert dat alle moeilijkheden optreden door een verkeerde keuze van de buigmethode.

Om het correct te kiezen, moet u rekening houden met de plastic mogelijkheden van de profielpijp. Ze worden bepaald door de grootte en vorm van de sectie, evenals de dikte van de wanden van het product. Uit deze waarden kan de kleinst mogelijke kromtestraal worden berekend. Het wordt sterk afgeraden om te proberen een kleinere straal af te ronden.

Om de minimale radius te bepalen hebben we de sectiehoogte nodig. Het wordt als volgt berekend. De hoogte van het profiel wordt gemeten en de verdubbelde wanddikte van het product wordt hiervan afgetrokken.

Het resulterende getal is de gewenste hoogte, laten we het aangeven met h. Voor buizen met een doorsnede in de vorm van een rechthoek en een vierkant geldt de volgende regel. Indien de profielhoogte hoger is dan 20 mm, is het onderdeel bestand tegen buiging in het profiel, waarvan de minimale lengte hх3,5 is.

Producten met een profiel kleiner dan 20 mm kunnen worden gebogen over een lengte van hx2,5 en meer. Deze regel geldt voor alle leidingen. De wanddikte van het onderdeel heeft echter ook invloed op de buigbeperkingen.

Hoe dunner het is, hoe groter de kans dat het onderdeel scheurt of bekneld raakt. Deskundigen raden ten zeerste af om te proberen brede producten met een wanddikte van minder dan 2 mm te buigen. In dit geval is het optimaal om een ​​lasapparaat te gebruiken.

Defecte doorbuiging van de profielbuis

Bij het buigen van een profielpijp is het erg belangrijk om alle handelingen correct en nauwkeurig uit te voeren, anders kan het onderdeel de uitlijning verliezen of verfrommeld raken. Zo'n pijp kun je niet gebruiken.

Een ander punt om op te letten. Buizen van laaggelegeerde en koolstoflegeringen zijn zeer veerkrachtig en kunnen na het buigen als het ware “terugveren” in een poging hun vroegere vorm aan te nemen.

Dit impliceert extra werk met het product, aangezien het opnieuw moet worden aangebracht volgens een vooraf gemaakt sjabloon. Daarom wordt aanbevolen om de waarde van het plastische weerstandsmoment van een bepaalde profielpijp te achterhalen en buiging uit te voeren, rekening houdend met deze indicator. Hoe kleiner het is, hoe minder het onderdeel "springt".

Kenmerken van verschillende manieren van profielbuigen

Er zijn twee hoofdmethoden om een ​​profielpijp te buigen: koud en warm. De eerste veronderstelt dat het buigproces wordt uitgevoerd zonder voorafgaande blootstelling aan temperatuur van het onderdeel.

Terwijl de tweede alleen wordt uitgevoerd met een voorverwarmde buis. Toegegeven moet worden dat het verwarmen van het onderdeel de ductiliteit aanzienlijk verhoogt en het buigproces vergemakkelijkt.

Er zijn geen voorschriften die het gebruik van koude en warme buigmethoden voor gevormde producten strikt regelen. Ze zijn alleen beschikbaar voor buizen met een ronde doorsnede. Volgens deze normen wordt warmbuigen gebruikt voor onderdelen met een diameter van 100 mm of meer. Voor rechthoekige en vierkante buizen gelden iets andere regels.

Als u eenmalig werk heeft aan het buigen van pijpen, kunt u deze kopen, maar het is beter om een ​​hydraulische pijpenbuiger met handmatige aandrijving te huren:

Fotogalerij

Foto van

Handmatige hydraulische pijpenbuiger

Armaturen voor het bevestigen van een gebogen buis

Stalen buizen met grote kracht buigen

Loodgieters raden aan om alle buizen met een profielhoogte van minder dan 10 mm alleen koud te buigen. Producten met een profielhoogte van 40 mm en meer worden warmgebogen.

Het buigen van onderdelen met een profielhoogte van 10 tot 40 mm is aan de aannemer. Om u niet te vergissen, kunt u een proefbuigen maken. Over het algemeen kan het, indien beschikbaar, worden gebruikt om de buis te buigen zonder enige verwarming.

Als er geen speciaal gereedschap is, is het de moeite waard om de profielpijp proef te buigen. Om dit te doen, wordt een rand van het werkstuk stevig in een bankschroef geklemd. Aan het andere uiteinde wordt een buis geplaatst met een diameter groter dan die van het gebogen product.

De resulterende "schouder" moet krachtig worden getrokken, het product buigen. Als het onderdeel buigt, kan koud buigen worden gebruikt. Als dit niet het geval is, wordt voorverwarmen buigen toegepast.

Subtiliteiten van warmbuigen

Het buigen van een deel van een gevormde buis vindt plaats nadat deze is opgewarmd. Het is raadzaam om de bewerking in één keer uit te voeren, aangezien herhaaldelijk verwarmen van het metaal ongewenst is. Product dat tot een lichte kersenkleur is gekoeld, kan barsten.

Daarom is deze methode ideaal om een ​​hoekopstelling te laten vouwen. Om het profiel onder een ronde boog te buigen, moet het met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, omdat herhaalde verwarming in dit geval onvermijdelijk is.

Vulmiddel voor warm buigen

Het is goed om gezeefd en gecalcineerd zand te gebruiken als vulmiddel voor de buis tijdens het warmbuigen. Het wordt met een trechter in het onderdeel gegoten.

Om de profielbuis correct warm te buigen, moet een vulmiddel worden gebruikt. Dit voorkomt mogelijke beknelling van het onderdeel. Zand wordt meestal als vulmiddel gebruikt.

De beste optie is bouwzand met gemiddelde korrel. Zo niet, dan is materiaal uit een kinderzandbak voldoende. Ten eerste moet het worden ontdaan van onnodige onzuiverheden.

Hiervoor wordt zand gezeefd door een zeef met mazen van 2-2,5 mm. Hierdoor worden grote kiezelstenen en puin verwijderd. Als een dergelijke insluiting zich tijdens het buigproces direct tegen de buiswand bevindt, vormt dit een reliëf dat helemaal niet nodig is.

Ook te fijne zandkorrels zijn niet nodig. Tijdens het verwarmen kunnen ze sinteren, wat ongewenst is. Daarom zal het zand opnieuw gezeefd moeten worden, nu door een fijne zeef. De maaswijdte moet ongeveer 0,7 mm zijn. We steken het gezeefde zand aan.

De filler is klaar. Nu kunt u aan de details werken. Eerst moet u de buis gloeien in het gebied waar het buigen zal worden uitgevoerd. Daarna kun je beginnen met het maken van de pluggen.

Je hebt twee delen van dezelfde maat nodig, die beide uiteinden van de profielbuis bedekken, zodat het zand erin niet wegstroomt. De pluggen zijn alleen gemaakt van hout, er kan geen ander materiaal worden gebruikt.

Laten we beslissen over de grootte en vorm van de onderdelen. Dit zouden piramides moeten zijn, elk tien keer de breedte van de basis. De afmetingen van de basis zelf moeten bijna twee keer zo groot zijn als het gat dat met deze plug wordt afgesloten. De bereide producten moeten op de buis worden gepast.

Heet buigschema

De profielbuis is afgesloten met houten pluggen. In een daarvan moeten uitsparingen worden gemaakt voor de uitlaat van gassen die in het verwarmde deel worden gevormd.

Als alles in orde is, maken we aan weerszijden van een van de pluggen een lengtegroef. Door deze groeven komt het gas dat zich tijdens het verwarmen heeft opgehoopt uit het werkstuk. U kunt beginnen met het vullen van de buis.

Hiervoor wordt een plug zonder groeven genomen en op zijn plaats geïnstalleerd. Een gewone trechter wordt in het andere uiteinde van het onderdeel gestoken. Als de buis lang is, wordt deze onder een hoek met de grond geplaatst, als de buis kort is, loodrecht.

Zand wordt in kleine porties door een trechter gegoten. Neem na elke portie een rubberen of houten hamer en tik voorzichtig van onderaf op het gedeelte, zodat het zand zo gelijkmatig en verdicht mogelijk wordt verdeeld. Na het tikken over de hele lengte van de buis is een dof geluid te horen, het werk moet worden gestopt. Dit betekent dat het onderdeel volledig is gevuld met zand.

De met zand gevulde plano wordt afgesloten met een tweede plug. Nu moet je de grenzen van het te verwarmen gebied uitschrijven. De lengte moet gelijk zijn aan minimaal zes werkstukdiameters.

Het onderdeel is stevig vastgeklemd in een klem of bankschroef. Als de buis is gelast, moet deze worden vastgezet zodat de naad zich buiten de bocht bevindt. Als het zich binnenin bevindt, kan het onderdeel barsten.

Nu moet je het pijpfragment opwarmen tot een rood-kersenkleur. Dit kan gedaan worden met een steekvlam of gas. Een belangrijk punt. Het hele gebied moet gelijkmatig worden opgewarmd.

Oververhitting van afzonderlijke fragmenten mag niet worden toegestaan. Als dit toch gebeurt, moeten dergelijke gebieden worden gekoeld. Een indicator van een voldoende verwarmde buis is de schaal die erop terugkaatst.

Buigen van hete buis

Experts raden ten zeerste aan om een ​​profielbuis in één keer warm te buigen. Herhaalde verwarming van het onderdeel kan leiden tot scheuren.

Nadat het werkstuk roodgloeiend is, wordt een fragment van een pijp met een grotere sectie op zijn uiteinde gelegd. Zodat de rand van het onderdeel de toekomstige bocht niet iets bereikt. Vervolgens wordt de buis voorzichtig in de gewenste vorm gebogen.

Dit moet in één stap gebeuren met een vloeiende translatiebeweging in een verticaal of horizontaal vlak. De resulterende buiging wordt vergeleken met een sjabloon.

De gebogen buis moet afkoelen, waarna deze opnieuw moet worden vergeleken met de sjabloon en ervoor moet zorgen dat de vorm correct is. Als dat het geval is, zijn de stekkers eruit geslagen. Is dit vaak moeilijk, dan kun je de houten kurken gewoon uitbranden en het zand eruit gieten.

Om de bocht vrij te maken, zonder plooien en breuken, moet je zo strak mogelijk zand in de buis stoppen en het onderdeel gelijkmatig opwarmen.

Kenmerken van koud buigen

Je kunt het profiel op verschillende manieren buigen zonder te verwarmen. De eenvoudigste manier om dit te doen is met een speciaal stuk gereedschap, namelijk een rolvormmachine. Je kunt het kopen of zelf maken, wat best moeilijk is.

Het kopen van gereedschap loont echter niet als u maar een paar onderdelen hoeft te buigen. Daarom zijn velen geïnteresseerd in hoe het buigen van een profielpijp met de hand wordt uitgevoerd en of het überhaupt mogelijk is.

Koud buigapparaat voor pijpen

Er zijn veel zelfgemaakte apparaten voor het koud buigen van pijpen. De afbeelding toont een diagram van een van deze apparaten.

Zo'n operatie is heel goed mogelijk. Om dit uit te voeren, hebt u de eenvoudigste apparaten nodig in de vorm van een doorn of een buigplaat. Ze kunnen eenvoudig worden samengesteld uit afvalmateriaal. Voordat u buigt, moet u beslissen over het vulmiddel voor de buis.

Als de hoogte van het profiel minder is dan 10 mm, is het niet nodig om het onderdeel te vullen; voor producten met een hogere hoogte is het vulmiddel vereist. Het kan zand zijn dat op de hierboven beschreven manier is bereid, of een veer.

In het laatste geval wordt een onderdeel van staal met strakke wikkeling geselecteerd. De diameter moet zodanig zijn dat hij precies in de holte van de gevormde buis past. Alleen op deze manier kan een te abrupte verandering van het buisdeel bij het bochtstuk effectief worden voorkomen.

Zodat aan het einde van het werk de veer zonder problemen kan worden verwijderd, wordt vóór de installatie een stuk draad stevig aan de rand bevestigd.

Nu moet u beslissen over het type. Dit kan gedaan worden door de hoogte van het productprofiel te kennen. Voor een dunne buis met een profielhoogte van minder dan 10 mm wordt een buigplaat gebruikt met pennen die als aanslag dienen. Ze zijn gepositioneerd volgens de buigradius van het onderdeel. De buis wordt tussen de aanslagen gelegd, waardoor deze de gewenste vorm krijgt.

Ze beginnen het onderdeel vanuit het midden te leggen, dus het is gemakkelijker om de bewerking uit te voeren. Daarna gaan ze geleidelijk naar de randen van het product. Een belangrijk nadeel van deze buigmethode is de noodzaak om aanzienlijke krachten uit te oefenen.

Bovendien is het vrij moeilijk om precies naar de sjabloon te buigen, het is zeer waarschijnlijk dat er enkele afwijkingen zullen zijn van de opgegeven vorm.

Veer als vulmiddel bij het buigen

Bij het koud buigen kan een veer met een geschikte maat als vulmiddel voor de buis worden gebruikt. In dit geval is een draad noodzakelijkerwijs aan zijn uiteinden bevestigd, zodat de veer gemakkelijk kan worden verwijderd na het buigen van de buis.

Buizen met een profielhoogte van meer dan 10 maar minder dan 25 mm worden gebogen met speciale apparatuur die is uitgerust met een rol. Het werkt volgens het principe van de zogenaamde Volnov-machine.

Het gebeurt op de volgende manier. Het onderdeel is stevig bevestigd in een bankschroef. Er wordt een aanzienlijke kracht op uitgeoefend door de rol, die het element buigt. Met deze methode kan het buigen nauwkeuriger en efficiënter worden uitgevoerd.

Maar in dit geval zult u zeer aanzienlijke fysieke inspanningen moeten leveren om het gewenste resultaat te krijgen. Als u een onderdeel met een grote buigradius wilt krijgen, worden bijvoorbeeld een boog voor een frameconstructie, planparallelle platen of een doorn gebruikt.

Het apparaat is een vaste ronde sjabloon, waarop klemmen zijn geplaatst, ontworpen om het onderdeel te bevestigen.

De profielbuis wordt in een groef gedrukt, waarvan de maat exact overeenkomt met het profiel van het product. Bevestigingsklemmen houden de stukken op hun plaats totdat het hele stuk in het armatuur is geplaatst. Hierdoor krijgt de pijp de gewenste vorm.

Als u de elementaire vaardigheden van een elektrische lasser bezit, kunt u met uw eigen handen een eenvoudige machine voor het buigen van gevormde pijprollen maken:

Fotogalerij

Foto van

Met de voorbereiding van het materiaal beginnen we met de productie van de eenvoudigste buigmachine. Je moet een kanaal inslaan, een staaf voor 25, zes lagers

Om de buigradius te kunnen veranderen, lassen we profielen van het profiel aan het bovenvlak van het kanaal. De gelagerde aandrukrollen worden daar indien nodig opnieuw in geplaatst.

We snijden een deel van het frame van een stuk kanaal af en lassen er een deurscharnier aan vast. Hierdoor verandert de positie van de tweede aandrukrol.

We controleren hoe vrij de bedplank beweegt, of deze bij het verplaatsen onder een hoek verschuift. Corrigeer de situatie indien nodig

In het midden van het bed lassen we de rekken voor de centrale rol. Het is noodzakelijk om te lassen met een doorlopende convexe naad zonder defecten, omdat het is op deze rol dat de hoofdbelasting wordt overgedragen

Van de kant die handig is voor werk, halen we de balk van de centrale rol naar voren. Het handvat waarmee de pijpenbuiger wordt aangedreven, wordt eraan bevestigd.

Voor de laatste fasen van de montage van de machine controleren we hoe vrij de rollen draaien als ze alle drie met een riem zijn verbonden

Las het handvat aan de centrale rolbeugel die naar de handige kant is gebracht

Stap 1: Inkoop van materiaal voor de fabricage van de machine

Stap 2: Schik de nesten voor het verplaatsen van de rollen

Stap 3: Installatie van het scharnier voor de beweging van het machineplateau

Stap 4: controleer de beweging van de bedflens

Stap 5: installeer de middelste rolstandaard

Stap 5: Leid de middelste rolbeugel onder de hendel door

Stap 6: controleer de rotatie van de rol

Stap 8: Bevestiging van de hendel aan de middenas van de rol

We raden u ook aan om het artikel te bekijken waarin we het hadden over het buigen van buizen van verschillende metalen - lees meer.

De eenvoudigste gereedschappen voor koud buigen

Overweeg hoe u onafhankelijk twee zeer eenvoudige apparaten kunt maken die u zullen helpen bij het buigen van een profielpijp.

Profielhouder

De werkbank wordt de basis voor het apparaat. Het is belangrijk dat niet alleen het werkgebied, maar ook de ruimte eromheen vrij is. Om de doorn vast te zetten, moet u verschillende dicht bij elkaar geplaatste gaten in een rand van het tafelblad van de werkbank maken.

De eigenlijke doorn of sjabloon is gemaakt van multiplex. Deze optie is echter alleen acceptabel als er naar verwachting meerdere onderdelen zijn voltooid.

Pijp doorn

De eenvoudigste buisdoorn is gemaakt van dik multiplex of plank. Dit sjabloon is voldoende voor een paar bochten.

Als het nodig is om een ​​groot aantal buizen volgens dit patroon te buigen, kan de doorn het beste vanuit een stalen hoek worden gemaakt. In sommige gevallen moet het profielproduct onder verschillende hoeken worden gebogen.

Voor dergelijk werk heeft u meerdere sjablonen tegelijk nodig, die van tevoren moeten worden voorbereid. Voordat u met het werk begint, wordt de doorn stevig met klemmen aan de basis bevestigd.

De te buigen buis is stevig aan zijn rand bevestigd. Vervolgens wordt het buigen uitgevoerd. De operatie wordt soepel uitgevoerd, zonder plotselinge schokken. De kracht die op de buis wordt uitgeoefend, moet geleidelijk toenemen. Tijdens het buigproces heeft het onderdeel de vorm van een doorn. Dit vereist een aanzienlijke inspanning.

Geavanceerde buigplaat

Dit is een handig multifunctioneel apparaat waarmee u een profiel hoogwaardig kunt buigen. Het apparaat is een stevige metalen basisplaat die op een sokkel is gemonteerd. Deze laatste wordt met bevestigingsbouten aan de werkplaatsvloer bevestigd.

Een eenvoudige en betaalbare buigplaat met een doorn kan met uw eigen handen worden gemaakt:

Fotogalerij

Foto van

Selectie van een tafel voor het bevestigen van een zelfgemaakt frame

Zagen van een doorn uit dik triplex

Bevestiging van de steun door de gaten in de tafel

Gebruik klemmen om de doorn vast te zetten

Stalen statief voor het buigen van 2 inch buizen

Set stalen opspandoorns voor verschillende radii

Wegwerp blanco's van multiplex

Doorn voor buis met smal profiel

Als alternatief kunt u een soortgelijk apparaat overwegen dat aan een werkbank is bevestigd. Na het werk kan de buigplaat eenvoudig worden gedemonteerd en verwijderd, of u kunt hem gebruiken als standaard voor andere slotenmakerswerkzaamheden.

Om zo'n apparaat te maken, heb je een dikke metalen plaat nodig. Het is op een telescopische steun gelast. Voor buigaanslagen worden twee gaten in de bodemplaat gemaakt.

Er worden bouten in geplaatst. Er worden mondstukken met verschillende radii erop gezet en bevestigd, waardoor de pijpen naar behoefte kunnen worden gebogen. De drukplaat is uit het dikke plaatstaal gesneden.

Buigende plaat

Het is raadzaam om de buigplaat uit te rusten met een drukplaat van duurzaam metaal. Hiermee kunt u de uitlijning van het profieldeel tijdens het buigen behouden.

Het gebruik ervan is noodzakelijk zodat de coaxialiteit van het gebogen deel niet wordt verstoord, aangezien het buigen van een profielpijp zonder pijpenbuiger deze per ongeluk in twee verschillende richtingen kan vervormen. De plaat wordt over de bevestigingen op de aanslagbouten bevestigd.

Het eigenlijke buigproces is als volgt. Het buisdeel wordt in het apparaat gefixeerd, waarna het met kracht wordt getrokken door de tegenoverliggende rand. Het onderdeel moet beginnen te buigen. Als dit niet gebeurt vanwege onvoldoende kracht, kunt u proberen de schouder te vergroten door het onderdeel te verlengen met een buis met een grotere diameter.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

We buigen de buis met behulp van een stalen hoekdoorn:

Hoe maak je eenvoudig en snel een zelfgemaakte pijpenbuiger:

De eenvoudigste manier om een ​​profielbuis te buigen:

Er zijn nogal wat manieren om geprofileerde buizen handmatig te buigen. En ze hebben allemaal een gemeenschappelijk nadeel: het kost veel moeite om ze te buigen. Een fysiek ongetrainde meester kan zo'n baan misschien niet aan. Het buigen van onderdelen met behulp van gespecialiseerde apparaten is veel eenvoudiger, nauwkeuriger en vereist niet veel fysieke inspanning.

Het probleem is dat de kosten van dergelijke apparatuur vrij hoog zijn. Daarom is het kopen van een apparaat voor het uitvoeren van een eenmalige klus zeker niet winstgevend. De beste optie is om gespecialiseerde apparatuur te huren, waarmee u tegen een kleine vergoeding profielproducten precies volgens het sjabloon kunt laten buigen.

Als u over de nodige vaardigheden beschikt, deel uw ervaring dan met onze lezers. Het feedbackformulier bevindt zich onder het artikel. Daar kunt u ook een vraag stellen over het onderwerp van het artikel, en we zullen proberen deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat datsja's kassen installeren die zijn gemaakt van gevormde buizen. Ze zijn stabiel, hun levensduur is langer en ze laten licht beter door dan houten.

Om een ​​constructie vanuit een profiel te monteren, moet u deze in een bepaalde hoek buigen. Het lijkt erop dat het niet realistisch is om dit zonder speciale apparatuur te doen. In dit materiaal zullen we mogelijke manieren bekijken en uitleggen hoe we thuis een vierkante buis kunnen buigen zonder een pijpenbuiger.

Welke moeilijkheden ontstaan ​​bij het buigen van een profielpijp

Een flexibele profielbuis betekent dat deze gedeeltelijk of volledig doorbuigt. Zoals bekend, de sterkte van de professionele buizen is hoog daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebogen of bij het verwarmen van het gebogen gedeelte. Daarbij werken twee krachten op de rol:

 • compressie - binnen;
 • extensies - buiten.

Het is in de tegenovergestelde richting van deze krachten dat de complexiteit van het werk bij het afronden van de buis ligt:

 1. Op verschillende plaatsen kan de professionele buis anders reageren op buiging, wat zal leiden tot verlies van uitlijning, dat wil zeggen dat individuele secties van het werkstuk zich op verschillende oppervlakken zullen bevinden.
 2. De buis is niet altijd bestand tegen het strekproces en kan instorten of barsten. Vaker komen dergelijke momenten voor met de verkeerde manier van buigen.
 3. Het product kan plooien hebben die op golfkarton lijken.
 4. De mate van sterkte neemt af bij oververhitting, de structuur is verbroken.
 5. De zijwanden zijn verfrommeld - dit gebeurt onder overmatige druk wanneer het werkstuk door de buigconstructie gaat.

Om deze problemen te voorkomen, moet u rekening houden met het materiaal van de buizen en hun afmetingen: wanddikte, diameter, buighoek.

Hoe beïnvloeden de vorm en technische kenmerken van een professionele buis de keuze van de buigmethode?

Profielbuizen zijn niet rond, ze zijn rechthoekig, ovaal of vierkant ​Voor de vervaardiging van kassen in de buurt van een landhuis, wordt het aanbevolen om vierkante of rechthoekige modellen te nemen, ze hebben vlakke wanden, het is gemakkelijker om er een bekleding aan te bevestigen.

Foto - Kas uit profiel

Het aanbod aan profielen is enorm. Ze hebben verschillende geometrische parameters. De belangrijkste zijn de grootte van de doorsnede en de dikte van de muren. Plasticiteit is belangrijk, de mogelijke buigradius is afhankelijk van deze indicator. Het is vermeldenswaard dat een verwarmde profielpijp de plasticiteit verhoogt, waardoor het gemakkelijker wordt om te buigen.

Er zijn twee technologische manieren:

 • "Koud" - zonder blootstelling aan temperatuur;
 • "Heet" - het gebied is voorverwarmd.

Bovendien heeft de pijpleiding die is gemaakt van laaggelegeerd en koolstofhoudend materiaal een verhoogde elasticiteit, en kan hij "veren" wanneer hij wordt gebogen, daarom wordt hij niet gebruikt voor de fabricage van kassen. Profielbuizen met een diameter van 2 mm worden niet aanbevolen, omdat ze een lage sterkte-index hebben bij de bocht.

Er zijn geen strikte normen voor het kiezen van een methode voor het buigen van vierkante buizen, er zijn er alleen voor ovaal ​Volgens deze normen wordt vanaf 100 mm "hete" technologie toegepast op de pijpleiding, maar deze normen zijn niet van toepassing op gevormde producten.

Professionals stellen voor om de "koude" methode te gebruiken voor het oprollen van buizen met een diameter van minder dan 10 mm, en buigen vanaf 40 mm en hoger bij verhitting.

Het wordt aanbevolen om thuis een proefbuigstuk uit te voeren - het ene uiteinde van de professionele buis moet in een bankschroef worden geklemd en op het andere moet een buis met een grotere diameter worden geplaatst. Deze "schouder" moet worden vastgedraaid door het werkstuk te buigen - het buigt gemakkelijk, dan kan verwarming achterwege blijven. Welke van deze manieren om de professionele pijp thuis te buigen, is aan jou.

Buigmethodes naargelang het type buismateriaal, voor:

 • gewalst metaal - gelast, met ondersnijdende slijper;
 • staal - met verwarming;
 • plastic of aluminium - elke optie, omdat het materiaal zacht is.
foto: soorten professionele buizen

Vierkante gewalste metalen producten verschillen in de dwarsdoorsnede-index en de grootte van de muren. Deze factoren zijn van invloed op de vouwhoek.

Er zijn veel technische nuances in de vraag. Maar je hoeft ze niet allemaal te kennen voor huiswerk. Het is alleen belangrijk om op de volgende aspecten te letten.

 1. Dunne producten met een doorsnede tot 20 mm zonder pijpenbuiger moeten worden gebogen in een gebied dat 2,5 keer langer is dan de hoogte van de pijp zelf.
 2. Dik gewalst metaal kan worden gebogen in een gebied dat drie keer langer is dan het profiel. Wordt dit moment genegeerd, dan barst het metaal van buitenaf of vervormt het van binnenuit.
 3. Het buigen van een vierkante buis is in één opzicht gevaarlijk: het optreden van een breuk op de plaats van bewerking, waardoor het onderdeel naar het laatste schroot wordt gestuurd.
 4. De beperkende voorwaarde is de volgende verhouding: de minimale straal mag niet minder zijn dan twee en een halve maat langs het bochtgedeelte. Voor een product met een dikte van 40 mm is de minimale binnenradius bijvoorbeeld 40 x 2,5 = 100 mm.

Voordat u een stalen profielpijp buigt, moet u nog een regel onthouden.

foto: buighoekdiagram

Na belichting streeft het product ernaar om terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm. Om deze reden is het beter om iets meer te buigen dan volgens het schema nodig is. Als u het werkstuk iets meer buigt, zal de afronding uiteindelijk blijken zoals vereist in het diagram.

Al deze conventies moeten in acht worden genomen voordat met het werk wordt begonnen, anders is het nutteloos om te vertrouwen op een resultaat van hoge kwaliteit.

Een profielbuis buigen zonder pijpenbuiger

Kortom, bij het bouwen van schuren of kasconstructies in het land, worden industriële buizen van kleine afmetingen genomen, terwijl de nauwkeurigheid van de buighoek niet kritisch is, daarom zijn geïmproviseerde middelen geschikt om te buigen.

Het is natuurlijk beter om deze procedure in een aparte ruimte uit te voeren, met een werkbank en verschillende gereedschappen.

Je moet ook een overall voorbereiden, deze beschermt je tegen stof, spaanders, vonken en bij het werken met een steekvlam.

Als je thuis een bocht maakt, moet je rekening houden met:

 • De hoeveelheid buiging.
 • Fabricage materialen.
 • De waarde van de wanddikte.
 • Sectie.

Maatregelen voor de vervorming van gevormde buiswalsproducten worden uitgevoerd in toegestane normen voor de doorsnede en wanddikte.

Tijdens het werken moet ervoor worden gezorgd dat de doorsnede niet plat wordt en geen interne knikken veroorzaakt.

Foto: hoe een professionele pijp te buigen en veelgemaakte fouten

Buigen met voorverwarmen (gevuld met zand)

Om een ​​kwalitatief hoogwaardige en gelijkmatige buiging van de professionele buis te verkrijgen, moet u bij gebruik van de "hete" methode het product eerst met zand vullen. Omdat het werk zal worden geassocieerd met heet metaal, is het noodzakelijk om ze uit te voeren met zeildoekhandschoenen.

Stap voor stap ziet het buigen van een vierkant product er als volgt uit:

 • Vanaf één rand wordt een houten wig in de aftakleiding gestoken. De lengte moet 10 keer de breedte van de basis zijn. Bovendien is het oppervlak van de basis gelijk aan 2 delen van het gat in het werkstuk, dat het zal bedekken.
 • Fijnkorrelig zand wordt in de buis gegoten, het wordt voorgezeefd en gedroogd (calcineren wordt uitgevoerd bij + 150 graden). Een trechter wordt gebruikt om het profiel met zand te vullen. Om het strak en gelijkmatig binnenin te plaatsen, wordt het in porties gegoten. Tijdens het proces moet u met een houten hamer op de wanden van het onderdeel kloppen.
Foto - We vullen het zand op
 • Vanaf de tweede zijde wordt ook een wig ingedreven.
 • De pluggen moeten passen bij de binnenmaat van het profiel. Op een van hen zijn 4 lengtegroeven gemaakt - hierdoor ontsnapt gas, dat wordt gevormd wanneer het zand wordt verwarmd.
 • De plek die u wilt buigen, is gemarkeerd met krijt.
 • De profielblank wordt vastgezet met een bankschroef. Als het product een las heeft, moet deze aan de zijkant zitten.
 • De met krijt gemarkeerde plaats wordt met een gasbrander tot rood verwarmd.
 • We buigen het vierkante profiel netjes, zonder plotselinge bewegingen, maar met moeite. Dit gebeurt in één keer.
 • Vervolgens moeten de onderdelen afkoelen en wordt het resultaat vergeleken met de sjabloon.
 • Als de bocht correct is gedaan, worden de pluggen verwijderd en loopt er zand weg.

Als u een vierkante buis met gelaste naden gaat buigen, moeten deze zich buiten de bocht bevinden en niet binnen, anders verspreidt de naad zich.

Deze methode werkt maar één keer bij het maken van een hoekbocht. Bij overmatige verhitting verliest het metaal zijn kracht.

Het is mogelijk om een ​​buisvormig product gevuld met zand te buigen zonder verhitting, maar dit is een ingewikkelder proces.

7 manieren om te buigen zonder verwarming (koude methode)

Het is mogelijk om de profielbuis te buigen met behulp van de "koude" technologie, met behulp van verschillende apparaten, zonder voorverwarmen. Bedenk hoe u zelf een profielproduct buigt zonder te verwarmen.

 1. Buig met vulling - water ​Deze optie is minder duur, vereist geen verwarming, het is bedoeld voor pijprollen met een kleine dikte gemaakt van duraluminium en messing. Het is vooral handig om het in de winter te gebruiken, bij temperaturen onder het vriespunt.

De procedure is niet ingewikkeld:

 • een uiteinde van het werkstuk is afgedicht met een plug;
 • water wordt vanaf de andere rand in het onderdeel gegoten en het verstopt raakt ook;
 • het profiel wordt de straat op gehaald en in de kou gehouden totdat het water stolt;
 • de pijp buigt, met bevroren water erin, het is gemakkelijk;
 • het product wordt verhit, de vloeistof wordt ontdooid, het water wordt afgevoerd.

De techniek wordt aanbevolen voor buizen gemaakt van non-ferro metalen, aangezien deze niet corroderen.

2. Met buigplaat - de methode is bedoeld voor het buigen van vierkante buizen van staal of aluminium. Plaat - een paneel gemaakt van een dikke metalen plaat. Het is gelast aan een rek dat op een geïmproviseerde heuvel is gemonteerd. Om te buigen zijn een aantal handelingen nodig.

 • boor gaten voor de bouten in de plaat, ze zullen een stop zijn voor de buis;
 • plaats een mondstuk op één bout, het is nodig om de buighoek aan te passen;
 • Om de uitlijning van de pijpdelen die aan de bocht grenzen te verzekeren, dient er een metalen plaat met bouten boven te worden geplaatst.
Foto - Plaatbuigen

3. Doorn buigen - geschikt voor professionele buizen met een wandhoogte van maximaal 25 mm. Deze structuur kan het beste op een werkbank worden geplaatst. Langs de rand worden regelmatig gaten gemaakt om de doorn en de professionele buis vast te zetten.

 • De mate van buiging wordt geregeld door een sjabloon van multiplex of metalen hoek. Door fysieke inspanning toe te passen, wordt het onderdeel op de doorn gelegd, waardoor het de vereiste buighoek krijgt.
Foto - Doorn buigen

vier. Met behulp van een molen - met deze methode kun je geen perfecte halve cirkel maken, aangezien de bocht uit meerdere rechte lijnen bestaat, bevinden ze zich onder verschillende hoeken.

 • De essentie van de methode is dat met een slijpmachine dwars (meestal drie) sneden worden gemaakt op de plaats van de geplande bocht. Hoe kleiner de buighoek, hoe groter het aantal sneden.
Foto - We buigen met een molen
 • Vervolgens moet de buis bij de sneden worden gebogen - dit gebeurt zonder meer inspanning en de sneden moeten worden gelast.
 • Met goed slijpen van de lasnaden ziet het product er behoorlijk fatsoenlijk uit, zonder plooien gaat zijn sterkte niet verloren.

vijf. Met lente - een eenvoudige buigtechniek. Een veer is gemaakt van draad met een doorsnede van 2 mm. Het moet in de vorm van de pijpleiding worden gebogen, zodat elke sectie 2-3 mm minder is dan die van de buis aan de overeenkomstige kant, en het kan gemakkelijk in het profiel worden verplaatst.

 • De vervaardigde veer moet in het onderdeel worden gestoken en vervolgens onder de vereiste hoek worden gebogen. Indien gewenst kan de bocht worden verwarmd - dit zal het proces vergemakkelijken. Om het gemakkelijker te maken om de veer uit het onderdeel te trekken, wordt een draad aan het uiteinde vastgemaakt.

6. Met behulp van een rolas - de methode is ontworpen voor buizen met een afmeting van 10 tot 25 mm. Om een ​​rechthoekige buis te buigen, moet u deze in een bankschroef bevestigen. Om het onderdeel te buigen, wordt vervolgens een speciale rol gebruikt, deze werkt er met kracht op in. Met dit apparaat is de bocht goed, maar is fysieke kracht vereist.

7. Hefboomwerking - dit is een houten of metalen handvat, in het onderste deel bevindt zich een mondstuk met een gat.

Om het werkstuk te buigen, moet het door het gat naar het buigpunt worden geleid. Vervolgens wordt de hendel naar zichzelf toe getrokken en onder deze actie buigt de buis. Deze optie is niet nauwkeurig, maar het is geschikt om profielen voor een kas te buigen - kijk hoe je zelf een kas kunt maken.

Foto - Buigen met een hendel

3 alternatieven voor buigen

U kunt de profielpijp langs de vereiste straal buigen met behulp van enkele alternatieve eenvoudige methoden:

 1. Smeden - slaan met een zware hamer. Dit vereist een afgerond aambeeld. Het werkstuk moet met klemmen aan het aambeeld worden vastgemaakt. Vervolgens worden slagen op het product uitgeoefend, zonder overmatige kracht om het niet plat te maken.
 2. Door patronen - er is een asfalt- of betonnen oppervlak nodig waarop de contour van de toekomstige boog moet worden aangebracht. Rij vervolgens in wapeningsstaven, bevestig het profiel op de eerste. Tijdens het buigen wordt het werkstuk aan de wapening gelast; aan het einde worden de staven afgesneden met een slijper.
 3. Verhuur onder juk - hiervoor zijn voertuigen met zijwielen nodig. Het profiel wordt in een voorbereide stalen of betonnen groef geplaatst en het wiel moet over het werkstuk worden gerold. Axiale uitlijning moet worden gecontroleerd met metalen geleiders.

We buigen door middel van een pijpenbuiger

Als buizen met een grote diameter worden gebruikt voor de vervaardiging van een kas, zal het moeilijk zijn om deze handmatig te buigen. We raden u aan vertrouwd te raken met de instructies voor het zelfstandig maken van een standaard pijpenbuiger, het ontwerp is een aandrijfwiel (het beweegt langs de randen door de pijp in de gewenste hoek te buigen), een pagina, een transportband en klemelementen.

De pijpenbuiger is:

 1. Handmatig - ontworpen voor een kleine hoeveelheid werk. Het werkstuk wordt op een transportband geplaatst en vastgeklemd door een rol. Het wiel draait met een hendel, waardoor buiging optreedt.
 2. Elektrisch - de apparatuur wordt aanbevolen voor zwaar uitgevoerde leidingen. Het apparaat wordt aangedreven door elektriciteit en het wiel draait elektrisch, waardoor je geen energie hoeft te verspillen. Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met het vorige, het profiel wordt in de transportband geladen, het buigt door de klemzone.
Foto - Klassieke pijpenbuiger

Bij gebruik van dit apparaat worden de hoeken van de binnen- en buitenkant van de buis gelijkmatig belast, waardoor de bocht van hoge kwaliteit is en niet barst.

Hoe buigt u een profielpijp in een hoek van 90 graden

Profielbuizen met een draai van 90 graden hebben geen scherpe hoeken en zien er esthetisch aantrekkelijk uit.

Eerst moet je een gereedschap voorbereiden - een lasmachine, slijper, schijven.

Laten we het proces van profielbuigen stap voor stap bekijken.

 • Het buigpunt wordt op het werkstuk gemarkeerd en aan alle kanten worden kruislijnmarkeringen gemaakt. De halve breedte wordt gemeten, de maat is gemarkeerd op de eerste regel en op alle dwarse.
Foto - Het buigpunt is gemarkeerd
 • Radiuslijnen worden getekend - hiervoor wordt een kompas of ander rond object gebruikt. Deze lijnen zijn aan beide zijden gemaakt en de plaats die zal worden verwijderd, wordt ook gemarkeerd.
Foto - Er worden booglijnen getekend
 • Tussen de twee markeringen worden aan één kant bezuinigingen gemaakt. Daarna worden twee kanten verwijderd.
Foto - De zijkanten zijn afgesneden
 • Het werkstuk wordt licht gebogen in de tegenovergestelde richting en vervolgens naar binnen. Hierdoor komt er aan de binnenkant een rechte hoek naar buiten en aan de buitenkant een ronde.
Foto - Het werkstuk is teruggebogen
Foto - Onderdeel buigt naar voren
 • Met behulp van een gelaste machine wordt het bochtstuk aan beide kanten vastgepakt, waarna alle naden worden gelast.
Foto - Naden zijn gelast
 • Slakken worden verwijderd en de naden worden bewerkt met een lamellenschijf.
Foto - Naden zijn schoongemaakt

Deze methode is geschikt om een ​​profiel van elk formaat met uw eigen handen te buigen.

Hoe ovalisatie te voorkomen

Bij het uitvoeren van "koud" buigen zijn er subtiliteiten, rekening houdend met het feit dat het profiel zijn doorsnede behoudt. Hiervoor zijn begrenzers geïnstalleerd:

 • intern - laat de pijpleiding niet versmallen;
 • extern - het laat de zijwanden niet uitzetten.

Het wordt aanbevolen om een ​​stijf materiaal als begrenzer te nemen, het behoudt zijn vorm goed.

Bij het maken van een kas van een profielpijp is het niet nodig om de nauwkeurigheid van de buigradius te behouden, dus u moet geen geld uitgeven aan het kopen van een dure machine.

Een handig hulpmiddel is voldoende, elke huismeester heeft het. Door het te gebruiken, kun je een behoorlijk behoorlijke blanco maken voor een kas in het land.

tips & trucs

Als u flexibel bent, moet u met een aantal zaken rekening houden:

 • Let er bij het kopen van een profiel op dat ze allemaal dezelfde maat en staalkwaliteit hebben en tot dezelfde leveringsbatch behoren;
 • oriënteer bij het gebruik van gelaste profielen de zijde met de naad naar de binnenradius, anders kan deze breken;
 • vergeet bij het werken met een molen niet om beschermende uitrusting in de vorm van een bril of een masker te gebruiken;
 • Houd er rekening mee dat de eindsecties niet altijd op de vereiste maat kunnen worden gebogen, daarom moet u bij het berekenen van de lengte van het werkstuk rekening houden met hun lengte en dergelijke stukken afsnijden aan het einde van de vorming van de een deel;
 • het is noodzakelijk om een ​​anticorrosiebehandeling van het metaal uit te voeren en deze vervolgens regelmatig uit te voeren.

Buigdiensten

Zo'n dienst kan niet anders dan een apart gebied van bedrijfsontwikkeling worden, omdat het het gebruik van vrij complexe technologische apparatuur in een industriële versie inhoudt.

Buigservices zijn ook beschikbaar op de markt en bieden zowel radius- als boogbuiging. De scheiding vindt op deze manier plaats omdat voor elk van deze bewerkingen specifieke apparatuur wordt gebruikt. In het eerste geval is het een pijpenbuiger, in het tweede is het een driewalsrol.

Toegegeven moet worden dat de prijsindicatoren voor het uitvoeren van dergelijke bewerkingen zeer acceptabel zijn:

 • de kosten van een hoekvouw zijn 30 roebel;
 • een strekkende meter van de boogoverspanning kost ook 30 roebel.

In vergelijking met de kosten van metaal en levering van materiaal in de regio Moskou, is dit eigenlijk praktisch niets.

Buigende apparaten

De structuur van de structuur hangt af van de diameters waarmee interactie mogelijk is.

Foto: professionele pijp buigen zonder pijpenbuiger

Voor buiswalsen van materialen met een diameter tot 20 mm kan een eenvoudige bevestiging worden gemaakt bestaande uit stalen pennen die in een betonnen plaat worden geplaatst. De buis die tussen de pinnen wordt gestoken, wordt gebogen tot de vereiste afmetingen.

Maar als de diameter groter is dan 20 mm, moeten er complexere structuren voor de structuur worden ontwikkeld.

Optioneel: een paar rollen met een rond zijdeel aan de randen worden op een stabiele stevige basis bevestigd. De straal van deze rand van de rol moet passen bij de diameter van het te buigen buiswalsproduct.

handmatige profielbuigmachine

Het werkstuk wordt tussen de rollen gestoken en het uiteinde is gefixeerd. Het andere uiteinde is aan een lier bevestigd en aangedreven. Wanneer de hoek op de buis de vereiste parameter bereikt, wordt de lier gestopt.

Het hele proces van het maken van deze pijpenbuiger moet in de volgende fasen worden verdeeld.

 1. Tandwielen en lagers moeten op de assen worden bevestigd. De versnellingen worden vastgezet door middel van een sleutel. Lagers worden geadviseerd om compleet met steunen te kopen.
 2. De versnellingen en ketting passen in elk voertuig.
 3. Met behulp van een lasmachine wordt de basis gekookt en wordt de drukas erop geschroefd.
 4. Vervolgens worden de veermoeren en het platform ervoor gelast.
 5. Bevestig de steunassen onderaan.
 6. De spanketting wordt gebouwd.
 7. In de laatste fase wordt een hendel aan de as bevestigd (het wordt aanbevolen om een ​​hendel te gebruiken die roteert).

Zo'n apparaat vervormt snel door er een buisvormig product doorheen te leiden.

Bij het ordenen van aangrenzende territoria moeten eigenaren soms gebogen structuren maken. Ze worden gebruikt in kassen, tuinhuisjes. Als de meester weet hoe hij thuis een profielpijp moet buigen zonder een pijpenbuiger, is het niet nodig om dure gereedschappen en afgewerkte onderdelen te kopen. Om het werk uit te voeren heeft u gereedschap nodig dat in elke werkplaats aanwezig is.

Foto's 166
Gebogen buizen (Foto: Instagram / stroyplast_khimki)

De essentie van het werk en de belangrijkste fouten

Gewalst metaal met een rechthoekig profiel is het handigst om mee te werken. Het wordt gebruikt om hoekverbindingen van verschillende afmetingen te maken. Moeilijkheden voor de meester kunnen optreden bij het buigen van het werkstuk in een gebogen contour, terwijl de buitenzijden van het profiel worden uitgerekt en de binnenzijden worden samengedrukt.

Om thuis een pijp te buigen, moet u enkele problemen overwegen:

 • voor werkstukken met dunne wanden en een kleine buigradius kunnen defecten optreden in de vorm van scheuren en materiaalbreuken;
 • het gebruik van overmatige krachten bij het buigen met verschillende gereedschappen leidt tot het verschijnen van deuken aan de zijkanten van het profiel;
 • bij het buigen van hoge delen met een kleine buigradius kunnen er plooien ontstaan ​​aan de binnenkant van het werkstuk;
 • plooien verschijnen bij een scherpe toepassing van krachten op de bocht;
 • schending van technologie leidt tot een vlak defect in het werkstuk;
 • als gevolg van het overschrijden van de toegestane metalen verwarmingstemperaturen, wordt de interne structuur van het materiaal verstoord en neemt de sterkte van het werkstuk af.

Kenmerken van verschillende soorten profielen

Volgens de doorsnedevorm zijn de profielbuizen onderverdeeld in:

 • vierkant;
 • rechthoekig;
 • ovaal en rond.
Foto's 167
Verschillende soorten pijpen (Foto: Instagram / marinavolkovaalmaty)

Vierkant

Het profiel van deze vorm is het meest duurzaam en kan de maximale belasting van de constructie weerstaan. Installatie en transport van leidingen wordt vergemakkelijkt. Het wordt gebruikt in de bouwsector bij de vervaardiging van muurframes, vloeren.

Rechthoekig

Ze doen qua technische kenmerken niet onder voor vierkante. Het wordt gebruikt bij de vervaardiging van lichtgewicht constructies met een hoge sterkte.

Ovaal en rond

Ze worden gebruikt als decoratie-elementen bij het ontwerp van trappen en balkons, maar ook bij de vervaardiging van scharnierende constructies en tuinhuisjes. Afhankelijk van de techniek is het mogelijk om de professionele buis zonder vervorming te buigen.

Foto's 168
Ronde buizen (Foto: Instagram / orbitweld)

Thuisbuigmethoden

Bij het maken van eenvoudige constructies in een privéwerkplaats weten velen niet hoe ze zelf een metalen buis moeten buigen zonder afgewerkte onderdelen met een hoge prijs te kopen. Verschillende methoden voor het buigen van profielen zullen helpen om het probleem op te lossen:

 1. Koude methode. Het wordt gebruikt voor onderdelen met een kleine doorsnede en een metaaldikte van niet meer dan 1,5 mm. De meester levert fysieke inspanningen en voert onafhankelijke controle uit over het werkstuk (meting wordt uitgevoerd). Na het vouwen wordt het onderdeel vergeleken met een sjabloon.
 2. Hete methode. Een open vlam is nodig om het werkstuk te verwarmen. De buis krijgt de gewenste vorm. In dit geval blijven externe spanningen behouden totdat het profiel volledig is afgekoeld. Blaaslampen, gasketels en kolen- of houtkachels kunnen als warmtebron worden gebruikt.
 3. Holtes vullen. Als vulmateriaal kunnen water, zand en machineolie worden gebruikt. De binnenruimte moet zonder holtes worden gevuld. Wanneer u water gebruikt, moet het worden bevroren, ijs laat geen deuken en plooien aan de binnenkant van de straal ontstaan. Om de dichtheid te bereiken, wordt de buis aan beide zijden afgesloten met houten kurken of gelast.
 4. Sector snijden. Met behulp van een haakse slijper met een doorslijpschijf worden sleuven van een bepaalde diepte gemaakt in het gemarkeerde deel van de buis. Vervolgens wordt het profiel omgevouwen en wordt de snede gelast. De methode is tijdrovend om uit te voeren, maar is betrouwbaar. Zo buig je een vierkante buis.
Foto's 169
Buigen met je eigen handen (foto: Instagram / prokmetall.ru)

Hoe buig je een pijp zonder pijpenbuiger?

Houd bij het buigen van gevormde buizen rekening met:

 • de plasticiteit van het werkstuk;
 • profieldoorsnede en wanddikte van onderdelen;
 • metalen elasticiteit.

Als u een profielpijp zonder pijpenbuiger moet buigen, kunt u de volgende methoden gebruiken:

 1. Smeden. Het werkstuk buigt als gevolg van harde slagen met een grote hamer. Op een aambeeld met een afgeronde bovenkant wordt de buis bevestigd met klemmen en vervolgens worden er slagen op de buis uitgeoefend. De kracht moet worden berekend om te voorkomen dat het metaal plat wordt.
 2. Patroon applicatie. De toekomstige contour van het onderdeel wordt aangebracht op een ondergrond van beton of asfalt. De pinnen worden ondergedompeld in de basis en het ene uiteinde van het werkstuk wordt aan het begin van de contour gelast. Bij het buigproces wordt het werkstuk vastgelast. Nadat het profiel is afgekoeld, wordt het werkstuk afgesneden met een slijper.
 3. Huur door onderdrukking. Een profiel wordt in de groef geplaatst en het wiel wordt er meerdere keren overheen geleid, waardoor het werkstuk op de vereiste radius komt. Om vervormingen te voorkomen, is het onderdeel gefixeerd.

Bij het buigen van dunwandige profielen wordt een veer in de holte geplaatst om defecten te voorkomen. Het wordt niet aanbevolen om het verwarmde deel met water af te koelen, omdat er scheuren op het oppervlak kunnen ontstaan. Hiervoor is het beter om olie te gebruiken.