Hur man böjer ett profilrör med egna händer hemma

Frågan om hur man böjer ett profilrör utan att använda speciell utrustning för detta ställs av många av dem som ska bygga ett växthus på sin personliga tomt. Sådana strukturer, gjorda av böjda rör, släpper inte bara in betydligt mer ljus utan är också mycket stabila och hållbara jämfört med strukturer av träklossar. Det verkar som om det inte är lätt att böja ett professionellt rör och skapa en välvd struktur från det, men om du förstår funktionerna i denna process är det fullt möjligt att effektivt utföra det med de enklaste enheterna för detta.

Hemlagade strukturer gjorda av formade rör kännetecknas av god tillförlitlighet och låg metallförbrukning

Hemlagade strukturer gjorda av formade rör kännetecknas av god tillförlitlighet och låg metallförbrukning

Vad är svårigheten med att böja profilprodukter

Kärnan i bockning av valsad metall, oavsett profilens form, är att profilrören får en partiell eller fullständig böjning. En sådan teknisk operation utförs på två sätt: genom att endast verka på det böjda röret genom tryck eller genom att ytterligare värma den sektion av röret i det område där bockningen utförs. Under bockningen verkar två krafter samtidigt på metallröret:

 • kompressionskraft (från insidan av böjningen);
 • dragkraft (från utsidan av den böjda sektionen).

Det är effekten av sådana multiriktningskrafter som orsakar svårigheterna som är karakteristiska för böjningsprocessen för alla formade rör.

 1. Segment av rörmaterialet, som ändrar form under bockningsprocessen, kan förlora inriktningen av sitt läge, vilket leder till att enskilda rörsektioner kommer att placeras i olika plan;
 2. Det professionella rörets vägg, som är placerad på utsidan av böjningen och utsatt för spänning, tål kanske inte belastningen och spricker.
 3. Rörets innervägg, som utsätts för kompression, kan täckas med veck som liknar en korrugering.
Tekniska egenskaper hos profilrör

Tekniska egenskaper hos profilrör

Om du inte tar hänsyn till finesserna i en sådan teknisk process kan du istället för att böja profilröret helt enkelt krossa produkten och förstöra den oåterkalleligen.

För att förhindra att detta händer är det nödvändigt att inte bara ta hänsyn till rörmaterialets egenskaper utan även dess geometriska parametrar - sektionens dimensioner, väggarnas tjocklek, den radie som det är nödvändigt att böja sig till. Kunskap om ovanstående gör att du kan välja lämplig teknik och böja professionellt rör korrekt utan att krossa det och inte få en korrugerad yta.

Behovet av att ta hänsyn till profilen

Kategorin profilrörvalsning inkluderar produkter som har olika tvärsnittsformer - runda, fyrkantiga, ovala eller platta ovala. Trots denna sort används främst rektangulära eller fyrkantiga rör för byggandet av ett växthus eller skjul. Detta beror på att det är mycket lättare att montera ytterbeläggningen på deras plana väggar.

Utbudet av modernformade rör är mycket varierande. Deras geometriska parametrar, vars huvudsakliga är tvärsnittsarea och väggtjocklek, avgör produktens plastförmåga. Den senare karakteriserar en sådan indikator som den minsta tillåtna krökningsradien. Det är den här parametern som låter dig bestämma till vilken minsta radie det professionella röret kan böjas så att det inte skadas.

Undvik vanliga misstag som leder till att arbetsstycken förstörs

Undvik vanliga misstag som leder till att arbetsstycken förstörs

För att bestämma en sådan parameter för ett rör med en kvadratisk eller rektangulär profil som minsta böjningsradie är det tillräckligt att veta höjden på dess profil. Om du ska böja ett profilrör med ett rektangulärt eller fyrkantigt tvärsnitt bör du följa följande rekommendationer.

 • Rör med en profilhöjd som inte överstiger 20 mm kan böjas i sektioner vars längd överstiger ett värde lika med 2,5xh (h är profilhöjden).
 • Produkter med en profilhöjd över 20 mm kan framgångsrikt böjas i sektioner vars längd motsvarar 3,5xh och mer.
Minsta böjningsradier av stålrör

Minsta böjningsradier av stålrör

Sådana rekommendationer kommer att vara användbara för dem som ska böja profilrör med egna händer för att göra ställ, markiser och olika ramstrukturer från dem. I detta fall bör man dock komma ihåg att möjligheten för högkvalitativ böjning av rör också påverkas av tjockleken på deras vägg. Produkter med en väggtjocklek som är mindre än 2 mm ska inte böjas alls, och vid behov, för att skapa strukturer av dem, använd svetsade fogar.

Hemma är det möjligt att böja professionella rör, som är gjorda av kol eller låglegerat stål, bara med hänsyn till vissa nyanser. Sådana rör kan, efter bockning, fjädra tillbaka och återgå till sitt ursprungliga tillstånd, därför måste de färdiga strukturerna återmonteras enligt mallen. Mängden fjäderback kännetecknas av en sådan parameter av formade rör som motståndsmomentet i plast - Wp. Denna parameter anges i den medföljande dokumentationen (ju lägre den är, desto mindre kommer rören att fjädra under bockningsprocessen).

Funktioner av de mest populära rörbockningsmetoderna

I industriella eller hemliga förhållanden böjs professionella rör både med värme och i kallt tillstånd. Uppvärmning, som produceras med en gasbrännare, ökar metallens duktilitet avsevärt, så att mindre ansträngning krävs för att böja. Rör med litet tvärsnitt kan böjas utan uppvärmning, eftersom de redan har god seghet.

Föreskrifter om användning av uppvärmning är endast tillgängliga för produkter med cirkulärt tvärsnitt. Så det rekommenderas att värma rör före böjning, vars tvärsnittsdiameter överstiger 10 cm. I de fall det är nödvändigt att böja fyrkantiga eller rektangulära rör bör du fokusera på din egen erfarenhet eller råd från andra hantverkare.

 1. Utan förvärmning är rören böjda, vars profilhöjd inte överstiger 10 mm.
 2. Om rörets profilhöjd överstiger 40 mm måste de värmas upp innan de böjs.
Innan du börjar arbeta, besluta om bockningsmetoden

Innan du börjar arbeta, besluta om bockningsmetoden

Om du har en rörbockare till ditt förfogande kan du enkelt klara av kallbockningsrör med en profilhöjd i området 10–40 mm. I frånvaro av en sådan anordning är det nödvändigt att bestämma hur man ska böja ett rör utan rörbockare, efter att ha utfört enkla tester tidigare. De hjälper dig att avgöra om röret ska värmas innan det böjs eller inte. Dessa tester utförs enligt följande. Den ena änden av röret kläms fast i ett skruvstycke och ett rör med en stor invändig sektion läggs på den andra. Om det med hjälp av en sådan axel är möjligt att böja ett rör fastspänt i ett skruvstycke, kan du utföra denna process utan förvärmning.

Böjningen av rör med olika metoder demonstreras väl av träningsvideon, men det kommer inte vara överflödigt att studera denna process i detalj i förväg.

Böjning av professionella rör med förvärmning

För att böja ett profilrör med egna händer med den heta metoden måste du först fylla den med sand. Detta kommer att göra böjningen bättre och mer enhetlig. Eftersom du måste hantera het metall bör allt arbete göras med tunga kanvashandskar. Böjningen i sig, vars implementering finns i videon, utförs i följande sekvens.

 • Båda ändarna av profilröret måste stängas med pluggar som är gjorda av träklossar. Längden på sådana pluggar bör vara tio gånger bredden på basen, vilket i sin tur bör ha ett område som är dubbelt så stort som öppningsområdet i röret, stängt med deras hjälp.
 • Efter att pluggarna har justerats till rörets inre sektion, görs fyra längsgående spår på en av dem, vilka är nödvändiga för att avlägsna gasen som ansamlas i röret när sandfyllningen upphettas.
 • Den del av det professionella röret som du planerar att böja måste förglödgas.
 • Använd mediumkornig sand som fyllmedel för röret. Om det inte finns någon raffinerad byggsand kan du ta någon, även från en barns sandlåda, men den bör vara ordentligt förberedd. Så siktas sanden först genom en sil med en maskstorlek på 2-2,5 mm för att avlägsna grus och små stenar från den, och den slutliga siktningen utförs på en sil med en maskstorlek på 0,7 mm. Slutlig siktning är nödvändig för att avlägsna damminneslutningar från sanden som kan sintras vid uppvärmning.
 • Beredd sand måste kalcineras vid en temperatur på 150 grader Celsius.
 • Innan du fyller på med sand stängs ena änden av röret med en kontakt, på vilken det inte finns några gasutloppskanaler. En tratt sätts in i den andra änden genom vilken beredd sand hälls i delar. För att sanden ska jämnt och tätt fylla hela rörets inre hålighet, när du fyller på det, är det nödvändigt att knacka på produktens väggar med en trä- eller gummiklubba för detta.
 • När röret är helt fyllt med sand stängs dess andra ände också med en plugg.
 • Området som kommer att värmas upp för ytterligare bockning bör markeras med krita.
 • Röret måste fästas i ett skruvstäd med en mall eller i en rörklämma. I detta fall är det viktigt att svetssömmen, om det finns en på produktens yta, är på sidan. Detta krav måste uppfyllas eftersom det är oönskat att utsätta svetssömmen för kompression eller spänning.
 • Rörets sektion, som tidigare var markerad med krita, värms upp glödhet med en gasbrännare. Efter full uppvärmning böjs röret försiktigt, utan att göra några plötsliga rörelser, i ett steg, med ansträngningar strikt i vertikalt eller horisontellt plan.
 • Efter att det böjda röret har svalnat jämförs det erhållna resultatet med en mall. Om allt är normalt, tas pluggarna bort från produktens ändar och sand hälls.
Rätt teknik för manuell varmbockning

Rätt teknik för manuell varmbockning

Denna metod, som är lätt att implementera hemma, används bäst i fall där en enda vinkelböjning måste bildas på professionella rör. Upprepad uppvärmning av metallen kan leda till förlust av dess hållfasthet, och detta kan inte undvikas om du böjer röret för att använda det som ett element i en välvd struktur.

Hur man böjer ett rör utan förvärmning

Du kan böja profilröret själv utan att förvärma det, du kan antingen med eller utan fyllmedel. Rören behöver inte fyllas med sand eller kolofonium, vars profilhöjd inte överstiger 10 mm.

Nyanserna av böjda tunnväggiga rör av liten storlek

Nyanserna av böjda tunnväggiga rör av liten storlek

Det finns en annan teknik som innebär användning av en fjäder med tät lindning av spolar istället för ett fyllmedel, som sätts in i det inre hålrummet i ett professionellt rör och skyddar produktens väggar från deformation, såväl som från alltför stora förändringar i deras tjocklek under bockningsprocessen.

Ritning och detaljer av mekanisk rörbockare för profilrör

Ritning och detaljer av mekanisk rörbockare för profilrör

Utformningen av en elementär rörbockningsanordning är enkel och tillgänglig för egenproduktion

Utformningen av en elementär rörbockningsanordning är enkel och tillgänglig för egenproduktion

För dem som behöver böja profilrör med egna händer, utan att först värma upp dem, kan du använda träningsvideon och följande enkla rekommendationer.

 1. Det är möjligt att erhålla den nödvändiga böjningen på profilrör med de enklaste enheterna - ett skruvstycke, dorn, böjplattor.
 2. Du kan använda en manuell rörbockare för produkter med en rund profil. I denna anordning är det nödvändigt att göra om arbetsvalsarna, vars urtag måste ha motsvarande rörets profil.
 3. Det mest effektiva och exakta sättet att böja rör är att använda en rullformningsmaskin som kan köpas eller tillverkas för hand.

Rörbockningsenheter

Frågan om hur man böjer ett rör utan rörbockning kommer inte att orsaka svårigheter om du använder de enklaste enheterna för att utföra denna operation. Kallbockning av rör kan göras med följande enheter.

 • I fall där det är nödvändigt att böja ett mjukt (aluminium) eller stålrör med en profilhöjd på högst 10 mm, används en horisontell platta med hål, i vilka stopp sätts in - metallstift. Dessa stift används för att böja produkter enligt önskade parametrar. Denna metod har två allvarliga nackdelar: låg bocknoggrannhet och också det faktum att den kräver avsevärd fysisk ansträngning.
 • Produkter med en profilhöjd på 25 mm böjs bäst med rullanordningar. Röret är säkert fäst i ett skruvstycke och kraften appliceras på den del som behöver böjas med en speciell rulle. Med den här enheten kan du få en bättre böjning, men kräver också fysisk ansträngning.
Den långa armen på detta verktyg låter dig hantera ganska tjocka rör

Ett alternativ, som de säger, bråttom. Den långa armen på denna extremt okomplicerade enhet gör att du klarar av ganska tjocka rör

Elementära enheter hjälper till att göra en engångsböjning av röret

Elementära enheter hjälper till att göra en engångsböjning av röret

För att bilda en böjning med en stor krökningsradie på professionella rör av stål eller aluminium används stationära rundade mallar, på vilka speciella klämmor är monterade för att fixera produkten. På en sådan anordning böjs röret också manuellt, med ansträngning att lägga det i mallens spår, vars form exakt motsvarar den erforderliga böjningsradien.

Plywood- och metallklammer - allt du behöver för att göra en böjmall

Plywood- och metallklammer är allt du behöver för att göra en böjmall

Böjplatta

För att effektivt böja stål- eller aluminiumrör hemma kan du göra en eftermonterad bockplatta enligt följande riktlinjer.

 1. Rollen för en sådan platta spelas av en panel som skärs av tjock plåt.
 2. Panelen, tillverkad på detta sätt, svetsas till stolpen, som är installerad på en speciell piedestal.
 3. Två hål borras i panelen, vilka är nödvändiga för installation av bultar som fungerar som stopp för profilröret.
 4. Ett speciellt munstycke är installerat på en av stoppbultarna, med hjälp av vilken böjningsradien justeras.
 5. För att säkerställa koaxialiteten hos rörsektionerna intill böjningen placeras en metallplatta över arbetsstycket, fäst med bultar.
Schema för ett stativ för böjning av formade rör

Schema för ett stativ för böjning av formade rör

Principen om att göra en enkel hemlagad böjanordning

Principen om att göra en enkel hemlagad böjanordning

I det ögonblick du inte använder en sådan moderniserad rörbockare kan dess piedestal anpassas för att utföra olika VVS-operationer.

Dornbockning

För böjning av hemmaprofilrörprodukter, vars vägghöjd inte överstiger 25 mm, kan du göra en speciell dorn. För dessa ändamål är det bättre att använda en dimensionell arbetsbänk, på vars yta det kommer att finnas tillräckligt med utrymme för en sådan anordning. För att välja den optimala platsen för elementet som fixerar det böjbara röret görs ofta placerade hål i ena änden av arbetsbänken. En speciell mall är ansvarig för att säkerställa den önskade böjningsradien för det professionella röret, som kan tillverkas av tjock plywood eller ett metallhörn om du ska använda det ofta.

Böj ett profilrör med en dorn

Böj ett profilrör med en dorn

Profil bender ansökan

Naturligtvis, om du har en betydande mängd arbete med att böja formade rör, är det bättre att göra en speciell maskin för detta, vars ritningar är lätta att hitta på Internet. Vi kommer inte att diskutera denna fråga här, eftersom den behandlas mer detaljerat i artiklarna på länkarna nedan.

Ett av de många alternativen för en hemmagjord profilbockningsmaskin

Ett av de många alternativen för en hemmagjord profilbockningsmaskin

Du kan inte göra utan en sådan maskin även om du behöver böja rör med ett stort tvärsnitt av profilen. De huvudsakliga arbetsorganen för en sådan maskin, som kännetecknas av stor mångsidighet, är tre rullar, varav två är fasta rörliga, och genom att ändra den tredje positionen reglerar de produktens böjningsradie. Som drivning av en sådan anordning används en kedjeöverföring och ett handtag som operatören roterar.

Uppenbarligen finns det många alternativ för enheter som gör att du effektivt kan böja formade rör för tillverkning av ett växthus, skjul eller andra strukturer. Efter att ha övervägt dessa alternativ och valt det som bäst passar dina möjligheter och behov kan du alltid förse dig med en bekväm och billig rörbockningsenhet.

Artikelbetyg:

1 stjärna2 stjärnor3 stjärnor4 stjärnor5 stjärnor

(röster:

5

, genomsnittligt betyg:

5.00

av 5)

Läser in...

Du behöver inte ofta hantera behovet av att böja formade rör i vardagen. Denna uppgift står oftast inför ägare av sommarstugor eller privata hus - människor som är vana att göra allt med egna händer.

Vad är svårigheten med att böja formade rör

Oavsett rörprofilens form är kärnan i bockningsprocessen att ge produkten en partiell eller fullständig böjning. Detta kan endast uppnås genom att använda ett visst yttre inflytande - uteslutande tryck eller en kombination av uppvärmning och tryck.

böjt lusthus

Ur fysikens synvinkel verkar två motsatta krafter samtidigt på ett profilrör under bockningsprocessen:

 • Dragkraft. Det syns från utsidan av böjen.
 • Kompressionskraft. Riktad till insidan av den böjda sektionen.

rätt vikningsschema

Den motsatta riktningen av dessa krafter är exakt ansvarig för några av de svårigheter som ofta uppstår vid bockning av rör:

 • Olika sektioner av röret i bockningszonen kan ändra form ojämnt, vilket oundvikligen kommer att leda till ett brott mot deras inriktning.
 • Rörets vägg på utsidan av böjningen kan tappa styrka eller till och med spricka under stark spänning.
 • På insidan av böjen bildas däremot ofta veck under kompression.

böjd

För att undvika dessa problem och inte för att få en skrynklig metallyta istället för ett jämnt böjt rör är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till materialtypen och produktens många geometriska parametrar: väggtjocklek, snittdiameter, böjningsradie. Att känna till dessa egenskaper gör att du kan välja den optimala vikningsmetoden.

Notera! Experter säger att det är bättre att inte böja profilrör med en väggtjocklek på mindre än 2 mm. Styrkan vid vikningarna kommer att vara ganska låg, även med perfekt följning av tekniken. För sådana rör är det bättre att föredra svetsade fogar.

Principen att använda en rörbockare

Det är inte alltid möjligt att böja ett profilrör (speciellt för produkter med stor diameter) med egna händer. För dessa ändamål finns det speciella enheter - rörböjare. En standardrörbockare är utrustad med ett drivhjul som rör sig längs en av kanterna och böjer försiktigt rörsektionen i önskad riktning.

rörböjare

Det finns två typer av rörbockare:

 • Manuell. Enhetens hjul manövreras manuellt med hjälp av ett speciellt handtag. Passar bra för rör med en liten tvärsnittsarea.
 • Elektrisk. Användningen av sådana anordningar är motiverad i de fall arbetsvolymen är tillräckligt stor och själva rören har solida dimensioner. Enheten är ansluten till ett vanligt nätaggregat och hjulets rörelse utförs med hjälp av en elektrisk drivenhet. Låter dig få mjukare produkter med konkreta tidsbesparingar.

Om arbetet är av engångskaraktär, kanske det inte är lönsamt att köpa din egen rörbockare. I det här fallet bör du överväga att hyra enheten eller överväga en av de alternativa metoderna för bockning.

Är det möjligt att böja ett rör hemma

Om röret inte har de största dimensionerna och böjningsnoggrannheten inte är en kritisk parameter är det möjligt att utföra en cykel av nödvändigt arbete hemma.

Naturligtvis blir det bättre om det finns ett separat rum för dessa arbeten, utrustad med en arbetsbänk, en skruvstäd och andra nödvändiga verktyg. Dessutom kommer du troligtvis att behöva använda en kvarn, en svetsmaskin eller en öppen låga under arbetet. Håller med, ett privat hus eller lägenhet är inte lämpligt för detta.

Ett annat viktigt tips. Metall är ett tillräckligt elastiskt material som efter en eventuell deformation tenderar att återfå sin tidigare form. Av denna anledning bör röret böjas till en något större vinkel än vad projektet ger. Metallen kommer att gå några grader tillbaka, och vi får exakt den böjningsradie som vi ursprungligen förväntade oss.

böjning

För att underlätta bockningsproceduren kan motsvarande sektion av röret förvärmas. Den heta metallen blir mer duktil och smidbar, vilket underlättar processen. För uppvärmning används de oftast:

 • gasbrännare,
 • blåslampa.

Röret värms upp försiktigt på platsen för framtida böjning (längden på uppvärmningsplatsen är lika med sex rördiametrar).

Det är värt att komma ihåg att upprepade cykler med stark uppvärmning och kylning oundvikligen gör metallen mer ömtålig.

Alternativa flexionstekniker

Lyckligtvis är det inte nödvändigt att ha specialutrustning till hands för att böja rör. Människors uppfinningsrikedom har länge uppfunnit mer än ett sätt att uppnå det önskade resultatet utan att använda en rörböjare.

Vi använder en kvarn

I området där det krävs att böja röret med hjälp av en kvarn görs flera tvärsnitt. Ju mindre böjningsradien ska vara, desto fler skär behöver du. I de flesta fall är tre tillräckliga. Vidare böjs profilröret utan mycket ansträngning och skärningarna svetsas genom svetsning.

flexionsmönster

Om de svetsade områdena slipas försiktigt kommer den resulterande produkten att se väldigt värdig ut. ... Inga veck eller kraftig förlust av styrka inträffar vid vikningen. Men den här metoden ger inte en idealisk rundhet, eftersom böjningen kommer att bestå av flera raka sektioner placerade i en vinkel mot varandra.

vik med en kvarn

Vårmetod

För att göra fjädern behöver du en ståltråd med ett tvärsnitt på 2 mm. Tråden böjs i form av profilen så att sidan av varje segment är flera millimeter mindre än motsvarande sida av rörprofilen och kan röra sig fritt längs dess inre längd.

Vidare förs fjädern enkelt in i röret och böjs till önskad radie. För att underlätta bockningsproceduren kan rörsektionen värmas upp.

Notera! För att inte ha problem med att ta bort fjädern från profilrörets hålighet efter bockningsproceduren, bör en bit tråd säkert fästas i närmaste ände.

Fyll på röret med sand

Denna metod är slående i sin enkelhet och effektivitet, eftersom alla nödvändiga material bokstavligen ligger under dina fötter:

 • Förbered två träkilar som kan täta rörhålan tätt.
 • Vi hamrar träkilen tätt in i rörets ände.
 • Vi fyller röret med sand, tidigare siktat och torkat.
 • Vi kör i den andra kilen.

Vidare är en av ändarna på röret fixerad och böjning utförs. För att underlätta proceduren kan rörsektionen också värmas upp. I slutet av arbetet tas kilarna bort och sanden hälls ut.

regler för böjning av hetrör

Att använda en tät sandkudde hjälper till att förhindra skevhet genom att säkerställa en jämn, stark vikning.

Vanligt vatten hjälper

Den ena änden av profilröret stängs med en plugg, varefter vatten hälls i håligheten. Ett oumbärligt tillstånd är närvaron av en negativ temperatur, tillräcklig för att vätskan ska frysa. När vattnet fryser kommer röret att böjas utan problem och böjningen blir vacker och hållbar.

Det är viktigt! Metoden är lämplig för icke-frätande icke-järnmetallrör.

Nödvändiga tillbehör

För att utföra arbete med att böja ett profilrör utan att använda en speciell rörbockare behöver du en av dessa enkla enheter:

 • Elementär spak med mall.
 • En horisontell platta med flera hål, i vilka metallstopp med motsvarande diameter är anordnade. Enheten är väl lämpad för rör av mjuka metaller eller produkter med låg profilhöjd (högst 10 mm). Filigranprecision kan inte uppnås här. Dessutom kan betydande fysisk ansträngning krävas.
 • Rullredskap. Den ena änden är säkert fixerad i ett skruvstycke och en rulle appliceras på bockningsstället, vilket med lämplig fysisk påverkan ger en jämn böjning av den erforderliga radien.
 • Specialdorn. Armaturen är en slags mall gjord av tjock plywood eller trä. Genom att använda kraft kan röret appliceras på dornen, vilket ger den sin böjningsradie. Enheten är användbar när det är nödvändigt att ofta utföra arbete på böjningsformade rör.

För att bygga ett växthus, ett skjul eller ett avloppssystem används välvda metallstavar. För att ge strukturen ett böjt utseende är det inte nödvändigt att söka hjälp från specialister. Detta kan göras på egen hand med improviserad hushållsutrustning eller en rörbockare.

Hur man böjer ett profilrör hemma utan en rörbockare

Den genomsnittliga husägaren har sällan specialutrustning tillgänglig. Därför måste du veta hur man böjer ett aluminium- eller stålrör ordentligt för ett växthus, en baldakin (skjul) och andra behov utan en rörbockare. Du kan ge ett metallarbetsstycke ett välvt utseende utan att använda en rörbockare, med en kall eller varm metod. För kallbockningsalternativ används mjuka men starka profiler. Deras rekommenderade diameter bör inte överstiga 40 mm. De är mjuka och fungerar bra med dem. För en profil med en diameter på 40 mm och högre är den heta metoden lämplig. Det innebär användning av en blåslampa, med vilken metallarbetsstycket är förvärmt. Detta gör det mer smidigt och smidigare.

Innan du börjar arbeta måste du göra en ritning. Den beräknar böjpunkten och hörnradien. För detta bör följande profilegenskaper beaktas:

 • Snittform. Kan vara kvadratisk, oval, rektangulär eller platt. Gården använder oftast en rund rörledning.
 • Sektionsarea och väggtjocklek. Dessa parametrar påverkar produktens mjukhet och plasticitet.
 • Profilhöjd. Hörnens maximala radie beror på det.
 • Endast en korrekt vald metod och ett välberäknat projekt garanterar att du får ett högkvalitativt resultat.
Foto - böjning av rör utan rörbockare
Foto - böjning av rör utan rörbockare

Böj röret med en svetsmaskin och en kvarn

För att kunna böja ett profilrör med egna händer behöver du ett skruvstycke, en kvarn och en svetsmaskin. Vi kommer att analysera hur man gör detta steg för steg:

 1. Armaturen är ordentligt fastsatt i en skruvstäd.
 2. Med hjälp av en kvarn görs små snitt på platserna för den föreslagna böjningen.
 3. Därefter ska arbetsstycket rengöras noggrant från flis och du kan börja arbeta.
 4. Använd sedan en svetsmaskin för att svetsa de resulterande sprickorna. Om konstruktionen inte är komplicerad och felen är små används ett lödkolv.

För den slutliga åtgärden slipas produkten och beläggs med ett rostskyddsmedel. Detta för att förhindra för tidig rostning och försämring.

Använd en fjäder för en rak båge

En välböjd båge kan erhållas med en fjäder. För att göra detta måste den passa in i storleken på profilen så att den lätt kan placeras inuti och, efter avslutad, lätt kan tas bort. Användningen av en fjäder gör det möjligt att böja arbetsstycket med vilken cirkel som helst. Dessutom skyddar den strukturen från deformation och tårar.

Sand används för att böja röret

För att få en högkvalitativ båge från en profil hemma används sand. Låt oss se hur detta görs:

 1. Fäst arbetsstycket i en skruvstäd. Om de är frånvarande ska du organisera ett tillförlitligt stöd och vila armeringen mot väggens hörn eller i marken. Det viktigaste är att produkten inte rör sig under drift.
 2. Rörets nedre kant är ansluten med en träkotlett.
 3. Som fyllmedel hälls sand inuti. Det skyddar arbetsstycket från sönderrivning och förvrängning.
 4. Om profilen inte böjer sig måste den värmas upp på böjningsplatser med en blåslampa.

Hur man gör en spole Fin, väl siktad sand hälls i röret för spolen, varefter utloppsöppningarna är igensatta. Det förberedda arbetsstycket är fäst vid en tapp med lämplig diameter och lindas runt det. Efter avslutning fixeras den färdiga produkten under en tid för att säkra den nya formen.

Videoutbildning om hur man böjer ett 20 mm rör utan rörbockare med sand

Vatten kan användas under vintersäsongen. Ett rör med frusen vätska är mjukare och smidigare.

Efter att ha gjort böjningen är det nödvändigt att lämna röret i ett fast läge ett tag - detta hjälper materialet att fixa sin nya form. Om arbetet utförs på vintern släcker hantverkarna dem även i kyla.

Båge (baldakin) utan rörbockare

Som du vet, för en baldakin, till exempel i form av en båge, behövs ett böjt profilrör. Det är viktigt att se till att bågarna är lika böjda, annars fungerar inte baldakinen. Nu ska vi titta på hur man gör det utan att använda en maskin, en rörbockare och andra hjälpmedel av detta slag.

Vi behöver:

 • Ett stöd som vi kommer att arbeta med, till exempel ett metallbord;
 • Som en balk kan du ta ett rör 80 x 60 eller 50 x 50 mm med en längd på 3 meter. Men den här metoden är universell - så vilken typ av stödstråle du kommer att hamna med är inte viktigt;
 • Profilrör 20 x 20 eller 20 x 40 mm, som vi böjer.

Procedur (steg för steg instruktioner):

 1. Vi delar upp stödet i 6 lika delar. Det är mycket viktigt här - exakt i sex delar, oavsett hur lång det är;
 2. På delningslinjerna är det nödvändigt att svetsa ställen strikt 90 grader mot balken. Mittstolpen är 250 mm, närmast den mittre är 250 mm * 0,88888 = 222, 22 mm, och den yttersta (minsta stolpen) är 250 mm * 0,5556 = 138,9 mm;

  Foto: svetsade ställ till balk
  Foto: svetsade stolpar i balken

 3. Vi fixerar själva balken på ett metallbord;
 4. Vi tar röret som vi ska böja, lägger det på ställena och flyttar det i förhållande till balken med ett tillägg på 10-15 cm, så att det finns en spak som du kan ta tag i och böja den runt ställen;
 5. Vi knyter fast det på balken med ett rep (fixar det);

  Foto: de satte profilröret på ställena och band det med ett rep till balken
  Foto: de satte profilröret på ställena och band det med ett rep till balken

 6. Därefter böjer vi försiktigt röret runt ställen och svetsar det till balkens ändar med en svetsmaskin.

  Foto: så får vi ett böjt rör för en baldakin
  Foto: så får vi ett böjt rör för en baldakin

 7. Gör sedan önskat antal sådana strukturer (bågar), använd polykarbonatplåt och din välvda baldakin är klar!

Viktig anmärkning från en expert:

I rackens längd ligger hela hemligheten med att böja det professionella röret med en båge för din baldakin. Längderna på de två stolparna är utformade från längden på mittstolpen (vi har 250 mm - du kan ta en annan längd, men inte mer än 250 mm - annars kan röret gå sönder när det böjs). Koefficienterna 0,88888 och 0,5556 gäller för alla längder av stöd och mittstolpe. Lika böjda bågar krävs för att bygga en baldakin. De är lätta att göra med egna händer. Innan du börjar arbeta måste du välja en plats där stavarna kommer att böjas och strukturen monteras. Ett metallbord fungerar bra för detta; ett 40 x 40 mm rör kan användas som en balk. För böjda stavar är profilrör 20 x 20 mm lämpliga Storleken på stödbalken väljs individuellt. Fästs säkert vid bordet och är uppdelad i 6 lika delar. Hyllorna svetsas till markeringsplatserna i en vinkel på 90 grader. Böjningsradien beror på stolparnas storlek. Rekommenderad mittstolpslängd 250 mm. Hyllorna på sidorna reduceras med en faktor 0,88888 och erhålls med 222 mm vardera. De yttersta stöden reduceras med en faktor 0,5556 i förhållande till den centrala och erhålls med 77 mm. Koefficienterna är universella för valfri storlek på balk och huvudstolpe. Därefter fästs arbetsstycket med ett rep till stödet med en tillåtenhet på 10-15 cm. Därefter böjs det runt stolparna och fixeras genom svetsning på balken på den andra sidan. Kanten som tidigare var bunden med ett rep är också svetsad på stödbalken. Bågen visar sig vara jämnt krökt längs radien. Strukturen kan användas med eller utan stolpar. För att göra detta är det nödvändigt att svetsa kanterna väl och slå ut metallstavarna.

För en bättre förståelse för hur man korrekt böjer ett profilrör för att bygga en baldakin utan att använda en rörböjare, föreslår vi att du tittar på videon:

Videoinstruktioner om hur man böjer professionella rör för en baldakin (båge) utan rörbockare

Låt oss nu titta på hur man böjer ett rör med en rörbockare

Vid konstruktionen av komplexa strukturer används fyrkantiga och runda profiler med tjocka väggar. De är svåra att böja för hand, så det krävs en rörbockare. Det finns två typer av maskiner:

 1. Manuell. Enheter med enkel design och billiga priser. De är ganska lämpliga för användning på gården.
 2. Automatisk. De är professionella och används av specialister. De har ett dyrt pris, så de är inte lämpliga för hemmabruk.
mekanisk profilbockningsmaskin
Foto - mekanisk profilbockningsmaskin

Maskinerna skiljer sig också åt i driftsprincipen och är av olika modeller. Låt oss överväga de mest praktiska:

 1. Armbåge med armborst.
 2. Fjäderrörbockare.
 3. Segmentrörböjare.
 4. Nedre rörbockare.

Det är bekvämt och enkelt att arbeta med rörbockaren. Den håller profilen säkert och utövar jämnt tryck på den. Böjningsradien kan justeras. Resultatet är perfekta bågar.

Hur man böjer ett profilrör för ett växthus

Profilrörets växthus
Foto - Växthus från formade rör

För att bygga ett växthus behöver du en böjd bågeprofil. Detta kan endast uppnås med användning av en rörbockare. Det är lätt att göra det själv. Den består av en arbetsyta och flera rullar.

För att böja ett profilrör hemma måste du arbeta med en speciell enhet - en rörbockare eller en profilböjare. Deras funktion är förmågan att skapa kommunikation i enheten och fixa den i en viss position. På grund av trycket, som appliceras lika på både de yttre hörnen och de inre, bildas en jämn böjning utan skarpa droppar och sprickor. Låt oss överväga ett exempel på hur man böjer ett profilrör för ett växthus med en bredd på 3 meter med en båge:

 1. Den rekommenderade sektionen av huvudprofilen är 20 x 40 mm och för den extra är 25 x 25 mm.
 2. För att få formen i form av en båge måste den köras genom rörbockaren 4 gånger.
 3. Efter varje körning ska klämgängan dras åt för att öka böjningsradien.

Sådant arbete utförs med varje arbetsstycke som är avsett för strukturen. Resultatet är perfekta, lika böjda välvda profiler.

Den första är en ganska enkel enhet som består av en arbetsyta (bord) och ett antal rullar. På grund av rullarnas rörelse rör sig röret längs arbetsbordet och ändrar vinkeln utan att förvränga önskad halvcirkel.

Professionella enheter är mer praktiska att använda, men kostnaden överstiger ofta 20000 rubel. De används för komplext arbete, oftast krävs för produktion av komplexa dekorativa metallelement. Fördelarna med modellen inkluderar den ideala radien, som kommer att vara korrekt bokstavligen till en tiondel. Naturligtvis är det bekvämare att arbeta när du använder maskinen, men hemma behövs det praktiskt taget inte, eftersom det är utformat för att bearbeta ett stort antal rör per skift.

manuell rörbockare
Foto - manuell rörbockare
Vi räknar ut hur man böjer rör för ett växthus med egna händer hemma

Hur man böjer ett fyrkantigt rör

En bockningsmaskin krävs för att böja fyrkantig armering. Du kan göra det själv. Det är inte en komplex konfiguration och slutförs från:

 1. profil fast rulle;
 2. lindningsrulle;
 3. lång arm.

En sådan rörbockare anses vara den enklaste, samtidigt som den är mycket praktisk. För att böja en profil måste du:

 1. för in armeringen mellan rullarna vid böjningen;
 2. efter att ha försett arbetsstycket med ett tillförlitligt stopp, tryck på spaken;
 3. lindningsvalsen börjar komprimera och böja arbetsstycket.

På detta sätt böjs armeringen i valfri vinkel. Video: vi böjer en fyrkantig metallprofil

Vi böjer ett rektangulärt rör i 90 grader

Den rektangulära profilen är svår att böja och det är svårt att uppnå en högkvalitativ vinkel. Korrugerade veck, sprickor och andra defekter uppträder. Därför är det bättre att använda en rörbockare för att uppnå en kvalitetsvinkel på 90 grader. Vi erbjuder dig att titta på en video om hur man korrekt böjer ett profilrör Fördelen med att använda en rörbockare är att du mycket enkelt och snabbt kan böja röret i 90 grader. Låt oss se i videon nedan hur du gör det korrekt:

Läs också:

Gör-det-själv rengöring av avloppsrör

De flesta ägare av sommarstugor, stugor och privata hus måste ta itu med lösningen på frågan om hur man böjer ett profilrör hemma utan en rörbockare. Lusten att utrusta det angränsande territoriet på ett presentabelt och originellt sätt leder till behovet av att skapa välvda strukturer. Dessa är markiser, lusthus, baldakiner och växthus för cellulärt polykarbonat. Att köpa fabrikstillverkade produkter har en kostnad som kan undvikas genom att böja stål internt. För detta är de verktyg och material som finns i varje verkstad tillräckliga.

Böjt rör
Böjt rör

Innehåll

Vad är problemet med profilbockning

Valsad metall, som har ett rektangulärt tvärsnitt, är lätt att använda, arbetsstyckena kan fogas i olika vinklar. Svårigheter uppstår när det finns ett behov av att ge detaljerna i strukturen en krökt form. Detta beror på att en dragkraft verkar på produktens yttervägg och insidan är komprimerad.

Försök att böja ett profilrör utan rörbockning är förknippade med följande problem:

 • Sprickor i materialet. Om väggtjockleken är liten är metallbrott möjligt.
 • Sidornas veck. En liknande effekt uppträder när överdrivet tryck appliceras när arbetsstyckena passerar genom bockningsanordningarna.
 • Utseendet på interna veck. Ju större höjden på produktprofilen och ju mindre rätningsradien är, desto större är sannolikheten för en sådan defekt.
 • Avbrott i sektionen. Uppstår när en kraftig kraft appliceras på arbetsstycket.
 • Ändrar sektionskonfiguration. Om tekniken bryts, förskjuts planen, längdaxeln, delen är krökt i form av en spiral.
 • Minskar styrkan hos metallen. En sådan defekt är en följd av överhettning och en kränkning av järnens kristallstruktur på grund av detta.

Det är inte svårt att undvika sådana komplikationer. Det räcker att närma sig saken kompetent och eftertänksamt.

Böjningsmetoder för profilrör

Ägarna till sommarstugor måste ofta tänka på hur man snabbt böjer ett profilrör för ett växthus utan att spendera pengar på professionell utrustning. Även med tillgången på ekonomiska resurser är det inte alltid möjligt att omedelbart hitta bågar av önskad form och storlek.

Du kan använda någon av de föreslagna metoderna:

 • Kallbockning av rör. Den används vid arbete med små sektionsprofiler på 10x10 mm och 10x20 mm, med en väggtjocklek på högst 1,5 mm. I sådana fall utförs deformationen av befälhavarens muskulära kraft, och han kan själv kontrollera metallens tillstånd. Det är nödvändigt att ständigt mäta sektionens position horisontellt och vertikalt. Verkets riktighet kontrolleras av en mall.
 • Förvärmning. En flamkälla används där arbetsstycket värms upp tills det når en röd färg. Därefter böjs den till önskad konfiguration. Det böjda arbetsstycket måste hållas strömförande tills det svalnar helt. För uppvärmning används en gaspanna, spis, brännare eller lantgrill med högt kolinnehåll.
 • Med invändig fyllning. Sand, maskinolja eller vatten används som fyllmedel. Det är nödvändigt att se till att hålrummet fylls så tätt som möjligt. Den bästa effekten uppnås genom frysning av vatten. Isen förhindrar att röret krossas under tryck. Täthet uppnås genom att täta hålen eller hammar träpluggar i dem.
 • Sektoravskärning. Detta kräver en kvarn med en skärskiva. I profilen görs triangulära skärningar med borttagning av de sågade fragmenten. Därefter böjs röret och sektionernas kanter svetsas med tunna elektroder. Denna metod är lång men pålitlig. Dess användning eliminerar förvrängning och deformation.

Med tid och kreativitet kan icke-standardiserade metoder användas.

Alternativa flexionstekniker

För att böjningen av formade rör längs radien ska ge önskat resultat är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana faktorer som:

 • täckmaterialets plasticitet (plåt, plast, monolitiskt och cellulärt polykarbonat);
 • sektionsform och väggtjocklek - fyrkantiga produkter tål bättre deformation;
 • metallens elasticitet - vid kallformning måste arbetsstyckena deformeras med 10-15% mer än erforderlig radie.

Det finns följande alternativa metoder för att böja rektangulära rör:

 • Smide. Bockning utförs genom att metodiskt slå arbetsstycket med en tung hammare. Ett städ är förtillverkat, vars topp har en rundad form. Arbetsstycket är fast fäst vid städets bas med klämmor. Därefter appliceras slag på profilen. Försiktighet bör iakttas som överdriven kraft kan platta ut produkten. Det är bekvämare att arbeta med segment som inte är mer än 1 m långa.
 • Enligt mönstret. Grunden för att placera delen kan vara en betong-, asfalt- eller kaklad plats. En bågkontur appliceras på den, varefter armeringsstift eller tunna stålrör drivs i marken. Delen är fäst vid den första stiftet. När böjningen fortskrider utförs svetsning med stift. När den elastiska kraften försvagas avskärs bågen från stiften med en kvarn.
 • Hyra under förtryck. För att skapa tryck används ett fordon med sidohjulförlängning och utan skärmar. Skenan passar in i ett förberedt spår av stål eller betong. Därefter rullas hjulet systematiskt längs profilen. Axiell inriktning styrs med hand- eller metallstyrningar.

För att minska sannolikheten för deformation av produktens väggar kan en tunn och lång stålfjäder införas i den. Kyl inte det heta stålet med vatten när du använder uppvärmning. Från detta kan det spricka eller spricka. Bättre att använda praxis. När du använder muskelstyrka rekommenderas att du placerar en lång och stark spak i den fria änden av länken. På detta sätt kommer du att kunna uppnå det önskade målet med mindre ansträngning.

Nödvändiga tillbehör

För att böja ett profilrör med egna händer måste du ha följande enheter och utrustning:

 • roulett;
 • nivå;
 • Bulgariska;
 • svetsmaskin;
 • gradskiva;
 • slägga;
 • tung hammare;
 • blåslampa;
 • kärna;
 • markör eller krita.

För att uppnå ett korrekt resultat rekommenderas att du använder ett specialverktyg. Jiggen är en anordning för noggrann beräkning och kapning av angränsande delar. Mekanismen används för markering i ändarna av valv, stopp, jibbar och tvärstänger. Tack vare användningen av en jigg är svetssömmen smidig och snygg.

Hjälp utvecklingen av kanalen - sätt gilla, posta om, prenumerera på vår kanal så kommer du inte att sakna många fler användbara artiklar! Och besök vår webbplats dedikerad självmontering av olika rör .

Profilrör är oumbärliga för att montera ramar för att bygga strukturer. Växthus, olika växthus, lusthus och andra föremål byggs med hjälp av dem snabbt och effektivt. Men det är inte så enkelt.

För att böja ett sådant rör måste du använda dyr specialutrustning, vilket inte alltid är acceptabelt för hantverkare. Låt oss prata om hur man böjer ett profilrör hemma.

Profilrör - vad är det?

Ett profilrör anses ha ett annat tvärsnitt än ett cirkulärt. Den kan vara rektangulär, oval, sexkantig eller fyrkantig. Röret har ökat styrkan, eftersom dess kanter tar rollen som förstyvningar.

Profilprodukter klarar betydande böjbelastningar, vilket gör dem till ett bra val för konstruktion av metallramar för byggnader av olika syften.

Råmaterialet för produktion av formade rör är vanligtvis hög- eller låglegerat stål. Beroende på tillverkningsmetod skiljer sig elektriska svetsade, kallvalsade och varmvalsade sömlösa rör.

Produkter skiljer sig åt i väggtjocklek och profilhöjd. Dessa rör kan användas för att göra olika delar i form av ramar, trappor och räcken. Oftast används ett profilrör i konstruktion för konstruktion av välvda strukturer och som en ersättning för en järnstång vid konstruktion av ramar.

Färdigheter i att böja ett profilrör kommer att vara till nytta för hantverkare i hemmet som självständigt vill utrusta ett förortsområde:

Bildgalleri

Foto från

Profilrör vid basen av en hemlagad gunga

Originalbänk med metallstöd

Gungstol med böjda löpare

Enkel bänk med böjda räcken

Konstruktion av visiret för entrégruppen

Vikta lusthus takstolar

En uppsättning trädgårdsmöbler för en sommarstuga

Sommar carport för bilinstallation

Möjliga komplikationer under arbetet

Den faktiska böjningen av ett sådant rör är processen att ge elementet en böjd-jämn konfiguration. Detta kan endast göras under tryck, eftersom delen har hög hållfasthet. För att minska den tryckkraft som krävs för böjning kan uppvärmning av det böjda fragmentet användas.

Trots den till synes enkla operationen erhålls inte alltid elementen i den önskade konfigurationen som ett resultat av böjning. Problem uppstår ofta. Tre är de vanligaste komplikationerna.

Den första är att insidan av profilen viks i speciella veck som liknar korrugering. I rätt version krymper den jämnt.

sorter av profilrör

Branschen producerar många varianter av formade rör. De skiljer sig åt i snittform, profilhöjd, väggtjocklek

Den andra svårigheten är brottet på profilrörets yttervägg. Den sträcker sig under bockning. Ibland tål inte metallen kraft och spricker. Det tredje problemet är att röret, som ändrar sin form, kan förlora elementens koaxialitet.

Detta innebär att dess fragment i böjt tillstånd ligger i olika plan. Och detta är oacceptabelt. Övning visar att alla svårigheter uppstår på grund av fel val av bockningsmetod.

För att välja det korrekt måste du ta hänsyn till profilrörets plastfunktioner. De bestäms av sektionens storlek och form samt tjockleken på produktens väggar. Från dessa värden kan minsta möjliga krökningsradie beräknas. Det är starkt avskräckt att försöka avrunda en mindre radie.

För att bestämma minsta radie behöver vi sektionshöjden. Den beräknas enligt följande. Profilens höjd mäts och produktens dubbla väggtjocklek subtraheras från den.

Det resulterande talet kommer att vara önskad höjd, låt oss beteckna det med h. För rör med tvärsnitt i form av en rektangel och en fyrkant gäller följande regel. Om profilhöjden är högre än 20 mm tål delen böjning i sektionen, vars minsta längd är h3,5.

Produkter med en profil under 20 mm kan böjas över längden hx2,5 och mer. Denna regel gäller för alla rör. Emellertid påverkar delens väggtjocklek också böjningsbegränsningarna.

Ju tunnare det är, desto högre är sannolikheten för att riva eller krossa delen. Experter rekommenderar starkt att försöka böja breda produkter med en väggtjocklek på mindre än 2 mm. I detta fall är det optimalt att använda en svetsmaskin.

Defekt böjning av profilröret

Under processen att böja ett profilrör är det mycket viktigt att utföra alla åtgärder korrekt och exakt, annars kan delen förlora inriktning eller skrynklas. Du kan inte använda ett sådant rör.

En annan punkt att vara medveten om. Rör gjorda av låglegerade och kollegeringar är mycket elastiska och kan efter bockning "springa tillbaka" som att försöka ta sin tidigare form.

Detta innebär ytterligare arbete med produkten, eftersom den måste återmonteras enligt en färdiggjord mall. Därför rekommenderas att ta reda på värdet av plastmotståndsmomentet för ett visst profilrör och utföra böjning med hänsyn till denna indikator. Ju mindre det är, desto mindre kommer delen att "springa".

Funktioner av olika sätt att böja profil

Det finns två huvudmetoder för att böja ett profilrör: kallt och varmt. Den första antar att bockningsprocessen utförs utan föregående exponering för temperatur från sidan.

Den andra utförs endast med ett förvärmt rör. Det måste erkännas att uppvärmning av delen ökar dess duktilitet avsevärt och underlättar bockningsprocessen.

Det finns inga regler som strikt reglerar användningen av kalla och heta böjningsmetoder för formade produkter. De finns endast för rör med cirkulärt tvärsnitt. Enligt dessa standarder används varmbockning för delar med en diameter på 100 mm eller mer. För rektangulära och fyrkantiga rör gäller något andra regler.

Om du har ett engångsarbete med böjningsrör kan du köpa, men det är bättre att hyra en hydraulisk rörbockare med manuell drivning:

Bildgalleri

Foto från

Manuell hydraulisk rörbockare

Armaturer för fixering av ett böjt rör

Böj stålrör med stor kraft

Rörmokare rekommenderar endast kallbockning av alla rör med en profilhöjd på mindre än 10 mm. Produkter med en profilhöjd på 40 mm och mer är varmböjda.

Hur man böjer delar med en profilhöjd på 10 till 40 mm är upp till entreprenören. För att inte misstas kan du göra en rättegångsbockning. I allmänhet, om det finns, kan det användas för att böja röret utan uppvärmning.

Om det inte finns något specialverktyg är det värt att utföra en provbockning av profilröret. För att göra detta är en kant på arbetsstycket ordentligt fastspänd i ett skruvstycke. I andra änden sätts ett rör med en diameter större än den för den böjda produkten.

Den resulterande "axeln" bör dras kraftigt och böja produkten. Om delen böjs kan kallbockning användas. Om inte används förvärmningsbockning.

Subtiliteter av varmböjning

Böjning av en sektion av ett format rör sker efter uppvärmning. Det är tillrådligt att utföra operationen på en gång, eftersom upprepad uppvärmning av metallen är oönskad. Produkten kyls till en ljus körsbärsfärg kan spricka.

Därför är den här metoden idealisk för att få en hörnenhet att vika. För att böja profilen under en rundad båge måste den användas med försiktighet, eftersom upprepad uppvärmning i detta fall är oundviklig.

Fyllmedel för varmbockning

Det är bra att använda siktad och kalcinerad sand som fyllmedel för röret under varmbockning. Det hälls i delen med en tratt.

För att böja profilröret korrekt med varm metod, bör ett fyllmedel användas. Detta förhindrar eventuell krossning av delen. Sand tas vanligtvis som fyllmedel.

Det bästa alternativet är medelskornad byggsand. Om inte, kommer material från en barns sandlåda att göra det. Först måste den rengöras från onödiga orenheter.

För detta siktas sand genom en sil med maskor på 2-2,5 mm. Detta kommer att bli av med stora stenar och skräp. Om en sådan inneslutning under bockningsprocessen är direkt vid rörväggen, kommer den att bilda en lättnad som är helt onödig.

För fina sandkorn behövs inte heller. Under uppvärmningsprocessen kan de sintra, vilket är oönskat. Därför måste sanden siktas igen, nu genom en fin sikt. Dess maskstorlek bör vara cirka 0,7 mm. Vi antänder den siktade sanden.

Fyllmedlet är klart. Nu kan du arbeta med detaljerna. Först måste du glödga röret i det område där böjningen kommer att utföras. Då kan du börja göra pluggarna.

Du behöver två delar av samma storlek som täcker båda ändarna av profilröret så att sanden i den inte häller ut. Pluggarna är endast gjorda av trä, inget annat material kan användas.

Låt oss bestämma storlek och form på delarna. Dessa bör vara pyramider, var och en tio gånger bredden på basen. Dimensionerna på själva basen bör vara nästan dubbelt så stora som hålet som kommer att stängas med denna kontakt. De beredda produkterna måste provas på röret.

Varmbockningsschema

Profilröret är stängt med träproppar. I en av dem måste urtag göras för utlopp av gaser som bildas inuti den uppvärmda delen.

Om allt är bra gör vi ett längsgående spår på vardera sidan av en av pluggarna. Genom dessa spår kommer den gas som ackumuleras under uppvärmningen att komma ut ur arbetsstycket. Du kan börja fylla röret.

För detta tas en plugg utan spår och installeras på plats. En vanlig tratt sätts in i motsatt ände av delen. Om röret är långt placeras det i en vinkel mot marken, om röret är kort, vinkelrätt.

Sand hälls i små portioner genom en tratt. Ta efter en portion en gummi- eller trähammer och knacka försiktigt på delen underifrån så att sanden fördelas så jämnt och komprimerat som möjligt. Efter att ha knackat längs hela rörets längd hörs ett tråkigt ljud, arbetet måste stoppas. Detta innebär att delen är helt fylld med sand.

Det sandfyllda ämnet stängs med en andra kontakt. Nu måste du krita ut gränserna för det område som måste värmas upp. Dess längd måste vara lika med minst sex arbetsstyckets diametrar.

Delen är ordentligt fastspänd i en klämma eller skruvstäd. Om röret är svetsat måste det säkras så att sömmen ligger utanför böjningen. Om den är inuti kan delen sprängas.

Nu ska du värma upp rörfragmentet till en rödkörsbärsfärg. Detta kan göras med en blåslampa eller gas. En viktig punkt. Hela området bör värmas upp jämnt.

Överhettning av enskilda fragment bör inte tillåtas. Om detta händer bör sådana områden kylas. En indikator på ett tillräckligt uppvärmt rör är skalan som studsar av den.

Böjning av hett rör

Experter rekommenderar starkt att man utför en varmbockning av ett profilrör på en gång. Upprepad uppvärmning av delen kan leda till att den går sönder.

Efter att arbetsstycket är glödhet läggs ett fragment av ett rör av en större sektion på änden. Så att kanten på delen inte når den framtida böjningen. Sedan böjs röret försiktigt till önskad form.

Detta måste göras i ett steg med en jämn translationell rörelse i vertikalt eller horisontellt plan. Den resulterande böjningen kontrolleras mot en mall.

Det böjda röret ska svalna, varefter det ska jämföras igen med mallen och se till att formen är korrekt. Om så är fallet slås pluggarna ur. Det är ofta svårt att göra detta, då kan du helt enkelt bränna ut träkorkarna och hälla ut sanden.

För att göra böjningen fri, utan veck och brott, måste du stoppa sand i röret så tätt som möjligt och värma upp delen jämnt.

Funktioner av kallbockning

Du kan böja profilen utan att värma på olika sätt. Det enklaste sättet att göra detta är att använda ett specialverktyg, nämligen en rullformningsmaskin. Du kan köpa den eller göra den själv, vilket är ganska svårt.

Att köpa ett verktyg lönar sig dock inte om du bara behöver böja några delar. Därför är många intresserade av hur böjningen av ett profilrör utförs för hand och är det alls möjligt.

Kallrörsböjningsanordning

Det finns många hemlagade apparater för kallbockning av rör. Figuren visar ett diagram över en av dessa enheter.

En sådan operation är mycket möjlig. För att utföra det behöver du de enklaste enheterna i form av en dorn eller en böjplatta. De kan enkelt monteras av skrotmaterial. Innan du böjer måste du bestämma påfyllningen för röret.

Om profilens höjd är mindre än 10 mm är det inte nödvändigt att fylla delen. För produkter med högre höjd krävs fyllmedel. Den kan sandberedas på det sätt som beskrivs ovan eller en fjäder.

I det senare fallet väljs en del av stål med tät lindning. Dess diameter bör vara sådan att den passar tätt in i håligheten på det formade röret. Endast på detta sätt kan den effektivt förhindra en alltför plötslig förändring av rörsektionen vid böjningssektionen.

Så att fjädern kan avlägsnas utan problem vid slutet av arbetet, är en bit tråd säkert fäst vid kanten före installationen.

Nu måste du bestämma vilken typ. Detta kan göras genom att känna till höjden på produktprofilen. För ett tunt rör med en profilhöjd på mindre än 10 mm används en böjplatta med stift som fungerar som stopp. De är placerade enligt delens böjningsradie. Röret läggs mellan stoppen och ger den önskad form.

De börjar lägga delen från mitten, så det är lättare att utföra operationen. Sedan flyttar de sig gradvis till produktens kanter. En betydande nackdel med denna bockningsmetod är behovet av att tillämpa betydande krafter.

Dessutom är det ganska svårt att böja exakt till mallen, det är mycket troligt att det kommer att finnas några avvikelser från den angivna formen.

Vår som fyllmedel vid bockning

Vid kallbockningsprocessen kan en fjäder av lämplig storlek användas som fyllmedel för röret. I detta fall är en tråd nödvändigtvis fäst vid dess ändar så att fjädern lätt kan tas bort efter att röret har bockats.

Rör med en profilhöjd på mer än 10 men mindre än 25 mm böjs med specialutrustning utrustad med en rulle. Det fungerar enligt principen för den så kallade Volnov-maskinen.

Det händer på följande sätt. Delen sitter säkert fast i en skruvstäd. En betydande kraft appliceras på den genom valsen, som böjer elementet. Denna metod gör att böjning kan utföras mer exakt och effektivt.

Men i det här fallet måste du göra mycket betydande fysiska ansträngningar för att få det önskade resultatet. Om du vill få en del med en stor böjningsradie, till exempel används en båge för en ramkonstruktion, planparallella plattor eller en dorn.

Enheten är en fast rundformad mall, på vilken klämmor är placerade, utformade för att fixera delen.

Profilröret tvingas in i ett spår vars storlek exakt matchar produktens profil. Fästklämmor håller bitarna på plats tills hela biten placeras i fixturen. Detta ger röret önskad form.

Om du äger de elementära färdigheterna hos en elektrisk svetsare kan du göra en enkel maskin för att böja formade rörrullar med egna händer:

Bildgalleri

Foto från

Vi börjar produktionen av den enklaste bockningsmaskinen med förberedelse av materialet. Du måste fylla på en kanal, en bar för 25, sex lager

För att kunna ändra böjningsradien svetsar vi profilens delar till kanalens övre plan. Tryckvalsarna med lager kommer att ordnas om dem vid behov.

Vi klippte av en del av ramen av en bit kanal och svetsade ett dörrgångjärn till den. Detta ändrar positionen för den andra tryckvalsen.

Vi kontrollerar hur fritt sänghyllan rör sig, om den förskjuts i vinkel när den rör sig. Korrigera situationen vid behov

I mitten av sängen svetsar vi ställen för den centrala valsen. Det är nödvändigt att svetsa med en kontinuerlig konvex söm utan defekter, för det är på denna rulle som huvudlasten överförs

Från den sida som är bekväm för jobbet tar vi fram stången på den centrala valsen. Handtaget som driver rörbockaren kommer att fästas på den.

Innan de sista stadierna för montering av maskinen kontrollerar vi hur fritt rullarna roterar om alla tre är anslutna med ett band

Svetsa handtaget till den centrala rullstången som förts ut till den praktiska sidan

Steg 1: Inköp av material för tillverkning av maskinen

Steg 2: Ordna bon för att flytta rullarna

Steg 3: Installera gångjärnet för att flytta maskinhyllan

Steg 4: kontrollera sängflänsens rörelse

Steg 5: Installera mittrullstativet

Steg 5: Led den centrala rullstången under handtaget

Steg 6: Kontrollera rullens rotation

Steg 8: Fäst handtaget till den centrala rullaxeln

Vi rekommenderar också att du tittar på artikeln där vi pratade om hur man böjer rör från olika metaller - läs mer.

De enklaste kallbockningsverktygen

Tänk på hur man självständigt gör två mycket enkla enheter som hjälper dig att böja ett profilrör.

Profilhållare

Arbetsbänken blir basen för enheten. Det är viktigt att inte bara arbetsområdet utan också utrymmet runt det är fritt. För att säkra dornen måste du göra flera tätt placerade hål i ena kanten på arbetsbänken.

Den verkliga dornen eller mallen är gjord av plywood. Detta alternativ är dock endast acceptabelt om flera delar förväntas slutföras.

Rördorn

Den enklaste rördornen är gjord av tjock plywood eller planka. Den här mallen räcker för några böjningar.

Om det är nödvändigt att böja ett stort antal rör enligt detta mönster, är dornen bäst gjord av stålvinkel. I vissa fall måste profilprodukten böjas i olika vinklar.

För sådant arbete behöver du flera mallar samtidigt, som bör förberedas i förväg. Innan arbetet påbörjas är kärnan ordentligt fäst vid basen med klämmor.

Röret som ska böjas är ordentligt fäst vid kanten. Sedan utförs böjning. Operationen utförs smidigt utan plötsliga ryck. Kraften som appliceras på röret bör öka gradvis. Under bockningsprocessen har delen formen av en dorn. Detta kommer att kräva betydande ansträngningar.

Avancerad böjplatta

Detta är en bekväm multifunktionell enhet som möjliggör böjning av en profil av hög kvalitet. Enheten är en robust metallplatta monterad på en piedestal. Det senare fästs på verkstadsgolvet med fästbultar.

En enkel och prisvärd bockplatta med en dorn kan göras med egna händer:

Bildgalleri

Foto från

Val av ett bord för att fästa en hemlagad ram

Såg en dorn ur tjock plywood

Fäst stödet genom hålen i bordet

Använd klämmor för att säkra dornen

Stålstativ för bockning av 2-tums rör

Uppsättning av ståldorn för olika radier

Blanker av engång av plywood

Dorn för rör med smal profil

Alternativt kan du överväga en liknande enhet ansluten till en arbetsbänk. Efter arbete kan böjplattan enkelt demonteras och tas bort, eller så kan du använda den som stativ för andra låssmedarbeten.

För att göra en sådan enhet behöver du en tjock metallplatta. Det svetsas på ett teleskopiskt stöd. För bockstopp görs två hål på bottenplattan.

Bultar placeras i dem. Munstycken med olika radier sätts på och fixeras på dem, vilket gör att rören kan böjas efter behov. Tryckplattan skärs av det tjocka stålplåten.

Böjplatta

Det är lämpligt att utrusta böjplattan med en tryckplatta av hållbar metall. Det gör att du kan upprätthålla profildelens inriktning under böjningen.

Dess användning är absolut nödvändig så att koaxialiteten hos den böjda delen inte störs, eftersom böjning av ett profilrör utan rörböjning av misstag kan deformera det i två olika riktningar. Plattan är fäst över fästena på stoppbultarna.

Den faktiska bockningsprocessen är som följer. Rörsektionen är fixerad i enheten, varefter den dras med kraft av motsatt kant. Delen bör börja böjas. Om detta inte händer på grund av otillräcklig kraft kan du försöka öka axeln genom att förlänga delen med ett rör med större diameter.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Vi böjer röret med en stålvinkeldorn:

Hur man gör en hemlagad rörbockare enkelt och snabbt:

Det enklaste sättet att böja ett profilrör:

Det finns en hel del sätt att manuellt böja profilerade rör. Och de har alla en gemensam nackdel: det tar mycket ansträngningar att böja dem. En fysiskt otränad mästare kanske inte klarar ett sådant jobb. Böjning av delar med specialanordningar är mycket enklare, mer exakt och kräver inte mycket fysisk ansträngning.

Problemet är att kostnaden för sådan utrustning är ganska hög. Därför är det verkligen olönsamt att köpa en enhet bara för att utföra ett engångsjobb. Det bästa alternativet är att hyra specialutrustning, så att du kan få profilprodukter böjda exakt enligt mallen mot en mindre avgift.

Om du har nödvändiga färdigheter ber vi dig dela dina erfarenheter med våra läsare. Feedbackformuläret finns under artikeln. Där kan du också ställa en fråga om artikelns ämne, och vi kommer att försöka svara på den omedelbart.

Idag är det inte ovanligt att dachor installerar växthus av formade rör. De är stabila, deras livslängd är längre och de sänder ljus bättre än trä.

För att montera en struktur från en profil måste du böja den i en viss vinkel. Det verkar som om det inte är realistiskt att göra detta utan specialutrustning. I detta material kommer vi att överväga möjliga sätt och förklara hur man böjer ett fyrkantigt rör utan en rörbockare hemma.

Vilka svårigheter uppstår vid bockning av ett profilrör

Ett flexibelt profilrör betyder dess böjning helt eller delvis. Som känt, styrkan hos professionella rör är hög därför kan de endast böjas under tryck eller vid uppvärmning av den böjda sektionen. I processen verkar två krafter från sidan:

 • kompression - inuti;
 • tillägg - utanför.

Det är i motsatt riktning för dessa krafter att arbetets komplexitet vid rundning av röret ligger:

 1. På olika ställen kan det professionella röret reagera olika på böjning, vilket kommer att leda till förlust av inriktning, det vill säga enskilda delar av arbetsstycket kommer att placeras på olika ytor.
 2. Röret tål inte alltid sträckningsprocessen och kan kollapsa eller spricka. Oftare inträffar sådana ögonblick med fel sätt att böja.
 3. Produkten kan ha veck som liknar korrugering.
 4. Graden av styrka minskar vid överhettning, strukturen går sönder.
 5. Sidoväggarna är skrynkliga - detta inträffar under alltför stort tryck när arbetsstycket passerar genom bockningsstrukturen.

För att undvika dessa problem bör du ta hänsyn till tillverkningsmaterialet för rör och deras storlek: väggtjocklek, diameter, böjningsvinkel.

Hur påverkar formen och de tekniska egenskaperna hos ett professionellt rör valet av bockningsmetod?

Profilrören är inte runda, de är rektangulära, ovala eller fyrkantiga ... För tillverkning av växthus nära ett lantgård rekommenderas det att ta fyrkantiga eller rektangulära modeller, de har plana väggar, det är lättare att fästa ett skydd på dem.

Foto - Växthus från profil

Profilerna är enorma. De har olika geometriska parametrar. De viktigaste är storleken på tvärsnittet och väggarnas tjocklek. Plasticitet är viktigt, den möjliga böjningsradien beror på denna indikator. Det är värt att notera att plasticiteten hos ett uppvärmt profilrör ökar, vilket gör det lättare att böja.

Det finns två tekniska sätt:

 • "Kall" - utan exponering för temperatur;
 • "Hot" - området är förvärmt.

Dessutom har rörledningen av låglegerat och kolhaltigt material ökat elasticitet och den kan "fjädra" när den är böjd, därför används den inte för tillverkning av växthus. Profilrör med en diameter på 2 mm rekommenderas inte eftersom de har ett lågt hållfasthetsindex vid böjningen.

Det finns inga strikta standarder för att välja en metod för att böja fyrkantiga rör, det finns bara för oval ... Enligt dessa standarder tillämpas "het" teknik på rörledningen från 100 mm, men dessa standarder gäller inte formade produkter.

Professionella föreslår att man använder den "kalla" metoden för rörvalsningsmaterial med en diameter mindre än 10 mm och böjer sig från 40 mm och högre under uppvärmning.

Det rekommenderas att utföra en provbockning hemma - den ena änden av proffsröret måste klämmas fast i ett skruvstycke och ett rör med större diameter måste sättas på den andra. Denna "axel" måste dras åt genom att böja arbetsstycket - det böjer sig lätt, då kan värme utelämnas. Vilket av dessa sätt att böja det professionella röret hemma är upp till dig.

Böjningsmetoder beroende på typ av rörmaterial för:

 • valsad metall - svetsad, med underskuren kvarn;
 • stål - med uppvärmning;
 • plast eller aluminium - valfritt alternativ, eftersom materialet är mjukt.
Foto: typer av professionella rör

Fyrkantsvalsade metallprodukter skiljer sig åt i tvärsnittsindex och väggarnas storlek. Dessa faktorer påverkar vikningsvinkeln.

Det finns många tekniska nyanser i frågan. Men du behöver inte känna till dem alla för läxor. Det är bara viktigt att vara uppmärksam på följande aspekter.

 1. Tunna produkter med ett tvärsnitt upp till 20 mm utan rörbockning måste böjas i ett område som är 2,5 gånger längre än själva rörets höjd.
 2. Tjockvalsad metall kan böjas i ett område som är tre gånger längre än sektionen. Om detta ögonblick ignoreras, spricker metallen från utsidan eller deformeras från insidan.
 3. Böjning av ett fyrkantigt rör är farligt i ett avseende: förekomsten av en spricka på arbetsplatsen, vilket resulterar i att delen skickas till slutligt skrot.
 4. Begränsningstillståndet är följande förhållande - minsta radie bör inte vara mindre än två och en halv dimension längs böjningssektionen. Till exempel, för en produkt med en tjocklek på 40 mm är den minsta inre radien 40 x 2,5 = 100 mm.

Innan du böjer ett stålprofilrör bör en ytterligare regel komma ihåg.

foto: diagram för böjningsvinkel

Produkten, efter exponering, strävar efter att återgå till sin ursprungliga form. Av denna anledning är det bättre att böja lite mer än nödvändigt enligt schemat. Om du böjer arbetsstycket lite mer, så kommer avrundningen i slutändan att se ut enligt diagrammet.

Alla dessa konventioner måste beaktas innan arbetet påbörjas, annars är det värdelöst att lita på ett högkvalitativt resultat.

Hur man böjer ett profilrör utan en rörbockare

I grund och botten, när man konstruerar skjul eller växthusstrukturer i landet, tas små industriella rör, medan noggrannheten i böjningsvinkeln inte är kritisk, därför är improviserade medel lämpliga för böjning.

Naturligtvis är det bättre att utföra denna procedur i ett separat rum, där det finns en arbetsbänk och olika verktyg.

Du måste också förbereda overall, det skyddar dig från damm, flis, gnistor och när du arbetar med en blåslampa.

Om du gör en böj hemma måste du överväga:

 • Mängden böj.
 • Tillverkningsmaterial.
 • Värdet på väggtjockleken.
 • Sektion.

Åtgärder för deformation av profilerade rörvalsningsprodukter utförs i tillåtna normer för sektion och väggtjocklek.

När du arbetar är det nödvändigt att kontrollera att tvärsnittet inte planar ut och inte orsakar interna knäck.

Foto: hur man böjer ett professionellt rör och vanliga misstag

Hur man böjer med förvärmning (fylld med sand)

För att få en högkvalitativ och jämn böjning på professionella rör måste du först fylla produkten med sand när du använder "het" -metoden. Eftersom arbetet kommer att associeras med het metall är det nödvändigt att utföra dem med presenningshandskar.

Steg för steg ser bockning av en fyrkantig produkt ut så här:

 • En träkil förs in i grenröret från ena kanten. Dess längd ska vara tio gånger bredden på basen. Dessutom är basytan lika med två områden av hålet i arbetsstycket, som det kommer att täcka.
 • Finkornig sand hälls i röret, det siktas och torkas (kalcinering utförs vid + 150 grader). En tratt används för att fylla profilen med sand. För att placera den tätt och jämnt inuti hälls den i portioner. Under processen bör du slå på delens väggar med en träklubba.
Foto - Fyll upp sanden
 • En kil drivs också in från andra sidan.
 • Pluggarna måste matcha profilens interna dimension. På en av dem görs 4 längsgående spår - genom dem kommer gasen att komma ut, som bildas när sanden värms upp.
 • Platsen som du planerar att böja är markerad med krita.
 • Profilen blank är fixerad med en skruvstäd. Om produkten har svetsning ska den vara på sidan.
 • Platsen markerad med krita värms upp till röd med en gasbrännare.
 • Vi böjer den fyrkantiga profilen snyggt, utan plötsliga rörelser, men med ansträngning. Detta görs på en gång.
 • Då måste delarna svalna och resultatet jämförs med mallen.
 • Om böjningen görs korrekt tas pluggarna bort och sand läcker ut.

Om du ska böja ett fyrkantigt rör med svetsade sömmar måste de ligga utanför böjningen och inte inuti, annars sprids sömmen.

Denna metod fungerar bara en gång när du gör en hörnböjning. Vid överdriven uppvärmning förlorar metallen styrka.

Det är möjligt att böja en rörformig produkt fylld med sand utan uppvärmning, men detta är en mer komplicerad process.

7 sätt att böja utan uppvärmning (kall metod)

Det är möjligt att böja profilröret med hjälp av "kall" -tekniken, med hjälp av olika enheter utan förvärmning. Tänk på hur du böjer en profilprodukt själv utan att värma.

 1. Böj med fyllning - vatten ... Det här alternativet är billigare, kräver inte uppvärmning, det är avsett för rörrullar av liten tjocklek av duralumin och mässing. Det är särskilt bekvämt att använda den på vintern, vid temperaturer under noll.

Förfarandet är inte komplicerat:

 • ena änden av arbetsstycket är förseglad med en plugg;
 • vatten hälls i delen från den andra kanten, och dess igensättning utförs också;
 • profilen tas ut på gatan, hålls i frosten tills vattnet stelnar;
 • röret böjer sig med fryst vatten i det är lätt;
 • produkten värms upp, vätskan avfrostas, vattnet dräneras.

Tekniken rekommenderas för rör av icke-järnmetaller, eftersom de inte korroderar.

2. Med böjplatta - metoden är konstruerad för att böja fyrkantiga rör av stål eller aluminium. Platta - en panel gjord av ett tjockt plåt. Det är svetsat på ett rack monterat på en provisorisk kulle. För att böja måste du utföra ett antal åtgärder.

 • borra hål för bultarna i plattan, de kommer att vara stoppet för röret;
 • sätt ett munstycke på en bult, det behövs för att justera böjningsvinkeln;
 • För att säkerställa inriktningen av rörsektionerna som gränsar till böjningen bör en metallplatta som är fäst med bultar placeras ovanför den.
Foto - Plattbockning

3. Dornbockning - lämplig för professionella rör med en vägghöjd på högst 25 mm. Denna struktur placeras bäst på en arbetsbänk. Frekventa hål görs längs dess kant för att säkra dornen och professionella rör.

 • Böjningsgraden regleras av en mall gjord av plywood eller metallhörn. Genom att applicera fysisk ansträngning läggs delen ovanpå dornen, vilket ger den önskade böjningsvinkeln.
Foto - Dornbockning

fyra. Använd en kvarn - den här metoden tillåter dig inte att göra en perfekt halvcirkel, eftersom böjningen är flera raka segment, de ligger i olika vinklar.

 • Kärnan i metoden är att med en kvarn skärs tvärs (vanligtvis tre) på platsen för den planerade böjningen. Ju mindre böjningsvinkel desto större antal skär.
Foto - Vi böjer med en kvarn
 • Därefter måste röret böjas vid skärningarna - detta görs utan ökade ansträngningar och skärningarna ska svetsas med svetsning.
 • Med bra slipning av svetsade sömmar ser produkten ganska anständig ut utan veck, dess styrka går inte förlorad.

fem. Med våren - En enkel bockningsteknik. En fjäder är gjord av tråd med ett tvärsnitt av 2 mm. Den måste böjas i form av rörledningen så att varje sektion är 2-3 mm mindre än rörets på motsvarande sida och att den lätt kan röra sig inuti profilen.

 • Den tillverkade fjädern ska sättas in i delen och sedan böjas i önskad vinkel. Om så önskas kan böjningsplatsen värmas upp - detta underlättar processen. För att göra det lättare att dra ut fjädern ur delen, är en tråd bunden till änden.

6. Använd en rullaxel - metoden är avsedd för rör med en storlek på 10 till 25 mm. För att böja ett rektangulärt rör måste du fixa det i ett skruvstycke. Sedan används en speciell rulle för att böja delen, den verkar på den under kraft. Med denna enhet är böjningen av hög kvalitet, men fysisk styrka krävs.

7. Inflytande - detta är ett trä- eller metallskaft, i dess nedre del finns det ett munstycke med ett hål.

För att böja arbetsstycket måste det gängas genom hålet så att det böjer sig. Sedan dras spaken mot sig själv och under denna åtgärd böjer röret. Det här alternativet är inte korrekt, men det är lämpligt för att böja profiler för ett växthus - se hur du själv kan skapa ett växthus.

Foto - Böjning med en spak

3 alternativ för böjning

Det är möjligt att böja profilröret längs önskad radie med några alternativa enkla metoder:

 1. Smide - slå med en tung hammare. Detta kräver ett rundat städ. Arbetsstycket måste fästas på städet med klämmor. Sedan appliceras slag på produkten utan överdriven kraft för att inte platta ut.
 2. Efter mönster - en asfalt eller betongyta behövs, på vilken den framtida bågen ska appliceras. Kör sedan i armeringsjärn, fixera profilen på den första. Under bockningen svetsas arbetsstycket till armeringen; i slutet skärs stavarna av med en kvarn.
 3. Uthyrning under ok - detta kräver fordon med sidohjul. Profilen placeras i ett förberett spår av stål eller betong och hjulet måste rullas över arbetsstycket. Axiell inriktning bör kontrolleras med metallstyrningar.

Vi böjer med hjälp av en rörbockare

Om rör med stor diameter används för tillverkning av ett växthus blir det svårt att böja det manuellt. Vi föreslår att du bekantar dig med instruktionerna om hur du självständigt gör en standardrörbockare, dess design är ett drivhjul (det rör sig längs kanterna genom att böja röret i önskad vinkel), en sida, en transportör och klämelement.

Rörbockaren är:

 1. Manual - utformad för lite arbete. Arbetsstycket placeras på en transportör och kläms fast med en rulle. Hjulet roterar med ett handtag, och som ett resultat uppstår böjning.
 2. Elektrisk - utrustningen rekommenderas för tunga rör. Enheten drivs av elektricitet och hjulet roterar elektriskt så att du inte behöver slösa bort din energi. Funktionsprincipen liknar den tidigare, profilen laddas i transportören, den passerar genom klämzonen, böjer sig.
Foto - Klassisk rörbockare

När du använder denna enhet utsätts rörets hörn på insidan och utsidan för lika tryck, så böjningen är av hög kvalitet och spricker inte.

Hur man böjer ett profilrör i 90 grader

Profilrör med en sväng på 90 grader har inga skarpa hörn och ser estetiskt tilltalande ut.

Först måste du förbereda ett verktyg - en svetsmaskin, kvarn, skivor.

Låt oss överväga steg för steg processen med profilbockning.

 • Böjpunkten är markerad på arbetsstycket och tvärlinjemarkeringar görs på alla sidor. Halva bredden mäts, dess storlek markeras på första raden och på alla tvärgående.
Foto - Böjpunkt är markerad
 • Radielinjer ritas - för detta används en kompass eller annat runt föremål. Dessa linjer är gjorda på båda sidor, och platsen som kommer att tas bort markeras också.
Foto - Båglinjer ritas
 • Skärningar görs på ena sidan mellan de två märkena. Därefter tas två sidor bort.
Foto - Sidorna är avskurna
 • Arbetsstycket är något böjt i motsatt riktning och sedan inåt. Som ett resultat kommer en rät vinkel ut på insidan och en rundad på utsidan.
Foto - Arbetsstycket är böjt bakåt
Foto - Del böjer sig framåt
 • Med hjälp av en svetsad maskin grips böjningssektionen på båda sidor, varefter alla sömmar svetsas.
Foto - Sömmar är svetsade
 • Slagg tas bort och sömmarna bearbetas med en klaffskiva.
Foto - Sömmarna rengörs

Denna metod är lämplig för att böja en profil av alla storlekar med egna händer.

Hur man undviker ovalisering

När du utför "kall" böjning finns det finesser, med hänsyn till vilken profil behåller sitt tvärsnitt. För detta är begränsare installerade:

 • intern - tillåter inte att rörledningen smalnar;
 • yttre - det tillåter inte att sidoväggarna expanderar.

Det rekommenderas att ta ett styvt material som begränsare, det håller sin form väl.

När du tillverkar ett växthus från ett profilrör behöver du inte bibehålla böjningsradiens noggrannhet, så du bör inte spendera pengar på att köpa en dyr maskin.

Ett praktiskt verktyg kommer att göra, alla hantverkare har det. Med hjälp av det kan du göra en ganska anständig blank för ett växthus i landet.

tips och tricks

När du gör flexibelt finns det ett antal saker att tänka på:

 • När du köper en profil, se till att de har samma storlek, stålkvalitet och tillhör samma leveranssats.
 • när du använder svetsade profiler, orientera sidan med sömmen mot innerradien, annars kan den gå sönder;
 • glöm inte att använda skyddsutrustning i form av glasögon eller mask när du arbetar med en kvarn.
 • man bör komma ihåg att ändavsnitten inte alltid kan böjas till önskad storlek. Därför måste du ta hänsyn till deras längd och klippa av sådana bitar vid slutet av formningen av del;
 • det är nödvändigt att utföra korrosionsskydd av metallen och sedan utföra den regelbundet.

Bockningstjänster

En sådan tjänst kunde bara bli en separat affärsutvecklingslinje, eftersom den innebär användning av ganska komplex teknisk utrustning i en industriell version.

Böjningstjänster finns också på marknaden och involverar både radie och välvd bockning. Separationen sker på detta sätt eftersom specifik utrustning används för var och en av dessa operationer. I det första fallet är det en rörbockare, i den andra, trevalsvalsning.

Det måste erkännas att prisindikatorerna för att utföra sådana operationer är mycket acceptabla:

 • kostnaden för en hörnveck är 30 rubel;
 • en löpande meter av bågens spännvidd kostar också 30 rubel.

Jämfört med kostnaden för metall och leverans av material i Moskva-regionen är detta egentligen ingenting.

Böjningsenheter

Strukturens struktur beror på diametrarna som ska interagera med.

Foto: böjning av ett professionellt rör utan rörbockare

För rörmaterial upp till 20 mm i diameter kan en enkel fixtur göras bestående av ståltappar placerade i en betongplatta. Röret, insatt mellan tapparna, böjs till önskade mått.

Men när diametern överstiger 20 mm, måste mer komplexa strukturer utvecklas för strukturen.

Som ett alternativ: ett par rullar med en rund sidosektion på kanterna är fästa på en stabil stark bas. Radien på denna kant av valsen måste matcha diametern på den rörvalsprodukt som behöver böjas.

manuell profilbockningsmaskin

Arbetsstycket sätts in mellan valsarna och dess ände är fixerad. Den andra änden fästs på en vinsch och drivs. När rörets vinkel når önskad parameter stoppas vinschen.

Hela processen med att skapa denna rörbockare måste delas in i följande steg.

 1. Kugghjul och lager måste fästas på axlarna. Kugghjulen fixeras med en nyckel. Kullager rekommenderas att köpas komplett med stöd.
 2. Kugghjulen och kedjan är lämpliga för alla fordon.
 3. Med hjälp av en svetsmaskin svetsas basen och tryckaxeln skruvas fast.
 4. Därefter svetsas fjädermuttrarna och plattformen för dem.
 5. Fäst stödaxlarna längst ner.
 6. Spänningskedjan konstrueras.
 7. I slutskedet är ett handtag fäst vid axeln (det rekommenderas att använda ett handtag som roterar).

En sådan anordning deformeras snabbt genom att leda en rörformig produkt genom den.

När ägare anordnar angränsande territorier måste ägarna ibland skapa välvda strukturer. De används i växthus, lusthus. Om befälhavaren vet hur man böjer ett profilrör hemma utan en rörbockare behöver du inte köpa dyra verktyg och färdiga delar. För att slutföra arbetet behöver du verktyg som finns i vilken verkstad som helst.

Foton 166
Böjda formade rör (Foto: Instagram / stroyplast_khimki)

Kärnan i arbetet och de viktigaste misstagen

Välvad metall med en rektangulär profil är det mest praktiska att arbeta med. Den används för att skapa hörnfogar i olika storlekar. Svårigheter för mästaren kan uppstå när du böjer arbetsstycket i en böjd kontur, medan profilens yttre sidor sträcks och de inre sidorna komprimeras.

För att böja ett rör hemma måste du tänka på några svårigheter:

 • för arbetsstycken med tunna väggar och en liten böjradie kan defekter uppstå i form av sprickor och materialbrott;
 • användningen av överdrivna krafter vid böjning med olika verktyg leder till att bucklor uppträder på profilens sidosidor;
 • vid böjning av höga delar med en liten böjningsradie kan vikningar visas på insidan av arbetsstycket;
 • veck uppträder med en kraftig applicering av krafter på böjningen;
 • brott mot tekniken leder till en plan defekt i arbetsstycket;
 • som ett resultat av att de tillåtna metalluppvärmningstemperaturerna överskrids, störs materialets inre struktur och arbetsstyckets styrka minskar.

Funktioner av olika typer av profil

Enligt sektionsformen är profilrören uppdelade i:

 • fyrkant;
 • rektangulär;
 • oval och rund.
Foton 167
Olika typer av rör (Foto: Instagram / marinavolkovaalmaty)

Fyrkant

Profilen för denna form är den mest hållbara och klarar de maximala belastningarna på strukturen. Installation och transport av rör underlättas. Den används i byggbranschen vid tillverkning av väggramar, golv.

Rektangulär

De har inte sämre tekniska egenskaper än fyrkantiga. Den används vid tillverkning av lätta strukturer med hög hållfasthet.

Oval och rund

De används som dekorationselement i utformningen av trappor och balkonger, liksom vid tillverkning av gångjärnstrukturer och lusthus. Med förbehåll för tekniken är det möjligt att böja professionella rör utan deformation.

Foton 168
Runda rör (Foto: Instagram / orbitweld)

Hembockningsmetoder

När man gör enkla strukturer i en privat verkstad vet många inte hur man böjer ett metallrör på egen hand utan att köpa färdiga delar till ett högt pris. Flera metoder för profilbockning hjälper till att lösa problemet:

 1. Kall metod. Den används för delar med ett litet tvärsnitt och en metalltjocklek på högst 1,5 mm. Befälhavaren gör fysiska ansträngningar och utför oberoende kontroll över arbetsstycket (mätningen utförs). Efter vikning jämförs delen med en mall.
 2. Het metod. En öppen flamkälla krävs för att värma arbetsstycket. Röret ges önskad form. I detta fall bibehålls yttre spänningar tills profilen svalnar helt. Blåslampor, gaspannor och kol eller vedeldade spisar kan användas som värmekälla.
 3. Fyllning av håligheter. Vatten, sand och maskinolja kan användas som fyllnadsmaterial. Det inre utrymmet måste fyllas utan tomrum. När du använder vatten ska det frysas, isen tillåter inte bucklor och veck på insidan av radien. För att åstadkomma täthet stängs röret på båda sidor med träkorkar eller svetsas.
 4. Sektorskivning. Med hjälp av en vinkelslip med en skärskiva görs slitsar med ett visst djup i rörets markerade sektion. Sedan vikas profilen över och snittet svetsas. Metoden är tidskrävande att utföra, men den är tillförlitlig. På detta sätt kan du böja ett fyrkantigt rör.
Foton 169
DIY-böjning (Foto: Instagram / prokmetall.ru)

Hur böjer man ett rör utan en rörbockare?

När du böjer formade rör, ta hänsyn till:

 • arbetsstyckets plasticitet;
 • profilprofil och väggtjocklek på delar;
 • metallisk elasticitet.

Om du behöver böja ett profilrör utan rörbockning kan du använda följande metoder:

 1. Smide. Arbetsstycket böjs som ett resultat av hårda slag med en tung hammare. På ett städ med en rundad topp fixeras röret med klämmor, sedan appliceras slag på röret. Kraften måste beräknas för att undvika att metall pläteras.
 2. Mönsterapplikation. Delens framtida kontur appliceras på en betong- eller asfaltbas. Stiften sänks ner i basen och ena änden av arbetsstycket svetsas till början av konturen. Under bockning säkras arbetsstycket genom svetsning. Efter att profilen har svalnat skärs arbetsstycket av med en kvarn.
 3. Hyra genom förtryck. En profil placeras i spåret och hjulet passeras genom det flera gånger, vilket ger arbetsstycket till önskad radie. För att förhindra snedvridningar är delen fixerad.

Vid böjning av tunnväggiga profiler placeras en fjäder inuti håligheten för att undvika defekter. Det rekommenderas inte att kyla den uppvärmda delen med vatten, eftersom sprickor kan uppstå på ytan. Det är bättre att använda olja för detta.