Fall från övningGenerella principer

Byte av livsstil: Om du röker, ger upp detta, går oftare i friska luften, minskar överflödig kroppsvikt. Undvik farorna med att konsumera fettprodukter och följ kosten med lågt salt och socker. Övervaka försiktigt sockernivån om de lider av diabetes. CHD behandlas inte bara genom att applicera nitroglycerin. För att fortsätta aktivt liv måste du etablera kontakt med kardiologen och följer instruktionerna.

Läkemedel för IBS

En kardiolog kan ge råd om läkemedelsbehandling om livsstilsförändringarna verkar otillräckliga. Förberedelserna utser endast den behandlande läkaren. Oftast föreskrivs läkemedel som minskar risken för trombos (aspirin, platina). För att minska kolesterolnivåerna kan statiner appliceras under lång tid. Kardisk insufficiens bör behandlas med droger som förbättrar hjärtmuskelns funktion (hjärtglykosider).

De som hade en historia av hjärtsjukdom, minskar aspirin sannolikheten för hjärtinfarkt, men förändrar inte den totala risken för dödsfall. Det rekommenderas endast för vuxna som utsätts för risken för bildandet av tromboms, där den ökade risken definieras som "män som är äldre än 60 år, kvinnor i postmenopausala och ungdomar med en bakgrund för utvecklingen av IBS (Hypertension , diabetes eller rökning).

 • Antitromcytterapi

Clopidogrel plus aspirin (dubbel antitromobutärterapi, Daat) minskar sannolikheten för kardiovaskulära händelser än bara aspirin. Dessa preparat är kontraindicerade hos patienter med gastrointestinala sår eller gastrisk blödning i historien. Antitrombocytbehandling bör utföras för livet.

Adrenoblys minskar hjärtfrekvensen och förbrukningen av syre myokardium. Studier bekräftar en ökning av livslängden vid mottagning av p-adrenobloklar och en minskning av frekvensen av kardiovaskulära händelser, inklusive upprepade. β-adrenoblys är kontraindicerade med medföljande ljuspatologi, bronkial astma, KOL.

 • β-adrenoblys med beprövade egenskaper hos förbättrad prognos med IHD:
 • Carvedilol (dilantrend, akridylol, talliton, coriol).
 • Metoprolol (Betalok Zok, Betalok, Egilov, Metokard, Vazocardin);
 • Bisoprolol (concorp, niperthen, coronal, bisogamma, biprol, cordinorm);

Förberedelser av denna grupp minskar kolesterolnivåerna på grund av en minskning av syntesen i levern, eller hämmar absorptionen av kolesterol som kommer från mat, vilket påverkar orsakerna till ateroskleros. Läkemedel tillämpas för att minska utvecklingen av befintliga aterosklerotiska plack i kärlens vägg och förebyggande av nya. Det är en positiv effekt på graden av progression och utveckling av IHD-symtom, livslängden, även dessa läkemedel minskar frekvensen och svårighetsgraden av kardiovaskulära händelser, vilket möjligen bidrar till restaureringen av kärlets lumen. Målnivån på kolesterol hos patienter med IHD bör vara lägre än de utan IHD, och är 4,5 mmol / l. I blodprovningarna bör målnivån för LDL hos patienter med IHD inte vara mer än 2,5 mmol / l. Att bestämma nivån på lipider måste utföras varje månad. Huvudberedningar: Lovastatin, Simvastatin, Atorvastatin, Rosavastatin.

Klassen av droger som ökar den anti-teaterogena fraktionen av lipoproteiner - HDL, med en minskning av vilken dödlighet från IBA ökar. Applicera på behandling av dyslipidemi IIa, IIb, III, IV, V. skiljer sig från statiner genom det faktum att minska triglycerider och kan öka fraktionen av HDL. Statiner minskar huvudsakligen LDL och har ingen signifikant effekt på LPONP och HDL. Därför manifesteras den maximala effekten i en kombination av statiner och fiber.

Nitroglycerin är ett stort läkemedel som stoppar den stilade smärtan i hjärtat. Nitrat verkar huvudsakligen på venös väggen, vilket minskar förspänningen på myokardiet (genom att expandera kärlarna i den venösa sängen och blodavsättningen). Den obehagliga effekten av nitrat är att minska blodtrycket och huvudvärk. Nitrat rekommenderas inte för arteriellt tryck under 100/60 mm Hg. Konst. Moderna studier har visat sig att mottagning av nitrater inte förbättrar förutsägelsen av patienter med IBS, det vill säga, leder inte till en ökning av överlevnaden och används därför som ett läkemedel för att lindra symtomen på IBS. Intravenös droppadministrering av nitroglycerin, låter dig effektivt hantera anginafenomen, främst mot bakgrund av höga blodtrycksnummer. Varje patient med IBS bör veta att om mottagandet av nitroglycerin hemma inte tog bort ont, är det nödvändigt att orsaka ambulans, eftersom det var möjligt att utveckla hjärtinfarkt.

Koronar angioplastik och stenting

Detta är en modern teknik för att återställa koronarartärer med IHD. Betydelsen är att blåsa in aterosklerotiska plack med en speciell cylinder och stärka den kärlväggen med en metallram - en vägg. Koronarangioplastik utförs utan nedskärningar hos patienter med svår angina eller hjärtinfarkt.

Aorticorial shunting

Öppen användning för smalna av kransartärer. Betydelsen är att skapa en lösning för blod. Som ett samarbete används sina egna vener eller patientartär. Operationen kan utföras med eller utan artificiell blodcirkulation. På grund av utvecklingen av koronargioplastikiteknik, är aortikonophonen som skakar tillbaka till den andra planen, eftersom den är mer traumatisk och används endast med omfattande lesioner av koronarriktningen.

Förebyggande

Upp till 90% av kardiovaskulära sjukdomar kan förhindras om du undviker installerade riskfaktorer. Förebyggande innefattar tillräcklig motion, minskning av fetma, högt blodtryck, hälsosam näring, kolesterolnivå nedgång och rökning upphörande. Läkemedel och fysiska övningar är ungefär lika effektiva. En hög grad av fysisk aktivitet minskar sannolikheten för ischemisk hjärtsjukdom med cirka 25%.

I diabetes minskar mellitus hård kontroll av blodsocker hjärtrisk och andra problem, såsom njursvikt och blindhet.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar "låg eller måttlig alkoholanvändning" för att minska sannolikheten för utvecklingen av ischemisk hjärtsjukdom, medan missbruk är mycket farligt för hjärtat.

Diet

Dieten med högt innehåll av frukter och grönsaker minskar risken för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar och dödsfall. Vegetarianer har en lägre risk för hjärtsjukdom på grund av deras större användning av frukter och grönsaker. Det har visat sig att förbrukningen av transginer (vanligen i hydrogenerade produkter, såsom margarin) orsakar ateroskleros och ökar risken för hjärtsjukdom.

 • Sekundär profylax
 • Sekundär profylax är förebyggande av ytterligare komplikationer av befintliga sjukdomar. Effektiva livsstilsförändringar inkluderar:
 • Viktkontroll hemma
 • Avslag på dåliga vanor - upphörande av rökning
 • Undvik konsumtion av transginer (i delvis hydrerade oljor)

Reducera psykosocial stress

Regelbunden bestämning av blodkolesterol

Fysisk aktivitet

Aeroba övningar, som promenader, jogging eller simning, kan minska risken för dödlighet från kranskärlssjukdom. De minskar blodtrycket och mängden kolesterol i blodet (LDL) och ökar också HDL-kolesterol, vilket är ett "bra kolesterol". Det är bättre att behandlas av fysisk utbildning än att avslöja risken för kirurgiska ingrepp i hjärtat. Läs mer om behandling i vår klinik Publiceringsdatum 19 juli 2020.

Uppdaterad

23 juli 2020. Definition av sjukdomen. Orsaker till sjukdomen Ischemisk hjärtsjukdom (IBS) .

Diagnos:

- Detta är en akut eller kronisk sjukdom i samband med en minskning eller fullständig stopp av myokardiell blodtillförsel (muskulärt hjärta tyg). CHD förekommer som ett resultat av minskning av häliseringen av hjärtans artärer när aterosklerotiska plack förekommer i dem. Tillströmningen av blod till hjärtat och dess "näring" minskar eller slutar helt, vilket leder till utvecklingen av ischemi. Oftast manifesteras sjukdomen av en attack av smärta i hjärtat (Angina-regionen) mot bakgrunden av en fysisk eller känslomässig belastning. Om lasten är överdriven kan hjärtattacken (död) av myokardium utvecklas

[fem] I ekonomiskt utvecklade länder är IBS mycket vanligt. Enligt Världshälsoorganisationen är dödsgraden från hjärtsjukdomar och fartyg 31% och är den vanligaste dödsorsaken i världen. I Ryska federationen är dödligheten från hjärtsjukdomar och blodkärl 57%, varav 29% droppar till andelen IBS. .

Inte bara äldre, men också människor i yngre ålder lider av kranskärlssjukdom, till exempel män i åldern 40 år. Emellertid ökar frekvensen av ischemisk hjärtsjukdom väsentligt med åldern

[3]

Orsaken till förekomsten och utvecklingen av IBS är ateroskleros av hjärtat (koronar) artärer, som levererar myokardiblod. Det finns modifierbara (bytbara) och omodifierade (oföränderliga) riskfaktorer för utvecklingen av IBS. Bytbara faktorer, eliminering eller korrigering som avsevärt minskar risken för att utveckla och utveckla IBS: ett.

Rökning. Det har bevisats att rökning ökar dödligheten från hjärtsjukdomar och fartyg (inklusive IBS) med 50%. Det bör noteras att risken växer med ålder och antalet cigaretter av cigaretter. Bensol, nikotin, ammoniak, den fuktiga gasen som finns i tobaksrök orsakar en ökning av blodtrycket och en ökning av hjärtfrekvensen (takykardi). Rökning förbättrar blodkoagulering och utveckling av ateroskleros, bidrar till utvecklingen av hjärtframspasmer. 2. Högt kolesterol ( Hyperholesterolemi

). Tack vare många studier som genomfördes i olika länder, konstaterades att ökningen av blodkolesterolnivån är en oberoende riskfaktor för risken för IBS, både hos män och kvinnor. Hos personer med en måttlig ökning av kolesterolnivåerna (5,2-6,7 mmol / l) är det två gånger vanligare än hos människor med ett normalt blodkolesterol (mindre än 5,2 mmol / l). Med en uttalad ökning av kolesterol (mer än 6,7 mmol / l) ökar förekomsten av IBS med 4-5 gånger. Det pågående "dåliga" kolesterolet med lågdensitetslipoproteiner (HSLPNP) påverkas mest av risken för förekomst och utveckling av IBS. .3.

Arteriell hypertoni Risken att utveckla CHD med en ökning av blodtrycket ökar tre gånger, speciellt med patologiska förändringar i målorganen (till exempel i hjärtat och njurar). .fyra.

Diabetes Ateroskleros och IHR utvecklar 10 år tidigare hos patienter med diabetes mellitus jämfört med personer som inte har denna sjukdom.

fem. Minska nivån av "bra" kolesterol högdensitetslipoproteiner (HSLPVP) och en ökning av innehållet av triglycerider (Tg) i blodet.

6. Låg fysisk aktivitet (hypodymna). 6. Överskottskropp (

fetma ).

7. Mat med överflödig kalori och hög djurfetthalt. åtta.

Ibs. Post-infarkt cardioskleros, spänning angina fkii. Livet användningen av förberedelserna "Atorvastatin", "Aspirin Cardio", "bisoprolol" utsågs. Under utvecklingen av smärtsyndrom, nitroglycerin under tungan. Två veckor efter behandlingens början minskade frekvensen av attacker, det allmänna tillståndet är relativt tillfredsställande. Rekommenderad sekundär förebyggande av koronar hjärtsjukdom (användning av ovanstående förberedelser), observation av läkaren.

Stressfaktorer och personlighetstyp A (stress-koronarprofil).

Orsaken till förekomsten och utvecklingen av IBS är ateroskleros av hjärtat (koronar) artärer, som levererar myokardiblod. Det finns modifierbara (bytbara) och omodifierade (oföränderliga) riskfaktorer för utvecklingen av IBS. För personer med en så kallad stressprofil (typ av personlighet a) är följande egenskaper karakteristiska: ilska, depression, en känsla av konstant ångest, aggressivitet. Psyko-emotionell stress i kombination med de angivna personlighetsfunktionerna åtföljs av höga utsläpp till blodet av katekolaminer. Detta ökar frekvensen av hjärtförkortningar, orsakar en ökning av blodtrycket och stärker behovet av hjärtmuskeln i syre.

Rökning. Faktorer som inte kan ändras:

Manligt kön. Äldre ålder.

Arteriell hypertoni 3. Tidig utveckling av IBS (särskilt hjärtinfarkt) i nära släktingar till patienten.

Klimakteriet och postmenopausal period.

Specialistråd

Ämneshormonfunktionen skyddar den kvinnliga organismen från utvecklingen av IBS. Risken att utveckla sjukdomen hos kvinnor ökar efter klimakteriet.

Det bör betonas att risken för att IBA ökar med en kombination av flera faktorer.

När du hittar liknande symtom, kontakta din läkare. Inte självmedicin - det är farligt för din hälsa!

 • Symptom på ischemisk hjärtsjukdom
 • Symtom på IBS beror på den kliniska formen av sjukdomen. Huvudformer:
 • Plötsligt hjärta (koronar) död;
 • angina ("bröstpoad", smärta i hjärtat);
 • hjärtinfarkt (död);
 • Cardioskleros (substitution av muskelvävnadsbindning);
 • blodcirkulationsfel;

hjärtrytmstörningar; Myokardiell jubel ischemi.

Med en plötslig hjärt (koronar) död Cirka tre minuter efter att ha stoppat blodcirkulationen i hjärnans cerebrala celler uppträder irreversibla förändringar, så omedelbar diagnos och akutvård är nödvändig. Anledningen till detta tillstånd består i plötslig ventrikelfibrillering - ett fel av hjärtrytm, som kännetecknas av en kaotisk reduktion i hjärtans muskler med en hög frekvens. Efter 3-4 sekunder efter det att fibrillering uppträdde Yrsel och svaghet. Efter 15-20 sekunder Förlorar medvetandet. 40 sekunder utvecklas karakteristiska Orsaker - en gång tonisk reduktion av skelettmuskler. Samtidigt börjar det, på 40-45 sekunder, Expandera eleverna och når maximal storlek efter 1,5 minuter. De maximala expanderade eleverna indikerar att hälften av tiden passerade under vilken hjärncellerna fortfarande är möjliga att återställa. Andas först bullriga och frekventa, tränger sedan gradvis. Ischemisk hjärtsjukdom (IBS) .

I den andra minuten av plötslig hjärtdöd Andningsstopp Under angina vilket är en av de mest frekventa kliniska formerna av IBS, uppstår

Top-liknande smärta eller obehag i hjärtat. Detta beror på det otillräckliga blodtillförseln till hjärtmuskeln (ischemi), vilket är förknippat med en minskning av blodflödet, men utan utveckling av nekros (prov) av hjärtmuskeln.

Karakteristisk för smärta.

Oftast är smärtor komprimerar och trycker på karaktär och uppträder hos personer. Den mest typiska lokaliseringen av smärtan bakom sternum. I de flesta fall visas smärta inuti bröstet, i regionen på toppen av sternumet, och sedan distribueras till hela hjärtans område. Mindre ofta börjar smärtan till vänster, nära sternum, det är möjligt att lokalisera inom epigastrien. Smärta är ofta åtföljda av smärtsamma känslor, en känsla av närma sig död, "hjärtling", ibland illamående och till och med kräkningar.

För angina, bestrålning (distribution) av smärta i vänster axel eller vänster hand (pensel, vänster mysinette), vänster blad, till cervikalområdet, underkäke och tänder, sällan - på höger axel, högerklinga och även i ländryggen. Det bör noteras att smärtan i angina i vissa fall kan lokaliseras inte bakom sternum, men på ett atypiskt läge, till exempel, endast på bestrålningsplatser eller i den högra halvan av bröstet.

Smärtintensitet. Smärtan under angina är ganska intensiv, men varje patient har sin styrka, vilket förklaras av tröskeln till smärtkänslighet. Det finns också nonsensformer av IBS.

Faktorer som orsakar angokard attack. De viktigaste faktorerna som orsakar smärtattacker är den fysiska och emotionella belastningen, en ökning av blodtrycket och takykardi (oavsett orsaken till dess förekomst).

Det huvudsakliga kliniska symptomet på Spastic Angradia Det förekommer plötsligt i vila, ur samband med den fysiska aktiviteten eller en ökning av blodtrycket, en attack av intensiv smärta i hjärtat. Denna smärta har, som regel typisk prudged lokalisering och distribution och varar 10-20 minuter. En karakteristisk egenskap är utseendet av smärta i tiden från midnatt till 8 am, ofta klockan 3-4. Stenicard-attacker blir ibland cykliska, i form av en serie attacker av 2-5 anfall, efter en med en med intervaller från 2-15 till 30-60 minuter. Stenicard-attacker är singel, men de kan förekomma regelbundet: en gång om dagen, en gång i veckan eller en månad. Ischemisk hjärtsjukdom (IBS) .

Det mest karakteristiska symptomet på hjärtinfarkt är smärta.

De flesta patienter med hjärtsvinster är extremt intensiva. Patienterna karakteriserar dem som starka, kompensation, komprimering. Många patienter noterar intensiv bränning eller skarp "Daggie" smärta. I typiska fall är de flesta patienter smärta lokaliserad i det envisa området, men fångar ganska ofta zonen till vänster om bröstbenet eller till och med hela bröstets yta. Smärtan varar alltid flera dussin minuter. Under smärtsam attack upplever patienter en känsla av död, doomes, längtan, är rastlösa och upphetsade

Patogenes av ischemisk hjärtsjukdom Utvecklingen av IBS är baserad på det förminskande eller fullständiga blockeringen av hjärtartärer aterosklerotiska plack, såväl som trombotiska massor (med hjärtinfarkt). Vid sjukdom motsvarar behovet av myokardium i syre och säkerställer blodet inte varandra. Hjärtmuskeln saknar blod, som levererar syre och näringsämnen till sina celler.

En av de vanligaste formerna av IBS är angina ("Breast toad"). Det finns flera patogenetiska Typer av angina:

 • 1. Angina, på grund av ökad behov av myokardium i syre.
 • Ett ökat behov av myokardium i syre hos patienter med angina kan orsaka:
 • Överdriven frisättning av adrenalin och excitation av det sympatiska nervsystemet under påverkan av psykos emotionell och fysisk stress, medan snabb hjärtslag (takykardi) inträffar;
 • Godkännande av mat, särskilt övermålande och konsumtionsprodukter som orsakar ökad gasbildning i tarmarna;
 • Sexuell samlag tillsammans med emotionell och fysisk överbelastning, aktivering av kardiovaskulärsystemet;
 • Takykardi av något ursprung - med en ökning av kroppstemperatur, överdriven sköldkörtelfunktion (thyrotoxikos), oro och erfarenheter, fysisk ansträngning, etc.;

hypokalemi (minskning av blodkaliumkoncentrationen); Effekterna av förkylning, liksom inandning av frostig luft.

Manligt kön. 2. Stegonland som härrör från den tillfälliga nackdelen med att säkerställa hjärtmuskeln med syre. I detta fall förbättras den minskning som orsakas av plåten i hjärtartären av "lagring" av en ytterligare spasm och, som ett resultat, den dynamiska försämringen av krans blodflöde. Hjärtans artärer är ofta provocerad av kalla, psyko-emotionella stressiga situationer och en plötslig ökning av blodtrycket.

Blandad angina (fann oftast).

I ursprunget av blandad angina spelar de en roll som en ökning av myokardens behov i syre och minskning av blodflödet genom hjärtartärer, vilket resulterar i vilket myokardiums säkerhet reduceras med syre. Under angina, oavsett sin patogenetiska typ, uppträder samma typ av utbyteprocesser i hjärtmuskeln. Brottet av energimetabolism i myokardium åtföljs av en minskning av sin kontraktilfunktion. För det första lider han av hjärtans avkoppling under diastolen (avkopplingsperioden av hjärtmuskeln), då är minskningen av hjärtat störd under systolen (reducerande period av hjärtmuskeln). Brottet av energimetabolism leder till en förändring av flödet av elektriska processer på muskelfibermembran, vilket medför myokardiella förändringar i EKG-kännetecknet för ischemi (otillräcklig blodtillförsel).

Den främsta orsaken till myokardinfarkt (prover) Det är ateroskleros av hjärtartärerna (förekomsten av plack i artärväggen), gapet hos de aterosklerotiska plackerna och den utvecklande trombosen (täppning av trombus) artären med myokardiumblod. Koronära arteriernas spasm är också viktigt.

 • I hjärtat av plötslig hjärtdöd
 • Följande patologier ligger:
 • Ventrikulär fibrillering - inkonsekventa och mycket snabba minskningar i ventriklerna;
 • Trepping ventriklar - ventrikulära minskningar är samordnade, men deras frekvens är för stor och blodfrisättning under systol från hjärtat förekommer inte i aortan; Asistolien - fullständig upphörande av hjärtat. .

Elektromekanisk hjärtans dissociation - upphörande av pumpfunktionen hos vänster ventrikel medan du bibehåller hjärtat av hjärtat

[åtta]

 1. Klassificering och utvecklingsstadium av ischemisk hjärtsjukdom Klinisk klassificering innehåller följande IBS-formulär:
 2. Plötsligt hjärta (koronar) död (primärt hjärta stopp)
 3. - Detta är döden som kommer omedelbart eller inom 1-6 timmar. Det beror på oftast fibrillering av ventriklar och är inte relaterat till tecken som gör att du kan lägga någon annan än CHD, diagnos.
 4. Angina:
 5. Ostabila väggar av angina: För första gången som uppstår (fortsätter till en månad från det ögonblick som förekomsten, kännetecknas av den kliniska bildens variation); progressiv angina stress; spontan (vasospast angina);
 6. Stabil angina stress (det finns mer än en månad, kännetecknad av stereotypa (samma) bult eller obehag attacker i hjärtområdet som svar på samma belastning.
 7. Okorgad (prov) myokardium (primär, upprepad):
 8. Med token Q - storskalig, genom hela myokardens vägg;
 9. Utan en Q-liten-skala, inte så omfattande.
 10. Cardioskleros efter hjärtinfarkt hjärtmuskel.
 11. Insufficiens av blodcirkulationen (ischemisk kardiopati). Hjärtrytm.

Cheering eller "mil" ischemi (otillräcklig blodtillförsel) - Den kliniska formen av IBS, där den övergående överträdelsen av tillförseln av hjärtmuskeln med blod inte åtföljs av en smärtattack och detekteras endast med hjälp av verktygsmetoderna i undersökningen.

 • Enligt den funktionella klassificeringen av angina Utvecklad av kanadensiskt kardiovaskulärt samhälle skilja följande klasser av angina:
 • Jag klass. Casual, vanlig fysisk aktivitet (promenader eller lyftning av trappan) orsakar inte en smärtsam attack. Smärta framträder som ett resultat av intensiv, snabb eller långvarig belastning.
 • Klass II. Det finns en liten begränsning av dagliga aktiviteter och välbekant fysisk aktivitet. Byråerna för smärta inträffar när man går på en nivå plats i en genomsnittlig takt (från 80 till 100 steg per minut) för ett avstånd på mer än 500 meter, med en trappa i trappan mer än en våning. Risken för en anginans attack stiger med känslomässig spänning, efter att ha ätit, i kallt och blåsigt väder, på morgonen efter uppvaknande.
 • III-klassen. En uttalad begränsning av den dagliga fysiska aktiviteten. Smärta attacker uppstår när man går i en normal takt på en nivåplats på avstånd från 100 till 500 meter och till en hiss till en våning. Iv klass. .

Den minsta hushålls- och emotionella belastningen orsakar smärta, patienter kan inte utföra någon fysisk aktivitet utan attack av angina. Attacken av smärta uppstår när man går på en nivå plats på ett avstånd av mindre än 100 meter. Karaktäristisk smärta i fred, under sömnen och när du byter till ett horisontellt läge

[2]

Komplikationer av ischemisk hjärtsjukdom

 • Cha-komplikationer inkluderar hjärtarytmier och ledningssjukdomar. De är förknippade med ischemi (otillräcklig blodtillförsel) inom området för sinusnod, en atrioventrikulär förening och andra avdelningar i det ledande hjärtsystemet.
 • Överträdelser av rytm och konduktivitet komplicerar ofta kursen av hjärtinfarkt (prov) av hjärtmuskeln. Kronisk ischemi (otillräcklig blodtillförsel) Myokardiell med IHD-orsaker:
 • diffus cardiosclerosis (ersättning av mitten av hjärtans muskel med en bindväv);
 • förändring av hjärtmuskeln;

ischemisk kardiomyopati (minskning av myokardens kontraktil förmåga);

Kroniskt hjärtsvikt. Iv klass. .

Hjärtfel kan komplicera kursen av olika former av IBS, men det kan vara dess enda manifestation.

Post-Infarction Cardiosclerosis är diagnostiserad om två månader från ögonblicket av hjärtinfarkt. Diagnosen är baserad på identifieringen av avsaknaden av en minskning av myokardiet i ultraljudsundersökning av hjärtat, liksom på grundval av närvaron av olika hjärtarytmier och konduktivitetsstörningar. Post-Infarction Cardiosclerosis bidrar till utvecklingen av blodcirkulationsbrist

Kvinnliga fall kan vara både en form av IBS (plötsligt hjärtligt) och komplikationen av sitt flöde under rytmbrott.

Diagnos av ischemisk hjärtsjukdom Tidig och tidig diagnos av IBS är av stor betydelse. Stress angina med en klar klinisk bild (det vill säga med alla klassiska typiska egenskaper hos anginaartisk smärta) för att identifiera relativt lätt. Emellertid måste den troliga diagnosen av angina bekräftas av instrumentella tekniker.

EKG-rekord

Under attacken av smärta är det viktigt, men det är inte alltid möjligt att fixa det under en smärtsam attack, eftersom den fortsätter under lång tid, stoppar patienten lasten, stoppar och accepterar nitroglycerin. Det är viktigt att notera att förändringarna i EKG under en smärtattack, liksom under den intercontorteperioden kan det vara frånvarande. För diagnos av IHD och Angina tillämpas

Många patienter ställer en fråga om huruvida det är möjligt att bota hjärtat Achemia. Det är faktiskt möjligt att helt bli av med problemet endast i fallet med en blodflödesåtervinningsoperation. Men det bör komma ihåg att något ingripande kan sluta med komplikationer.

Halter EKG-övervakning - EKG-registrering utförs under förutsättningar för den vanliga aktiviteten för en patient av verksamhet under dagen eller längre. Under daglig övervakning leder examinator en dagbok om daglig aktivitet, där sömntiden, strömläge, typ och tid för fysisk aktivitet, som uppstår under symtomens dag (smärta i hjärtat, yrsel, svag mm .) Och tiden för deras utseende. Daglig halterövervakning EKG tillåter inte bara att diagnostisera IHD, men också för att identifiera rytmstörningar, liksom tecken på hög risk för koronarkomplikationer. Att identifiera IHD, dold insufficiens av blodtillförsel till hjärtat och utvärdera hjärtblodflöde reserver

Ladda EKG-test

 • vilket provocerar ischemi (otillräckligt blodtillförsel) myokardium genom att öka behovet av hjärtmuskeln i syre.
 • EKG-prover med motion används oftast:
Därför är förebyggandet av ischemisk hjärtsjukdom nödvändig. Jag rekommenderar att byta till en hälsosam livsstil, överge dåliga vanor, följa vikt. Det är särskilt viktigt att följa reglerna för dem som har nära släktingar i familjen eller en person som drabbats av hjärtinfarkt. Det är nödvändigt att uppmärksamma sjukdomar i samband med vaskulära avvikelser (diabetes, systemiska sjukdomar) och vidta adekvat behandling.

Veloregometri (VEM);

 • TREDMIL TEST - ett testspår.
 • Kontraindikationer för att utföra lastprov:
 • akut hjärtinfarkt;
 • svår grad av blodcirkulationsbehandling;
 • snabbt progressiv eller instabil angina;
 • högt blodtryck;
 • aneurysms (fartygsutsprång) fartyg;
 • uttalad aorta stenos (smalning av aorta ventilen);
 • Akut tromboflebit (blockering av venerna i de nedre extremiteterna med en massa blod);
 • uttalade överträdelser av hjärtrytmen; Asistolien - fullständig upphörande av hjärtat. .

allvarlig andningssvikt

 • Akuta infektionssjukdomar
 • Kriterierna för ett positivt test med en belastning som indikerar närvaron av IBS är:
 • utveckling under urvalet av en typisk angina angrepp;
 • förändring i ST-intervallet enligt "ischemisk" typ (cowospace eller horisontell reduktion av ST med en signifikant amplitud och hållbarhet);
 • Förekomsten av olika ventrikulära rytmstörningar vid måttlig belastning (mindre än 70% av den maximala hjärtfrekvensen);

angrepp av kvävning; Flödande blodtryck med 25-30% av den ursprungliga nivån.

angrepp av kvävning;

Selektiv koronarangiografi - Studie av koronarartärerna med röntgen efter införandet av ett kontrastmedel genom speciella katetrar på axel- eller femoralartären. I en planerad ordning utförs den med mycket låg tolerans mot belastningarna, frånvaron av effekten av läkemedelsbehandling, patientens funktionshinder på grund av frekventa smärtattacker. Baserat på resultaten av koronaryografi görs ett beslut för att utföra kirurgisk behandling för att återställa blodflödet genom hjärtartärer (aorto-koronär shunting eller stentings artärer).

Stabil angina bör särskiljas från andra former av angina och hjärtinfarkt. Myokardinfarkt skiljer sig från Angina-regionen signifikant större intensitet och varaktigheten av smärtan i hjärtat, ineffektiviteten hos nitroglycerinmottagning, kännetecknande för infarktskyltar på EKG. Med hjärtinfarkt är det en ökning av ESP (erytrocyt sedimenteringshastighet), ökat underhåll av kardiospecifika enzymer: KFK-MV, LDH-1, Troponin T och I.

Diagnos av vasospad angina

Under selektiva koronar och tydliga tecken på aterosklerotisk skada på koronarartärerna detekteras inte. Koronarspasmen (minsta hjärtartärer) utvecklas emellertid i områden med minimala aterosklerotiska förändringar som inte påverkar blodflödet i hjärtat eller på påverkan av fysisk aktivitet.

En av de viktiga riskfaktorerna för utvecklingen av vasospadiska angina är rökning. En predisponeringsfaktor kan vara en minskning av magnesium i blodet (hypomagnation). Provocate en smärtsattack kan hyperventilation (andning), lokal eller allmän kylning. Vid EKG under attacken visas karakteristiska förändringar. "Silent" (olebolic) form IBS kan detekteras under den dagliga övervakningen av EKG på Holter. Gladlynt ischemi kan vara en oberoende form av IHD eller kombineras med sina andra former (arytmier och angina).

Myokardiell infarkt diagnos Baserat på en typisk klinisk bild, EKG-data, bestämning av biomarkörer av hjärtmuskeln nekros. :

 • Viktigt vid diagnos av myokardinfarkt
 • Laboratoriestudier Iv klass. .

Det allmänna blodprovet speglar det resorptionsnekrotiska syndromet (på grund av absorptionen av avloppsprodukterna i hjärtmuskeln), kännetecknas av förändringar i det biokemiska testet av serum; Markörer av de hjärtliga muskelcellernas död (myocyter) är förändringar i blodkoncentrationen av kreatinfosfocinatener (KFK), laktatdehydrogenas (LDH), aspartataminotransferas (ASAT), Mioglobinblodhalt, Cardiotroponiner T och I (TNT och TNI) För

Hjärtans ultraljud Det viktigaste tecknet på hjärtinfarkt är uppenbarad - kränkning av den lokala myokardminskningen. Echokardiografi gör att du kan utvärdera förekomsten av hjärtinfarkt och tillståndet för kontraktilfunktionen hos myokardiet genom att uppskatta utsläppsfraktionen. Och identifiera också sådana komplikationer av akut infarkt som bildandet av tyg trombles (blodproppar) i hjärtans hål, utseendet på hjärtans aneurysm, brytningen av den interventrikulära partitionen eller separationen av nobble musklerna. På sjukhuset utförs en nödsektiv koronarangiografi. Under denna studie kan du avslöja en täppt artär och återställa dess permeabilitet.

Diagnos av plötslig död Det bör läggas omedelbart i 10-15 sekunder, och det är omöjligt att spendera dyrbar tid på definitionen av blodtryck, lyssna på hjärttonerna och söka pulsen på den radiella artären och en EKG-post. Pulsen bör endast bestämmas på carotidartären.

 • Diagnos av klinisk död
 • Sätt på grundval av följande huvuddiagnostiska kriterier:
 • brist på medvetande;
 • Ingen andning eller plötsligt utseende av bullriga och frekvent andning;
 • Brist på puls vid karotidartärer;

Expansion av elever;

Ändra färgen på huden, utseendet på en blekgrå målning av ansiktets hud.

Behandling av ischemisk hjärtsjukdom

Behandling med stabil angina innehåller anti-spädbarns droger, antiagreganter, tunna blod, kolesterolnivåkorrigering, psykofarmakologiska effekter, kirurgisk behandling, spa-behandling, eliminering av riskfaktorer, fysiska träningspass, livsstilsförändringar.

 1. Användningen av antianginriska läkemedel är grunden för behandlingen av stabil angina, eftersom de minskar huvudsakliga IBS-mekanismens verkan - inkonsekvensen mellan behovet av hjärtmuskeln i syre och leverans till den. Följande grupper av antikangativa medel är särskiljande:
 2. Nitrater (korta och långvariga former) - Eliminera spasmer, expandera hjärtframar, förbättra koronarbasen (bypass) blodflöde (nitroglycerin, isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat).
 3. Beta-adrenerga receptorblockerare - Minska behovet av hjärtmuskel i syre på grund av minskningen av hjärtfrekvensen och blodtrycket, öka leveransen av syre till myokardium genom att öka säkerheten (bypass) blodflöde, har antiarytmisk aktivitet och öka tröskeln för ventrikulär fibrillering (bisoprolol, metoprolol , Nebivolol).
 4. Kalciumantagonister - Införande av kalciumjoner Inåtvända celler och därigenom förhindra deras skada, expandera koronarartären, minska syreförbrukningen av hjärtmuskeln på grund av minskningen av blodtryck och hjärtfrekvens (verapamil, diltiazem, amlodipin).
 5. Aktivatorer av kaliumkanaler - Aktivera kaliumkanaler, tack vare vilket kalciumflöde i släta muskelceller är blockerad och koronarartär (Nicorandyl) expanderar.

Antiagreganter (droger minskad blodplättsfunktionell aktivitet) Var noga med att ingå i CHD-behandlingsprogrammet. Den vanligaste acetylsalicylsyra ("CARDIOMAGNET", "Trombo-Ass", "Aspirin-Cardio") och Clopidogrel. Normalisering av lipidprofil Den har en fördelaktig effekt på tillståndet för koronärt blodflöde och minskar de kliniska manifestationerna av Cha. Korrigering av lipidstörningar utförs med användning av en diet, kolesterolreducerande medel Ischemisk hjärtsjukdom (IBS) .

(Statins) och fysisk aktivitet. Statiner (Atorvastatin, RoseVastatin) föreskrivs individuellt i doser som bidrar till en minskning av "dåligt" kolesterol till målnivån

 • Patient med akut myokardinfarkt (IM)
 • Det är nödvändigt att snabbt leverera till sjukhuset för att förhindra komplikationer och öka chanserna för överlevnad. Behandlingen bestäms av det myokardiella infarktsteget:

I den akuta och mest akuta perioden är syftet med behandlingen att förhindra mitt i hjärtmuskeln, eliminera smärta och andra symtom; När du flyttar sjukdomen till det subtacterade scenen och i efterinfarktperioden är syftet med terapeutiska effekter att minska risken för återfall och möjliga komplikationer. .

En av de viktigaste uppgifterna för terapi av akut infarkt är restaurering av blodström på hjärtartären. Var noga med att stoppa smärta. Intensiteten av smärta under denna period är så stor att patienten kan dö på grund av hjärtat av hjärtat från henne. Det är nödvändigt att förhindra tunga komplikationer

 1. [nio] För behandling av akuta läkemedel används läkemedel från olika farmakologiska grupper:
 2. Paketberedningar. Analgetika används från en grupp narkotiska anestesiska läkemedel (morfin, "Omnopon", "Promedol") i kombination med analog, antihistaminpreparat ("dimedrol").
 3. Trombolytisk terapi. Syftet med denna terapi är att lösa trombusen i hjärtatartären och återställa det huvudsakliga blodflödet i hjärtat, och även för att förhindra ytterligare trombos. Minskningen av blodflödet syftar till att förhindra fördelningen av huvudmuskeln. Ju mindre nekroseszonen (döden) desto större är patientens chanser för framgångsrik rehabilitering, under risken för komplikationer, varav många är livshotande. För upplösning injiceras trombolytik (streptocinas, urocinas, alteplelas) intravenöst.

Atagagegants.

Koronarygrafi före och efter stentning

Preparat från denna grupp påverkar blodkroppar (blodplättar och erytrocyter). Antikregeringsmedlets verkan förhindrar trombocytlimning, och blodflödet förbättras. Det huvudsakliga applicerade läkemedlet är "aspirin" (acetylsalicylsyra), hämmare av blodplättar P2Y12-receptorer (Ticagrelor, prasuagrel och klopidogrel) används också. Restaurering av blodflödet genom hjärtartärer är också möjligt med hjälp av kirurgisk behandling (stentning eller aorto-koronär shunting). Förfarandet för koronarstenting är baserat på en ballongkateter i en smal del av kransartären under styrning av röntgen. I det här fallet är den aterosklerotiska placken "krossad", och lumen av hjärtans artärer expanderar. Därefter kan fartyget installeras stent - ett slitstarkt mesh-rör som liknar en fjäder som upprepar lutning av kärlet och stöder sin ram. .

För att begränsa ischemi och nekros (död) behövs hjärtmuskeln förutom återställandet av blodflödet i hjärtans artärer, minska lasten på hjärtat. För detta ändamål används beta-blockerare som minskar hjärtfrekvensfrekvensen

[10]

 • Prognos. Förebyggande
 • Prognosen för IHD-inflytande:
 • Förekomsten av riskfaktorer och ålder
 • Svårighetsgraden av symptomen på angina och dess funktionella klass;
 • Resultat av instrumentstudier, i synnerhet prover med en belastning;

Flyttade myokardinfarkt;

 • Behandlingstyp, inklusive användning av metoder för myokardiell revaskularisering (aorto-koronär shunting, stenting).
 • Följande faktorer påverkar prognosen negativt:
 • Nyligen (upp till 1 år) myokardinfarkt;
 • överförde plötslig koronär död med framgångsrik återupplivning;
 • För första gången är angina (efter stabiliseringen förbättrad).
 • III och IV funktionell klass av angina;
 • Förstärkning och ökning av varaktighet eller utseende av angina attacker i fred till patienter med stabil stress angina;
 • Kardiomegali (ökande hjärta), rytmstörningar, hjärtsvikt;
 • äldre ålder;
 • EKG förändras ensamma;
 • Arteriell hypertoni och vänster ventrikulär hypertrofi;
 • Positiva resultat av belastningsprovet (ju lägre toleransen för fysisk ansträngning och de mer uttryckta förändringarna i EKG, desto sämre prognosen);

Reducera utkastningsfraktionen bestämd av hjärtans ultraljud; I ekonomiskt utvecklade länder är IBS mycket vanligt. Enligt Världshälsoorganisationen är dödsgraden från hjärtsjukdomar och fartyg 31% och är den vanligaste dödsorsaken i världen. I Ryska federationen är dödligheten från hjärtsjukdomar och blodkärl 57%, varav 29% droppar till andelen IBS. Multi-see-skada på koronärkanalen enligt selektiv koronarangiografi.

IBS förebyggande är primär eller sekundär

 • . Primär förebyggande syftar till att förhindra utveckling av ateroskleros och IHD och är att eliminera eller minska verkan av reversibla riskfaktorer. De viktigaste reversibla riskfaktorerna är rökning, arteriell hypertoni, hyperlipidemi (höjning kolesterol).
 • De viktigaste aktiviteterna inom ramen för primärt förebyggande är normaliseringen av livsstilen, vilket innebär:
 • Begränsa salt och fetter i mat;
 • kontrollera blodtrycket;
 • Att vara fysiskt aktiv - morgon gymnastik, dosering, körning, klasser i hälsokoncerner, sportspel, skidåkning, etc.;

Sluta röka och vägra att missbruka alkohol: hos personer som gräver ett paket med cigaretter per dag, är risken att utveckla IHD betydligt högre än i icke-rökare. Rökning ökar betydligt risken för plötslig död. Ateroskleros av hjärtartärer i rökare uttrycks starkare än icke-rökare;

Eliminera negativa psyko-emotionella stressiga situationer, skapa ett tillstånd av mental komfort både på jobbet och hemma, använd psykoterapi. Åtgärder för att pressa framsteg IBS (sekundär förebyggande):

1. Styr nivån på blodtrycket. Vid ökat blodtryck, hypotensiv (reducerat blodtryck) läkemedel, som väljer en läkare, beroende på trycknivån och närvaron av samtidiga sjukdomar. Syftet med behandlingen är att minska blodtrycket upp till 130/80 mm Hg. Konst. Det är nödvändigt att gå till denna målnivå gradvis och endast under kontrollen av den behandlande läkaren.

Behandling av IBS - Koronarygrafi före och efter stentning

2. Styr nivån på kolesterol. Hos patienter med IHD bör den allmänna kolesterolnivån vara under 4,5 mmol / l (företrädesvis mindre än 4,0 mmol / l) och LDL-kolesterolnivån är mindre än 1,5 mmol / l. Det är nödvändigt att hålla sig till hälsosam näring och ta droger som minskar blodkolesterol.

3. Sluta röka. Rökning och hälsa är inkompatibla! Avslaget på denna skadliga vana minskas avsevärt med risken för hjärtinfarkt och stroke, oavsett ålder och rökning.

4. Förstora fysisk aktivitet. Promenad, cykling, simning. Belastningen ska vara rimlig och väl bärbar, orsaka inte anginas attacker eller utseendet av andfåddhet. Innan du fortsätter med motion måste du kontakta din läkare.

5. Ta medicinering.

Måste ständigt acceptera medicinska läkemedel som föreskrivs av den behandlande läkaren för att förbättra välbefinnandet, vilket ökar toleransen för fysisk ansträngning och förbättring av prognosen - ökar livslängden.

Hjärtischemi (IBS) är ett brott mot blodtillförseln av hjärtmuskeln i samband med de koronära artärernas nederlag. Villkoret fortsätter i akut och kronisk form, från vilken den kliniska bilden av sjukdomen beror på.

För en sådan del av medicin, som kardiologi ischemisk hjärtsjukdom - ett långstuderat tillstånd, så att behandling inte orsakar svårigheter. Kvalificerad medicinsk personal "Klikini ABC" kommer att ge bättre sjukvård, experter kommer att ange vilka kliniska rekommendationer för hjärt-hjärtsjukdom bör observeras för att förhindra att sjukdomen förvärras.

Allmän

Ischemisk myokardiell hjärtsjukdom är en vanlig dödsorsak. Varje år i Ryssland finns det mer än 700 tusen dödsfall som orsakas av olika former av patologi. Män uppträder oftare efter 55 år. Sjukdomen är förknippad med nackdel med myokardiell blodtillförsel. Hjärtans långsiktiga ischemi leder till utvecklingen av hypoxi av vävnader och olika dystrofiska förändringar i dem.

Här ser vi genomsnittliga priser i kliniker som ligger i området för dessa tunnelbanestationer, men i enlighet med den federala lagen "på reklam" anger vi inte namnen på klinikerna.

Orsaker och riskfaktorer

Etiologin hos sjukdomen i 97% av fallen är förknippad med ateroskleros koronarartärer. På grund av minskning av lumen av kärlväggarna i hjärtduken mottar inte den nödvändiga delen av blodet, syrebristen utvecklas, åtföljs av motsvarande symptomatik.

 • Även IBS ischemisk hjärtsjukdom uppstår mot bakgrunden av tromboembolism eller kransvaror, som ofta utvecklas mot bakgrunden av ateroskleros.
 • I riskgruppen i ansiktet med:
 • hyperlipidemi (en onormalt hög indikator på lipider, blodlipoproteiner);
 • hypertoni;
 • övervikt;
 • dåliga vanor (rökning);
 • ärftlig predisposition;

Fel i näring;

diabetes.

 1. Klassificering
 2. Enligt egenskaperna hos kliniska manifestationer är patologin uppdelad i följande former:
 3. Asistolien (hjärtstopp).
 4. Angina (parole smärtor, det är stabilt och instabilt).
 5. Gladlynt ischemi.
 6. Hjärtattack av kranskärlsjukdom (myokardium).
 7. PostNomatisk cardioskleros (substitution av bindväven hos myokardibrer).

Hjärtsvikt.

Heart Conduction Disorder.
 • Symtom Ibs
 • Kliniska manifestationer är i stor utsträckning beroende av form av patologi. I allmänhet kännetecknas kronisk ischemisk hjärtsjukdom genom vågliknande flöde: periodisk förvärring och offer av symtom. Cirka en tredjedel av patienterna känner inte störande manifestationer. Men med tiden fortskrider patologin och börjar störa:
 • dragning, skärning, smärta i smärta i de övre extremiteterna, nedre delen av ryggen;
 • känsla av brist på luft under exacerbationer;
 • svettas;
 • yrsel;
rädd för döden;

Överträdelse av uppfattningen.

Om du ignorerar symtomen på IBS, förvärvar sjukdomen en kronisk form där benens ödem är dessutom möjligt.

Komplikationer

Många patienter som lider av ischemi som strömmar i en ljus form, över tiden upphör att uppfatta sjukdomen som ett hot, vilket är mycket förgäves. De är osannolikt att gissa än farlig ischemisk hjärtsjukdom. Patologi är benägen att utvecklas och utan behandling leder till allvarliga konsekvenser.

Kronisk ischemisk hjärtsjukdomar orsakar en hjärtinfarkt där hjärtmuskelvävnadens ottime utvecklas. Dessutom hotar sjukdomen en plötslig koronär död där ett fullständigt stopp av hjärtat inträffar. Patologi kan provocera en försämring av hjärtat och minska dess förmåga att pumpa blod.

Diagnostik

Diagnostik innehåller en uppsättning aktiviteter. Läkaren undersöker patienten om de störande symtomen och deras flöde (vad exacerbationerna är associerade, så ofta som tuggas tidigare, oavsett om patienten tuggades, oavsett om behandlingen utfördes, vilka kroniska sjukdomar har mm .).
 1. EKG har viktigt vid diagnos av patologi. Tekniken gör att du kan upptäcka kränkningar av hjärtans normala funktion. ECHOCG hjälper till att bestämma organets storlek, ventilens tillstånd, håligheter, utvärdera kontraktilförmågan, närvaron av akustiskt brus. Ibland utförs de ekkokardiografi med motion. Metoden gör att du kan identifiera den latenta formen av IBS.
 2. För att bestämma tillståndet för fartygen föreskrivs i koronarkonst. Det bidrar till att etablera graden av ocklusion, stenos, kärlpatenthet. Visualisera hjärtat i olika plan tillåter MR.

Behandling av IBS

IBS-terapi bör vara omfattande. Patienten är föreskriven en icke-läkemedelsbehandling med en livsstil och näringskorrigering. Patienten bör minska fysisk aktivitet för att inte öka behovet av myokardium i syre. En diet behövs också, vilket kommer att förbättra blodindikatorerna, minska sannolikheten för inlåning på kärlens väggar och minska belastningen på hjärtmuskeln. Patienten behöver begränsa salt, fetter, snabba kolhydrater. Det är viktigt att övervaka kaloriteten av livsmedel som konsumeras.

Läkemedelsbehandling kan också tilldelas: antiagreganter (öka blodflödet), beta-adrenoblaster (för att minska frekvensen av hjärtskärningar) och hypokolesterolemiska medel (reducerat kolesterol i blodet). Om det inte finns några begränsningar, kan de tilldela nitrater (för att minska smärtsymptom), diuretika (för att minska blodtrycket, ödem) etc. Om den terapeutiska effekten saknas eller inte uttrycks, finns det en hög risk för hjärtinfarkt under Ischemisk hjärtsjukdom, då visas operationen.

Förfaranden som utfördes vid behandling av IBS:

Angioplastik och stuntimplantation. Detta är det minsta invasiva endovaskulära proceduren, som utförs för att expandera igensatta eller inskränkta fartyg. Stenting involverar installationen av en speciell ram i kärlens lumen. Aorticoronary Artery Shunting är restaurering av blodtillförsel till ischemi.
Prognos för hjärtsjukdom och förebyggande Cha har en gynnsam prognos för hjärt-hjärtsjukdom i det tidiga överklagandet till läkaren och tidig behandling. Varje fall är individuell och beror på graden av myokardiell skada, grundorsaker till patologi (diabetes mellitus, fettbytesstörningar etc.). Ibland är det tillräckligt att ta emot läkemedel, Zozh och PP. Andra situationer kräver drift. Det är viktigt för kliniska rekommendationer för ischemisk hjärtsjukdom beträffande livsstilen, varvid varje patient observerades: inte rökning, använde alkohol, följde vikt, näring, psykologisk hälsa, kontrollerat blodtryck och med störande symptom som behandlades en läkare.
Om du är orolig för hjärtat, är du i riskområdet för utvecklingen av patologi, skjut inte upp kampanjen till doktorn. Kardiologer "Klikini ABC" kommer att ha professionellt hjälp vid behandling av HR och bidra till att fastställa grunden till patologi för att göra behandling så effektiv som möjligt. Priser för behandling av ischemisk hjärtsjukdom
Servicekostnad Beskrivning
Pris, RUB. Programnummer 3. Behandling av ischemisk hjärtsjukdom. Diagnostik och behandling (2 mottagningar).
  

2600 rubel

Programnummer 3. Behandling av ischemisk hjärtsjukdom. Diagnos och behandling (4 mottagningar). 3400 rubel

Programnummer 3. Behandling av ischemisk hjärtsjukdom. Klinisk instrumentell undersökning. 7000 rubel

Programnummer 4. Undersökning av patienter med ischemisk hjärtsjukdom. 7000 rubel

7200 rubel 7000 rubel

Jämförelse av priset för behandling i Moskva kliniker 7000 rubel

ABC Clinic

SubScescescescen av hjärtans artärer

2 100.

Gata 1905

2 400 rubel.

Taganskaya

Färgad boulevard

 • Kulturpark
 • Ingen vet att patienterna med koronar hjärtsjukdom i Ryssland, ingen vet, under tillsyn är det lite mindre än 8 miljoner, den här diagnosen ges 600-700 tusen ryssar och dör lika mycket. Angina - En av formerna av IBS tar sig in i världen ytterligare 8 år innan den läggs. Det är känt att en fjärdedel av alla besökare av den ryska kliniken överklagar exakt om IBS. Nästan hälften av infarktet på sjukhuset lärde sig först att det visar sig att det lider av ischemisk sjukdom. Därför antas att patienter med IBS är mycket större än att beaktas av officiell statistik, det är möjligt att ännu mer.
 • Vår expert på detta område:
 • Chef för sjukhuset, doktorerapeut

Samtalsläkare

Vad är idag förståelse under ISS?

Riskfaktorer för utvecklingen av IBS  

I slutet av förra seklet förstod UBS endast angina och stress angina och myokardinfarkt. Men då tolkades infarktet mycket bredare, och inte bara den morfologiska nekros av väggen, och det fanns inget begrepp "akut koronärt syndrom", som beskriver den kliniska bilden av en hjärtinfarkt. Idag omfattar begreppet kranskärlssjukdom åtta "stora" kliniska och patologiska syndrom med en uppdelning i en mängd olika alternativ:

angina och nonsens ischemi,

hjärtattack och fokal dystrofi av myokardium,

post-infarkt cardioskleros,

Rytmstörningar och hjärtsvikt.

I IBS blev en plötslig död gjord - momentan eller inom 6 timmar med hjärtinfarkt död och märkt "i närvaro av vittnen."

 1. Stenzardia är annorlunda: För första gången uppstår, stabil, progressiv, spontan eller vasespascular. Myokardinfarkt kan vara liten och storskalig eller transmural. Men dystrofi och cardioskleros efter en hjärtattack med IHs enda fokal, omfattande har en annan natur och kallas annorlunda.
 2. Varför uppstår den ischemiska sjukdomen?
 3. Ischemisk hjärtsjukdom betyder skada på myokardium på grund av blodflödesbrott av kransartärer. När behovet av hjärtmuskeln i syre är högre än möjligheten till dess leverans, uppstår det ischemi. Orsaker är olika, frekventa: irreversibel smalare aterosklerotisk plack, fartygspasm, trombos. Mindre ofta orsakar IBS attacker med medfödda anomalier med felaktig störning av kranskärlet från huvudmatningsfatet, autoimmuna lesion, en överdos av vasokonstrukturer och vissa droger.

Riskfaktorer

Sannolikheten att utveckla IBS ökar överskottet "dåligt" kolesterol, arteriell hypertoni, diabetes, rökning och brist på laster och fetma. Alla noterade riskfaktorer är inte eviga, men modifierbara - deras inflytande kan minskas. Det noteras att övervägande iWs slog män, påverkar negativt ärftlighet, med ålder, ökar frekvensen av sjukdomen, men förhållandet mellan golv är inriktat. Det här är de sista faktorer som ökar sannolikheten för att förvärva CHD, det är omöjligt att ta bort.

Varning

Vad händer angina

Klassisk angina har tre speciella kliniska tecken som skiljer det från allt annat, dessa tecken uppstår i ett bunt, men närvaron av alla är nödvändiga.

Smärtan visas under spänningen av fysiska eller emotionella.

2-5-minuters smärta är lokaliserad bakom sternum, ger till vänster, tillbaka eller mindre, lägre käke. Inte alltid smärta kan uppfattas som smärta, ibland är det en känsla av tyngdkraft, brinnande bröstkorn eller andfåddhet. I den klassiska versionen av angina passar smärtan under skeden eller bladet inte, till höger i bröstet, men när det finns ett tredje tecken, tvivlar du på att denna angina försvinner.

Smärtan passerar från nitroglycerintabletten eller under rörelsens upphörande.

När endast två tecken på tre klassiker noteras talar de om atypisk eller möjlig angina. Inget förhållande till Angina, jag har inga andra smärtsamlingar, lokaliserade inte på typiska platser, lokala, mer än en halvtimme, som inte är förknippade med rörelsen, som inte reagerar på nitroglycerin, vilket ökar under patientens känsla. Det är något, men inte angina.

Stenicardiska smärtor kan uppstå med nederlaget av inte bara de koronära artärerna själva, utan små fartyg härledda från dem. Detta alternativ är inte lätt att identifiera, eftersom koronoagoagiografi väl visualiserar artärerna, vars diameter är minst 0,4 mm, och de mindre vaskulära är två till fyra gånger redan. Vid fysisk ansträngning leder störningen av mikrohosposens funktion till överdrivna spasmer och otillräcklig avkoppling. Denna variant av angina kallas mikrovaskulär eller x-koronär syndrom.

Halter EKG-övervakning

För mikrovaskulär krävs också tre egna funktioner. Först, enligt den kliniska bilden, är detta en typisk eller atypisk angina, med sin inneboende lokalisering av smärta och en reaktion på lasten. För det andra är det diagnostiserat på EKG med belastningsprover, myokardiell scintigrafi eller echo kg. För det tredje bör funktionen hos vänster ventrikel vara normal, och koronarartärerna hos stora och medelstora diametrar bör inte modifieras, det vill säga det kan inte vara någon anledning till angina. Men i nästan 70% av fallen, klassisk och mikrovaskulär angina samexistiska.

Vazospadic eller variant angina

Från klassisk angina kännetecknas detta av det faktum att ischemi uppstår ensam och utan psykisk stress. Den vasospastiska versionen av IBS kan också leda till hjärtinfarkt, plötslig död på grund av utvecklingen av farliga arytmier: ventrikulär takykardi och fibrillering. Om den vanliga "Angina-regionen är en följd av obegripen för att öka behovet och möjligheten att blodtillförseln till myokardium, beror vasospastisk den exklusivt spasm i kransartären utan att öka myokardens behov. Efter att ha motiverat spånen i En praktiskt taget oförändrad koronarartär, har ännu inte hittat. Men det är just sådan angina sjukdom som uppstår vid arokoll, kränkning av utbytet av elektrolyter, systemiska autoimmuna sjukdomar och kokainanvändning. Detta är den unga angina, och även i avsaknad av riskfaktorer, men inte rökning. Smärta med vasospadisk angina är mycket stark och typisk för lokalisering, ofta utvecklas attacken på natten eller tidigt på morgonen. Synzon kan indikera en allvarlig rytmbrott. Men intensiteten av upprepade attacker är väldigt annorlunda, och personen kan överföra hög fysisk ansträngning.

Hjärtischemi (IBS) är ett brott mot blodtillförseln av hjärtmuskeln i samband med de koronära artärernas nederlag. Villkoret fortsätter i akut och kronisk form, från vilken den kliniska bilden av sjukdomen beror på.

Myokardiell ischemi utan smärtsamt syndrom

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Hur man behandlar angina?

Läkaren kommer att föreskriva medicinska droger, kanske kommer att genomföra en myokardiell revaskularisering - återställandet av blodflödet genom koronarartärer, men den normala livskvaliteten och den sällsynta attackerna uteslutande i händerna på patienten HRS själv. Det är nödvändigt att uppfylla alla rekommendationer om mottagning av droger, förutom att alltid och överallt att ha en snabbverkande nitroglycerintabletter, kom ihåg nödsamtalsnumret och kanske telefonnumret på hans deltagande läkare.

Och kräver fortfarande en risk för sig själv. Det är nödvändigt att hoppa över röka, rädda dig från övervikt och ändra din näring - allt detta kallas en förändring i livsstilen med fel till friska. Detta yrke är för alltid, för resten av mitt liv, naturligtvis, utan nedsänkning i sjukdom och fanatism. Ändra näring är lätt, begränsande djurfetter och ökar konsumtionen av växtfiber.

Med övervikt är det bättre att dela under kontrollen av en nutritionist, så att stress inte framkallar anfall av ischemi. När det gäller användningen av alkohol är det möjligt i måttlig mängd. Volymen tillåten fysisk ansträngning måste anges med den behandlande läkaren, före oschemalagda belastningar, kan mottagningen av nitroglycerin bli av med ischemiens attack. Denna uppsättning åtgärder kommer att bidra till att undvika ischemi, och samtidigt är det förebyggande av åldrande sjukdomar: diabetes mellitus, arteriell hypertoni, maligna tumörer.

Materialet framställdes av en läkare-terapeut, sjukhusets huvud "medicin 24/7" av Tafinte Catherine Anatolyevna.

Ischemisk hjärtsjukdom är det mest allvarliga problemet med modern kardiologi och medicin som helhet. I Ryssland registreras cirka 700 tusen dödsfall som orsakas av olika former av IBS årligen, är dödligheten från IBU ca 70%. Ischemisk hjärtsjukdom påverkar mer aktiv ålder (från 55 till 64 år), vilket leder till funktionshinder eller plötslig död. IBS-gruppen innefattar akut utveckling och kroniskt förekommande tillstånd av myokardiell ischemi, åtföljd av efterföljande förändringar: dystrofi, nekros, skleros. Dessa stater betraktas bland annat som oberoende nosologiska enheter.

Koronarartärsjukdom

Anledningarna

 • Den överväldigande majoriteten av (97-98%) av kliniska fall av IBS orsakas av ateroskleros av koronarartärer med varierande grader av svårighetsgrad: från en mindre smalning av det lumen aterosklerotiska rodnaden för att slutföra vaskulär ocklusion. Med 75% koronalos reagerar de tamiska muskelcellerna på bristen på syre, och patienterna utvecklar en spänningsangin.

Andra orsaker till CHD betjänas av tromboembolism eller kransvaror, som vanligtvis utvecklas mot bakgrunden av en redan tillgänglig aterosklerotisk lesion. Kardiospasm förvärrar obstruktionen av koronarfartyg och orsakar en manifestation av hjärtsjukdom.

De faktorer som bidrar till framväxten av IBS inkluderar:

Främjar utvecklingen av ateroskleros och ökar risken för ischemisk hjärtsjukdom i 2-5 gånger. De farligaste när det gäller risk för IBS är hyperlipideminer av typer IIa, IIb, III, IV, samt en minskning av innehållet av alfa-lipoproteiner.

Arteriell hypertension ökar sannolikheten för IBS i 2-6 gånger. Hos patienter med systoliskt blodtryck = 180 mm Hg. Konst. Och ovanstående ischemisk hjärtsjukdom uppstår upp till 8 gånger oftare än i hypotoniki och personer med en normal nivå av blodtryck.

Enligt olika data ökar rökning cigaretter förekomsten av IBS i 1,5-6 gånger. Dödlighet från den ischemiska hjärtsjukdomarna bland män 35-64 år, rökning 20-30 cigaretter dagligen, 2 gånger högre än bland de icke-rökare av samma åldersgrupp.

Fel i näring;

Fysiskt lowaktiva människor riskerar sjuk av IBS 3 gånger mer än personer som leder en aktiv livsstil. Med en kombination av hypodynamin med övervikt ökar denna risk ibland.

Brott mot tolerans för kolhydrater Med diabetes mellitus, inklusive latenta, är risken för förekomst av ischemisk hjärtsjukdom 2-4 gånger.

De faktorer som skapar ett hot mot utvecklingen av IBS bör också inkludera burd-ärftlighet, manliga kugghjul och äldre ålder. Med en kombination av flera predisponeringsfaktorer ökar graden av risk i utvecklingen av ischemisk hjärtsjukdom avsevärt.

 • Orsakerna och hastigheten på utvecklingen av ischemi, dess varaktighet och svårighetsgrad, det ursprungliga tillståndet hos det individuella kardiovaskulära systemet bestämmer förekomsten av en eller annan form av ischemisk hjärtsjukdom.
 1. Patogenes
 2. Utvecklingen av IBS är baserad på obalansen mellan behovet av hjärtmuskeln i blodtillförsel och det faktiska koronarblodflödet. Denna obalans kan utvecklas på grund av det kraftigt ökade behovet av myokardium i blodtillförsel, men dess otillräckliga implementering, eller med ett normalt behov, men en kraftig minskning av koronar blodcirkulation. Underskottet av myokardiell blodtillförsel uttrycks speciellt i fall där koronarblodflödet reduceras, och behovet av hjärtmuskeln i blodets inflöde ökar kraftigt. Otillräckligt blodtillförsel till hjärtvävnader, deras syrehaltigt svävande manifesteras av olika former av kranskärlssjukdom.

Som en arbetsklassificering, på rekommendation av WHO (1979) och VKNC AMN USSR (1984), använder kardiologinkliniker följande systematisering av former av IBS:

1. Plötslig koronär död

 • (eller det primära stoppet i hjärtat) - ett plötsligt utvecklat, oväntat tillstånd, baserat på myokardens elektriska instabilitet. Under en plötslig koronär död är en omedelbar eller kommer senast 6 timmar efter en hjärtinfarkt, döden i närvaro av vittnen. Allokera plötslig koronär död med framgångsrik återupplivning och med döden.
 • 2. Angina:

Stenicard av spänning (belastning):

stabil (med definitionen av funktionell klass I, II, III eller IV); Ostabil: För första gången uppstår, progressiv, tidig postoperativ eller efterinfarkt angina;

3. Cheering form av myokardiell ischemi. 4. Myokardiell infarkt:

storskalig (transmural, Q-infarkt);

Hjärtsvikt.

Liten kämpad (icke-Q-infarkt);

5. Postinfarklisk cardioskleros.

6. Hjärtduktionstörningar och rytm

(formuläret).

Överträdelse av uppfattningen.

7. Hjärtfel

 • (form och scen).
 • I kardiologi finns det ett begrepp om "akut koronar syndrom", som förenar olika former av kranskärlssjukdom: instabil angina, hjärtinfarkt (med Q-tänder och utan Q-tänder). Ibland innehåller en plötslig koronär död orsakad av IHD den här gruppen.
 • De kliniska manifestationerna av Cha bestäms av en specifik form av sjukdomen (se myokardinfarkt, angina). I allmänhet har den ischemiska hjärtsjukdomen ett vågliknande flöde: perioder av stadigt normalt välbefinnande alternerande med episoder av förvärring av ischemi. Omkring 1/3 av patienter, särskilt med högtidlig ischemi myokardium, känner inte alls närvaro av IBS. Progressionen av ischemisk hjärtsjukdom kan utvecklas långsamt, årtionden; Samtidigt kan sjukdomsformerna förändras, och därför symptomen.
 • De allmänna manifestationerna av CHD inkluderar ivriga smärtor i samband med fysisk ansträngning eller stress, ryggsmärta, hand, underkäke; andfåddhet, förstärkt hjärtslag eller känsla av avbrott Svaghet, illamående, yrsel, molnighetsmedvetenhet och svimning, överdriven svettning. Ofta är IHD redan detekterat på scenen av utvecklingen av kroniskt hjärtsvikt vid svullnad på nedre extremiteterna, en andfrous, vilket tvingar patienten att ta en tvångsesitoreringsposition.
 • De angivna symptomen på ischemisk hjärtsjukdom används vanligtvis inte samtidigt, med en viss form av sjukdomen, det finns en övervägande av vissa manifestationer av ischemi.

De övervägande av det primära stoppet i hjärtat med ischemisk hjärtsjukdom kan fungera som en exakt uppkomnande känsla av obehag för sternum, rädslan för dödsfall, psyko-emotionell labilitet. Med en plötslig koronär död förlorar patienten medvetenhet, andningsstoppet uppträder, det finns ingen puls på stammen artärerna (femoral, sömnig), hjärtat toner är inte toner, eleverna expanderar, huden expanderas, huden Omslag blir en blekgrå nyans. Fall av hjärtat av hjärtat är upp till 60% av EBS dödliga resultat, främst på pre-Hospital-scenen.

Komplikationer

Hemodynamiska störningar i hjärtmuskeln och dess ischemiska skada orsakar många morfo-funktionella förändringar som bestämmer formerna och prognosen för IBS. Resultatet av myokardiell ischemi är följande dekomponeringsmekanismer:

Otillräcklighet av energimetabolism av myokardceller - kardiomyocyter;

"Bedövas" och "sovande" (eller hindrande) myokardium - formen av en minskning av vänster ventrikel hos patienter med IBS, med en transitering.

Utveckling av diffus aterosklerotisk och fokal efter infarkt cardioskleros - en minskning av antalet fungerande kardiomyocyter och utvecklingen i deras bindväv;

Nedskrivning av systoliska och diastoliska funktioner av myokardium;

Disorder av fall av excitabilitet, konduktivitet, automatisk och myokardiell bitvolym.

De listade morfo-funktionella förändringarna i myokardiell med IHD leder till utvecklingen av en resistent minskning av koronar blodcirkulation, dvs hjärtsvikt.

Kardiologer diagnostiseras med kardiologer under kardiologiska sjukhus eller en dispensar med specifika instrumentella tekniker. Vid omröstning patienten är klagomål och närvaro av symptom som är karakteristiska för hjärtsjukdomen karaktäristiska för den ischemiska sjukdomen. Vid inspektion, närvaro av ödem, cianosos av hudskydd, buller i hjärtat, rytmstörningar.

Laboratorie- och diagnostiska analyser föreslår en studie av specifika enzymer som ökar i instabil angina och infarkt (kreatinfosfoscinat (under de första 4-8 timmarna), troponin-I (7-10 dagar), troponin-T (10-14 dagar), aminotransferas , laktat dehydrogenas, mioglobin (på den första dagen)). Dessa intracellulära protein-enzymer i förstörelsen av kardiomyocyter frisätts i blod (resorptionsnekrotiskt syndrom). Nivån av totalt kolesterol, lågt (aterogen) och hög (anti-teaterogen) densitet, triglycerider, blodsocker, ALT och AST (icke-specifika cytolysmarkörer) studeras också.

 • Den viktigaste metoden att diagnostisera kardiologiska sjukdomar, inklusive ischemisk hjärtsjukdom, är en EKG-registrering av hjärtans elektriska aktivitet, vilket gör det möjligt att upptäcka brott mot det normala sättet att fungera av myokardium. ECHOCG - Metod för ultraljud av hjärtat gör att du kan visualisera storleken på hjärtat, kaviteternas och ventilens tillstånd, bedöma minskningen av myokardium, akustiskt brus. I vissa fall utförs ekkokardiografin med ekkokardiografi - ultraljudsdiagnostik med doseringsövning, registrering av myokardiell ischemi.
 • Vid diagnosen av ischemisk hjärtsjukdom används funktionella tester med en belastning allmänt. De används för att identifiera tidiga stadier av IHD, när störningar fortfarande är omöjliga att bestämma i vila. Promenad, lyfta längs trappan, belastning på simulatorer (motioncykel, löpband), åtföljd av en EKG-fixering av hjärtfrekvensindikatorerna, används som lastprov. Den begränsade tillämpningen av funktionella prover i vissa fall orsakas av omöjligheten att utföra den erforderliga belastningsvolymen med patienter.
 • Holter Daglig övervakning EKG föreslår registrering av EKG, som utförs under dagen och detektera periodiskt framväxande störningar i hjärtat av hjärtat. För forskning används en bärbar apparat (Holter Monitor), fixerad på patientens axel eller bälte och lindra avläsningar, liksom en självövervakningsdagbok, där patienten markerar sina handlingar och förekommande förändringar i välbefinnande. De data som erhållits under övervakning bearbetas på datorn. EKG-övervakning tillåter inte bara att identifiera manifestationer av kranskärlssjukdom, utan också orsakerna och villkoren för deras förekomst, vilket är särskilt viktigt vid diagnosen Angina.
 • Sexuell elektrokardiografi (CPEKG) låter dig utvärdera den elektriska excitabiliteten och konduktiviteten hos myokardiet i detalj. Kärnan i metoden är att introducera sensorn i matstrupen och registreringen av hjärtans prestanda, kringgå störningen som skapas av hudkåpan, subkutan fettvävnad, bröstkorg.

Koronaryografi i diagnosen av ischemisk hjärtsjukdom gör att du kan kontrastera myokardfartyg och bestämma kränkningarna av deras passbarhet, graden av stenos eller ocklusion. Koronaryografi används för att ta itu med problemet med blodkärl. När kontrastmedlet administreras allergiska fenomen, inklusive anafylaksi.

Behandling av IBS

Taktik av behandling av olika kliniska former av ischemisk hjärtsjukdom har sina egna egenskaper. Det är emellertid möjligt att beteckna huvudriktningarna som appliceras på behandling av IBS:

icke-drogbehandling;

Drogterapi;

utföra den kirurgiska revaskulariseringen av myokardium (aorto-koronär shunting);

Användningen av endovaskulära tekniker (koronar angioplastik).

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Icke-drogbehandling omfattar åtgärder för att korrigera livsstil och näring. Med olika manifestationer av IBS visas begränsningen av aktivitetsläget, eftersom den fysiska aktiviteten ökar behovet av myokardium i blodtillförsel och syre. Otillfredsställelsen av detta behov av hjärtmuskeln orsakar faktiskt manifestationer av IBS. Därför är patientens verksamhet med alla former av kranskärlssjukdom, följt av en gradvis expansion av det under rehabilitering.

Diet med IHD ger en begränsning av vattenintag och salt med mat för att minska lasten på hjärtmuskeln. För att sakta ner progressionen av ateroskleros och bekämpning av fetma är en låg levande kost också tilldelad. Begränsad, och om möjligt är följande grupper av produkter uteslutna: fetter för animaliskt ursprung (smör, fett, fettkött), rökt och stekt mat, snabba sugkolhydrater (bakning, choklad, kakor, godis). För att upprätthålla normal vikt är det nödvändigt att följa balansen mellan konsumerad och konsumerad energi. Om du behöver minska vikten, bör bristen mellan förbrukad och konsumerad energiförsörjning vara minst 300 KL dagligen, med hänsyn till att en person spenderar cirka 2000-2500 KL under normal fysisk aktivitet.

Läkemedelsbehandling för IHD tilldelas enligt formeln "A-B-C": antiagreganter, p-adrenoblys och hypokolesterolemiska läkemedel. I avsaknad av kontraindikationer är det möjligt att utse nitrater, diuretika, antiarytmiska läkemedel etc. Bristen på effekten från läkemedelsbehandlingen av ischemisk hjärtsjukdom och hotet mot utvecklingen av hjärtinfarkt är en indikation på hjärtat kirurg för att ta itu med frågan om operativ behandling.

Till den kirurgiska revaskulariseringen av myokardium (Aorticoronary Shunting - AKSH) utväg för att återställa blodtillförseln till ischemi (revascularisering) i motstånd mot farmakologisk terapi (till exempel med en stabil angina stress III och IV FC). Kärnan i AKS-metoden är att införa en auto-neutomin-anastomos mellan aorta och de drabbade artärerna i hjärtat under dess smalnande eller ocklusion. Således skapas en bypass vaskulär kurs, levererar blod till myokardiell ischemi. Åtkomstoperationer kan utföras med hjälp av artificiell blodcirkulation eller på ett fungerande hjärta. Multiplicera invasiva kirurgiska ingrepp med IHD inkluderar perkutan transluminal koronargioplastik (STI) - en ballong "expansion" av det provade kärlet, följt av en implantering av ramstenten, håller misstänkt för kärlets blodflöde.

Förutsägelse och förebyggande

Hur man behandlar angina?

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Definitionen av förutsägelse med IHD beror på förhållandet mellan olika faktorer. Förekomst påverkar prognos kombinationen av ischemisk hjärtsjukdom och arteriell hypertoni, tunga lipidmetaboliska störningar och diabetes. Behandling kan bara sakta ner den stadiga progressionen av IBS, men inte stoppa sin utveckling.

 • Det mest effektiva förebyggandet av IBS är att minska de negativa effekterna av hotfaktorerna: uteslutning av alkohol- och tobaksbakade, psyko-emotionella överbelastningar, bibehålla optimal kroppsvikt, fysisk utbildning, kontroll, hälsosam näring.
 • Ischemisk hjärtsjukdom (IBS) - Lesionen av myokardium (hjärtmuskel), som uppstår på grund av kränkningen av blodtillförseln på grund av minskningen av kransartärerna. Oftast uppstår deras igensättning på grund av ateroskleros - bildandet av avlagringar av fettsyror (så kallade aterosklerotiska plack) på kärlens väggar. Ateroskleros anses vara en sjukdom hos äldre, och tidigare var det oftare diagnostiserad hos äldre patienter. Men i vår tid, denna patologi "dunth", liksom ischemisk hjärtsjukdom.
 • IHD är en av de främsta orsakerna till mortalitet i utvecklade länder. Vid 30-39 års ålder diagnostiseras män 5 gånger oftare än hos kvinnor, i 40-49 år gammal - män är oftare 3 gånger, i 50-59 - vid 2, och efter 70 år, patologi med Lika frekvens finns och hos kvinnor, och hos män.

Ischemisk hjärtsjukdom kan varnas, och om det redan har uppstått - sakta ner sin utveckling och förbättra patientens livskvalitet. I kliniken arbetar de explooriska kardiologerna, vilket på kort tid kommer att lägga en exakt diagnos och utse optimal behandling. Du kan anmäla dig till receptionen när som helst bekvämt för dig.

hjärtattack och fokal dystrofi av myokardium,

Funktioner av sjukdomen

 • Hjärtmuskeln är ansvarig för blodtillförseln till hela organismen. Tack vare sitt arbete kommer blodet som innehåller syre till alla organ. Samtidigt måste hjärtat "andas", eftersom det gör mycket arbete dagligen. Syre i stora mängder, tillsammans med blod kommer till hjärtat på två kransartärer, som faller från roten till aorta (den viktigaste, största artären i kroppen) och spädbarnshjärtat. Om det inte räcker, påverkar det omedelbart hjärtans funktion, och därmed i hela kroppen. Ischemisk hjärtsjukdom kallas otillräckligt blodflöde till myokardium med koronarartärer.
 • Orsaken till blodtillförsel till blodtillförseln är svårigheten att passera blod med koronarartärer. Det kan orsakas:

Minskning av kärl på grund av bildning på sina väggar aterosklerotiska plack.

 • Ökad blodviskositet.
 • Spasmartärer.
 • Och i de flesta fall orsakas överträdelsen av flödet av syreberikat blod av ateroskleros (95-97% av fallen).
 • Eliminera faktorer som ökar möjligheten till ateroskleros och IBS-utveckling. De kan delas in i:
 • Kontrollerad - som kan påverkas.
 • Okontrollerad - för vilken det är omöjligt att påverka, men de måste beaktas vid utveckling av terapeutiska och förebyggande åtgärder.
 • Kontrollerade faktorer inkluderar:
 • Skadliga vanor är rökning och alkoholmissbruk.

Betonar.

 • Arteriell hypertension är en konstant ökning av blodtrycket.
 • Fetma.
 • Hydodina (låglivslivsstil).

Fel i näring;

Felaktig näring

Diabetes.

Ökade i blodet av "skadligt" kolesterol.

Bland okontrollerbara faktorer:

 • Ålder: Efter 50-60 år ökar risken för att utveckla sjukdomen avsevärt.
 • Kön: Mäns patologi uppträder oftare.
 • Ärftlighet - Förekomsten av IBS i nära släktingar.

Genom flödesens natur kan koronar hjärtsjukdom vara 2 typer: Akut ischemisk hjärtsjukdom (akut koronar syndrom) är ett farligt tillstånd som uttrycker sig i en plötslig minskning av blodflödet till hjärtmuskeln. Det uttrycks av en stark smärta i bröstet och i axlarna, händerna, tillbaka, käke den övre delen av buken. Åtföljd av andfåddhet, yrsel, svimning, illamående eller kräkningar. Akut koronärt syndrom kan leda till ett dödligt resultat eller hjärtinfarkt.

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom manifesterar sig själv angina, kroniskt hjärtsvikt, hjärtfrekvens försämrats.

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Den mest frekventa manifestationen av kronisk IBS är angina. Dessa är paroxi, brinnande eller komprimerande säkra smärtor i vänstra handen och passerar vanligtvis efter att ha tagits nitroglycerin eller i vila. Stegonland manifesteras i fysiska eller känslomässiga laster, rökning, förbättring av blodtrycket, i kylan och uppdelat i flera typer:

 • Stabil angina stress - smärta uppstår under betydande fysiska eller känslomässiga belastningar, men patologi går inte, dess manifestationer förblir desamma.
 • Ostabil angina smärta - smärta i tid förbättrad och manifesterad även under mindre fysisk aktivitet kan denna form leda till ett hjärtinfarkt eller ett dödligt resultat, så du bör söka sjukvård så snart som möjligt.

Vazospadic angina-smärta - smärta orsakas av spasm av koronarartärer, kan manifestera sig som en komplikation av stabil angina stress. Referens!

I sällsynta fall observeras det inte i angina av smärta, och symptomen på staten är starka trötthet och andfåddhet, även med svag fysisk aktivitet. Komplikationer av IBS

Komplikationer av IBS (dess mest allvarliga former) är: Hjärtinfarkt. Plötslig koronär död.

Hjärtinfarkt -

Nekros (död) av en del av hjärtmuskeln, på grund av blockering av kransartärer, som ett resultat, syre svält. Oftast är detta tillstånd orsakat av ett gap av en aterosklerotisk plack, varför det är en plötslig överlappning av fartyget av en trombus. Myokardinfarkt manifesterar sig smärta i bröstet som koncentrerar sig i mitten, det kan också klämma. Som regel ger smärta till närliggande organ - käken, hand, den övre delen av buken eller i den inter-opaka regionen. Med nekros är myokardiens värdighet störd av hjärtans, rytm- och blodflöde, vilket påverkar blodtillförseln till andra organ. Villkor kräver brådskande sjukvård. Om hjärtinfarkt slutade med ett dödligt utfall, bildas en ärrvävnad på platsen för den avlidne delen av myokardiet.

 • Koronar plötslig död
 • Cardioskleros efter hjärtinfarkt hjärtmuskel.
 • Ring det primära stoppet i hjärtat på grund av kränkningen av sin rytm. Dess vanliga orsaker är den lanserade aterosklerosen av koronarartärerna och hjärtinfarkt. Koronär plötslig död uppstår i en period på upp till 6 timmar från början av hjärtinfarkt. Samtidigt utförs patientens kardioviska och pulmonella återupplivning.
 • Även corhemisk hjärtsjukdom kan leda till
 • Kroniskt hjärtsvikt
 • . Med detta tillstånd klarar hjärtat inte regelbundet sin huvudfunktion av "pumpen" - att fylla och tömma blod. Patienten har andfåddhet, ökad trötthet, en minskning av fysisk aktivitet, svullnad. Blodtillförseln till andra organ störs. Med kroniskt hjärtsvikt i kroppen är vätskan fördröjd och ackumulerad i mjuka vävnader.
 • Ischemisk hjärtsjukdom: Symptom
 • Tecken på IBS är:
 • Märtor: I hjärtat, bakom sternum, kan de också vara atypiska och observerade i buken eller tillbaka.

Försämring tolerans för fysisk ansträngning.

Genom flödesens natur kan koronar hjärtsjukdom vara 2 typer: Ökad trötthet.

Permanent känsla av trötthet.

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Svaghet i nedre extremiteterna.

 • Svällande ben.
 • Dyspné.
 • Downty rädsla, ångestattacker.
 • På grund av syre svält i myokardium toxiner bildas. De irriterar nervösa ändringar, och på grund av detta upplever patienten smärta. Som regel är de Bredit och varar från 30 sekunder till 10 minuter. Man måste komma ihåg att det finns en smärtfri form av ischemisk sjukdom, där patienten inte känner sig smärta, men han har andra tecken på patologi.
 • Atypiska smärtor lokaliserade i magen, och inte i hjärtat, observeras vanligtvis hos män. Patienterna tar dem ofta för traktpatologi och vänder inte till doktorn. I det här fallet är det också möjligt att känna igen tillgängligheten av andra symtom (ångest, andfåddhet etc.). Det är också viktigt att betala för förekomsten av smärta. Angocardia manifesteras oftast på morgonen.

Diagnos av IBS

 • I de tidiga stadierna kan den ischemiska hjärtsjukdomen manifestera sig ganska svag. Diagnosen av IHD börjar med samlingen av anamnes, visuell inspektion och lyssnande på hjärttoner (ljud observeras under patologi). Patienten är tilldelad de instrumentella forskningsmetoderna:
 • Elektrokardiogrammet är ensam och under belastning, låter dig uppskatta hjärtmuskelns kontraktil förmåga, passbarheten hos nervsignaler.
 • Veloergometri är en mängd EKG, där du kan rensa det dolda koronarfel och tolerans mot fysisk ansträngning.

Daglig övervakning EKG är en metod för kontinuerlig registrering av hjärtdynamik under dagen.

Echocardiogram - Heart Ultraljud, låter dig bestämma hjärtavdelningsens storlek, blodflödet, myokardens kontraktil förmåga.

Angiografi är en metod för kontrasterande blodkärl med användning av en AHIOGRAPH-enhet.

 • Följande studier kan tilldelas för att identifiera samtidiga sjukdomar:
 • Blodtest: vanligt, biokemiskt, på socker.
 • Radiografi.

Datortomografi.

Ischemisk hjärtsjukdom: behandling

 • Cha-behandling kan vara både konservativ och kirurgisk. I de flesta fall är fullständigt botemedel inte möjligt: ​​vaskulära förändringar är vanligtvis irreversibla. Högkvalitativ sjukvård kan emellertid avsevärt förbättra patientens tillstånd, förhindra utveckling av komplikationer, förbättra livskvaliteten fram till föregående nivå.
 • I de tidiga stadierna av kranskärlssjukdom utförs konservativ behandling - droger och icke-droger. Som medicinsk terapi tilldelas patienten:
 • Antikoagulanter - Förberedelser som förhindrar trombos.
 • Beta-blockerare - läkemedel som blockerar beta-adrenoreceptorer och, som ett resultat, minskat blodtryck, vilket gör en puls mer sällsynt: under deras inflytande, är hjärtat långsammare än blod och behöver därmed färre syre.

Statiner är läkemedel som minskar nivån på "skadligt" kolesterol i blodet.

För lättnad av angina angrepp utförs symtomatisk behandling, vilket innebär mottagning av nitrater. Det mest kända läkemedlet i denna kategori är nitroglycerin. Den används som en tillfällig åtgärd som förbättrar patientens tillstånd, men påverkar inte sjukdomsförloppet i allmänhet.

Det är inte angina, men kan också ta med till hjärtinfarkt. Det är inte nödvändigt att alla attacker är helt smärtfria, det är möjligt att alternativa asymptomatisk ischemi med angina. Som regel detekteras sådan ischemi på EKG med lastprover eller daglig övervakning. Intressant, i ateroskleros, uppträder den femte delen av patienterna ett sådant alternativ av ischemi, det är också karakteristiskt för diabetes för patienter. Det förekommer under dagen, men med omfattande ateroskleros av koronära kärl kan utvecklas på natten mot bakgrunden av full vila. Det är uppenbart att patientens ischemi utan smärtsamt syndrom inte märker.

Eftersom IBA kan orsaka patologi av andra organ och system eller relaterade hjärtsjukdomar, kan behandlingen innefatta droger som ökar funktionerna hos dessa organ:

Diuretika (diuretikum) - med njursjukdomar.

Hypoglykemiska droger - för behandling av diabetes.

Angioplastik och stuntimplantation. Detta är det minsta invasiva endovaskulära proceduren, som utförs för att expandera igensatta eller inskränkta fartyg. Stenting involverar installationen av en speciell ram i kärlens lumen.

Metaboliska preparat - Förbättrad metaboliska processer.

Hypotensiva läkemedel - för behandling av högt blodtryck.

Eftersom spänningar negativt påverkar tillståndet och driften av hjärtat, kan lugnande medel också utses till patienten.

Icke-drogbehandlingsmetoder inkluderar övningar. Under perioden för förvärring av sjukdomen är fysiska utgifter uteslutna. Men terapeutisk fysisk kultur används aktivt under rehabiliteringsperioden. Speciella övningar tillåter dig att stärka hjärtat och göra det mer motståndskraftigt mot fysisk ansträngning.

Om konservativ terapi inte ger ett resultat eller det är otillräckligt, ordineras kirurgisk behandling. Den vanligaste operationen är angioplastik, vanligtvis följt av stenting.

 • Angioplastik innebär expansion av det smalna kärlet med användning av en mini-cylinder införd i minskningen. Cylindern under lokalbedövning, som styr det som händer i realtid på skärmen introduceras i den drabbade artärkatetern och uppblåst. Aterosklerotiska plack pressas in i kärlväggarna. Sedan blåses ballongen och avlägsnas från artären. I en tredjedel av fallen är ett återfall möjligt efter operationen. För att undvika att sänka kärlet är stenten installerad i artären. Detta är ett metallramrör, som injiceras i kärlsektionen som utsätts för angioplastik. Det förhindrar mekaniskt förminskningen av artären och bidrar till förbättringen av blodflödet.
 • Ibland ger angioplastik inte det önskade resultatet. I det här fallet utförs en aortokamonisk shunting - eliminera det drabbade området av artär och ersätta dess shunt (vaskulär protes).
 • Ischemisk hjärtsjukdom är en sjukdom där human blodtillförsel är störd på grund av koronarartärernas patologier.

IBS är en ganska vanlig sjukdom. Det är därför, förmodligen, nästan alla föreställer sig att det här är sjukdomen. Det är en av de främsta orsakerna till dödsdödligheten, liksom förlusten av prestanda. Det är av den anledningen att moderna läkare uppmärksammar denna sjukdom.

I europeiska länder är IBS och hjärnstroke cirka 90% av alla patologier av hjärtat och kärl. Det är på IUD som står för 30% av alla dödsfall. Ischemisk hjärtsjukdom är närvarande i 30% av kvinnorna och 50% av männen. Denna skillnad förklaras av vissa egenskaper hos den hormonella bakgrunden (kvinnors könshormoner förhindrar kärlet ateroskleros). Men om du anser att under Klimaks förändras en kvinnas hormonella bakgrund, risken för att utveckla IBS stiger också.

 • Etiologi och patogenes IBS
 • Bland de viktigaste faktorerna för att ringa IBC kan tilldelas:
 • Ateroskleros av koronarfartyg. Oftast påverkar den patologiska processen den främre grenarna på de vänstra kransartären. I mer sällsynta fall förvånar sjukdomen den högra grenen av artärerna;

Spasm av koronarartärer, förändrade sin reaktivitet och ökar sin känslighet mot olika biverkningar.

Olika sjukdomar i koronarartärerna.

IHD-utvecklingsmekanismen ligger i det faktum att fartygen inte helt kan leverera blod, och därmed syre, myokard näringsämnen.

Ett sådant fenomen utvecklas av följande skäl:

Koronarartärernas nederlag, vilket resulterar i en cirkulationsstörning;

 • en ökning av belastningen på hjärtat för att möta sitt metaboliska behov;
 • Kombination av vaskulära patologier och metaboliska störningar. Under normala förhållanden kan koronarfartyg hos en person öka till 5 gånger för att göra en större mängd blod till myokardium.
 • Riskfaktorer Ischemisk hjärtsjukdom
 • Många faktorer kan orsaka utveckling av hjärtsjukdom. Och om några av dem fortfarande kan påverkas, kan andra inte elimineras.
 • Feta faktorer. Dessa inkluderar raser, mänsklig ålder, genetisk predisposition och sexualitet. Till exempel är afrikaner mycket mindre benägna att möta denna sjukdom, snarare än européer (särskilt de som bor i norra delen av fastlandet). Risken att utveckla koronar hjärtsjukdom ökar avsevärt hos personer vars familj hade släktingar som dog av hjärtinfarkt till 55 år.
 • Engångsfaktorer. Trots det faktum att en person inte kan ändra sin ras och ålder, kan han fortfarande eliminera andra faktorer och därigenom minska risken för patologi. Ofta är de sammankopplade, det vill säga att eliminera en av dem, de andra kan elimineras på samma sätt. Till exempel kommer en minskning av fettig livsmedelsförbrukning att leda till en minskning av mängden kolesterol i blodet, vilket medför viktminskning och, som ett resultat, en minskning av blodtrycket. Allt detta tillsammans kan avsevärt minska risken för förekomsten av IBS.
 • Engångsfaktorer:

Fetma manifesteras i form av ett överskott av fettvävnad i kroppen. Enligt statistiken har 1/2 del av personer över 45 år extra vikt. I regel orsakar fetma en mäktiga orsaker. Det vill säga, mänsklig vikt ökar avsevärt till följd av att man konsumerar kalorimat i alltför stora mängder, liksom minskad fysisk aktivitet.

Rökning är en av de vanligaste orsakerna till ischemisk hjärtsjukdom. Vidare förbättras den negativa effekterna av kroppens skadliga vana upprepade gånger om den kombineras med en ökning av kolesterol i blodet. Enligt forskningsforskningsforskningen kan rökning förkorta en persons liv i 7 år. Detta beror på det faktum att denna skadliga vana minskar blodsyrenivån. Det provocerar fartyg spasm och ökar därmed blodtrycket;

Sugar diabetes - en av deras farligaste riskfaktorer IBS. Diabetiker är flera gånger oftare sjuka av IBS än resten. De har ofta en minskning av krans blodflöde, och de är mycket tyngre toleranta av hjärtinfarkt. Dessutom hävdar läkare att nästan alla patienter med sockerdebitering, där sjukdomens varaktighet är 10 år eller mer, har en stor form av ateroskleros hos kärlen - orsakerna till utvecklingen av ischemisk hjärtsjukdom. Myokardinfarkt är den främsta orsaken till diabetisk död;

Mental överspänning kan också orsaka IHD. Detta beror på det faktum att hjärtat, arbetar hjärtat snabbare, vilket är ett resultat av vilket trycket i kärlen ökar, och leveransen av syre och vitaminer till hjärtat försämras;

 • Låg fysisk aktivitet är ODA från de viktigaste problemen med mänskligheten i det 21: a århundradet. När allt kommer omkring leder det ofta till framväxten av olika sjukdomar i hjärtat och kärlen, inklusive ischemisk hjärtsjukdom. Det noterades att män under 40-50 år gamla engagerade i mentalt arbete, det är 5 gånger mer benägna att ha CD-skivor. Risken att utveckla sjukdomen är också mycket stigande i idrottare som avslutade sin karriär och slutade spela sport;
 • Hypertoni kan också orsaka problem med hjärta och kärl. En ökning av volymen av vänster ventrikel och hypertoni är högst sannolikt att leda till ett dödligt utfall.

Förstärkt blodkoagulering. Blodkärlens blockering slutar ofta med hjärtinfarkt och nedsatt blodcirkulation, orsakar bildandet av aterosklerotiska plack i kärlen.

Sjukdomsvarianter

Det skiljer sig från andra sjukdomar med ett stort antal symptom, som ibland är något annorlunda beroende på vad som orsakade en sjukdom. Dessutom, åsikter av läkare angående mekanismen för utveckling av den patologiska processen från tid till tid. Detta beror på det faktum att kardiologer varje år lär sig mer och fler fakta om denna sjukdom.

CRS-klassificeringen är väldigt komplex, och det är praktiskt taget omöjligt att installera det korrekt, eftersom ganska ofta olika typer av IBS kombineras med varandra och spontant gå från en form till en annan. Den speciella klassificeringen av IBS är dock fortfarande tillgänglig.

Så, lyfter läkare 2 former av sjukdomen:

Akut ischemisk hjärtsjukdom. Det åtföljs av ett akut cirkulationsfunktion och är ofta orsaken till omedelbar död;

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Den kombinerar med obehag i bröstet, några typer av arytmier och överträdelser i hjärtat. Dessutom kan alla dessa obehagliga symptom vara närvarande på en gång alla tillsammans och separat.

Hjärtinfarkt

Myokardinfarkt är en allvarlig hjärtsjukdom, vilket leder till det långvariga flödet av angina. Med denna sjukdom, som ett resultat av otillräcklig blodtillförsel till hjärtat, är det bildat på IT-områden av nekros.

Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt är att blockera fartyg aterosklerotiska plack eller blodproppar.

Om patienten hade en fullständig stängning av fartyget, då utvecklar han en storskalig hjärtinfarkt. Med denna typ av infarkt hos patienter, en, men en mycket stor plot av nekros. Om blodets igensättning inträffade inte helt, kommer foci av nekros på hjärtat att vara liten, men det kommer att bli ganska många av dem.

Under inga omständigheter behandlar inte infarkt av folkmekanismer. Terapi av denna patologi bör vara engagerad uteslutande av läkaren.

Plötslig död

Detta är den mest allvarliga och farligaste variationen av IBS. I det här fallet känns patienten över hela tiden ganska normal, varefter han plötsligt har ett hjärta stopp.

Plötslig död med ischemisk hjärtsjukdom kan hända, även om en person sitter i ett lugnt tillstånd eller till och med sover. Med denna form av ischemisk hjärtsjukdom är andelen dödsfall den största, eftersom den utvecklas kraftigt och som regel utanför sjukhuset.

Asymptomatiska IBS

Denna form av koronar hjärtsjukdom skiljer sig från resten av den fullständiga frånvaron av smärta och många andra obehagliga symptom. Det är därför sjukdomen detekteras vanligtvis sent eller detekteras inte alls. Som ett resultat dör patienterna ofta. Att diagnostisera asymptomatiska IBS kan bara vara en erfaren kardiolog efter många studier.

Det är viktigt att säga att med en snabb hantering av läkaren är denna form av kranskärlsjukdom som är mottaglig för behandling.

Post-infarkt cardioskleros

Denna form av ischemisk hjärtsjukdom observeras hos personer som tidigare upplevde myokardinfarkt. Med det, på de drabbade hjärtmusklerna, visas grova ärr, vilket kan ha olika storlekar och delta i olika kvantiteter.

Denna form av ischemisk hjärtsjukdom observeras hos personer som tidigare upplevde myokardinfarkt. Med det, på de drabbade hjärtmusklerna, visas grova ärr, vilket kan ha olika storlekar och delta i olika kvantiteter.

Arytmi

Arrytmi är en kombination av olika patologier av hjärt-kärlsystemet, vilket leder till felet i hjärtets rytm. Den oftast arytmi utvecklas som ett resultat av skador på olika delar av hjärtat, sjukdomar i den endokrina sfären och några neurologiska patologier.

Sport med ischemisk hjärtsjukdom

Några patienter efter att de diagnostiserades med IHD, är intresserade, och är det möjligt att spela sport?

Behöver! Ljus fysisk ansträngning med ischemisk hjärtsjukdom är huvudkomponenten vid behandling av denna patologi.

På grund av sport kan patienterna stärka hjärtat, blodkärlens muskler och förbättra blodcirkulationen. För att uppnå det maximala resultatet rekommenderas sport i flera år. Oftast i det här fallet rekommenderar läkare att gå och simma.

Symptom

Foto: LP27.RU.

Ischemisk hjärtsjukdom, vars symptom är mycket varierade, det är i första hand bland de främsta orsakerna till dödlighet och funktionshinder hos befolkningen i arbetsför ålder. Och även om dessa indikatorer gradvis minskar årligen, är den endast ansluten till tidig identifiering av sjukdomen och adekvat behandling.

Sexuella skillnader hos patienter med IBS

Tecken på ischemisk sjukdom hos män och kvinnor har inte kön (sex) skillnader och beror på själva sjukdomen. Det är: smärta, andfåddhet, avbrott verkar lika. Skillnader är förknippade med ålder, sorter av patologi och subjektiva erfarenheter. Även om det självklart finns undantag.

Symptomen på ischemisk sjukdom hos män avslöjas först vid 55 års ålder. Det märks att de har den första manifestationen av IBS-infarktet av myokardium, bland representanter för den svagare könsgalen. Också sist utvecklar ofta H. syndrom

Förstärkt blodkoagulering. Blodkärlens blockering slutar ofta med hjärtinfarkt och nedsatt blodcirkulation, orsakar bildandet av aterosklerotiska plack i kärlen.

Symptomen på koronar hjärtsjukdom hos kvinnor uppstår över 65 år. Detta är förknippat med fysiologiska egenskaper, nämligen med de skyddande egenskaperna hos östrogenkvinnliga sexhormoner. Först efter förekomsten av klimakteriet och deras kraftiga minskning av kärlen är föremål för aterosklerotisk process - den främsta orsaken till IBS.

Kvinnor är också mer predisponerade för utvecklingen av exteroidala reaktioner efter typ av olika fobier och panikattacker, enligt kliniken som liknar kardiovaskulär patologi. I detta sammanhang kräver en mer grundlig samling av Anamnesis och ett speciellt tillvägagångssätt för bedömningen och tolkningen.

 • Kliniska egenskaper av sorter av IBS
 • Cha består av 9 skarpa och kroniska kliniska former. Och i varje enskilt fall kommer de att vara deras karakteristiska skillnader i symtom.
 • Plötslig koronaröd
 • Plötslig koronär död manifesteras av ett hjärtstopp. Externt förlorar en person omedelbart medvetandet. Dessutom sker det nästan inte föregångare.
 • Bland den "fulla hälsan" dör en person om reanimationstekniker (indirekt hjärtmassage, artificiell ventilation av lungorna eller defibrillatorn) kommer att vara ineffektiva.

Smärta för koronar hjärtsjukdom är mest karakteristiska för hjärtinfarkt och stress angina. Det finns ett typiskt smärtsyndrom när du utvecklar patologiska data. Redan i en undersökning kan patientens säng med en större andel förtroende adresseras med en preliminär diagnos.

Smärtan eller känslan av obehag har följande flera beslut:

Lokalisering (plats där gör ont) - oftast bakom buken, från toppen av buken till underkäken i mittlinjen. Hjärtområdet gör inte ont. Om smärtan är tillgänglig där måste du leta efter en annan patologi. Ovanliga platser är tänder, inter-opacplenule space, liksom axlar, handleder och fingrar (oftare - på vänster sida).

 • Karaktär - från en tyngdkraft och obehag till tryck och outhärdlig bränning.
 • Varaktighet - mer än 15 minuter. Ibland varar det upp till flera dagar, och dess intensitet ökar.
 • Kommunikation med last är rak. Vanligtvis gjorde patienten i de senaste tiderna eller vid tidpunkten för smärtan fysiskt något arbete eller lidit en allvarlig känslomässig stress. Förekommer också efter riklig mat eller utomhusintag.
 • Reaktionen på nitrater är negativ. Smärtan eller känslan av obehag försvinner inte ens med stora doser av nitroglycerin eller dess analoger när man tar en tunga.
 • Allmänna funktioner kommer också att vara svaghet, riklig svettning, droppe i blodtrycket.
 • Symptom på hjärtinfarkt och koronar hjärtsjukdom, i allmänhet är speciellt, ibland - med sin fullständiga frånvaro i de första utvecklingsstadierna och beror på platsen och parametrarna för mycket fokusering av döda kardiomyocyter.
 • Atypiska infarkt former är:
 • dyspné; Känslan att det inte finns tillräckligt med luft, hosta (med astmatisk)

Yrsel, medvetslöshet, mörkare i ögonen (med collaidoid)

Brott mot tal, pares eller passerar svaghet i lemmarna (under cerebral)

Smärta i buken, illamående, diarré, kräkningar (med gastralgisk)

hjärtslag och avbrott (vid arytmisk)

Under inga omständigheter behandlar inte infarkt av folkmekanismer. Terapi av denna patologi bör vara engagerad uteslutande av läkaren.

Utseendet på benödem, ökning i levern och buken på grund av ackumulering av vätskor i den (med svullnad)

Svaghet, svettning (med lågström)

Kombinerat - kan kombinera tecken på olika former

Kastade stress

Med denna mängd IBS är den vanligaste funktionen smärta. Det liknar dem med hjärtinfarkt, men har skillnader som direkt indikerar diagnosen Angina-regionen.

Lokalisering och dess karaktär kan vara densamma, men en positiv reaktion på nitrater noteras - smärta eller obehag i bröstet omedelbart eller inom 2-3 minuter försvinner när man tar nitroglycerin eller dess analoger under tungan. Det försvinner också efter att du har stoppat belastningen.

I den intergenella perioden, och när det inte finns några provokerande effekter, är andra symtom frånvarande.

Den angivna diagnosen är inställd på 28 dagar från början av hjärtinfarkt och manifesteras av allmänna tecken som är karakteristiska för hjärtsviktskliniken. Dessa inkluderar andfåddhet med belastning, avbrott och hjärtslag, svullnad i benen, såväl som svaghet, svettning. Vid förekomsten av smärtsyndrom är det omöjligt att utesluta utvecklingen av en upprepad eller återkommande infarkt, vilket kräver en omedelbar överklagande om hjälp.

Arrytmier och blockader

Denna form av IBS avser kronisk, där pulsen med ischemisk hjärtsjukdom är dess karakteristiska och indikativa funktion.

En känsla av snabb eller långsam hjärtslag, "blekande" och avbrott i sitt arbete - de viktigaste symptomen på CHD i det här fallet.

Dessutom uppträder känslan av brist på luft när puls och hjärtfrekvens accepteras mot bakgrunden av den tahiarytmiska IBS-formen.

Icke-specifika klagomål om allmän sjukdom, svettning kan också vara störd.

Kroniskt hjärtsvikt

Kvällar med ischemisk hjärtsjukdom (som ett symptom) visas när man utvecklar svagheten i hjärtmuskeln. Det är primärt eller ansett som en följd av akuta former av IBS (efter hjärtinfarkt).

Vätskefördröjningssyndromet börjar med utseendet av symmetriskt ödem på båda benen på kvällen. Detta skiljer dem från renalödemet som uppträder på ansiktet och på morgonen, liksom från ödem i kronisk venös insufficiens, när bara ett ben sväller oftare.

Vid framsteg kan ödemsjukdom stiga och nå främre bukväggen.

Med CHF verkar patienten ökad trötthet, skarp svaghet. Den vanliga fysiska aktiviteten blir i en börda.

Dyspné med ischemisk hjärtsjukdom finns också med en allvarlig grad av hjärtsvikt (hjärtathma). Det är därför förstärkt i den position som ligger, för att lindra andning, många patienter sover med en förhöjd huvudänd (foder under huvudet på 2-3 kuddar).

Komplikationer

Komplikationer

Också för CXN-karakteristiska tecken på den underliggande sjukdomen som ledde till utvecklingen av hjärtmuskelns svaghet.

Särskilda former av IBS

Dessa inkluderar vasospadiska och eldfasta angina, hjärtklaxt. Symtomen liknar kliniken för den konventionella angina-spänningen, men fenomenen hos kärlens perifera spasm åtföljs, såväl som en negativ reaktion på standardbehandling av angina.

Myokardin-ischemi-ischemi detekteras endast när ytterligare undersökningsmetoder detekteras. Typiska smärtor (som med andra IBS-formulär) är inte.

När en liknande klinik hittas rekommenderas en omedelbar överklagande till en specialist.

En familjepraxis, terapeut och kardiolog hjälper i denna fråga. Därför bör du inte dra ett besök hos läkaren och engagera sig i självmedicinering, självtäckta droger eller använda folkmetoder på råd av släktingar eller grannar.

Endast snabb diagnostik och behandling av IWC kan förlänga patientens liv.

Foto: Sosudiveny.ru.

Diagnosen av ischemisk hjärtsjukdom (IBS) är nödvändig för att bestämma den exakta formen av sjukdomen, eftersom uttrycket i sig kombinerar flera patologier i en grupp. Detta är nödvändigt för att bestämma patientens ytterligare taktik, eftersom behandlingen direkt beror på den aktuella formuleringen av den korrekta diagnosen.

Undersökningen omfattar samling av klagomål, sjukdomshistoria, en allmän inspektion, laboratorie- och instrumentmetoder.

Hur misstänker IBS?

Den preliminära diagnosen är etablerad med en primär undersökning av patientterapeuten eller kardiologen. Dessa specialister vet hur man diagnostiserar ischemisk hjärtsjukdom.

Förutom de karakteristiska symptomen och klagomål som patienten ålagts, under inspektionen, är det möjligt att identifiera tecken på ischemisk hjärtsjukdom.

Under akut patologi, som hjärtinfarkt innefattar angina, eller en plötslig hjärtfrekvensfördelning, kan patientens tillstånd vara extremt svårt fram till förlusten av medvetande. I det här fallet pollas hans medföljande.

Vid en inspektion syftar en särskild tonvikt till att undersöka det kardiovaskulära systemet.

Den pallor eller sinusiness av huden, svullnad i benen och benen kan vara tecken på koronar patologi.

I hjärtat av hjärtat kan medfödda eller förvärvade deformationer av bröstet i typen av hjärtrobery bestämmas.

Med slagverk av gränser kan hjärtsmatthet flyttas. Auscultation kan höras över ljud och avbrott.

Pulsen med ischemisk hjärtsjukdom kan både korsfästas och deltog (beroende på sjukdomsformen). Det är det, det är inte särskilt vägledande.

Arteriellt tryck med en samtidig hypertensiv sjukdom kan ökas. När du utvecklar akut hjärtsvikt, till exempel, på bakgrund av hjärtinfarkt, kan trycket tvärtom minskas.

Laboratorieforskningsmetoder

 • Analyser med ischemisk hjärtsjukdom kan hjälpa till i formuleringen av en trogen diagnos. Bedöm allmän analys och biokemiska blodmarkörer.
 • Vanligt blodprov återspeglar den kvantitativa egenskapen hos röda blodkroppar, hemoglobin, leukocytformeln och erytrocyt sedimenteringshastighet (EE).
 • Huvudindikationen för denna analys är att identifiera den samtidiga patologin, som kan imitera eller snedvrida de viktigaste symptomen på kardiovaskulära sjukdomar.

Med en omfattande myokardinfarkt är leukocytos möjlig och SE acceleration under de första dagarna. De återspeglar processerna för nekros (sönderfall) av hjärtmuskeln.

Resultaten av analyserna tolkas i enlighet med villkoren i receptet.

Måste tilldelas en allmän analys av urin, blodprov för glukos, utvärderas de biokemiska indikatorerna för njurearbetet för att identifiera bakgrundsmetaboliska sjukdomar och diabetes.

Diagnos "ischemisk hjärtsjukdom", nämligen myokardinfarkt, med stor tillförlitlighet kan bekräftas efter blodprovet för enzymer. Dessa inkluderar:

KFK (kreatinofosfokinza),

Asat (aspataminotransferas),

Alat (alaninaotransferas).

Normalt i blodet är de närvarande i mindre kvantiteter, eftersom de huvudsakligen är intracellulära ämnen. Vid akut förstörelse av kardiomyocyter som ett resultat av myokardinfarkt observeras deras massiva utgång i blodomloppet, vilket återspeglas i den biokemiska analysen i form av tillväxten av deras koncentration ovanför de ovan nämnda normerna.

 • En sådan ökning kan inte bara associeras med hjärtinfarkt. Andra frekventa skäl inkluderar leversjukdomar, allvarligt hjärtsvikt eller patologi av skelettmuskler.
 • En viktig indikator detekterar också i blodet av troponinerna - proteinkomponenter i hjärtmuskeln. Deras detektion är mer specifik endast under de första timmarna av myokardcellernas död. Blodstaket på denna indikator är inte meningsfullt med en tvådagars infarkt som redan utvecklats.
 • Blodtestet för elektrolyter bestämmer kalium- och natriumhalten. Deras koncentration påverkar rytmen av hjärtförkortningar och kan orsaka arytmier.
 • Och naturligtvis ett viktigt steg för att fastställa diagnosen av IBS är att bestämma lipidspektrumet av blod.
 • Koncentrationen av totalt kolesterol och dess fraktion återspeglar predispositionen hos en person till utvecklingen av ateroskleros, vilket är den huvudsakliga faktorn vid utvecklingen av sådan patologi av det kardiovaskulära systemet som ischemisk hjärtsjukdom.

Diagnos av IBS med hjälp av instrumentala metoder.

Till de viktigaste förfarandena, vilket möjliggör att bestämma diagnosen "IBS" med stor tillförlitlighet hos patienten, hör:

Elektrokardiografi (EKG)

CoronoanHibition (kag)

Halterövervakning EKG

Genomförande av funktionella prover

Echokardiografi

Patienterna utförs även röntgen av bröstets organ för att utesluta respiratoriska organens patologi.

Elektrokardiografi

Den huvudsakliga studien som huvudsakligen utförs i misstänkt för akuta former av sådan patologi som ischemisk hjärtsjukdom - EKG.

Det är ett förfarande för att fånga och registrera bioelektriska hjärtfält. För studien kräver särskild utrustning i form av elektrokardiograf och elektroder. Den första är en mottagare med ett skrivelement (speciellt konfigurerat) och millimeterpapper. Och på bröstet och alla lemmar är överlagda med speciella elektroder efter typ av plattor med ledningar. Som ett resultat av de elektriska signalerna i elektrokardiografen av elektriska signaler från hjärtmuskeln på en millimeter film dras kurvor i form av en tänder - en grafisk bild av förkortningarna av olika delar av hjärtat - atriella och ventrikel. Med alla former av IBS har en EKG en märklig bild.

Under en akut infarkt av olika lokaliseringar är utseendet på ett patologiskt tand q eller lyftande ST-segment högre än isolat i lämpliga ledningar. I ärreringssteget kan dessa förändringar helt försvinna.

När angina, vid tiden för attacken, är det också möjligt att fixa liknande ischemiska förändringar som passerar utan spår efter episodlättnad.

I den arytmiska formen av CHD kan du avslöja rytmstörningarna både med sällsynta (bradyistolien) och med snabb (takyarytmi) hjärtförkortningar. Extraordinära förkortningar kan också visas - extrasystol.

I hjärtfelet avseende kroniska IBS är det möjligt att se förlängningen av de huvudsegment och de deformerade ventrikulära komplexen på grund av nedgången av puls eller hypertrofi (ökning) kameror.

Blodtestet för elektrolyter bestämmer kalium- och natriumhalten. Deras koncentration påverkar rytmen av hjärtförkortningar och kan orsaka arytmier.

Tolkningen av de erhållna resultaten är engagerade i doktorerna av funktionell diagnostik.

Men även i närvaro av patologiska förändringar på filmen är en omfattande bedömning av de data som erhållits i aggregat med kliniken och andra forskningsmetoder nödvändig.

Eftersom det ofta finns fall av hyperdiagnos av sjukdomen.

Angiografi

Avser guldstandarden för diagnos av koronarfartygens patologi. Tack vare honom introducerades en visuell bedömning av graden av minskning av lumen av blodkärlen i hjärtat med hjälp av ett kontrasterande ämne där.

Studien själv är fast av en serie röntgenstrålar.

Ofta går diagnostisk koronarfotografering i terapeutisk, när ett stent (ihåligt mesh-rör) omedelbart är installerat i det inskränkt kärlet) för att expandera lumenet och förbättra koronarblodflödet.

Det är en lång (från flera timmar till 7 dagar) EKG-registrering, eftersom en enda EKG kanske inte har tid att registrera patologi.

Det utförs huvudsakligen av patienter med obehagliga hjärtfrekvens, nätter smärtsamma episoder i hjärtat, liksom med en oklart diagnos eller att kontrollera behandlingen i syfte att korrigera.

Genom design liknar enheten en elektrokardiograf, men endast bärbar, och istället för papper finns det ett speciellt magnetband för inspelning.

Slutsats utfärdas också av en funktionell diagnostik.

Koncentrationen av totalt kolesterol och dess fraktion återspeglar predispositionen hos en person till utvecklingen av ateroskleros, vilket är den huvudsakliga faktorn vid utvecklingen av sådan patologi av det kardiovaskulära systemet som ischemisk hjärtsjukdom.

Prover med belastning

Utförd både med hjälp av en löpband eller cykelstång och med hjälp av ett 6-timer-test.

Behovet av sådana prover beror på det faktum att vissa former av IWC manifesteras kliniskt endast under fysisk stress. Det är just nu att ischemi (brist på syre) av myokardiet utvecklas på grund av inkonsekvensen av behovet av hjärtmuskeln och mängden blod som levereras enligt de smalna blodkärlen.

Ett sådant ändrat arbete i hjärtat är registrerat på EKG.

Testimonin för testning är också behovet av att klargöra diagnos, form och svårighetsgrad av IBS, urval och kontroll av behandlingseffektivitet.

Tekniken är förknippad med en viss risk, så det är nödvändigtvis utförs endast i närvaro av en specialistläkare som kan utföra kardioreaktiv.

Tekniken är förknippad med en viss risk, så det är nödvändigtvis utförs endast i närvaro av en specialistläkare som kan utföra kardioreaktiv.

Testet stannar omedelbart med försämringen av ämnets välbefinnande eller när allvarliga avvikelser uppträder på EKG.

Tillåter visuellt i realtid att uppskatta kammarens dimensioner och tjockleken på hjärtväggarna, kontraktilförmågan (fraktion av emissionen) av olika myokardiella avdelningar, liksom närvaro av ytterligare formationer (trombus, tumör) i atrialen hålighet eller ventrikel.

Det utförs med hjälp av en speciell ultraljudsapparat av en diagnostiker.

I studien kan du tydligt se hjärtat och ventilapparatens arbete, liksom observera rytmen och frekvensen av förkortningar.

 • Mer visad i kroniska former av IBS, nämligen i hjärtfel och bildandet av aneurysmen i efterinfarktperioden.
 • Tecken på koronar hjärtsjukdom hos män och kvinnor skiljer sig inte heller. Den första sjukdomen uppträder emellertid vid tidigare ålder. Tyvärr är IBS ständigt "yngre." Därför, med den minsta misstanken, brådskande överklagande för medicinsk hjälp. I tid kan diagnosen inte bara rädda livet, utan också förhindra allvarliga komplikationer. Detta kommer att förbättra prognosen, livskvaliteten och välbefinnandet i framtiden.
 • Behandling
 • Foto: emax.ru.
 • Diagnosen av ischemi låter ibland som en mening, för tyvärr är denna sjukdom obotlig och att skjuta upp ett obehagligt avtryck på sjukdoms livslängd. Därför kan frågan botas av ischemisk hjärtsjukdom, någon kardiolog kommer att ge ett negativt svar. Men samtidigt, utan läkemedel, är det inte nödvändigt, eftersom det är ordentligt valt genom behandling av kranskärlssjukdom i aggregat med en hälsosam livsstil, kommer att bidra väsentligt att utöka patientens liv, för att undvika allvarliga komplikationer och underlätta Ischemiens gång.
 • Regler vid behandling av ischemisk hjärtsjukdom

Hur man undviker ischemisk hjärtsjukdom? För att framgångsrikt hantera ischemi och undvika sin utveckling är det nödvändigt att följa ett antal viktiga regler:

Kontroll av blodtrycket. Det är omöjligt att tillåta en kraftig och långsiktig ökning av blodtrycket. För kontroll är det nödvändigt att mäta trycket varje dag för att mäta trycket för att vidta åtgärder i tid. Normalt bör trycket inte överstiga 140 per 90 enheter.

Hälsosam näring. Det första som doktorn gör efter diagnosen av ischemisk hjärtsjukdom kommer att föreskrivas en lågholesteroldiet. En diet och en lista med rekommenderade och förbjudna produkter väljs individuellt beroende på svårighetsgraden av sjukdomen, patientens ålder och dess individuella egenskaper.

Kontroll av kolesterolnivåer. Blodtestet till kolesterolnivån utförs regelbundet genom utnämning av läkaren. Vid eventuella avvikelser från normen justeras läkemedelsbehandling och näring. I det här fallet bör den totala mängden kolesterol i blodet inte överstiga 5 mmol / l. En del av denna volym är kolesterol med hög densitet, som anses vara användbar och nödvändig. Det ska vara minst 1 mmol / l. Resten av massan avvisas med skadligt kolesterol med låg densitet. Men samtidigt borde det inte vara mer än 3 mmol / l. För att förstå hur man behandlar ischemisk hjärtsjukdom, måste du förstå med vilken typ av kolesterol som patienten kom in och styra denna nivå under hela terapeutiska processen.

Överensstämmelse med viloläge. Så att hjärtat fungerade i en bekväm miljö är det omöjligt att överbelasta kroppen, inklusive kränkningar av sömnläget. Det är nödvändigt att gå och lägga sig samtidigt: den mest bekväma för din biologiska klocka. Det är också nödvändigt att sova minst 7 dagar och inte mer än 10 timmar. Avvikelser från denna norm i en stor eller mindre sida påverkar negativt hjärtmuskelns arbete.

Frisk luft. Det är mycket viktigt att förebygga kroppsstödning av kroppen. Om möjligt är det nödvändigt att betala 30-40 minuter om dagen på utomhus promenad. Om gå eller lång promenad är kontraindicerat i rehabilitering av patienter med kranskärlssjukdom, och patienten inte har möjlighet att vara frekvent och länge på gatan, är det nödvändigt att ventilera rummet dagligen efter uppvaknande och före sänggåendet. Detta kommer fördelaktigt att påverka sömnkvaliteten, och kommer också att tillåta blod att mätta med tillräckligt med syre.

Avslag på dåliga vanor. Du bör glömma sådana dåliga vanor som att dricka alkohol och röka. De förxiterar kroppen, förändrar blodets sammansättning till det värre och tömmer hjärtmuskeln.

Dessa regler måste respekteras inte bara i behandlingen utan också för förebyggande av kranskärlssjukdom.

Läkemedel för behandling av ischemisk hjärtsjukdom

Med ischemisk hjärtsjukdomsterapi, främst ledande droger. För att göra detta, ett komplex av olika grupper av droger, såsom ACE-hämmare (enapril, lisinopil), beta-blockerare (anprilin), nitrater (nitroglycerin), statiner (atorvastatin), antiaggregat (aspirin), antikoagulanter (warfarin) . I komplexet hjälper dessa läkemedel att bibehålla blodtrycket i det normala tillståndet, avlägsna hjärtattacker, upprätthålla blodviskositeten i en urladdat form, minska nivån av skadligt kolesterol med låg densitet och förhindra utseende av blodproppar. Sådant hjälp i ischemisk hjärtsjukdom kommer att bidra till att undvika mer radikala behandlingsmetoder och uppkomsten av komplikationer.

 • Förutom dessa läkemedel föreskriver patienter ofta olika multivitaminkomplex för att upprätthålla kroppen och immunsystemet, antiinflammatoriska läkemedel med icke-steroidal natur, antihypoxanter, diuretika. Dessa läkemedel är föreskrivna för att förbättra effektiviteten av komplexbehandling.
 • Glöm inte behandlingen av folkmekanismer och örter. Det finns ett stort antal växter som kan ge hjälpseffekt. Till exempel hagtorn, vitlök, pepparrot, valerian och svärmor. Hagtorn påverkar positivt hjärtat och sammansättningen av blodet, vitlök är ett antiinflammatoriskt medel, pepparrot förbättrar blodcirkulationen, valerian och färgning hjälper till att normalisera trycket med medföljande hypertoni.
 • De ovan beskrivna läkemedlen utgör en kombination av medel för behandling av ischemisk hjärtsjukdom. Specifika behandlingsmetoder, droger och deras dosering bör utnämnas direkt på en läkare efter alla nödvändiga analyser. Är den ischemiska hjärtsjukdomen behandlad? För närvarande finns det ingen. Men kroppen behöver bibehållas och undvika komplikationer. Med denna typ av sjukdom är det omöjligt att hantera självbehandling och okontrollerad behandling, eftersom det är fyllt med allvarliga komplikationer och till och med sannolikheten för döden.
 • Kirurgisk behandling av ischemisk hjärtsjukdom
 • I händelse av ineffektiviteten hos de återstående teknikerna används kirurgisk behandling av kranskärlssjukdom. Detta är ett komplext och farfarsförfarande som kännetecknas av långvarig rehabilitering. Med ischemisk hjärtsjukdom görs skakningen i fallet med hjärtinfarkt. Med ischemisk hjärtsjukdom är operationen ibland det enda alternativet (i händelse av en hög risk att utveckla komplikationer).
 • Efter shunting säkerställs ett högt blodflöde till hjärtat genom bildandet av en ny kanal, vilket minskar belastningen på de drabbade kärlen. Om exempelvis den ischemiska sjukdomen uppstod på grund av den koronarartär trombos, utförs dess shunt. Som ett resultat kommer intelligensen som krävs för inflödet av blod och blodtillförseln av hjärtmuskeln till normal.

Shunting innebär vanligtvis långsiktig rehabilitering: minst 6 månader. Under denna period är det nödvändigt:

Begränsa fysisk ansträngning;

Lyft inte tyngdkraften

Undvik stress och känslomässiga laster;

Överensstämma med en lowholesterol diet;

Överensstämma med en lowholesterol diet;

Drick inte alkohol;

Neka att röka.

Varaktigheten av shuntens funktion är cirka 6 år. Efter deras slitage kan en ersättning om återanvändning tilldelas. Omedelbart efter operationen bör patientens rörelse inte vara begränsad. De första veckorna behöver göra lätta gymnastik, varma leder av borstarna, stoppa och nacke. Det är också nödvändigt att gå. På dagen rekommenderas att passera minst 50 meter (beroende på välbefinnandet). Detta kommer att bidra till att förhindra sådana komplikationer som lunginflammation som orsakas av flytande stress i bronki.

Efter urladdning från sjukhuset bör fysisk aktivitet begränsas. Men det betyder inte att du inte behöver flytta alls. Vanligtvis, före urladdningen, genomför läkaren en undersökning av kroppen till beredskap för ytterligare försörjning och problem rekommendationer om en uppsättning övningar som kan hjälpa till i det här fallet. Det är också nödvändigt att gå dagligen dagligen. Avståndet måste beräknas individuellt på ett sådant sätt att det inte överbelastas. Att gå utomhus borde vara en daglig ritual.

 • Able-bodied person som lidit shunting kan behöva ändra typ av aktivitet. För att öka ventilens livslängd kan du inte ge en större belastning på hjärtat. Om arbetet tog mycket styrka och energi, är förknippad med frekvent stress eller motion, måste den ändras till en mer sparande aktivitet.
 • Så, vid behandling av ischemisk hjärtsjukdom, är det oftast möjligt att göra med drogen och upprätthålla en hälsosam livsstil. Det är nödvändigt att göra det under den direkta kontrollen av läkaren. I händelse av risken för infarkt eller början av andra komplikationer tilldelas en operation, vilket (tack vare den nedsatta shunten) kommer att bidra till att förbättra blodtillförseln till hjärtat och kommer att gynna livskvaliteten.
 • Medicin
 • Foto: Medicinemoscow.ru.
 • Att minska svårighetsgraden av symtom och dödlighet, såväl som förbättrad livskvalitet och prognos för sjukdomen förföljer farmakoterapi av kranskärlssjukdom.
 • Förutom anti-hattmedel uppnås detta genom att justera näring, livsstil, fysisk aktivitet och med en allvarlig grad av kransartärer - revaskularisering med återställandet av kärlet som påverkas av ateroskleros. Behandling av folkmekanismer har inte en bevisbas och kommer sannolikt att vara effektivt endast vid förebyggande av patologi.
 • Förberedelser för ischemisk hjärtsjukdom är uppdelade i flera grupper av handlingsmekanismer. De inkluderar:
 • nitrater
 • Betablockerare,

ACE-hämmare,

statiner,

Antikregants

Kalciumantagonister,

diametik

Antiarrytmi

Cytokrotektorer.

Det som ska ta med ischemisk hjärtsjukdom rekommenderas endast av en kvalificerad specialist efter diagnostiska metoder och diagnos.

Nitrat

En grupp av droger som bidrar till att avlägsna huvudfunktionen hos IBS - smärta - med en rostfrihet angina. Den antiagonala verkningsmekanismen är baserad på frisättning av kväveoxid, expanderande blodkärl, inklusive både hjärt. På grund av detta börjar det ta mer blod med syre och näringsämnen, vilket eliminerar nackdelen och smärtan passerar. Förfina symptomatisk terapi, orsaken och prognosen för sjukdomen påverkar inte.

Hela gruppen är uppdelad i korta och långsiktiga förberedelser. Först innefatta nitroglycerin, nitrosorbid, erythic. De är lämpliga för att lindra attacken av ischemi på grund av den snabba effekten. Med plötsliga arga smärtor eller för att förhindra (förebyggande) tas under tungan (i form av spray och tabletter). Men deras handling är också versal och slutar i flera timmar.

Den förlängda (hållbara) innefattar isosorbiddi- och mononitrat (pekterol, monocinx). Används som varningsvärkattacker med stabil angina två gånger om dagen.

De viktigaste biverkningarna är utvecklingen av resistens (missbruk), starka huvudvärk, liksom ett skarpt tryckfall på grund av utbyggnaden av blodkärl. Därför finns det medel för att välja med frekventa sofistikerade avståndsavsnitt mot bakgrunden av hypertensiv sjukdom med höga blodtrycksnummer. Rekommenderas inte för användning hos patienter med limannonser under 110/70 mm RT-konst.

Problemet med missbruk löses av kursen mottagning av läkemedel med alternering av "vila" från dem. Mottagningssystemet utser den behandlande läkaren.

Beta Adrenoblocators

Läkemedel för behandling av ischemisk hjärtsjukdom inkluderar en grupp beta adrenobloklar. Påverka prognosen. Enligt mekanismen skiljer sig åtgärden från nitrater, eftersom de påverkar hjärtmuskelns arbete. Effekten är förknippad med effekterna av cellreceptorer som minskar hjärtfrekvensen och deras styrka. Myocardia börjar arbeta mindre intensivt, varvid belastningen minskar, och efter detta minskar behovet av syre.

Tabletter för ischemisk hjärtsjukdom från denna grupp används i stor utsträckning för behandling av arytmier, vilket reducerar excitabiliteten hos celler och blockerar uppförandet av pulser.

Huvudfonderna innefattar metoprolol, bisoprolol, carvedilol, propranolol, atenolol, nebivolol och andra.

Bland det grundläggande vittnesbördet att använda - hjärtinfarkt, efterinfarkt hjärtkortskalkleros, angina, kroniskt hjärtsvikt och HRC-arytmisk form.

Dessa medel för behandling av ischemisk hjärtsjukdom är kontraindicerat med bronkial astma och KOL, bradykardi (sällsynt puls mindre än 60 skott per minut), hypotension (AD mindre än 90/60 mm HF), inklusive på bakgrunden av kollaps eller kardiogenisk chock , atrioventrikulära blockader 2-3 grader (när den elektriska puls av myokardium är störd) och individuell intolerans. Rekommenderas inte till barn under 18 år (inga kliniska studier) under graviditet och amning.

De vanligaste sidreaktionerna, förutom allergier, innefattar en pulsimmunitet hos mindre än 56 slag per minut, en kraftig droppe blodtryck, bronkospasm och dysfunktion i det sexuella systemet.

Ett individuellt tillvägagångssätt kräver all behandling av ischemisk hjärtsjukdom, preparat och doser väljs därför i enlighet med vittnesbörd och kontraindikationer.

APF-hämmare

Dessa inkluderar enalapril, perindopril, ramipril, lisinopril, fozinopil, fångenskap, etc.

Den huvudsakliga indikationen på CHD är kronisk hjärtsvikt, även om medel och tillhör förberedelserna av den första behandlingen av hypertoni. Det har bevisats att droger har egenskapen att remodeling hjärtkameror, minska graden av hypertrofi (förtjockning) av myokardium. Påverkan påverkar prognosen, vilket minskar andelen dödlighet från hjärtinfarkt och sönderdelning av HSN, särskilt mot bakgrund av myokarddysfunktion i vänster ventrikel.

Kontraindicerad i enskild intolerans, bilateral stenos (minskning) av njurartärer, det ökade innehållet av kalium i blodet, såväl som under graviditet och amning.

De viktigaste biverkningarna är en skarp nedgång i helvetet, torr hosta. Vad är indikationen att ersätta dem med en grupp Sartan (valsartan, telemisartan), som liknar mekanismen.

Doser och mottagningssystem väljs individuellt i enlighet med parametrarna för blodtryck, med början med startdoser.

Statiner

Med tanke på orsaken till utvecklingen av IBS, som består i 80% av fallen i skadorna på artärerna aterosklerotisk process, är hypolypidemiska läkemedel, förskrivna att minska och stabilisera kolesterolplåtar. Förberedelser av val - Statiner. Dessa inkluderar atorvastatin, rosavastatin, simvastatin.

Visar med en modifierad lipidprofil: Nivån av totalt kolesterol är högre än 4,5 mmol / l, lipoproteiner med låg densitet är högre än 1,8 mmol / l.

Beta-adrenerga receptorblockerare

Minska koncentrationen av lipidfraktioner på grund av påverkan på levern, nämligen på grund av blockaden av den GMG-CoA-reduktion som ansvarar för ytterligare kolesterolutbildning.

Biverkningar - Hyperfermenimia ALAT och ASAT (inre enzymer av leverceller), myopati, allergi.

Kontraindicerad i lever- och njure, myopatier, graviditet, amning, individuell intolerans och barn.

Accepteras en gång om dagen. Den vanliga startdoseringen av 20 mg med en gradvis ökning av den för att erhålla den önskade nivån av lipider under kontroll av blod-enzymer.

Mottagning av läkemedlet, med förbehåll för uppnåendet av den korrekta nivån av kolesterol och dess fraktionslivslånga.

Antiagreganter och antikoagulanter

Används för att förhindra vaskulära komplikationer genom typ av trombos i koronarartärer och "gallring" blod. Dessa inkluderar aspirin och dess analoger (thrombo ass, cardiomagnet), liksom clopidogrel. Visar alla former av IBS. Den optimala dagliga dosen av aspirin 75-150 mg. Kontraindicerat med hög risk för blödning.

Presenteras av två intragruppsorter: dihydropyridin (nifedipin, amlodipin) och nedigidropirodinov (verapamil, diltiaze) läkemedel. Den senare och används för att behandla CHD.

Huvudeffekten uppnås genom att påverka intracellulära kalciumkanaler, på grund av vilka förlängningen av blodkärl observeras, såväl som en minskning av hjärtfrekvensen.

De vanligaste biverkningarna - svullnad i benen, huvudvärk.

Förberedelser är kontraindicerade i hypotension, intrakardiella blockader, allvarlig grad av hjärtsvikt.

Diuretik

Hjälp att ta bort överskott av vätska från kroppen, på grund av vilken volymen av cirkulerande blod i kärlen minskar och belastningen på hjärtmuskeln reduceras.

Blanda slinga (furymid, toramsemid) och tiazid (indapamid, hypothiazid) diuretika.

Det finns olika former - tabletter och injektioner. I ischemiska sjukdomar används för att behandla sådana former som kroniskt hjärtsvikt med ödemsyndrom.

Kontraindicerat med uttalad hypotension, koma, hypovolemi (dehydrering), lågt innehåll av kalium och natrium i blodet, barn under 3 år, under graviditet och amning, såväl som i enskild intolerans.

Från biverkningar, yrsel med en minskning av trycket, uppstår musklerna i tornen, allergier.

Antiarrytmi

Gruppen innehåller ett stort antal olika droger, inklusive beta-blockerare och kalciumantagonister.

Förberedelser av kalium, Cordaron, Lidokain, Hjärtglykosider. Detta är en ofullständig lista över medel med antiarrytmisk aktivitet.

Panangin, Asparkov och andra kaliumhaltiga medel visas som ytterligare myokardstöd efter det drabbade infarkt eller hjärtsvikt, förbättrad kardiomyocytmetabolism.

Kontraindicerat med hyperkali och magnesium, kardiogen chock, njursvikt.

Cordaron utnämns med rytm och ventrikulära rytmbrott, särskilt efter hjärtinfarkt, som förebyggande av plötslig arytmisk död.

Kontraindicerat i sjukdomar i sköldkörteln, blockader av hjärta, graviditet, amning, intolerans mot joddroger.

Kontraindicerat i sjukdomar i sköldkörteln, blockader av hjärta, graviditet, amning, intolerans mot joddroger.

Lidokain kan användas vid utveckling av arytmiskt syndrom hos patienter mot hjärtinfarkt i akutperioden. Kontraindicerat i hjärtliga blockader, kardiogen chock.

Hjärtglykosider föreskrivs vid olika rytmstörningar och under stillastående hjärtsvikt. Kontraindicerat i atrioventrikulära block. Det finns en fara i sin överdosering och utseendet på symtom på glykosidisk förgiftning i form av specifika ventrikulära arytmier och AV-blockad.

Cytoprotektorer

Trimetazidin, mexikator, mildronat och andra droger från denna grupp har antianginala, metaboliska åtgärder och skyddar också myokardceller från brist på syre. Tilldelad som stödbehandling för några former av IBS, inklusive vid angina progression eller till den akuta fasen av myokardinfarkt.

Kontraindicerat i enskild intolerans, såväl som gravid och omvårdnad på grund av brist på kliniska data om deras tillämpning i dessa kategoriska kategorier.

Trots utvecklingen av den moderna läkemedelsindustrin och den regelbundna skapandet av nya droger från IHD och andra patologier har inga medel ännu inte hittats som gör att du helt kan bli av med ateroskleros och dess komplikationer.

Folkmedicin

Foto: FitOhome.ru.

IHD kräver livslångbehandling och en hälsosam livsstil. I den komplexa behandlingen av denna sjukdom används folkmekanismer allmänt. Det finns en stor mängd örter och växter som gynnsamt agerar på hjärtat och artären, ökar blodcirkulationen, minskar kolesterolnivåer och blodviskositet. Här är de mest populära Folk-lösningarna för fytoterapi IBS:

Hagtorn

Människors behandling av IBS är otänkbar utan hawker. Denna anläggning stärker kraftigt hjärtmuskeln, bidrar till att minska trycket och minskar hjärtfrekvensen. Det bör ta det med försiktighet, eftersom trycket kan falla väldigt mycket.

Te från hagtorns bär. Frukt som vanligtvis samlats i säsongen av deras mognad och torkad. Te från sådana frukter kan dricka hela året. För den här tekniken. En sked av torra bär hälls med 450 ml kokande vatten och brygga 15 minuter. Den resulterande delen är uppdelad i 2 mottagningar med en skillnad på minst 6 timmar.

En avkok baserad på hagtorn med en rosenskap och färgning. 100 gr. Rosehip och hagtornfrukter och 50 gr. Örter av ett färgämne som häller en liter vatten, koka i 7 minuter. Därefter ska avkokningen kylas, hoppa över tyget eller gasbindningen och ta på golvet i ett glas på morgonen på en tom mage.

Pepparrot

Roten till denna anläggning förbättrar blodcirkulationen och blodtillförseln till de inre organen, det är mycket viktigt för patienter med kranskärlssjukdom. Behandling av folkmekanismer med pepparrot är användbar och effektiv, men det rekommenderas inte att användas inuti med gastrointestinala sjukdomar.

.

Inandning med pepparrot. En matsked av nyledande skit för att hälla kokande vatten och göra inandning inom 15 minuter.

Honung med honung. Blanda 100 gr. Khreno och så många honung och äta på morgonen efter att ha ätit 1,5 h. Skedar, du kan drivas med vatten eller te. Sådan behandling bör utföras med avbrott. Det rekommenderas inte att använda en blandning i mer än en månad, under behandlingen måste du ta en paus i minst 3 veckor mellan kurser.

 1. Vitlök
 2. Vitlök påverkar också positivt blodcirkulationsprocessen, dessutom stoppar det inflammatoriska processer och bidrar till anestesi när attacker. Behandling av IBS Folkets metoder innebär användning av vitlök i råform. Det rekommenderas att lägga till de färdiga rätterna eller äta längs tanden på dagen under maten.
 3. Folkmedel enligt Cha är mycket effektiva, men bör inte vara engagerade i självmedicinering utan kunskap om läkaren. Användningen av ett eller ett annat recept måste samordnas med den för att undvika komplikationer.

Informationen är refererad och är inte en guide till handling. Inte självmedicin. Vid de första symptomen på sjukdomen

 • Kontakta din läkare
 • Vad leder till utseendet på IBS
 • Ischemisk hjärtsjukdom (IBS) utvecklas som ett resultat av effekterna av mekanismer som leder till ett cirkulationshinder i koronarfartyg och syrgasstödning av myokardium.
 • I ateroskleros kan blod inte strömma till hjärtat i tillräckliga kvantiteter på grund av det faktum att fettplåten smälter lumen. Av denna anledning blir det omöjligt att tillgodose behovet av kardiomyocyter i syre. Som ett resultat utvecklas smärtattack (angina) mot bakgrund av stress eller motion.
 • Tromboembolia. Bildandet av blodproppar provoceras av förfall av kolesterolplåt. Ibland är trombusen formad i hjärtat hålighet, då tar det av och klämmer på arterierna. Med endokardius som en "plug" kan utföra en ventilvävnad.
 • Spasm av kärl. En kraftig reduktion av glattmuskelfibrer i systemet av koronarartärer framkallas av en snabb övergång från det horisontella läget till vertikal. Ett sådant fenomen observeras vid inandning av kall luft, stark överkylning av hela kroppen, stress, med användning av vissa läkemedel.
 • Förutom de främsta anledningarna till utseendet av akut eller kronisk myokardiell ischemi spelar de roll som provocerande faktorer också spelar:
 • Felaktig mat med överskott av fettmat rik på kolesterol;
 • fetma och kränkning av utbytesprocesserna (inklusive lipid);
 • "Sittande" livsstil;

endokardit och hjärtfel;

Fel i näring;

Ålder efter 45 år hos män och kvinnor över 55;

 • Förekomsten av vaskulära sjukdomar;
 • diabetes;
  • hypertoni;
   • konstanta påkänningar som åtföljs av ökningen av tryck och ökningen av hjärtslag;
   • Alkohol och rökning.
 1. Höga kolesterolindikatorer i strid med metaboliska processer och tendensen till bildandet av trombus är ärvt. Därför är graden av sannolikhet för IBS: s utseende högre hos de personer vars släktingar hade en historia på 45-65 år eller dog som ett resultat av koronarinsufficiens.
 2. När en diagnos av ischemisk hjärtsjukdom, har mina kollegor fortfarande den klassificering som antogs på 80-talet av förra seklet.
 3. Plötsligt hjärta död. Avser alla dödliga resultat inom de första 60 minuterna efter attacken, som föregicks av förlusten av medvetenhet, skarpa symptom på ischemi och ett hjärtstopp.
 4. Angina.
  • Spänning. Uppstår som ett resultat av en fysisk eller psyko-emotionell belastning.
 • För första gången som uppstår.
 • Stabil.
 • Den första klassen manifesteras endast med uttalade överbelastningar och händer aldrig under normal drift;

Den andra är placerad hos dem som inte kan ha en snabb 500 och mer än 500 och mer meter, liksom klättra 6 våning och över;

Den tredje klassen karaktäriserar utvecklingen av en attack med obetydlig spänning (det är villkorligt accepterat att när man går upp till 100 meter och uppkomsten till den första spänningen);

Den fjärde klassen motsvarar utseendet på en envis smärta under avslutad vila, medan en person inte kan göra någon rörelse utan att utveckla hjärtat akut ischemi med karakteristiska egenskaper för det.

Denna form av ischemisk hjärtsjukdom observeras hos personer som tidigare upplevde myokardinfarkt. Med det, på de drabbade hjärtmusklerna, visas grova ärr, vilket kan ha olika storlekar och delta i olika kvantiteter.

Progressiv (instabil). Med denna form finns det en försämring av staten och reducerar effektiviteten av behandlingen när man utför en normal livsstil.

Spontan (utskrift). En speciell form av ischemi, vid vilken vasospasm inträffar, vilket orsakar smärtsyndrom. De yttre orsakerna till denna roll spelar inte. Det tar svårt, dåligt stoppat nitroglycerin.

Gladlynt ischemi. Det introducerades till den allmänna listan mycket senare. Mottagen av en slump efter EKG och ladda prover.

Hjärtinfarkt.

 • Hur och varför smärtsyndrom uppstår med IHS
 • Patogenesen av utseendet av smärta under attacken är väl studerad. Att minska blodflödet eller ökande syrebehov leder till utvecklingen av ischemi. Fokus börjar den förbättrade frisättningen av aktiva substanser (mediatorer), vilket orsakar irritation av smärta receptorer (histamin, bradykin). Från lesionsområdet börjar signaler på nervfibrer gå. Först går de i livmoderhals och bröstet plexuser lokaliserade i ryggraden. Därifrån går impulserna genom talamus till hjärnans bark, och det är redan en känsla av smärta.
 • Svårighetsgraden av smärtsymptom med IHD beror inte på graden av lesion. Det är därför det finns "dumma" och atypiska former av angina och till och med hjärtinfarkt.

I min övning ständigt ständigt över det faktum att patienter med IBS inte är ombedda om hjälp. Detta beror på att de första symptomen på ischemisk sjukdom växer gradvis.

Smärta

Det vanligaste klagomålet med en patient med angina eller infarkt är smärta i det envisa området - det mesta av det åtföljs av en känsla av rädsla och panik. Bestrålningen observeras vanligtvis under bladet, i hand och en del av underkäken med jungfru. Vissa gör klagomål mot den övre lemens domningar, smörjningen i den ljusa fogen. Med brist på syre i området i hjärtat av hjärtat, sprider smärtan i magszonen. Och det är mycket sällan noterat i sin högra hand.

När jag ber dig att karakterisera den typ av smärta, indikerar en person att hon:

egendomlig

 • nådig;
 • komprimera.
 • Utseendet på smärtsyndrom är förknippat med motion - när en person sprang, gick snabbt, eller klättrade upp trappan. Ibland observerades attacken efter stress, stark känslomässig spänning, utomhus ute i kallt väder. En skarp tillströmning av blod till hjärtat noteras också när den är införd från den position som ligger. Alla dessa faktorer leder till en ökning av tryck, pulsökning och förbättrar behovet av myokardium i syre.
 • dragning, skärning, smärta i smärta i de övre extremiteterna, nedre delen av ryggen;
 • Smärta med angina är kortsiktigt och varar inte mer än 5-15 minuter. Så snart en person stannar, sitter ner, lugnar ner, sänks det, eftersom orsakerna till akut ischemi elimineras. Patienter med erfarenhet är alltid nitroglycerin med dem, vilket snabbt tar bort symtomen. Om intensiteten av den obehagliga känslan inte prenumererar efter att ha tagit medel, indikerar det oftast en extraordinär patologi, eller indikerar utvecklingen av hjärtinfarkt.
 • Med vasospast eller spontan angina utvecklas smärta och andra tecken på myokardiell ischemi utan kommunikation med motion, det är markerat under morgontimmarna, som ofta provoceras av förkylning. Det är väl avlägsnat endast av kalciumantagonister.
 • Andra frekventa manifestationer

Andra tecken på koronar hjärtsjukdomar manifesteras inte alltid, hos vissa patienter under ankomstperioden såg jag följande symtom:

Komplikationer

illamående, kräkningar;

Veloergometri och Tredmil Test

stark trötthet;

uttalad andfåddhet med andel andas

Pallor hud;

öka eller minska blodtrycket;

Fusk (mindre ofta regenerering) hjärtslag, arytmi.

 1. I vissa fall, i stället för en klassisk attack som indikerar närvaron av ischemisk sjukdom i hjärtat, är det möjligt att se dess ekvivalenter: andfåddhet, trötthet efter minsta belastning.
 2. Diagnos av ischemisk hjärtsjukdom inkluderar laboratorie- och instrumenttekniker.
 3. Analyser

De biokemiska metoderna för detektering i blodet av ett antal enzymer bidrar till att bestämma den akuta fasen av infarkt, eftersom de tilldelas som ett resultat av förstöringen av kardiomyocyter. Den första dagen efter attacken, när den akuta ischemi av myokardium och nekros observeras, ökar LDH och Mioglobin. Ökningen i KFK sker under de första 8 timmarna från början, troponiner detekteras efter 1-2 veckor

Kardiogram

I obligatoriskt förfarande mottaget av patienten med klagomål och tecken på hjärtinfarkt, leder jag på det brådskande kardiogrammet. Det låter dig upptäcka närvaron av en ökning i vänster ventrikel, rytmstörningen och graden av uttryck av lesionen i ett visst område av hjärtat.

 1. Tecken på akut ischemi i myokardiet på EKG har följande form: Utseendet av höga och akuta tänder av T. Även om jag observerade en EKG i höga astheniska personer som har sådana tecken är ett alternativ för normen. Sub-endokardiell ischemi av hjärtans främre vägg kan karakteriseras av en negativ T, och tvåfasens prong visas på gränsen av lesionzonen och den normala delen av myokardiet.
 2. Ett annat typiskt tecken på akut ischemi är förskjutningen av ST-segmentet för ett avstånd av mer än 0,5 mm från det isolerade. Hans ökning av bröst vittnar om nederlaget på vänster ventrikel, och depression i samma områden talar om det nedsatt bakväggsblodflöde. Nekros i utvecklingen av en hjärtattack manifesteras i form av utseendet på en patologisk tand q eller ett helt komplex av QRS i lämpliga ledningar.
 3. Mer detaljerat om förändringar i filmen hos patienter med ischemi berättade vi i artikeln med referens här. Andra metoder

Tekniken är förknippad med en viss risk, så det är nödvändigtvis utförs endast i närvaro av en specialistläkare som kan utföra kardioreaktiv.

För att bestämma IBS används också följande tekniker.

Ladda test.

De rekommenderas vid det första fasen av ischemi, bidrar till att bestämma sjukdomen i atypisk manifestation och implicita avvikelser på elektrokardiogrammet. Principen är att artificiellt skapa ett ökat behov av myokard i syre och säkra förändringar. För detta ändamål, cykel ergometri, sensit-mode elektrokardialism och farmakologiska prover med isoprotenolpreparat, används dipyridamol oftast. I närvaro av brott mot blod under hjärtat av hjärtat är myokardiakemi på EKG registrerad.

 • Koronaryografi.
 • Avser de mest informativa metoderna för att identifiera koronarpatologi. Det låter dig göra en studie utan att provocera och utan att vänta på en attack. Hjärtans rätt och vänsterartiklar introducerar ett kontrastmedel, och på angiografen erhålls en fullfjädrad bild av den vaskulära sängens tillstånd.

Echocg.

I det här fallet är det en dotterdiagnostisk metod. Det låter dig utvärdera den lokala och globala mindre minskningen, visar hjärtans användbarhet i systole och diastole, för att bestämma närvaron av komplikationer med IHD.

 1. Behandlingen av koronar hjärtsjukdom börjar med korrigeringen av livsstil och destinationsdieten. Jag hade upprepade gånger att möta det faktum att patienterna tillhörde denna viktiga del av terapin är inte tillräckligt allvarliga, och då undrade varför staten inte förekommer så länge. Korrigering av livsstil
 2. Det som ska ta med ischemisk hjärtsjukdom rekommenderas endast av en kvalificerad specialist efter diagnostiska metoder och diagnos. Så innan du går till apoteket för läkemedel måste du komma ihåg två viktiga saker:
 3. Ett individuellt tillvägagångssätt kräver all behandling av ischemisk hjärtsjukdom, preparat och doser väljs därför i enlighet med vittnesbörd och kontraindikationer. Sparingsläge. Eliminering av fysisk ansträngning som leder till en ökad syreförbrukning av myokardium.
 4. Dieten med undantag för animaliska fetter, produkter med hög salthalt och lättvänliga kolhydrater. Med övervikt i kroppen, minska den vanliga kalorimaten.
 5. Läkemedel Naturligtvis kommer en korrigering av näring och livsstil inte att räcka, så det är nödvändigt att behålla kroppen och medicinen.

Deagregants för att förhindra trombusutbildning.

Jag brukar rekommendera "aspirin" eller "Plaviks").

("Nebivallol", "bisoprolol"). Många och långsiktiga studier visar en ökning av livslängden hos patienter med IBS, som ständigt använder denna grupp av läkemedel. De hjälper till att jämföra nivån på "skadligt" kolesterol. Om du behandlar ischemisk hjärtsjukdom med hjälp, är patientens liv väsentligt förlängd. "Rosavastatin" används för en snabb och stark nedgång, och hos patienter med diabetes och höga triglycerider är det bättre att ta "atorvastatin".

Nitroglycerin används för att lindra akut attack, eller "isosorbidmononitrat" ​​för internt bruk. Utöka venösa kanalen, reduceras förberedelserna av denna serie förspänningen på hjärtat och snabbt ta bort angina angina.

Diametik

Minska volymen på den vaskulära sängen och gör det lättare för hjärtat. Furosemid används för att snabbt ta bort svullnad. För permanent mottagning rekommenderar jag "Indapamide" eller "Toramseid".