สามศาสนาและการเคลื่อนไหวมากมาย ส้อมใหม่แต่ละรายการไม่เห็นด้วยกับกฎที่มีอยู่ บุคคลที่พยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภายนอก บางคนพบบางคนยังคงอยู่คนเดียว ในบทความคุณจะพบว่าใครคือ Pentecostals เป็นนิกายหรือไม่? เหตุใดพวกเขาจึงถือว่าเป็นประเด็นขัดแย้งและอื้อฉาวที่สุด?

Pentecostals เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ชื่อของกระแสมาจากงานเลี้ยงของตรีเอกานุภาพซึ่งตรงกับวันที่ห้าสิบหลังเทศกาลอีสเตอร์ พระคัมภีร์บริสุทธิ์กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาจากอัครสาวกเพื่อที่พวกเขาจะเดินไปทั่วโลกและประกาศพระกิตติคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานของประทานแก่พวกเขา: สติปัญญาอันยิ่งใหญ่ความรู้มากมายความสามารถในการรักษาและการพยากรณ์การชอบภาษาแปลก ๆ

Pentecostals เป็นนิกายหรือไม่? อ่านคิดตอบ

ในปีพ. ศ. 2444 ชาร์ลส์ฟ็อกซ์อ่านหนังสือ "กิจการของอัครสาวก" ได้ข้อสรุปว่าคริสเตียนสูญเสียสภาพจิตวิญญาณที่มีลักษณะเฉพาะ เขาเปิดโรงเรียนสอนพระคัมภีร์และนักเรียนสังเกตเห็นลักษณะแปลก ๆ การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพร้อมกับการพูดภาษาแปลก ๆ และบางครั้งก็รักษาคนป่วยให้หายได้

กลุ่มภราดรภาพ Pentecostal ของโลกเป็นวันเวลาของเรา ประกอบด้วยสหภาพแรงงานคริสตจักร 59 แห่ง สมาคมที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา มีช่วงเวลาแห่งการข่มเหงและเพ็นเทคอสทัลต้องเข้าร่วมกับพวกแบ๊บติสต์ แต่ตอนนี้มันเป็นนิกายที่แยกจากกันโดยมีกฎและกลุ่มของตัวเอง

Pentecostals เห็นด้วยกับคำสอนบางประการและรวมประเด็นบางประการไว้ในกฎของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Montanists ความคล้ายคลึงกันอยู่ที่การปฏิเสธการปฏิบัติบูชา แทนที่จะมีการสวดอ้อนวอนจะมีการประชุมมีการเทศนาวิถีชีวิตของนักพรตและมีการพัฒนาของประทานแห่งการพยากรณ์

คุณสมบัติทั่วไปของ Orthodoxy และ Pentecostalism

 • ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้สร้างสวรรค์โลกและทุกสิ่งรอบตัว
 • การยอมรับการเสียสละของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นการชดใช้บาปอันร้ายแรงของผู้คน
 • พระคัมภีร์เป็นพระวจนะหลักของพระเจ้า
 • การปฏิบัติตามวันหยุด: อีสเตอร์, ทรินิตี้, เทศกาลเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักร: บัพติศมาการกลับใจการมีส่วนร่วม
 • ศรัทธาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในการพิพากษาของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์

  คุณสมบัติทั่วไปของ Orthodoxy และ Pentecostalism

ความแตกต่าง

Pentecostals ไม่ยึดติดกับนิกายออร์โธดอกซ์เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความขัดแย้งหลักประการหนึ่งคือการบูชาไอคอน บัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่า: "อย่าทำตัวให้เป็นไอดอล"

Pentecostals ไม่รู้จักคำอธิษฐาน (วิงวอนต่อวิสุทธิชน) เพราะวลี "อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเรา" ในความคิดของพวกเขาไม่มีความหมาย นี่เป็นคำอุทธรณ์สำหรับคนแปลกหน้าและพระเจ้าทรงสดับและเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

Pentecostals เชื่อมั่นว่าทุกความปรารถนาจะต้องสำเร็จเสมอ บางครั้งความคิดของเราก็ขัดแย้งกันและพระเจ้าไม่ได้ให้ทุกอย่างตามที่วางแผนไว้เสมอไป นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เข้าใจได้ บุคคลนั้นไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงและคิดผิดวิธี

Pentecostals เชื่อว่าปาฏิหาริย์เป็นส่วนเสริมในชีวิตประจำวัน นิกายออร์โธดอกซ์ตรงข้ามกับปาฏิหาริย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ พัฒนาความภาคภูมิใจและความไร้สาระ การค้นหาบาปและกำจัดมันออกไปก็จะมีพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปเท่านั้น

Pentecostals สั่งสอนทฤษฎีแห่งความเจริญรุ่งเรือง การได้มาซึ่งความมั่งคั่งเป็นส่วนที่จำเป็นของชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง ปรากฎว่าศาสนาคริสต์เป็นความสุขสบาย แต่การทดลองของพระคริสต์และเหล่าอัครสาวกของพระองค์ล่ะ?

Pentecostals สนับสนุนการบริจาคอย่างแข็งขัน เงินที่นำเข้ามาถูกควบคุมโดยค่าคอมมิชชันการตรวจนับ นักบวชไม่มีใครรู้เกี่ยวกับจำนวนเงินบริจาคที่แน่นอน รายงานไปยังหน่วยงานการคลัง

การบัพติศมาด้วยน้ำเป็นพิธีการในช่วงเทศกาลเพ็นเทคอสต์และพิธี "บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์" เป็นพื้นฐานของลัทธิและการสอน มีการกล่าวคำอธิษฐานด้วยการยกมือขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้าชักและเป็นตะคริว

ความแตกต่าง

Pentecostals ถือเป็นนิกายหนึ่ง (การเปิดเผยของอดีตนักบวช)

การอธิษฐานเกิดขึ้นที่หัวเข่า ดวงตาของทุกคนปิดลงสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแปลกประหลาด เสียงซ้ำ ๆ สร้างความประทับใจของความไม่จริงความระเหิด บทสวดมนต์อ่านเป็นเวลานาน

ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมช่วยขจัดความหนักใจในจิตวิญญาณ ผู้นำการประชุมผู้มาใหม่ได้รับการยกย่องในเรื่องความอดทนอดกลั้น คนเหล่านั้นจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งและมีอำนาจเริ่มค้นหาความชั่วร้ายในหมู่คนที่คุณรัก

ของประทานแห่งการทำนายดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นและคำพูดก็เดือดปุด ๆ เพื่อประณาม เพื่อน ๆ ค่อยๆจากไปและโลกแห่งการสื่อสารก็หดหาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่สูญเสียตัวเองเพื่อให้มีขีด จำกัด ที่ยอมรับได้

ในการประชุมร่วมกันมักจะได้ยินเสียงหัวเราะและการล้มลงของร่างกาย การเต้นรำเป็นกลุ่มช่วยให้คุณผ่อนคลาย บางครั้งรายการที่มีการร้องเพลงและการออกแบบท่าเต้นคล้ายกับการแสดงเพื่อความบันเทิง พวกเขาแค่หลอกล่อคนที่ไม่ชอบคิด

Pentecostals ถือเป็นนิกายหนึ่ง

เป็นเรื่องยากในยุคปัจจุบันที่จะหาคนที่มีใจเดียวกันและมีความสามารถในการเปิดกว้างซื่อสัตย์และยุติธรรม ลักษณะนิสัยของมนุษย์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นในการสื่อสารอย่างใกล้ชิดและระยะยาว จะพบการโทรของคุณในยุคแห่งความสับสนวุ่นวายและการทุจริตได้อย่างไร? อาจจำเป็นที่จะต้องสังเกตเห็นคนเก่งที่มีความรักในความคิด

พระเจ้าให้อิสระแก่เราและการตีความพระคัมภีร์ก็แตกต่างกันไปสำหรับผู้เชื่อทุกคน มักจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า Pentecostals เป็นนิกายหนึ่ง หรือไม่? ความแตกต่างไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธ ทุกคนเลือกสิ่งที่ขาด เมื่อเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ คุณอาจจะสามารถระบุความเป็นจริงและจินตนาการได้ ดังนั้นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์โลกที่ฉลาดและมีไหวพริบพลังเวทย์มนตร์และอิทธิพลของนิกายธรรมดาจึงไม่กลัว

อ่าน:

ผู้เชื่อเก่า: ความแตกต่างจากออร์โธดอกซ์ ประวัติลักษณะข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

นิกายโปรเตสแตนต์คืออะไร: ประวัติต้นกำเนิดหลักการพื้นฐานสถานการณ์ปัจจุบัน

แบ๊บติสต์และเพนเทคอสทัลถือเป็นสองสาขาของคริสต์ศาสนา พวกเขาเช่นเดียวกับชาวคาทอลิกออร์โธดอกซ์และคริสเตียนคนอื่น ๆ เชื่อในพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ลูกชายของเขา การเคลื่อนไหวทั้งสองนี้มีมุมมองที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย สมาชิกของพวกเขามารับใช้ที่คริสตจักรในวันแรกของสัปดาห์เพื่ออธิษฐานถึงพระเจ้า แต่ยังมีความแตกต่างบางประการระหว่างสองสาขานี้ ในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างนิกายคริสเตียนเหล่านี้

แบ๊บติสต์

ขบวนการแบ๊บติสต์ปรากฏตัวครั้งแรกในอังกฤษในปีค. ศ. 1633 เกือบจะในทันทีผู้ติดตามของเขาย้ายไปอเมริกาเหนือ แบ๊บติสต์นำตัวแทนของคริสต์นิกายต่างๆมารวมกัน พวกเขามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรทำพิธีบัพติศมาสำหรับผู้ใหญ่ที่นับถือศรัทธาเท่านั้น พิธีกรรมของพวกเขานี้เรียกว่าการรับบัพติศมา

ตรงกันข้ามกับการรับบัพติศมาของทารกซึ่งเป็นเรื่องปกติในหมู่คาทอลิกและคริสเตียนออร์โธดอกซ์หากผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคริสเตียน แบ๊บติสต์ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาต่างๆของคริสเตียนโดยเฉพาะนิกายโปรเตสแตนต์ พวกเขาเชื่อว่าการบัพติศมาที่แท้จริงควรเกิดขึ้นโดยการแช่ในน้ำทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้พวกแบ๊บติสต์แตกต่างจากสำนักคิดอื่น ๆ โดยสามารถเทหรือรดหัวเพื่อทำพิธีบัพติศมาได้เท่านั้น

แบ๊บติสต์เชื่อว่าจำเป็นต้องจุ่มคนลงในน้ำอย่างสมบูรณ์ระหว่างบัพติศมาเพื่อให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสิ้นพระชนม์การฝังศพและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ก่อตั้งขบวนการดังกล่าวในศาสนาคริสต์คือศิษยาภิบาลจากบริเตนจอห์นสมิ ธ เขาโดดเด่นด้วยมุมมองของนักปฏิรูป

แบ๊บติสต์เป็นศัตรูกับออร์โธดอกซ์มากโดยปฏิเสธการรับบัพติศมาของทารก ในความคิดของพวกเขาคริสเตียนแรกเกิดได้รับการชำระล้างและชำระโดยพระโลหิตของพระคริสต์แล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องให้บัพติศมาเด็กเล็ก ๆ - พวกเขาไม่มีบาปที่พระเจ้ายกโทษให้พวกเขาตั้งแต่แรกเกิด แบ๊บติสต์หมายถึงความจริงที่ว่าคริสเตียนในยุคแรกรับบัพติศมาเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น ผู้นำของพวกเขาไม่ถือว่าศาสนจักรใดสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้

Pentecostals

ขบวนการ Pentecostal ยังเด็กอยู่ ปรากฏขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่แล้ว สาขาคริสเตียนเพนเทคอสต์มีชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่วันหยุดเพนเทคอสต์ของชาวยิว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ห้าสิบหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ ในระหว่างการเฉลิมฉลองวันเพ็นเทคอสต์ผู้เชื่อรอคอยการฟื้นคืนพระชนม์ใหม่ของพระคริสต์ พวกเขาอ่านคำอธิษฐานและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมายังโลกเพื่อให้ผู้ที่กำลังสวดอ้อนวอน

ผู้คนได้ยินเสียงที่แตกต่างกันในภาษาที่ไม่รู้จัก นี่คือจุดสุดยอดของการเฉลิมฉลองและเรียกว่า glossolalia ผู้นมัสการตกอยู่ในความปีติยินดีและเริ่มพูดภาษา "ภาษาอื่น" ด้วยตัวเอง จากภายนอกมันดูน่ากลัวและดูเหมือนโรคจิตมาก ลัทธิเหนือธรรมชาติถูกเน้นโดย Pentecostals เป็นเหตุการณ์สำคัญตามพระคัมภีร์ไบเบิล พวกเขาเชื่อด้วยว่าเมื่อพวกเขาอธิษฐานพวกเขาจะได้รับของขวัญแห่งการพยากรณ์และการรักษา ขบวนการ Pentecostal รวมถึงสิ่งที่เรียกว่าคริสตจักรอิสระ

ปัจจุบันมีคริสตจักรเพนเทคอสต์อิสระไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกา พวกเขาก่อตั้งโดยศิษยาภิบาลที่รู้สึกว่าในบางช่วงพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้สร้างคริสตจักรดังกล่าว ศิษยาภิบาลเหล่านี้ไม่ต่างจากนักบวชธรรมดา พวกเขาไม่มีเคราหรือทรงผมและเสื้อผ้าแบบพิเศษเช่นทรงผมเปียหรือทรงผมเปีย สมาชิกทุกคนในกลุ่มรู้จักกัน หากมีคนหยุดเข้าร่วมการประชุมจะปรากฏให้เห็นทันที

คนรับบัพติศมา

ผู้เชื่อคนอื่น ๆ จะไปเยี่ยมผู้จริงทันที ห้ามมิให้ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดการสูบบุหรี่และการพนันโดยเด็ดขาด พวกเขาจะต้อง "เป็นคนชอบธรรม" นอกจากนี้สมาชิกของกองถ่ายนี้ไม่ควรจับอาวุธไม่ว่าในกรณีใด ๆ Pentecostals เป็นนิกายส่วนใหญ่ของนิกายโปรเตสแตนต์ทั้งหมด

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแบ๊บติสต์และเพ็นเตคอสตัล? ผู้ให้บัพติศมาไม่เน้นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานในทางกลับกันเพ็นเทคอสทัลเน้นพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทาน แบ๊บติสต์เชื่อว่าการเข้าถึงพระเจ้าผ่านทางผู้นำศาสนา และ Pentecostals เชื่อว่าพวกเขาสามารถติดต่อโดยตรงกับพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

สมาชิกหลายคนของขบวนการเพนเทคอสตัสเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์กรที่ทรงพลัง เขาสามารถเจาะพวกมันได้ถ้าพวกเขาสวดอ้อนวอนอย่างหนักพอ โดยการสวดอ้อนวอนพวกเขาจะได้รับพลังทางวิญญาณและของประทานทางวิญญาณใหม่

มีด้ายจิตวิญญาณพิเศษระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์และวันเพ็นเตคอสที่คงอยู่ตลอดไป การเชื่อมต่อนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการรับบัพติศมาที่แท้จริง ในทางกลับกันแบ๊บติสต์ซึ่งแตกต่างจาก Pentecostals โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะมองว่าของขวัญฝ่ายวิญญาณเป็นมรดกของคริสตจักรคริสเตียนยุคแรกซึ่งในปัจจุบันดูแตกต่างออกไป

Pentecostals มั่นใจว่าพวกเขาสามารถพูดภาษาโบราณที่คนอื่นไม่เข้าใจได้ เมื่อคน Pentecostal มีความตื่นเต้นทางวิญญาณเขาสามารถสร้างเสียงที่ไม่สามารถเข้าใจได้หลายแบบและพูดด้วยภาษาอธิษฐานที่ไม่รู้จักมาก่อน สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ ในระหว่างการสวดอ้อนวอนตามวันเพ็นเทคอสทัลในภาษาถิ่นของพระเจ้าโบราณนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถ่ายทอดข้อความทางวิญญาณแก่พวกเขาที่พวกเขาต้องถ่ายทอดให้โลกรู้ แต่คริสตจักรคริสเตียนดั้งเดิมไม่ยอมรับความเชื่อแบบเพนเทคอสต์ดังกล่าว พวกเขาเชื่อว่าการพูดภาษาโบราณไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากปรากฏการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทพนิยายคริสเตียน

Pentecostals เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขามีสายสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า พวกเขาไม่คำนึงถึงผู้มีอำนาจใด ๆ ที่สามารถชี้นำพวกเขาได้โดยแสดงหนทางไปสู่พระเจ้าผู้ทรงสูงสุด ผู้ทำพิธีรับบัพติสมาต่างจากเพนเทคอสทัลสื่อสารกับพระเจ้าผ่านทางนักบวชและเจ้าหน้าที่ศาสนาอื่น มักจะมีความเข้าใจผิดระหว่างสองสาขานี้

Pentecostals อ้างกับแบ๊บติสต์ว่าพวกเขาตีความความเชื่อและพระคัมภีร์ผิดไป ในขณะเดียวกันแบ๊บติสต์ก็พยายามกำหนดวันเพ็นเทคอสบน "เส้นทางที่ถูกต้อง" ควบคู่ไปกับการจรรโลงศีลธรรม พวกเขาชี้ให้พวกเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าการตัดสินของพวกเขาผิด

อย่าพลาดเนื้อหาใหม่ สมัครสมาชิกกับเราใน Yandex.Zen

ติดตาม

การฟื้นฟูเพนเทคอสต์สามารถเรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งและทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา ปัจจุบันจาก 1 พันล้านคนของชาวโปรเตสแตนต์ทั้งหมดมากกว่า 600 ล้านคนอยู่ในคริสตจักรของนิกายเพนเทคอสต์ที่มีเสน่ห์ดึงดูด

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของ Pentecostalism อย่างละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นวันนี้ฉันจึงขอนำเสนอคุณในรูปแบบที่กระชับพร้อมด้วยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ 9 ข้อที่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้

หนึ่ง). ประวัติความเป็นมาของขบวนการเพนเทคอสตัสเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของบาทหลวงชาร์ลส์พารัม ในปี 1900 Parham สังเกตเห็นความเฉยเมยของผู้คนที่มีต่อคริสตจักรเริ่มแสวงหาพระเจ้าอย่างเข้มข้น เขากล่าวว่า: "ถ้าคริสตจักรต้องการเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายสมัยใหม่ของสังคมเราก็ต้องการการหลั่งไหลของพระวิญญาณใหม่!"

เพื่อแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นชาร์ลส์ได้ก่อตั้ง Bethel Bible College ในเมืองโทพีการัฐแคนซัสซึ่งมีนักศึกษา 40 คน ในโรงเรียนแห่งนี้ในระหว่างการสวดอ้อนวอนตอนกลางคืนในวันส่งท้ายปีเก่า 1901 พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาพร้อมกับฤทธิ์อำนาจดังกล่าวทำให้นักเรียนเริ่มพูดและเขียนในภาษาที่ไม่คุ้นเคย!

หลังจากเหตุการณ์นี้ Charles Parham ย้ายไปเท็กซัสไปยังเมืองฮุสตันและจัดตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์แห่งใหม่โดยหัวข้อหลักที่สอนคือการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมสัญลักษณ์ของภาษาอื่น ๆ นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนนี้คือวิลเลียมซีมัวร์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นตัวเร่งในการฟื้นฟูถนนอาซูสะ

เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรมีกรณีที่ทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อผู้คนพูดภาษาอื่น ตัวอย่างเช่นพี่น้องโมราเวียเควกเกอร์และแม้แต่นักบุญแพทริคจากไอร์แลนด์ แต่ข้อดีของ Charles Parham อยู่ที่ความจริงที่ว่าเขาเป็นคนแรกที่กำหนดหลักคำสอนที่ว่าการพูดภาษาอื่นเป็นประจักษ์พยานหรือหลักฐานการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2). มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าบุคคลแรกที่เริ่มขบวนการเพนเทคอสต์คือผู้หญิง ในวันส่งท้ายปีเก่า 1901 ขณะที่ชาร์ลส์พารัมและนักเรียนสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณหลั่งออกมาใหม่เด็กสาวชื่ออักเนซออซแมนลุกขึ้นยืนและพูดว่า“ ฉันอ่านในกิจการว่าเมื่อผู้คนรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้คนเริ่ม พูดภาษาแปลก ๆ ฉันเชื่อว่าถ้าคุณอธิษฐานเผื่อฉันด้วยการวางมือบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในตอนนี้ "

เธอก้าวไปข้างหน้าและนักเรียนทุกคนล้อมรอบเธอด้วยการอธิษฐาน ในเวลาเพียงไม่กี่นาที Agnese Ozman ได้สัมผัสกับการปรากฏตัวของพระวิญญาณที่ไม่อาจพรรณนาได้และทำให้นักเรียนทุกคนประหลาดใจอย่างมากจึงเริ่มพูดภาษาจีน! การปรากฏตัวของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งมากจนใบหน้าของเธอเริ่มเปล่งประกายและมีแสงคล้ายรัศมีปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเธอ

เมื่อ Agnese พยายามเขียนตัวอักษรจีนก็ปรากฏขึ้นจากปากกา ... ตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ Ozman พูดเป็นภาษาอังกฤษในวันที่สามเท่านั้น ... เธอกลายเป็นคนแรกในโลกสมัยใหม่ที่ได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมกับ สัญลักษณ์ของการพูดภาษาอื่น!

3). ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 วิลเลียมซีมัวร์นักศึกษาผิวคล้ำของชาร์ลส์พารัมเดินทางมาจากฮิวสตันไปยังลอสแองเจลิส หลังจากอยู่ไปหลายเดือนการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า Azusa Street Revival ก็เริ่มต้นขึ้นในลอสแองเจลิส

บริการ Azusa Street ผิดปกติ ทุกครั้งที่ผู้คนมารวมตัวกันและรอคอยการประทับของพระเจ้าที่จะลงมาเช่นในเบเธสดา พวกเขาร้องเพลงสวดอ้อนวอนและทันใดนั้นพระเจ้าก็เสด็จมาอันเป็นผลมาจากการที่กระทรวงทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหว: ผู้คนเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากตะโกนเสียงดังเขย่าอย่างรุนแรงและในทางกลับกันบางคนก็มึนงงและไม่สามารถเปล่งเสียงได้ คำ. ห้องโถงเต็มไปด้วยเมฆจนบางครั้งมองไม่เห็นกันและกัน บ่อยครั้งที่ทูตสวรรค์ได้เห็นทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญ. เสาไฟปรากฏขึ้นเหนืออาคารและชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกหน่วยดับเพลิงมากกว่าหนึ่งครั้ง สองสามช่วงตึกระหว่างทางไปยังอาคารผู้คนมักจะหยุดพักเพราะเดินลำบากเพราะอากาศหนา ...

แต่ปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดของการตื่นขึ้นนี้คือผู้คนรับบัพติศมาอย่างหนาแน่นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีสัญลักษณ์ของการพูดภาษาอื่น

สี่). หลังจากการฟื้นฟูคริสตจักรหลายแห่งได้ผุดขึ้นบนถนน Azusa ซึ่งไม่เหมาะกับนิกายเก่าอีกต่อไป

ดังนั้นในเดือนเมษายนปี 1914 ศิษยาภิบาลประมาณ 300 คนจาก 20 รัฐได้มารวมตัวกันเพื่อการประชุมใหญ่สามัญซึ่งมีการตัดสินใจที่จะสร้างมิตรภาพใหม่ซึ่งเรียกกันในปัจจุบันว่า Assemblies of God

ข้อดีของการประชุมอยู่ที่ความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถรวมคริสตจักรเพนเทคอสต์เกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูถนนอาซูสะรวมทั้งสร้างหลักคำสอนพื้นฐานและต่อต้านการนอกรีต (ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการฟื้นฟูถนนอาซูสะคือกระแสเอกภาพที่ปฏิเสธหลักคำสอนพื้นฐานของตรีเอกานุภาพของพระเจ้า)

ปัจจุบันสมัชชาของพระเจ้าเป็นนิกายเพนเทคอสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสมาชิก 68 ล้านคนใน 212 ประเทศ

ห้า). การสอน Pentecostal มาสู่ยุโรปในรูปแบบที่น่าสนใจมาก ในปี 1906 บาทหลวงเมธอดิสต์โทมัสบาร์แรตต์เดินทางมาอเมริกาจากนอร์เวย์เพื่อหาเงินให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งตั้งอยู่ในโบสถ์เล็ก ๆ ของเขา

ขณะอยู่ในนิวยอร์กโธมัสได้ยินเรื่องการปลุกถนนอาซูสะ แต่ไม่สามารถเดินทางไปลอสแองเจลิสได้เนื่องจากไม่มีเงิน

ดังนั้นโธมัสจึงปิดตัวเองในโรงแรมของเขาและร้องทูลต่อพระเจ้าเป็นเวลาหลายวันเพื่อขอให้พระองค์เทพระวิญญาณของพระองค์ลงบนเขา เย็นวันหนึ่งระหว่างการสวดอ้อนวอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาหาโธมัสด้วยพลังที่เขาพูดในภาษาที่เขาไม่รู้จัก

หลังจากเหตุการณ์นี้โทมัสบารัตตัดสินใจกลับบ้านทันทีและเทศนาหลักคำสอนเรื่องการบัพติศมาทางวิญญาณ

ผู้คนจำนวนมากเริ่มมาหาพระเจ้าและรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากได้ยินเรื่องการฟื้นฟูในนอร์เวย์ Lewi Pethrus ศิษยาภิบาลแบบติสต์จากสวีเดนก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น หลังจากได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Lewi กลับไปสวีเดนซึ่งต่อมาเขากลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ โบสถ์ฟิลาเดลเฟียในสตอกโฮล์มของเขาเติบโตถึง 5,000 คนและกลายเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป! จากนั้นไฟ Pentecostal ก็เริ่มลุกลามไปยังประเทศอื่น ๆ

6). ไฟ Pentecostal มาถึงจักรวรรดิรัสเซียโดยกระทรวงของ Thomas Barat จากนอร์เวย์ Barat เริ่มมาที่เฮลซิงกิก่อนซึ่งในเวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียจากนั้นไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยเทศนาในหมู่คริสเตียนผู้เผยแพร่ศาสนาถึงหลักคำสอนเรื่องการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในช่วงเวลาสั้น ๆ คริสตจักรหลายสิบแห่งได้สวมกอด Pentecostal

หลักคำสอนและหลักคำสอนเรื่องการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มแพร่กระจายไปทั่วจักรวรรดิรัสเซีย แต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นสองสามปีการเคลื่อนไหวนี้ล้มเหลว

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อนักเทศน์ชาวอิหร่านชื่อ Andrei Urshan มาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อนหน้านั้นเขาเคยไปที่ถนน Azusa และรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของพระเจ้าไม่พอดีกับหัวของเขา

อูร์ชานเริ่มเดินทางไปยังคริสตจักรเพนเทคอสต์ทั้งหมดในรัสเซียและสั่งสอนศาสนศาสตร์เอกภาพโดยปฏิเสธตรีเอกานุภาพของพระเจ้า ดังนั้นน่าเสียดายที่เกือบทุกคริสตจักรที่ก่อตั้งโดย Thomas Barat ในรัสเซียจึงยอมรับคำสอนที่ผิดพลาดนี้และเบี่ยงเบนไปจากความจริง ต่อมาพวกเขารวมกันเป็นองค์กรทางศาสนาซึ่งใช้ชื่อว่า "คริสตจักรในจิตวิญญาณของอัครสาวก"

เป็นที่น่าสังเกตว่าขบวนการนี้เรียกว่าภารกิจข่าวดีมีอยู่ในรัสเซียและตอนนี้มีศูนย์กลางหลักอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

7). ความก้าวหน้าที่แท้จริงของขบวนการเพนเทคอสต์มาถึงสหภาพโซเวียตในปีพ. ศ. 2464 ด้วยการมาถึงของ Nikita Cherkasov จากอเมริกาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีภายใต้นามแฝง Ivan Voronaev หลังจากเปิดคริสตจักรแห่งแรกในโอเดสซา Voronaev เริ่มเผยแพร่คำสอนของ Pentecostal ไปทั่วยูเครนตะวันออกโดยสร้างคริสตจักรใหม่ ภายในปี 1930 คริสตจักรโอเดสซามีสมาชิก 1,000 คนและมีการจดทะเบียนคริสตจักร Pentecostal 400 แห่งทั่วทั้งสหภาพซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25,000 คน

ข้อดีของ Ivan Voronaev ก็คือการได้รับการศึกษาด้านเทววิทยาเขายึดมั่นในหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนาคริสต์และปกป้องหลักคำสอนของพระเจ้า Triune อย่างกล้าหาญ ฉันคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะการมาเยือนโอเดสซาของ Voronaev แล้ว Pentecostalism ในสหภาพโซเวียตก็จะยังคงอยู่อีกนิกายหนึ่งโดยไม่สนใจคำสอนของ Andrei Urshan

8). ในขณะที่ Voronaev และพรรคพวกของเขาทำงานในสหภาพโซเวียตในโปแลนด์ซึ่งในเวลานั้นรวมถึงดินแดนของยูเครนตะวันตกเบลารุสและลิทัวเนียรวมถึงเมืองวิลนีอุสการปลุกเพนเทคอสต์ครั้งใหญ่เริ่มขึ้นพร้อมกัน

นักเทศน์ Pentecostal ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ Gustav Schmidt, Arthur Berggolts, Ivan Zub-Zolotarev, Lukash Stolyarchuk, Stanislav Nedvedtsky และอีกหลายร้อยคน

เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าการฟื้นฟูเพนเทคอสต์ในยูเครนตะวันตกนั้นแข็งแกร่งและใหญ่กว่าในยูเครนตะวันออกมาก วันนี้ถ้าคุณดูแผนที่ของยูเครนนั่นคือพื้นที่ทางตะวันตกซึ่งในเวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของโปแลนด์ที่มีชาวคริสต์มารวมตัวกันมากที่สุด

9). Pentecostals เป็นคริสตจักรที่ถูกข่มเหงมากที่สุดในสหภาพโซเวียต ด้วยการถือกำเนิดของคอมมิวนิสต์สหภาพเพนเทคอสต์ของ ECB จึงถูกชำระบัญชีและคริสตจักรทั้งหมดได้รับการ "เชิญ" ให้เข้าร่วมสหภาพแบ๊บติสต์ ECB ผู้นำ Pentecostal ส่วนใหญ่รวมถึง Ivan Voronaev ถูกเนรเทศไปยังค่ายกักกันและหลายคนถูกยิงในเวลาต่อมา ตามรุ่นหนึ่ง Ivan Voronaev ได้รับการเลี้ยงดูสุนัขในปีที่แปดของการดำรงตำแหน่งของเขา

บ้านสวดมนต์ส่วนใหญ่ถูกยึดและทำลาย ในเมืองของฉันโรงเรียนแห่งหนึ่งสร้างขึ้นจากบ้านอธิษฐานของเพนเทคอสต์

แต่แม้จะมีการข่มเหงทั้งหมดคริสตจักรเพนเทคอสต์ก็สามารถดำรงอยู่ได้รวมตัวกันและด้วยการถือกำเนิดของอิสรภาพก็รุ่งเรืองขึ้นด้วยความเข้มแข็งที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่

เพื่อน ๆ ถ้าบล็อกของฉันมีประโยชน์กับคุณและคุณสนใจที่จะอ่านโปรดใส่👍และ💙

PENTECULARS สาวกของ Pentecostalism - คำสอนของโปรเตสแตนต์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรก ศตวรรษที่ 20 ในสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่ง ระเบียบ .

เรื่องราว

ชื่อพีมาจากวันหยุดของชาวคริสต์ ห้าสิบ กราบ (ไตรลักษณ์).

Pentecostalism เกิดขึ้นจากกลุ่ม Holiness Movement Methodist ซึ่งฝึกฝน Glossolalia ("การพูดภาษาแปลก ๆ " การเปล่งเสียงที่ไม่ชัดเจนระหว่างการสวดอ้อนวอน) และ "บัพติศมาในพระวิญญาณและไฟ" ในปี 1906 ในลอสแองเจลิสบนพื้นฐานของหนึ่งในชุมชนเหล่านี้เรียกว่า Azusa Street Revival - สาธารณะกลอสโซลาเลียจำนวนมากและการเทศนาเรื่องการกลับมาของ "ของขวัญแห่งพระวิญญาณ" ให้กับคริสตจักรคริสเตียน ต่อมาเรียกว่า "คลื่นลูกแรก" ของ Pentecostalism ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในปี 1914 องค์กรแรกของ P. ถูกสร้างขึ้น - ส่วนประกอบของพระเจ้า ในปีพ. ศ. 2459 อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของหลักคำสอนสิ่งที่เรียกว่า เอกภาพ (Unitarians) หรือการเคลื่อนไหวของพระเยซูเท่านั้น ต่อจากนั้นพีซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานกลุ่มแรกได้ละทิ้งการแสดงอารมณ์ที่รุนแรง (ตะโกนตกร้องไห้เสียงหัวเราะ ฯลฯ ) และความเศร้าโศก เพลงนมัสการ พวกเขาเรียกว่า "คลาสสิก" Pentecostals

"คลื่นลูกที่สอง" ของ Pentecostalism หรือ การเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์ เกิดขึ้นในช่วงสาย ปี 1950 รวมถึงตัวแทนของคริสตจักรและนิกายในศาสนาคริสต์ (รวมถึงคาทอลิกและออร์โธดอกซ์) ที่ฝึกกลอสโลเลียและการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์ การตีความ. ตามปกติแล้วความสามารถพิเศษจะไม่รวมอยู่ในวันเพ็นเทคอสต์ นิกาย แต่ยังคงอยู่ในคำสารภาพของพวกเขาในตำแหน่งของกลุ่มพิเศษ

"คลื่นลูกที่สาม" ที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1970 - ความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นจากคำสารภาพของพวกเขาและชุมชนท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง (ส่วนใหญ่ในแอฟริกาเอเชียและละตินอเมริกา) ที่สร้างนิกายใหม่ขึ้นมาซึ่งเรียกว่า neocharism. Neocharism คล้ายกับ P. ยุคแรกโดยเน้นที่ประสบการณ์ทางอารมณ์การรักษาและปาฏิหาริย์ Afro-Christian P. เป็นส่วนผสมของ Afro (คนนอกศาสนา) และประเพณีของคริสเตียน

ตำแหน่งกลางระหว่าง Pentecostal "คลื่น" ครอบครองสิ่งที่เรียกว่า คริสตจักรพระวรสารเต็มก่อตั้งในปี 2470; พวกเขาสามารถจำแนกตัวเองเป็นคลาสสิก P. และ neocharism

P. จำนวนในโลก - ประมาณ. 279 ล้านคน (2554) ที่สำคัญที่สุด - ในจีน (54 ล้านคน) อินเดีย (33 ล้านคน) บราซิล (35 ล้านคน) สหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ (20 ล้านคน) ไนจีเรีย (ประมาณ 19.1 ล้านคน) อินโดนีเซีย (ประมาณ 9.5 ล้านคน) ), สาธารณรัฐเกาหลี (ประมาณ 7.5 ล้านคน), เคนยา (ประมาณ 6.2 ล้านคน), ชิลี (ประมาณ 2.3 ล้านคน)

Pentecostals ในรัสเซีย

Pentecostals ในรัสเซีย (ชื่อตัวเอง - คริสเตียนที่นับถือศาสนาคริสต์) กลุ่มผู้เชื่อที่เริ่ม“ พูดภาษาอื่น” ปรากฏตัวในปี 1907 ในปี 1911 คริสตจักรหัวแข็งแห่งเปโตรกราดก่อตั้งขึ้นในเฮลซิงฟอร์ส (ปัจจุบันคือเฮลซิงกิ) ในปีพ. ศ. 2456 ชุมชนของ P. Unitarians ปรากฏตัวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชุมชนตำบลเกิดขึ้นบนพื้นฐานของแบ๊บติสต์และผู้เผยแพร่ศาสนา คริสตจักรและถือว่าตัวเองเป็นผู้สืบทอดของรัสเซีย ประเพณีโปรเตสแตนต์.

ในปีพ. ศ. 2469 เกี่ยวกับการริเริ่มของ Pentecostal ผู้นำ I.E. Voronaev (พ.ศ. 2428 - หลัง พ.ศ. 2479) สหภาพเปโตรกราดแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในดินแดนของรัสเซีย ชาวโวโรนาเอวีเรียกตัวเองว่า“ คริสเตียนแห่งความเชื่อของผู้เผยแพร่ศาสนา” (XEB) หรือ“ การซักผ้า” เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าในระหว่างการอบแต่ละครั้งจำเป็นต้องล้างเท้า (เหมือนที่พระคริสต์ทรงทำกับสาวก อาหารค่ำมื้อสุดท้าย ). ในปีพ. ศ. 2471 โซเวียตเริ่มข่มเหงพี อำนาจ. ในปีพ. ศ. 2488 มีการสรุปข้อตกลงระหว่างบิชอปแห่งคริสตจักรแห่งโปแลนด์และผู้นำของ All-Union Council of Evangelical Christian-Baptists เกี่ยวกับการเข้ามาของ P. ในองค์กรนี้ อย่างไรก็ตามในปีพ. ศ. 2491 การไหลออกของพีอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับคำสั่งห้ามของผู้นำแบ๊บติสต์เกี่ยวกับการปฏิบัติกลอสโลเลียในการรับใช้ของพระเจ้า ในปีพ. ศ. 2499 มีการจัดตั้งสหภาพของตำบลที่ไม่ได้จดทะเบียนในยูเครนซึ่งรวมถึงตำบลของรัสเซียซึ่งประกาศว่าเป็นเป้าหมายในการเผยแพร่ศาสนา (การเทศนา) ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ในที่สุด. ทศวรรษที่ 1980 กิจกรรมมิชชันนารีได้รับการรับรองเนื่องจากการหลั่งไหลของผู้เชื่อในคริสตจักรพีเพิ่มขึ้น ในทศวรรษที่ 1990 P. คริสตจักรรวมกันเป็นหลาย ๆ สหภาพแรงงานและสมาคม

แรกเริ่ม. ทศวรรษที่ 1990 เกิดขึ้นตามอุดมการณ์ การแบ่งเขตรัสเซีย P. ออกเป็น 3 กลุ่มตามเงื่อนไข P. "ดั้งเดิม" ได้รับคำแนะนำจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมขั้นสูงจาก "คลื่นลูกแรก" ของ Amer มีทัศนคติเชิงลบต่อ "ความทันสมัย" ของการนมัสการประณามความกระตือรือร้นมากเกินไปของกลุ่มอื่น ๆ ของ P. สำหรับ "ของขวัญทางจิตวิญญาณ" และปฏิเสธความสัมพันธ์กับรัฐ P. "ปานกลาง" ถูกชี้นำโดยปีกระดับปานกลางของ "คลื่นลูกแรก" ของ Amer Pentecostalism: โดยไม่ยอมรับการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงในการนมัสการโดยทั่วไปแล้วพวกเขามักจะภักดีต่อ "การทำให้ทันสมัย" ของการนมัสการ P. "ใหม่" ถูกชี้นำโดย "คลื่นลูกที่สาม" ของ Amer Pentecostalism: สนับสนุนการใช้วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมในการนมัสการเพื่อให้ทันสมัยและดึงดูดใจคนหนุ่มสาวและส่งเสริมการใช้ "ของประทานแห่งพระวิญญาณ" อย่างแข็งขัน ที่จุดเริ่มต้น. 21 ค. อาศัยอยู่ในรัสเซียประมาณ. 900,000 p. ในทุกทิศทาง

การปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรม

การประชุมทางศาสนาของ Pentecostals รูปภาพ. จุดเริ่มต้น 21 ค.

P. ไม่มีมาตรฐานหลักคำสอนเดียวความเชื่อของกลุ่มต่างๆอาจแตกต่างกันไปมาก พีส่วนใหญ่รับรู้หลักคำสอนของนักบุญ ตรีเอกานุภาพ แต่ทิศทางทั้งหมดของ P. ยอมรับว่าหัวแข็ง P. ทั้งหมดได้รับการยอมรับ: 1) ไม่รวม ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปาฏิหาริย์และการเปิดเผยที่ได้รับจากพระองค์โดยคริสตจักรและนิกาย ผู้ศรัทธา; 2) หลักคำสอนเรื่อง "การบังเกิดใหม่" - การกระทำพิเศษของพระเจ้าซึ่งเปลี่ยนหัวใจของคริสเตียนที่เพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสและทำให้เขาเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้า "บังเกิดใหม่" เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกลับใจ (ในศาสนศาสตร์ Pentecostal นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการรับบัพติศมา) และการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์; 3) หลักคำสอนเรื่อง "ของประทานแห่งพระวิญญาณ" (1 คร. 12) - ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่กว่าของคริสเตียนคนอื่น ๆ ของขวัญแห่งการรักษาปาฏิหาริย์คำแห่งปัญญาคำแห่งความรู้การเข้าใจวิญญาณ (the ความสามารถในการตัดสินว่าอะไรจริงและอะไรเท็จ) การพยากรณ์การพูดภาษาแปลก ๆ (กลอสโซลาเลีย) การแปลภาษา (ไม่ใช่การแปลคำอธิษฐานแบบกลอสโซลาล แต่สื่อถึงอารมณ์ของมัน) และ "ของขวัญแห่งพันธกิจ" หลัก “ ของประทานแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ” มีห้าประการ ได้แก่ อัครสาวกศาสดาพยากรณ์ผู้สอนศาสนาศิษยาภิบาล (ผู้ให้คำปรึกษาทางวิญญาณ) ครู (ผู้แปลพระคัมภีร์บริสุทธิ์); 4) การสอนเกี่ยวกับการรักษา: พระคริสต์ไม่เพียงนำความรอดทางวิญญาณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รอดจากร่างกายด้วย ความทุกข์ ในการถอดรหัส Pentecostal. นิกายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแง่มุมของคำสอนนี้: การรักษานั้นจำเป็นสำหรับทุกคนมากแค่ไหนไม่ว่าทุกคนจะสามารถรักษาได้หรือไม่ศ. ยา ฯลฯ ; 5) หลักคำสอนของอาณาจักรพันปีของพระคริสต์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลัง (ตามส่วนใหญ่) หรือก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เช่นเดียวกับหลักคำสอนเรื่องโลกาวินาศ บทบาทของ Heb ประชาชนและอิสราเอล: เมื่อสิ้นสุดเวลาแล้วประชากรของพระเจ้า "ตามเนื้อหนัง" และประชากรของพระเจ้า "ตามพระวิญญาณ" จะรวมกันเป็นหนึ่ง การกลับมาของชาวยิวในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ถือเป็นสัญญาณของยุคสุดท้าย บ้านเกิดเมืองนอน (ซึ่งพีพยายามมีส่วนร่วม) และการสร้างรัฐอิสราเอล ตามกฎแล้วพีมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์

จาก "คลื่นลูกที่สาม" P. โดดเด่นที่เรียกว่า ขบวนการศรัทธาซึ่งผู้ก่อตั้งสอนเกี่ยวกับเวทมนตร์ ความหมายของคำที่ผู้ศรัทธาพูดและด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องออกเสียงเฉพาะ "คำเชิงบวก" มีความสำคัญเป็นพิเศษในขบวนการศรัทธาเกี่ยวกับการรักษาภาคบังคับและความมั่งคั่งทางการเงินของผู้ศรัทธา

เช่นเดียวกับโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ P. ไปคริสตจักร ศีล (และแตกต่างจากความเข้าใจของนิกายออร์โธดอกซ์หรือคาทอลิก) รวมเฉพาะบัพติศมาและศีลมหาสนิท (การทำลายขนมปัง) การบัพติศมาจะกระทำกับคนในวัยที่มีสติสัมปชัญญะ (โดยปกติคือ 12-18 ปี) ในชุมชนส่วนใหญ่โดยการแช่ในน้ำ หลังจากการล้างบาปด้วยน้ำ (บางครั้งก่อนหน้านั้น) เป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่า บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - การวางมือของศิษยาภิบาล (หรือผู้เชื่อธรรมดา) พร้อมกับคำอธิษฐานขอการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปยังผู้ที่รับบัพติศมาในระหว่างที่ผู้เชื่อเริ่ม“ พูดภาษาแปลก ๆ ” เป็นครั้งแรก ในคริสตจักรพระกิตติคุณเต็มรูปแบบไม่เหมือนกับวันเพ็นเทคอสต์อื่น ๆ ทิศทางเชื่อกันว่า glossolalia ไม่ใช่สัญญาณบังคับของการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เป็นของประทานทางวิญญาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นผู้เชื่อทุกคนไม่จำเป็นต้อง "พูดภาษาแปลก ๆ " Glossolalia ถือเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ในการสื่อสารกับพระเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของของขวัญแห่งพลังเหนือธรรมชาติคือ Ch. จะแยกแยะ คุณลักษณะของการนมัสการ โดยปกติการนมัสการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ "การนมัสการ" ซึ่งในระหว่างที่บทสวดนั้นจะมีพลังมากขึ้นและ "การนมัสการ" ซึ่งคลอด้วยเสียงดนตรีที่สงบลง ในชุมชนตำบลหลายแห่ง (มีเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษ) การแสดงออกทางอารมณ์ที่สดใสได้รับการฝึกฝนในบริการของพระเจ้า ในการถอดรหัส ชุมชนขึ้นอยู่กับทัศนคติของศิษยาภิบาลที่ให้บริการมีการใช้ชุดดนตรีที่แตกต่างกัน เครื่องดนตรีและดนตรีต่างๆ รูปแบบ (ขึ้นอยู่กับ "Christian metal" หรือ "Christian rap") การทำลายขนมปัง (การมีส่วนร่วม) มีการฝึกฝนเดือนละครั้ง ในบางชุมชนมีการฝึกการล้างเท้าก่อนขนมปังแตก

ชุมชนของสหภาพแรงงานอิสระและสมาคมของ P. มีเอกราชอย่างมาก การชุมนุมดำเนินการโดยศิษยาภิบาลร่วมกับสภาคริสตจักร คลาสสิก ศิษยาภิบาลสามารถเป็นผู้ชายได้เท่านั้นตามกฎแล้วความสามารถพิเศษและความสามารถพิเศษแบบนีโอจะยอมรับฐานะปุโรหิตหญิง

Pentecostals คือใครพวกเขาเทศนาอะไรและอะไรคืออันตราย?

Pentecostals คือใครและอันตรายอย่างไร?

"อื่น ๆ "

คำถามสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ: ใครคือ Pentecostals? พวกเขากำลังเทศนาอะไร? เป็นนิกายหรือไม่?

ขอแสดงความนับถือ Tatiana

คำตอบที่ดีที่สุด

นี่คือโบสถ์คริสต์ แต่ฉันชอบแบ๊บติสต์มากกว่า

ทิศทางที่ไกลออกไป สั่งสอนความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์บนพื้นฐานของเอริซี ในวันที่ห้าสิบมีการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

อ่านการกระทำของผู้ละทิ้งความเชื่อ

นิกายเพ็นเทคอสเป็นนิกายที่ใกล้เคียงที่สุดกับผู้ให้บัพติศมาในหลักคำสอน แต่มีความแตกต่างกันในหลักคำสอนเรื่องการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีสัญลักษณ์ของของประทานแห่งการพูดภาษาแปลก ๆ

เพื่อนของฉันบางคนมีทั้งแบ๊บติสต์และเพ็นเทคอสทัล ดังนั้นฉันจึงดูเพ็นเทคอสต์ใกล้ชิดกับศาสนาคริสต์บริสุทธิ์มากขึ้น และอย่าฟัง Stenyaev นี้ พูดยังไงก็ได้ด้วยลุคสมาร์ท ฉันอยู่ที่การบรรยายและคำเทศนาของเขา นิกายเยซูอิตออร์โธดอกซ์

ฉันมักจะเงียบ ๆ เกี่ยวกับ Dvorkin

เช่นเดียวกับแบ๊บติสต์โดยมีข้อแตกต่างเพียงประการเดียวที่เพ็นเทคอสทัลปฏิบัติคำอธิษฐานในภาษาอื่น ๆ

นี่คือนิกาย เลวร้ายยิ่งกว่าอีแวนเจลิคอลและแบ๊บติสต์ อย่างน้อยคนที่ไม่โกรธและไม่ตะโกนด้วยเสียงที่แตกต่างกัน

คริสเตียนแห่งความเชื่อของผู้เผยแพร่ศาสนา (XVE) - เพ็นเทคอสทัลมีสายน้ำมากมายอยู่ท่ามกลางพวกเขา: จากผู้ให้บัพติศมาผู้ต่ำต้อยไปจนถึงผู้มีเสน่ห์ก้าวร้าว Pentecostals ทั้งหมด (เช่นเดียวกับผู้ให้บัพติศมา) สั่งสอนพระกิตติคุณ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาถูกเรียกว่า: คริสเตียนผู้เผยแพร่ศาสนา

ในความสัมพันธ์กับนิกายออร์โธดอกซ์นี่คือนิกายที่เกี่ยวข้องกับโปรเตสแตนต์ - พี่น้อง

Pentecostals เป็นคริสเตียนผู้เชื่อที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าตามที่เป็นสาระสำคัญพวกเขาประกาศพระคริสต์โดยถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปของเราและฟื้นคืนชีพเพื่อความชอบธรรมของเรา พวกเขารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนในศตวรรษแรกโดยมีสัญลักษณ์ของภาษาอื่น ๆ และของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาหาฉันในโลกของฉัน ฉันคือ Pentecostal

Pentecostals เป็นคริสเตียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนจักรนี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการโดยรัฐซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากคนฉลาดทุกคนที่สามารถสังเกตวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้ ฉันชอบแม่คนหนึ่งในเมืองของเรา (ลูกชายของเธอติดยาเสพติดทำให้ทุกข์มาก) ถามเพื่อนบ้านซึ่งเป็นนักบวชออร์โธดอกซ์ว่าจะวิ่งไปที่ไหนเพื่อขอความช่วยเหลือ

และเขากล่าวด้วยความจริงจังทั้งหมด - ไปที่ Pentecostals - มีการสวดอ้อนวอนอย่างหนักแน่นและมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสุราและผู้ติดยา เราสั่งสอนพระคริสต์ - พระบุตรของพระเจ้าผู้ให้กำเนิดในเนื้อของพระแม่มารีซึ่งถูกตรึงกางเขนเพราะบาปของเราและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้รับการเลี้ยงดูให้มีชีวิตใหม่เช่นกัน คริสตจักรของเราถูกเรียกว่านิกายในแบบสมัยเก่า (มรดกของสังคมที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้า) จากนั้นความสกปรกและการใส่ร้ายจำนวนมากก็หลั่งไหลลงมาที่ผู้เชื่อ

เรากลับใจจากบาปสารภาพพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดรับบัพติศมาด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยความเชื่อและรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้า ของขวัญนี้เป็นพลังของพระเจ้า พระเยซูตรัสกับสาวก“ แต่คุณจะได้รับพลังเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับคุณ! »ฉันต้องการเตือนผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า - อย่าดูหมิ่น: บาปใด ๆ จะได้รับการอภัยแก่บุคคลยกเว้นการดูหมิ่นต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

คริสตจักรของเราทำให้งานมอบหมายอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์สำเร็จ - เราประกาศพระกิตติคุณแก่ทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้รับความรอด ดังนั้นในการพิจารณาคดีของบัลลังก์สีขาวจึงไม่มีใครพูดว่า: ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน!

ฉันแน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามมีโอกาสมาที่คริสตจักรเพ็นเทคอสต์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่กล่าวนั้นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าอย่างเต็มที่ นี่คือวิธีที่เราพยายามใช้ชีวิต และเราไม่ยอมรับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงต่อเรา ฉันพร้อมที่จะตอบคำถามของคุณด้วยความจริงใจ

ไปที่การประชุมและดู

“ เพราะว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาจะไม่ยอมรับหลักคำสอนที่ถูกต้อง แต่พวกเขาจะเลือกครูที่ประจบสอพลอด้วยตัวเองตามความต้องการของพวกเขาเอง และพวกเขาจะหันหูของพวกเขาไปจากความจริงและหันไปหานิทาน "

ศาสนา. ประกาศพระคริสต์ นิกายคือการดูถูกและไม่มีอะไรอื่น ไม่มีศาสนาคริสต์ที่สามารถเป็นนิกายได้เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภราดรภาพของพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงเตือนว่าผู้คนจะปรากฏตัวว่าใครจะประจบสอพลอ นี่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับพวกเขา บางคนได้รับสัญญาชีวิตบนแผ่นดินโลกที่เป็นอุทยานและคนเหล่านี้ได้รับการประกาศว่าเป็นนักบุญ เรียนรู้ที่จะพูดภาษาแปลก ๆ

เป็นส่วนหนึ่งของบาบิโลนใหญ่

พวกเขาเป็นคริสเตียน! ที่ไม่เพียงเรียกพวกเขา แต่ดำเนินชีวิตเหมือนคริสเตียน!

Pentecostals คือผู้ที่เชื่อในการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์

ตอบ

วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ

คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ

อันตรายมาก.

พวกเขาให้อภัยทุกสิ่งและทุกคนไม่ต้องการรับใช้ในกองทัพคุณเห็นไหมคุณไม่สามารถฆ่าคนได้พวกเขาเลี้ยงคนจรจัดและขอทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ช่วยเหลือเด็กกำพร้า

แหล่งที่มา: https://dom-voprosov.ru/prochee/kto-takie-pyatidesyatniki-chto-oni-propoveduyut-i-chem-opasny

Pentecostals: พวกเขาเป็นใครทำไมพวกเขาถึงอันตราย

Pentecostals เป็นขบวนการทางศาสนาประเภทหนึ่งซึ่งรวมเอาการปฏิบัติทางศาสนาที่ลึกลับเข้ากับแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นจริงอย่างสมบูรณ์ บางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่พวกเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นภราดรภาพทางศาสนาที่ขัดแย้งและอื้อฉาวที่สุด

Pentecostalism คืออะไร?

Pentecostalism เป็นกลุ่มศาสนาที่แยกตัวออกจากศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในตอนเช้าของศตวรรษที่ยี่สิบในสหรัฐอเมริกา ทำไมถึงมี? แนวคิด Pentecostal ไม่ใช่เรื่องใหม่

คริสตจักรคริสเตียนเผชิญกับปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันในตอนเช้าของการดำรงอยู่ในทศวรรษที่ 50-60 ของศตวรรษที่สองนับจากการประสูติของพระคริสต์ Montand เป็นชาวกรีกโดยกำเนิดสร้างนิกาย Montanist และสร้างคำสอนของตัวเองเกี่ยวกับการนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์และการได้มาซึ่งของประทานแห่งการพยากรณ์

ในระหว่างการสวดมนต์ผู้คนตกอยู่ในภวังค์ พวกเขาหมดสติพึมพำคำพูดของ "ภาษาที่ไม่เข้าใจ"

Ecumenical Council แห่งแรกในปี ค.ศ. 325 ได้ประกาศมอนทาน่าและพรรคพวกของเขา "ครอบครอง" และประณามเขา ในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบเก้ายุโรปได้พัฒนาคริสตจักรคริสเตียนฝ่ายวิญญาณของตนเองประเพณีทางศาสนาบางอย่าง

ลัทธินิกายถูกปราบปราม และผู้นำทางศาสนาที่ถูกขับไล่จากประเทศของตนก็หยั่งรากลึกในสหรัฐอเมริกา

ในศตวรรษที่สิบแปดและสิบเก้านิกายทางศาสนาจำนวนมากดำเนินการในประเทศ พวกเขาต่อสู้กัน เป็นผลให้อำนาจของศาสนาคริสต์และศีลธรรมในสังคมลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับภูมิหลังนี้การเคลื่อนไหวเพื่อการฟื้นฟูคริสตจักรเผยแพร่ศาสนาที่แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้น - ขบวนการฟื้นฟู (อังกฤษ.

การฟื้นฟู - การเกิดใหม่การตื่นขึ้น) วันเพ็นเทคอสทัลเชื่อว่าการสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของอัครสาวกซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 50 หลังเทศกาลอีสเตอร์เป็นพื้นฐานของการสอนของพวกเขา ในคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียวันนี้เป็นวันพระตรีเอกภาพ วิญญาณลงมาในรูปแบบของลิ้นของเปลวไฟ อัครสาวกได้รับของประทานแห่งการพยากรณ์และสามารถพูดได้หลายภาษา

ลองพิจารณาลักษณะทั่วไปของ Orthodoxy และ Church (นิกาย) ของ Pentecostals ก่อนอื่นคือความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างทุกสิ่งบนโลกการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ - เป็นการชดใช้บาปของมนุษย์การยอมรับของ พระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าการปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักร - บัพติศมาการกลับใจและศีลระลึก (แม้ว่าพฤติกรรมของพวกเขาจะแตกต่างจากนิกายออร์โธดอกซ์) ศรัทธาในการพิพากษาของพระเจ้าในการเสด็จมาครั้งที่สองของ พระคริสต์ในชีวิตนิรันดร์

สัญญาณ Pentecostal

หลักปฏิบัติหลักในการสอนของพวกเขาคือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับ "คำศัพท์" - พูดใน "ลิ้นของทูตสวรรค์" Pentecostals ต่อต้านทั้งนิกายออร์โธดอกซ์และคริสตจักรคาทอลิก ความแตกต่างระหว่าง Orthodoxy และ Pentecostalism เป็นสิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐาน:

 • วันเพ็นเทคอสไม่บูชาไอคอนโดยปฏิบัติตามบัญญัติ: "อย่าทำตัวให้เป็นไอดอล" แม้ว่าความหมายที่แท้จริงของพระบัญญัตินี้คือคุณไม่สามารถนมัสการวัตถุใด ๆ ได้ แต่ "ทางโลก" ในตอนแรกควรเป็นกฎทางจิตวิญญาณและศีลธรรม
 • พวกเขาไม่พูดคำอธิษฐาน (วิงวอนต่อวิสุทธิชน) เป็นภาษาธรรมดา ในระหว่างการรับใช้ผู้ชุมนุมจะสวดอ้อนวอนด้วยภาษาหลอกที่เรียกว่า "กลอสเลีย" (ศัพท์ภาษากรีก - "คำพูด", เลีย - "พูดเฉยๆ", "พูดพล่อย") การพึมพำ "ทางหู" เท่านั้นที่คล้ายกับภาษาที่มีชีวิตจริง ในพระคัมภีร์บริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่กิจการ 2 บอกว่าอัครสาวกได้รับของประทานจากภาษาแปลก ๆ อย่างไร พวกเขาได้รับของขวัญนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าให้ผู้คนเข้าใจได้ในภาษาพื้นเมืองของพวกเขา ดังนั้นอภิธานศัพท์ Pentecostal จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของขวัญของอัครสาวก นอกจากนี้จากการศึกษาบางชิ้นการศึกษาพบว่ากลอลาเลียเป็นการเปลี่ยนแปลงทางประสาทวิทยาหรือมากกว่านั้นก็คือ "ความมึนงง" ซึ่งรวมถึงผู้นมัสการที่บริการ Pentecostal วิธีการใช้สถานะของผู้คนนี้เป็นที่รู้กันเฉพาะในกลุ่ม adepts ของคริสตจักรเท่านั้น ของประทานแห่งลิ้นของอัครสาวกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษา "เทวทูต" ของวันเพ็นเทคอสต์
 • เพนเทคอสทาลโน้มน้าวฝูงแกะของพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขาปรารถนาคือการทำให้เป็นจริงของพระเจ้า เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของ "คนงานมหัศจรรย์" และ "หมอรักษา"
 • จากตำแหน่งก่อนหน้านี้ที่ปาฏิหาริย์เป็นส่วนเสริมในชีวิตประจำวันที่พัฒนาความภาคภูมิใจของมนุษย์ คน ๆ หนึ่งเลิกประเมินพฤติกรรมของเขาอย่างแท้จริงหาข้อสรุปจากการกระทำผิดของเขา ฯลฯ
 • ทฤษฎีความมั่งคั่ง - นั่นคือการได้มาซึ่งความมั่งคั่ง ผู้นำนิกายกำลังสนับสนุนให้ผู้นับถือบริจาคเงินอย่างกระตือรือร้น เงินหรือทรัพย์สินที่นำเข้ามาถูกควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจนับ ในขณะเดียวกันนักบวชจะไม่ได้รับรายงานทางการเงินว่าเงินไปที่ใด แม้ว่าชุมชนจำนวนหนึ่งจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ในงานการกุศลทุกประเภท

บทความของเราไม่มีเจตนาที่จะ "ปั่นหัว" เพื่อศาสนานี้หรือศาสนานั้น ปัจจุบันลัทธิเพนเทคอสต์ในรัสเซียอยู่ในอันดับที่สองในบรรดานิกายต่างๆและการเคลื่อนไหวทางศาสนานั่นคือความคิดของศาสนจักรนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่ผู้คน เราได้พยายามบอกคุณเพียงสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการพัฒนาของนิกายนี้และคุณสมบัติหลักของนิกายนี้ ทางเลือกเป็นของคุณเสมอ

แหล่งที่มา: https://microzajmi.ru/pyatidesyatniki-kto-oni-chem-opasny/

Pentecostals - พวกเขาเป็นใคร? Pentecostals

Pentecostals คือใครและอันตรายอย่างไร?

ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวันเพ็นเทคอสปรากฏขึ้นเมื่อใด พวกเขาเป็นใคร? ชื่อแปลก ๆ นี้มาจากไหน? หลายคนถามคำถามเหล่านี้ คริสเตียนหรือนิกายธรรมดาเหล่านี้ซึ่งคำสอนของพวกเขาแตกต่างจากหลักปฏิบัติของนิกายออร์โธดอกซ์ที่เราคุ้นเคยหรือไม่? ลองคิดดูสิ

Pentecostals คือใคร?

คริสเตียนที่นับถือศาสนาคริสต์ - นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Pentecostals ในรัสเซีย หากเราให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเราสามารถพูดได้ว่านี่คือนิกายคริสเตียนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 20 ในความเชื่อของพวกเขา Pentecostals ดำเนินไปจากตำนานที่นำมาจากพระวรสาร มันพูดถึง "การสืบเชื้อสายจากเบื้องบนของวิญญาณที่มีต่ออัครสาวก" 50 วันหลังจากวันอีสเตอร์ Pentecostals พูดถึงเขาในคำเทศนาของพวกเขา

ศรัทธาของผู้คนในขบวนการทางศาสนานี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความบาปของมนุษย์และความรอดของเขาผ่านการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังโลก อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับพันธกิจ? ศรัทธาส่วนตัวความทุ่มเทในการสอนและการสละสิ่งของทางโลกทั้งหมด บ่อยครั้งที่การสวดอ้อนวอนโดยรวมซึ่งจัดโดยผู้ที่ยึดมั่นในปัจจุบันผู้คนพาตัวเองไปสู่ความปีติยินดี พวกเขาอ้างว่าในขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนพวกเขาและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็มีโอกาสที่จะ "พูดภาษาอื่น ๆ "

คำพูดที่ "พิสดาร" นี้ช่วยให้พวกเขาสื่อสารกับพระเจ้าได้

กระแสปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร?

Pentecostalism เช่นนี้เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ในอเมริกาเหนือ รากอุดมการณ์อยู่ในกระแสทางศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 18 ที่เรียกว่าลัทธิ rivivelism เรามีคำถามว่าชื่อแปลก ๆ "Pentecostals" นี้มาจากไหน? พวกเขาเป็นใครคนเหล่านี้ที่คิดว่าตัวเองเป็นสาขาคำสอนคริสเตียนที่แยกจากกัน? ดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ที่นับถือศาสนานี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในระหว่างพิธีผู้เชื่อมีความเห็นอารมณ์เช่นเดียวกับอัครสาวกเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือพวกเขาซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 50 หลังจากวันอีสเตอร์ของพระคริสต์ ในพระวรสารช่วงเวลานี้เรียกว่าวันเพ็นเทคอสต์ ดังนั้นชื่อของการเคลื่อนไหวนี้ จากอเมริกา Pentecostalism แพร่กระจายอย่างกว้างขวางไปยังยุโรปและประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ในรัสเซียปรากฏตัวในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปีพ. ศ. 2457 ในช่วงปี NEP ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น

องค์กรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเภทนี้ ได้แก่ สมัชชาของพระเจ้าและสหภาพแห่งการประกอบของพระเจ้า

Pentecostals ในรัสเซีย

ดังที่ระบุไว้ข้างต้นในประเทศของเรากระแสเกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ผ่านมา Pentecostal แห่งแรกในรัสเซียถือเป็น Wilhelm Ebel ของเยอรมัน ระหว่างการเยือนเอเชียในปี 1902 เขาแวะระหว่างทางในริกาซึ่งเขาก่อตั้งสังคมมิชชันนารีของเขา องค์กร Pentecostal แห่งแรกในรัสเซียเกิดขึ้นในปี 1907

ผู้ประกาศคำสอนใหม่คือบาทหลวงชาวนอร์เวย์ T. ขบวนการทางศาสนาใหม่พบผู้สมัครพรรคพวกใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงแบ๊บติสต์มิชชั่นและคริสเตียนเพนเทคอสทาลรับรองสมาชิกใหม่ของพวกเขาว่าพวกเขาได้รับพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มายังโลกในนามของการช่วยผู้คนจากบาป ผู้ติดตามชาวรัสเซียคนแรกของชุมชนคือ N.P. Smorodin และ A.I. Ivanov

ควรสังเกตว่าในรัสเซียเช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ ที่ลัทธิ Pentecostalism แพร่หลายสมัครพรรคพวกของศาสนาใหม่ไม่แตกต่างกันในความสามัคคีของหลักคำสอนพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นแอดเวนติสต์พูดถึงวันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์ชาวโมโลกันมองเห็นความหมายของชีวิตในการย้ายไปยังภูเขาไซอัน - และอื่น ๆ

มีการแบ่งเงื่อนไขออกเป็นกลุ่ม Pentecostals ที่แยกจากกัน: Currant, Leontief, Schmidt, Voronaev และอื่น ๆ

Pentecostalism ในต่างประเทศ

ในสหรัฐอเมริกา Pentecostalism เกี่ยวข้องกับชื่อของ Charles Finney เขาเชื่อในตัวเขาตั้งแต่อายุ 21 ปี จากนั้นเป็นเวลา 50 ปีเขาได้ประกาศหลักคำสอนใหม่ในสหรัฐอเมริกาสกอตแลนด์และอังกฤษ ฟินนีย์อ้างว่าครั้งหนึ่งเคยมีภาพของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สืบเชื้อสายมาจากชาร์ลส์ได้เจาะร่างกายและจิตวิญญาณของเขาทั้งหมด หลังจากนั้นฟินนีย์ก็เชื่อและเริ่มเทศนาบอกผู้คนเกี่ยวกับปาฏิหาริย์นี้ ในขบวนการทางศาสนานี้บุคคลอีกคนหนึ่งมีบทบาทสำคัญ

นี่คือ Dwight Moody เขาอาศัยและประกาศในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เขาทำแคมเปญเผยแพร่ศาสนาครั้งแรกเมื่ออายุ 38 ปี หลังจากคำเทศนาของชายคนนี้ผู้คนได้ก่อตั้งชุมชนเพนเทคอสตัสพูดภาษา "เทวทูต" อื่น ๆ พยากรณ์รักษาคนป่วยหนักและแสดง "ปาฏิหาริย์" อื่น ๆ เมื่อพูดถึงประวัติความเป็นมาของขบวนการนี้ควรพูดถึง Charles Fox Parham เขาตัดสินใจสร้างโรงเรียนพระคัมภีร์แบบหนึ่งและส่งคำเชิญไปยังทุกคน

นักเรียน 40 คนจากรัฐแคนซัสตอบจดหมายของเขา ในวันที่ 1 มกราคม 1901 ผู้ติดตามและครูทุกคนสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังถึงพระเจ้าในโรงเรียนของพวกเขา นักเรียน Angessa Ozman ต้องการได้รับความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณเข้าหา Charles และขอให้ครูจับมือเธอ ในขณะนั้นตามคำบอกเล่าของนักเทศน์ปาฏิหาริย์สืบเชื้อสายมาจากเด็กผู้หญิงคนนั้น: เธอลืมภาษาอังกฤษและเริ่มพูดภาษาจีน

1 มกราคม 1901 ถือเป็นวันสถาปนาชุมชนของพวกเขา

วันนี้ Pentecostalism

ในยุคของเราแนวโน้มนี้ในรัสเซียในแง่ของจำนวนผู้ศรัทธาอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาสมาคมนิกายทั้งหมด ขณะนี้เรามีสามองค์กรหลักดังกล่าว:

 • สหคริสตจักรแห่งความเชื่อของผู้เผยแพร่ศาสนา
 • คริสตจักรคริสเตียนแห่งศรัทธาของผู้เผยแพร่ศาสนาแห่งรัสเซีย (Pentecostals)
 • Russian United Union of Christian of Evangelical Faith.

ในปี 1995 ชุมชนภายใต้การนำของ S.V. Ryakhovsky แยกตัวออกจาก United Church of Christian of Evangelical Faith ชายคนนี้ได้สร้างสหภาพสหพันธ์คริสเตียนแห่งศรัทธาพระเยซูแห่งรัสเซียในภายหลัง ยังมีองค์กรประเภทนี้อีก เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาคม Pentecostal จำนวนมากมีบทบาทมากในแวดวงสังคม บางคนให้ความช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสนับสนุนกองทุนทางการแพทย์และจัดค่ายเยาวชน

ความเชื่อพื้นฐาน

Pentecostals เชื่ออะไร? พวกเขาเป็นใคร? มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางศาสนานี้ ลองคิดดูสิ ผู้ที่นับถือศาสนาเชื่อในพลังที่ให้ชีวิตของการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแสดงออกภายนอกในตัวบุคคลโดยความสามารถในการพูดภาษาอื่น

Pentecostals เชื่อว่าเมื่อถึงสภาวะพิเศษของจิตใจในระหว่างการเผยแผ่ศาสนาผ่านการสวดอ้อนวอนสมาชิกนิกายจะมีของขวัญพิเศษในการพูดภาษาต่างๆ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวอาจมีพรสวรรค์ด้านการมีตาทิพย์สติปัญญาและการอัศจรรย์

ลักษณะสำคัญของศาสนศาสตร์ของนิกายคือสิ่งที่เรียกว่า "หลักคำสอนของความกตัญญู" ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ติดตามละทิ้งสิ่งที่อาจขัดขวางการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม: จากการสูบบุหรี่จากแอลกอฮอล์จากการพนันจากยาเสพติด บางกลุ่มของขบวนการนี้ไม่รู้จักอาวุธโดยยึดมั่นในหลักคำสอนเรื่อง "การไม่ต่อต้านสิ่งชั่วร้าย"

พิธีกรรม

แม้จะมีความใกล้ชิดและความโดดเดี่ยวของชุมชน แต่ผู้คนจำนวนมากในรัสเซียมาที่การประชุมของนิกายเพื่อฟังเทศน์ของนิกายเพ็นเทคอส ผู้เชื่อทางศาสนายอมรับอำนาจของพระคัมภีร์บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามพวกเขาบิดเบือนความลึกลับอันยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์โดยพลการเปลี่ยนเป็นพิธีกรรมที่ง่ายกว่า พิธีกรรมหนึ่งของการมีส่วนร่วมของพระเจ้าคือพิธีทำลายขนมปังซึ่งทำในวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน

สมาชิกของนิกายได้รับเชิญให้หยิบขนมปังจากถาดแล้วจิบไวน์จากชาม ในตอนท้ายของการสวดมนต์จะมีการทำพิธีกรรมล้างเท้าซึ่งชายและหญิงจะแยกกันไปในห้องที่แยกจากกัน Pentecostals มี "น้ำล้างบาป" เป็นของตัวเอง คล้ายกับพิธีกรรมของชาวคริสต์อย่างใกล้ชิด แต่เด็กทารกไม่ได้รับบัพติศมา แต่เพียงแค่นำเข้าที่ประชุมเพื่อรับพร คนที่เข้าสู่ชีวิตแต่งงานจำเป็นต้องได้รับพิธีแต่งงานในนิกาย

ยิ่งไปกว่านั้นห้ามเป็นพันธมิตรกับผู้ที่ไม่เชื่อโดยเด็ดขาด สำหรับการไม่เชื่อฟังสมาชิกของชุมชนต้องเผชิญกับการคว่ำบาตร พิธีอุปสมบทหรือการเจิมด้วยการเจิมคนป่วยดำเนินการโดยคริสเตียนที่นับถือศาสนาคริสต์ Pentecostals เชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฟื้นคืนความเข้มแข็งและกำจัด "โรคภัยไข้เจ็บ" ได้อย่างรวดเร็ว วันพักสำหรับผู้เชื่อคือวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันสะบาโต) ตามกฎแล้วในเวลานี้สมาชิกของนิกายจะมารวมตัวกันเพื่อการสวดมนต์

วันหยุดของคริสตจักรทั้งหมด (การนำเสนอของพระเจ้าคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์การประกาศและอื่น ๆ ) มีการเฉลิมฉลองตามรูปแบบเก่า อีสเตอร์ตรงกับวันศุกร์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

องค์กรกลุ่ม

นิกายนี้นำโดยสภาภราดรภาพซึ่งมีหัวหน้าโดยประธานของคริสตจักร ชุมชนต่างๆรวมกันเป็นเขตซึ่งแต่ละแห่งอยู่ภายใต้การดูแลของประธานอาวุโส ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตตำแหน่งนี้เรียกต่างกัน - อธิการ ดินแดนทั้งหมดของ CIS โดย Pentecostals แบ่งออกเป็น 32 ภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาวุโส

สามัญชนในขบวนการ Pentecostal

ล่าสุดความเคลื่อนไหวนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนคิดว่าคริสตจักร Pentecostal และหลักคำสอนของพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวงผู้ศรัทธา หลายคนเรียกการก่อตัวนี้ว่านิกาย เห็นได้ชัดว่านี่เป็นอย่างไร มีพยานมากมายเกี่ยวกับวิธีการประชุมของสมาชิกของขบวนการนี้

ผู้คนเขียนว่าจากภายนอกดูเหมือนความโกรธของฝูงชนที่ถูกสะกดจิตที่ไม่สังเกตเห็นสิ่งใดรอบตัวพวกเขาและยุ่งอยู่กับการสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าเท่านั้น ในเวลาเดียวกันบรรดาผู้ศรัทธาคุกเข่าและโห่ร้องอย่างโกรธเกรี้ยวชุ่มเหงื่อ การพูดในภาษาต่าง ๆ หรือที่เรียกว่าคำศัพท์ที่ทำได้โดยการสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังไม่มีอะไรมากไปกว่าการพึมพำอย่างไม่เป็นระเบียบ

พิธีกรรมมักจะทำในเวลากลางคืนในห้องที่แออัดและอบอ้าว ไม่น่าแปลกใจที่ในสภาพเช่นนี้ผู้คนอาจพบกับภาพหลอนด้วยความตื่นเต้นอย่างรุนแรงซึ่งพวกเขาใช้เวลาเพื่อ "การเปิดเผยของพระเจ้า" ในสภาพเช่นนี้ มีสมาชิกที่ป่วยทางจิตหลายคนในหมู่สมาชิกของนิกาย

งานหลักของนักเทศน์ของศาสนานี้คือการนำสมาชิกใหม่แต่ละคนของชุมชนไปสู่สภาวะที่ไม่สมดุลเช่นนี้เมื่อบุคคลจะไม่สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้อย่างเพียงพอ

เราได้ตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า Pentecostal พวกเขาเป็นใครเชื่ออะไรพิธีกรรมอะไร - ทุกอย่างได้อธิบายไว้ในบทความนี้

แหล่งที่มา: https://www.syl.ru/article/146249/mod_pyatidesyatniki---kto-oni-pyatidesyatniki-vera

ใครคือ Pentecostals

04/09/2018

สามศาสนาและการเคลื่อนไหวมากมาย ส้อมใหม่แต่ละรายการไม่เห็นด้วยกับกฎที่มีอยู่ บุคคลที่พยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภายนอก บางคนพบบางคนยังคงอยู่คนเดียว ในบทความคุณจะพบว่าใครคือ Pentecostals เป็นนิกายหรือไม่? เหตุใดพวกเขาจึงถือว่าเป็นประเด็นขัดแย้งและอื้อฉาวที่สุด?

Pentecostals เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ชื่อของกระแสมาจากงานเลี้ยงของตรีเอกานุภาพซึ่งตรงกับวันที่ห้าสิบหลังจากวันอีสเตอร์ พระคัมภีร์บริสุทธิ์กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาจากอัครสาวกเพื่อที่พวกเขาจะเดินไปทั่วโลกและประกาศพระกิตติคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานของประทานแก่พวกเขา: สติปัญญาอันยิ่งใหญ่ความรู้มากมายความสามารถในการรักษาและการพยากรณ์การชอบภาษาแปลก ๆ

ในปีพ. ศ. 2444 ชาร์ลส์ฟ็อกซ์อ่านหนังสือ "กิจการของอัครสาวก" ได้ข้อสรุปว่าคริสเตียนสูญเสียสภาพจิตวิญญาณที่มีลักษณะเฉพาะ เขาเปิดโรงเรียนพระคัมภีร์และนักเรียนสังเกตเห็นลักษณะแปลก ๆ การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพร้อมกับการพูดภาษาแปลก ๆ และบางครั้งก็รักษาคนป่วยให้หายได้

กลุ่มภราดรภาพ Pentecostal ของโลกเป็นวันเวลาของเรา ประกอบด้วยสหภาพแรงงานคริสตจักร 59 แห่ง สมาคมที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา มีช่วงเวลาแห่งการข่มเหงและเพ็นเทคอสทัลต้องเข้าร่วมกับพวกแบ๊บติสต์ แต่ตอนนี้มันเป็นนิกายที่แยกจากกันโดยมีกฎและกลุ่มของตัวเอง

Pentecostals เห็นด้วยกับคำสอนบางประการและเพิ่มประเด็นบางประการในกฎของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Montanists ความคล้ายคลึงกันอยู่ที่การปฏิเสธการปฏิบัติบูชา แทนที่จะมีการสวดอ้อนวอนจะมีการประชุมมีการเทศนาวิถีชีวิตของนักพรตและของประทานแห่งการพยากรณ์ก็พัฒนา

คุณสมบัติทั่วไปของ Orthodoxy และ Pentecostalism

 • ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างสวรรค์โลกและทุกสิ่งรอบตัว
 • การยอมรับการเสียสละของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นการชดใช้บาปอันร้ายแรงของผู้คน
 • พระคัมภีร์เป็นพระวจนะหลักของพระเจ้า
 • การปฏิบัติตามวันหยุด: อีสเตอร์, ทรินิตี้, เทศกาลเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักร: บัพติศมาการกลับใจการมีส่วนร่วม
 • ศรัทธาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในการพิพากษาของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์

ความแตกต่าง

Pentecostals ไม่ยึดติดกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์เพราะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความขัดแย้งหลักประการหนึ่งคือการบูชาไอคอน บัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่า: "อย่าทำตัวให้เป็นไอดอล"

Pentecostals ไม่รู้จักคำอธิษฐาน (อุทธรณ์ต่อวิสุทธิชน) เพราะวลี "อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเรา" ในความคิดของพวกเขาไม่มีความหมาย นี่เป็นคำอุทธรณ์สำหรับคนแปลกหน้าและพระเจ้าทรงสดับและเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

Pentecostals เชื่อมั่นว่าทุกความปรารถนาจะต้องสำเร็จเสมอ บางครั้งความคิดของเราก็ขัดแย้งกันและพระเจ้าไม่ได้ให้ทุกอย่างตามที่วางแผนไว้เสมอไป นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เข้าใจได้ บุคคลนั้นไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงและคิดผิดวิธี

Pentecostals เชื่อว่าปาฏิหาริย์เป็นส่วนเสริมในชีวิตประจำวัน นิกายออร์โธดอกซ์ตรงข้ามกับปาฏิหาริย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สิ่งนี้พัฒนาความภาคภูมิใจและความไร้สาระ การค้นหาบาปและกำจัดมันออกไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เท่านั้น

Pentecostals สั่งสอนทฤษฎีแห่งความเจริญรุ่งเรือง การได้มาซึ่งความมั่งคั่งเป็นส่วนที่จำเป็นของชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง ปรากฎว่าศาสนาคริสต์เป็นความสุขสบาย แต่การทดลองของพระคริสต์และเหล่าอัครสาวกของพระองค์ล่ะ?

Pentecostals สนับสนุนการบริจาคอย่างแข็งขัน เงินที่นำเข้ามาถูกควบคุมโดยค่าคอมมิชชันการตรวจนับ นักบวชไม่มีใครรู้เกี่ยวกับจำนวนเงินบริจาคที่แน่นอน รายงานไปยังหน่วยงานการคลัง

การบัพติศมาด้วยน้ำเป็นพิธีการในช่วงเทศกาลเพ็นเทคอสต์และพิธี "บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์" เป็นพื้นฐานของลัทธิและการสอน มีการกล่าวคำอธิษฐานด้วยการยกมือขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้าชักและเป็นตะคริว

Pentecostals ถือเป็นนิกายหนึ่ง (การเปิดเผยของอดีตนักบวช)

การอธิษฐานเกิดขึ้นที่หัวเข่า ดวงตาของทุกคนปิดลงสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแปลกประหลาด เสียงซ้ำ ๆ สร้างความประทับใจของความไม่จริงความระเหิด บทสวดมนต์อ่านเป็นเวลานาน

ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมช่วยขจัดความหนักใจในจิตวิญญาณ ผู้นำการประชุมผู้มาใหม่ได้รับการยกย่องในเรื่องความอดทนอดกลั้น คนเหล่านั้นจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งและมีอำนาจเริ่มค้นหาความชั่วร้ายท่ามกลางคนที่คุณรัก

ของประทานแห่งการทำนายดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นและคำพูดก็เดือดปุด ๆ เพื่อประณาม เพื่อน ๆ ค่อยๆจากไปและโลกแห่งการสื่อสารก็หดหาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่สูญเสียตัวเองเพื่อให้มีขีด จำกัด ที่ยอมรับได้

ในการประชุมร่วมกันมักจะได้ยินเสียงหัวเราะและการล้มลงของร่างกาย การเต้นรำเป็นกลุ่มช่วยให้คุณผ่อนคลาย บางครั้งรายการที่มีการร้องเพลงและการออกแบบท่าเต้นคล้ายกับการแสดงเพื่อความบันเทิง พวกเขาแค่หลอกล่อคนที่ไม่ชอบคิด

เป็นเรื่องยากในยุคปัจจุบันที่จะหาคนที่มีใจเดียวกันและมีความสามารถในการเปิดกว้างซื่อสัตย์และยุติธรรม ลักษณะนิสัยของมนุษย์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นในการสื่อสารอย่างใกล้ชิดและระยะยาว จะพบการโทรของคุณในยุคแห่งความสับสนวุ่นวายและการทุจริตได้อย่างไร? อาจจำเป็นที่จะต้องสังเกตเห็นคนเก่งที่มีความรักในความคิด

พระเจ้าให้อิสระแก่เราและการตีความพระคัมภีร์ก็แตกต่างกันไปสำหรับผู้เชื่อทุกคน มักจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า Pentecostals เป็นนิกายหนึ่ง หรือไม่? ความแตกต่างไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธ

ทุกคนเลือกสิ่งที่ขาด เมื่อเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ คุณอาจจะสามารถระบุความเป็นจริงและจินตนาการได้

ดังนั้นสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ฉลาดและมีไหวพริบในโลกพลังเวทย์มนตร์และอิทธิพลของนิกายธรรมดาจึงไม่กลัว

แหล่งที่มา: https://soveti-masterov.com/instruktsii/kto-takie-pyatidesyatniki.html

เป็นคริสต์นิกายเพนเทคอสทัลหรือคนอื่น? | ออร์โธดอกซ์

โพสต์ในศาสนาอื่นพื้นฐานของศรัทธา

Pentecostalism เป็นหนึ่งในขบวนการทางศาสนา“ ใหม่” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบและคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสาขาของนิกายโปรเตสแตนต์ พวกเขากล่าวถึงคำสอนของพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพันธสัญญาใหม่ของวันเพ็นเทคอส - วันแห่งการสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่ออัครสาวก

“ เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต์พวกเขาต่างก็พร้อมใจกัน ทันใดนั้นก็มีเสียงดังจากสวรรค์ราวกับว่ามาจากลมที่พัดแรงและเต็มไปทั่วบ้านที่พวกเขาอยู่

และลิ้นของไฟปรากฏแก่พวกเขาเหมือนเดิมและหยุดอยู่ที่ละหนึ่งลิ้น

และพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระวิญญาณประทานให้พวกเขาพูด " (กิจการ 2: 1-4)

การประชุม "อธิษฐาน" Pentecostal

ประวัติความเป็นมา

ในปี 1901 ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกันคนหนึ่ง (“ การเผยแพร่ศาสนา” ซึ่งเป็นนิกายโปรเตสแตนต์จำนวนหนึ่งที่รวมกันโดยความคิดเรื่องการบรรลุธรรมตามตัวอักษรของพระกิตติคุณ) Charles Fox ได้ข้อสรุปว่าคริสเตียนในสมัยของเขาสูญเสียสถานะทางจิตวิญญาณพิเศษ สิ่งเดียวกับที่ทำให้อัครสาวกแตกต่าง เขาเปิดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการศึกษาหนังสือ "กิจการของอัครสาวก" ในพระคัมภีร์ไบเบิล

พระองค์ทรงประกอบพิธีกรรมบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากนั้นผู้ติดตามของเขาถูกกล่าวหาว่าเริ่มพูดภาษาต่างๆรวมทั้งคนที่ไม่รู้จักใคร และยังได้รับของขวัญและรักษาคนป่วย.

Thomas Barratt นักเทศน์ชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียง (Methodism เป็นหนึ่งในขบวนการโปรเตสแตนต์) เริ่มสนใจปรากฏการณ์นี้ เขาเริ่มเผยแพร่คำสอนนี้ในยุโรป

รวมทั้งในรัสเซียซึ่งในปี 1911 เขาได้ไปเยี่ยมเยียนมิชชันนารีที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 Smith Wigglesworth ผู้นำศาสนาชาวอังกฤษอ้างว่าเขาได้รับการเปิดเผย มันชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการประกาศในคริสตจักรดั้งเดิมของเมโธดิสต์และคริสต์นิกายอื่น ๆ การรวมกลุ่มกันของเพนเทคอสทัลและคริสตจักรคริสเตียนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์ดึงดูด

ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 ลัทธินีโอเพนเทคอสต์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก "ทฤษฎีความเจริญรุ่งเรือง" สูตรนี้ได้รับการคิดค้นโดยนักเทศน์ชาวอเมริกันชื่อเคนเน็ ธ แฮจินผู้ก่อตั้งขบวนการศาสนา Word of Faith

ตามทัศนะของเขาตามพระประสงค์ของพระเจ้าบุคคลควรมีสุขภาพดีประสบความสำเร็จและมั่งคั่ง ในทางกลับกันความเจ็บป่วยและความยากจนเป็นผลมาจากบาปและมีหลักฐานว่าชายคนหนึ่งละเมิดพระบัญญัติและการลงโทษของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับเขา

เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เรียกว่าคริสตจักรนีโอเพนเทคอสต์สมัยใหม่ที่มีมุมมองที่รุนแรงนี้

คุณลักษณะของหลักคำสอน Pentecostals

แนวคิดทางศาสนาหลักของนิกายเพนเทคอสต์คือการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยสิ่งนี้หมายถึงประสบการณ์ทางอารมณ์ต่างๆหรือสภาวะของความมึนงงในขณะนั้นในความคิดของพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา)

วันเพ็นเทคอสถือเอาการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัครสาวกในวันที่ห้าสิบหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือพวกเขาและพวกเขาก็เริ่มเทศนาในภาษาต่างๆ

วันนี้เรียกว่าวันเพ็นเทคอสต์ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าขบวนการทางศาสนา“ เพนเทคอสต์”

เพนเทคอสตัสโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพวกเขาได้รับการสำแดงภายนอกของการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือพรสวรรค์ในการพูดภาษาอื่น ๆ (ดูเหมือนการออกเสียงที่ผู้พูดและคนรอบข้างไม่รู้จัก) และในโอกาสที่หายากยิ่งขึ้นของขวัญแห่งการรักษาและของประทานแห่งการพยากรณ์

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ Pentecostals คือ glossolalia แปลจากภาษากรีก Glossa หมายถึง "ภาษา" และ laleo หมายถึง "ฉันพูด" หรือที่พวกเขาเรียกว่า "อธิษฐานภาษาแปลก ๆ " ในความเป็นจริงนี่คือการพึมพำของเสียงต่าง ๆ แบบกึ่งรู้สึกตัวซึ่งมาพร้อมกับการกระทำที่แปลกประหลาด คนกลิ้งบนพื้นสั่นเข้าสู่สภาวะมึนงง นี่คือการสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คาดการณ์ไว้ในผู้คน

ในแง่อื่น ๆ Pentecostals ยึดมั่นในหลักการของโปรเตสแตนต์ พระคัมภีร์หลักเล่มเดียวสำหรับพวกเขาคือพระคัมภีร์ไบเบิล พวกเขาถือว่าประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของนิกายออร์โธดอกซ์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นเรื่องนอกรีตและเป็นเรื่องโกหก วันเพ็นเทคอสตัลทุ่มเทความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองและวันสิ้นโลก การประชุมละหมาดจัดขึ้นในวันอาทิตย์

เนื่องจากไม่มีศูนย์การจัดการที่เป็นเอกภาพพิธีกรรมและการตีความหลักคำสอนในคริสตจักร Pentecostal ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Pentecostals ไม่ใช่ Orthodox

ความแตกต่างหลักอย่างหนึ่งระหว่างคริสเตียนออร์โธดอกซ์และเพนเทคอสทัลคือศีลศักดิ์สิทธิ์ ในบรรดาเทศกาลวันเพ็นเทคอสมีเพียงการทำลายขนมปังซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเพื่อระลึกถึงพระกระยาหารมื้อสุดท้าย การกระทำนี้ไม่ผิดศีล สำหรับคริสเตียนออร์โธดอกซ์การมีส่วนร่วมเป็นศาสนิกชนที่สำคัญที่สุดโดยที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณและความรอดของจิตวิญญาณเป็นไปไม่ได้

Pentecostals ไม่ยอมรับความเคารพนับถือของนักบุญและความเคารพนับถือของไอคอนโดยพิจารณาว่าการแสดงการบูชาทางศาสนาดังกล่าวเป็นการบูชารูปเคารพ

ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นับถือไอคอนในฐานะภาพวาดของพระเจ้าพระมารดาของพระเจ้าและนักบุญ และพวกเขาไม่ได้อธิษฐานถึงวัตถุที่เป็นวัตถุ (ไอคอน) แต่พวกเขาอธิษฐานต่อหน้ารูปเคารพของนักบุญ

ความเคารพนับถือของไอคอนเน้นย้ำว่าการให้เกียรติและบูชาไอคอน (ในแง่ของการโค้งคำนับเป็นสัญลักษณ์ภายนอกของความเคารพและไม่ใช่การปรนนิบัติ "เหมาะกับธรรมชาติของพระเจ้าเท่านั้น") ไม่ได้หมายถึงภาพนั้นเอง และยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่วัสดุที่ทำขึ้น แต่สำหรับบุคคลที่เป็นภาพ (ต้นแบบ) ดังนั้นจึงไม่มีลักษณะของรูปเคารพ

ความเลื่อมใสของไอคอนเป็นไปได้เนื่องจากการจุติของพระเจ้าพระวจนะพระเยซูคริสต์ซึ่งแสดงโดยธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งในภาวะ hypostasis เดียวของพระองค์ธรรมชาติของพระเจ้านั้นแยกออกจากกันไม่ได้ ตามคำจำกัดความ“ เกียรติยศที่มอบให้กับภาพจะย้อนกลับไปสู่ต้นแบบ”

Pentecostals ไม่ได้ให้บัพติศมาสำหรับทารก แต่นำพรมาสู่การประชุมวันอาทิตย์ คริสเตียนออร์โธดอกซ์รับบัพติศมาทุกช่วงอายุรวมทั้งในวัยเด็กและรับบัพติศมาตามความเชื่อของพ่อแม่ของเด็ก

ความแตกต่างอย่างมากระหว่าง Pentecostals และคริสเตียนออร์โธดอกซ์อยู่ที่ประสิทธิภาพของบริการ ในอดีตไม่ได้มีบริการขั้นเทพเช่นนี้ การประชุมละหมาดจะมาพร้อมกับการกระทำต่าง ๆ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในนั้นตกอยู่ในสภาพคล้ายกับความมึนงง Orthodox Divine Service - พิธีสวดในระหว่างที่มีการทำพิธีศีลระลึกที่สำคัญที่สุด - การมีส่วนร่วมของพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

เป็นนิกาย Pentecostals

ตามที่คริสตจักรออร์โธด็อกซ์ Pentecostalism หมายถึงนิกายที่มีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ Alexander Dvorkin นักวิจัยนิกายสมัยใหม่มองว่านิกายเพนเทคอสต์เป็นนิกายที่อันตรายสามารถทำร้ายสุขภาพจิตของมนุษย์ได้ด้วยพิธีกรรม

ตามที่นักบวชของคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย Oleg Stenyaev กล่าวว่า“ โปรเตสแตนต์ควรแตกต่างจากนีโอโปรเตสแตนต์ โปรเตสแตนต์คือลูเธอรันพวกเขาเป็นชาวอังกฤษ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นนิกาย คำว่า "นิกาย" เป็นคำบัญญัติโดยมาร์ตินลูเทอร์ ในคำนำของการตีความกาลาเทียของเขาเขาเขียนว่า:

“ พวกนิกายเป็นอนาบัพติสต์ พวกเขาไม่ได้รับการสอนในเรื่องความเชื่อไม่มีใครส่งพวกเขาไปเทศนา แต่มีการกล่าวกันว่า: "จะเทศน์อย่างไรถ้าไม่ถูกส่งไป" โดยทางอ้อมคือลัทธินีโอโปรเตสแตนต์ของมาร์ตินลูเทอร์ "ทางอ้อม (จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอของเจ้านายชั้นสูงในวันที่ 16 ตุลาคม 2013 เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้นับถือนิกายต่างๆ)

แหล่งที่มา: https://pravoslavium.ru/pyatidesyatniki-eto-xristiane-sekta-ili-kto-to-eshhe/

ใครคือ Pentecostals - อาจารย์

การฟื้นฟูเพนเทคอสต์สามารถเรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งและทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา

ปัจจุบันจาก 1 พันล้านคนของชาวโปรเตสแตนต์ทั้งหมดมากกว่า 600 ล้านคนอยู่ในคริสตจักรของนิกายเพนเทคอสต์ที่มีเสน่ห์ดึงดูด

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของ Pentecostalism อย่างละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นวันนี้ฉันจึงขอนำเสนอคุณในรูปแบบที่กระชับพร้อมด้วยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ 9 ข้อที่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้

ประวัติความเป็นมาของขบวนการเพนเทคอสตัสเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของบาทหลวงชาร์ลส์พารัม ในปี 1900 Parham สังเกตเห็นความเฉยเมยของผู้คนที่มีต่อคริสตจักรเริ่มแสวงหาพระเจ้าอย่างเข้มข้น เขากล่าวว่า: "ถ้าคริสตจักรต้องการเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายสมัยใหม่ของสังคมเราก็ต้องการการหลั่งไหลของพระวิญญาณใหม่!"

เพื่อแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นชาร์ลส์ได้ก่อตั้ง Bethel Bible College ในเมืองโทพีการัฐแคนซัสซึ่งมีนักศึกษา 40 คน ในโรงเรียนแห่งนี้ในระหว่างการสวดอ้อนวอนตอนกลางคืนในวันส่งท้ายปีเก่า 1901 พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาพร้อมกับฤทธิ์อำนาจดังกล่าวทำให้นักเรียนเริ่มพูดและเขียนในภาษาที่ไม่คุ้นเคย!

หลังจากเหตุการณ์นี้ Charles Parham ย้ายไปเท็กซัสไปยังเมืองฮุสตันและจัดตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์แห่งใหม่โดยหัวข้อหลักที่สอนคือการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมสัญลักษณ์ของภาษาอื่น ๆ นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนนี้คือวิลเลียมซีมัวร์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นตัวเร่งในการฟื้นฟูถนนอาซูสะ

เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรมีกรณีที่ทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อผู้คนพูดภาษาอื่น ตัวอย่างเช่นพี่น้องโมราเวียเควกเกอร์และแม้แต่นักบุญแพทริคจากไอร์แลนด์ แต่ข้อดีของ Charles Parham อยู่ที่ความจริงที่ว่าเขาเป็นคนแรกที่กำหนดหลักคำสอนที่ว่าการพูดภาษาอื่นเป็นประจักษ์พยานหรือหลักฐานการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2

มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าบุคคลแรกที่เริ่มขบวนการเพนเทคอสต์คือผู้หญิง

ในวันส่งท้ายปีเก่า 1901 ขณะที่ชาร์ลส์พารัมและนักเรียนสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณหลั่งออกมาใหม่เด็กสาวชื่ออักเนซออซแมนลุกขึ้นยืนและพูดว่า“ ฉันอ่านในกิจการว่าเมื่อผู้คนรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้คนเริ่ม พูดภาษาแปลก ๆ ฉันเชื่อว่าถ้าคุณอธิษฐานเผื่อฉันด้วยการวางมือบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในตอนนี้ "

เธอก้าวไปข้างหน้าและนักเรียนทุกคนล้อมรอบเธอด้วยการอธิษฐาน ในเวลาเพียงไม่กี่นาที Agnese Ozman ได้สัมผัสกับการปรากฏตัวของพระวิญญาณที่ไม่อาจพรรณนาได้และทำให้นักเรียนทุกคนประหลาดใจอย่างมากจึงเริ่มพูดภาษาจีน! การปรากฏตัวของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งมากจนใบหน้าของเธอเริ่มเปล่งประกายและมีแสงคล้ายรัศมีปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเธอ

เมื่อ Agnese พยายามเขียนตัวอักษรจีนก็ปรากฏขึ้นจากปากกา ตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ Ozman พูดเป็นภาษาอังกฤษในวันที่สามเท่านั้น เธอกลายเป็นคนแรกในโลกสมัยใหม่ที่รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมสัญลักษณ์ของการพูดภาษาอื่น!

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ Agnez Ozman คุณสามารถทำได้ อ่านในบล็อกของฉัน .

3

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 วิลเลียมซีมัวร์นักศึกษาผิวคล้ำของชาร์ลส์พารัมเดินทางมาจากฮิวสตันไปยังลอสแองเจลิส หลังจากอยู่ไปหลายเดือนการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า Azusa Street Revival ก็เริ่มต้นขึ้นในลอสแองเจลิส

บริการ Azusa Street ผิดปกติ ทุกครั้งที่ผู้คนมารวมตัวกันและรอคอยการประทับของพระเจ้าที่จะลงมาเช่นในเบเธสดา พวกเขาร้องเพลงสวดอ้อนวอนและทันใดนั้นพระเจ้าก็เสด็จมาอันเป็นผลมาจากการที่กระทรวงทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหว: ผู้คนเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากตะโกนเสียงดังเขย่าอย่างรุนแรงและในทางกลับกันบางคนก็มึนงงและไม่สามารถเปล่งเสียงได้ คำ.

ห้องโถงเต็มไปด้วยเมฆจนบางครั้งมองไม่เห็นกันและกัน บ่อยครั้งที่ทูตสวรรค์ได้เห็นทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญ. เสาไฟปรากฏขึ้นเหนืออาคารและชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกหน่วยดับเพลิงมากกว่าหนึ่งครั้ง สองสามช่วงตึกระหว่างทางไปยังอาคารผู้คนมักจะหยุดเดินเพราะมันยากสำหรับพวกเขาที่จะเดินเพราะอากาศที่หนาทึบ

แต่ปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดของการตื่นขึ้นนี้คือผู้คนรับบัพติศมาอย่างหนาแน่นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีสัญลักษณ์ของการพูดภาษาอื่น

4

หลังจากการฟื้นฟูถนน Azusa คริสตจักรหลายแห่งเกิดขึ้นซึ่งไม่เข้ากับนิกายเก่าอีกต่อไป

ดังนั้นในเดือนเมษายนปี 1914 ศิษยาภิบาลประมาณ 300 คนจาก 20 รัฐได้มารวมตัวกันเพื่อการประชุมใหญ่สามัญซึ่งมีการตัดสินใจที่จะสร้างมิตรภาพใหม่ซึ่งเรียกกันในปัจจุบันว่า Assemblies of God

ข้อดีของการประชุมอยู่ที่ความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถรวมคริสตจักรเพนเทคอสต์เกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูถนนอาซูสะรวมทั้งสร้างหลักคำสอนพื้นฐานและต่อต้านการนอกรีต (ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการฟื้นฟูถนนอาซูสะคือกระแสเอกภาพที่ปฏิเสธหลักคำสอนพื้นฐานของตรีเอกานุภาพของพระเจ้า)

ปัจจุบันสมัชชาของพระเจ้าเป็นนิกายเพนเทคอสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสมาชิก 68 ล้านคนใน 212 ประเทศ

5

การสอน Pentecostal มาสู่ยุโรปในรูปแบบที่น่าสนใจมาก ในปี 1906 บาทหลวงเมธอดิสต์โทมัสบาร์แรตต์เดินทางมาอเมริกาจากนอร์เวย์เพื่อหาเงินให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งตั้งอยู่ในโบสถ์เล็ก ๆ ของเขา

ขณะอยู่ในนิวยอร์กโธมัสได้ยินเรื่องการปลุกถนนอาซูสะ แต่ไม่สามารถเดินทางไปลอสแองเจลิสได้เนื่องจากไม่มีเงิน

ดังนั้นโธมัสจึงปิดตัวเองในโรงแรมของเขาและร้องทูลต่อพระเจ้าเป็นเวลาหลายวันเพื่อขอให้พระองค์เทพระวิญญาณของพระองค์ลงบนเขา เย็นวันหนึ่งระหว่างการสวดอ้อนวอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาหาโธมัสด้วยพลังที่เขาพูดในภาษาที่เขาไม่รู้จัก

หลังจากเหตุการณ์นี้โทมัสบารัตตัดสินใจกลับบ้านทันทีและเทศนาหลักคำสอนเรื่องการบัพติศมาทางวิญญาณ

ผู้คนจำนวนมากเริ่มมาหาพระเจ้าและรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากได้ยินเรื่องการฟื้นฟูในนอร์เวย์ Lewi Pethrus ศิษยาภิบาลแบบติสต์จากสวีเดนก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น

หลังจากได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Lewi กลับไปสวีเดนซึ่งต่อมาเขากลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่

โบสถ์ฟิลาเดลเฟียในสตอกโฮล์มของเขาเติบโตถึง 5,000 คนและกลายเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป! จากนั้นไฟ Pentecostal ก็เริ่มลุกลามไปยังประเทศอื่น ๆ

6

ไฟ Pentecostal มาถึงจักรวรรดิรัสเซียโดยกระทรวงของ Thomas Barat จากนอร์เวย์ Barat เริ่มมาที่เฮลซิงกิก่อนซึ่งในเวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียจากนั้นไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยเทศนาในหมู่คริสเตียนผู้เผยแพร่ศาสนาถึงหลักคำสอนเรื่องการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในช่วงเวลาสั้น ๆ คริสตจักรหลายสิบแห่งได้นำหลักคำสอนของเพนเทคอสต์มาใช้และหลักคำสอนเรื่องบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วจักรวรรดิรัสเซีย แต่น่าเสียดายที่หลังจากสองสามปีการเคลื่อนไหวนี้ล้มเหลว

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อนักเทศน์ชาวอิหร่านชื่อ Andrei Urshan มาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อนหน้านั้นเขาเคยไปที่ถนน Azusa และรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของพระเจ้าไม่พอดีกับหัวของเขา

อูร์ชานเริ่มเดินทางไปยังคริสตจักรเพนเทคอสต์ทั้งหมดในรัสเซียและสั่งสอนศาสนศาสตร์เอกภาพโดยปฏิเสธตรีเอกานุภาพของพระเจ้า ดังนั้นน่าเสียดายที่เกือบทุกคริสตจักรที่ก่อตั้งโดย Thomas Barat ในรัสเซียจึงยอมรับคำสอนที่ผิดพลาดนี้และเบี่ยงเบนไปจากความจริง ต่อมาพวกเขารวมกันเป็นองค์กรทางศาสนาซึ่งใช้ชื่อว่า "คริสตจักรในจิตวิญญาณของอัครสาวก"

เป็นที่น่าสังเกตว่าขบวนการนี้เรียกว่าภารกิจข่าวดีมีอยู่ในรัสเซียและตอนนี้มีศูนย์กลางหลักอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

7

ความก้าวหน้าที่แท้จริงของขบวนการเพนเทคอสต์มาถึงสหภาพโซเวียตในปีพ. ศ. 2464 ด้วยการมาถึงของ Nikita Cherkasov จากอเมริกาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีภายใต้นามแฝง Ivan Voronaev

หลังจากเปิดคริสตจักรแห่งแรกในโอเดสซา Voronaev ได้เริ่มเผยแพร่คำสอนของ Pentecostal ไปทั่วยูเครนตะวันออกโดยปลูกคริสตจักรใหม่

ภายในปี 1930 คริสตจักรโอเดสซามีสมาชิก 1,000 คนและมีการจดทะเบียนคริสตจักร Pentecostal 400 แห่งทั่วทั้งสหภาพซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25,000 คน

แหล่งที่มา: https://mastesovet.ru/kto-takie-pyatidesyatniki.html

* หมายเหตุของผู้แปล: ตามบริบทของอเมริกาเรามักจะพูดถึงไม่เพียง แต่เกี่ยวกับวันเพ็นเทคอสต์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความสามารถพิเศษด้วย .

ในปี 2549 วันเพ็นเทคอสทัลฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีหรือเป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยปีของการเกิดขบวนการสมัยใหม่ซึ่งเริ่มต้นที่ถนนอาซูสะ (ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนีย) ในปี 2449 นิตยสาร คริสต์ศตวรรษ ขอให้ฉันเขียนบทความเกี่ยวกับ "ด้านมืดของ Pentecostalism" ฉันเขียนและตีพิมพ์ในนิตยสารนี้ เนื้อหาดังกล่าวจุดประกายความไม่พอใจจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเช่น Philip Jenkins และ James C. A. Smith จากนั้นทั้งสองได้เขียนจดหมายสำคัญถึงกองบรรณาธิการ

ฉันยังคิดว่ามี ด้านมืดของ Pentecostalism อา "ด้านเงา" ถ้าคุณต้องการและผู้นำของเพนเทคอสต์ต้องพยายามอย่างมากที่จะปัดเป่าความมืดนั้นและเงาก็ถดถอย บางคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้บางคนไม่ได้เปล่งเสียงของพวกเขามากพอสำหรับความจริง

แล้ว "ด้านมืด" ของ Pentecostalism คืออะไร?

ก่อนอื่นเรามาชี้แจงว่าในบริบทของนิกายนี้หมายถึงอะไรโดยคำว่า "ด้านมืด" อย่าคิดว่าทุกคนในกลุ่มศาสนาหนึ่ง ๆ จะต้องตำหนิสิ่งที่กำหนดโดยคำว่า "ด้านมืด" โดยเฉพาะ เรากำลังพูดถึงข้อบกพร่องของคำสารภาพทั้งหมด - คุณสมบัติที่เป็นอันตราย ลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ ไม่เหมือนใคร สำหรับนิกายนี้พวกเขา เป็นเรื่องแปลก เธอจนกว่าคำสารภาพจะเป็นอิสระจากพวกเขา

ประการที่สองเมื่อฉันพูดถึงด้านมืดของ Pentecostalism ฉันไม่ได้ต่อต้านนิกายนี้กับกลุ่มคริสเตียนอื่น ๆ คนอื่น ๆ ก็มีด้านมืดเช่นกัน อย่างไรก็ตามในฐานะอดีตเพนเทคอสต์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิกายนี้มาเกือบตลอดชีวิตและศึกษาเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีฉันคิดว่าฉันเห็นด้านมืดของนิกายนี้ดีกว่านิกายเพนเทคอสต์บางนิกายเสียอีก

ลักษณะแรกของด้านมืดของ Pentecostalism คือ มีแนวโน้มที่จะแสดงความภักดีที่ไม่สำคัญและละเลยการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ ... ไม่มีสิ่งใดที่“ ไม่น่าให้อภัย” ในบรรดานิกายเพ็นเตคอสต์มากไปกว่าการชี้ให้เห็นปัญหาภายในที่ร้ายแรงในนิกายของพวกเขารวมถึงปัญหาในหมู่ผู้นำและสมาชิกในนิกายของพวกเขาด้วย ฉันสงสัยว่าสิ่งนี้ย้อนกลับไปในช่วงรุ่งสางของขบวนการเพนเทคอสต์เองเมื่อผู้ก่อตั้งประกาศว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาบรรลุผลตามคำทำนายของโจเอลเกี่ยวกับ“ ยุคสุดท้าย” (เวลาสิ้นสุด) ตั้งแต่นั้นมามีแนวโน้มในหมู่เพ็นเทคอสต์ที่จะจัดลำดับความสำคัญของนิกายเหนือการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมด แนวโน้มตามธรรมชาติของกลุ่มที่มองว่าตัวเองเป็นคนชายขอบเข้าใจผิดและบิดเบือนโดยบุคคลภายนอกอยู่เสมอคือการ“ ใกล้ชิด” ต่อการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ แม้ในเชิงสร้างสรรค์การวิพากษ์วิจารณ์จากภายในหรือจากภายนอก

แง่มุมที่สองของด้านมืดของ Pentecostalism คือ การต่อต้านปัญญานิยมที่อาละวาด ... ใช่มีและเป็นนักวิชาการ Pentecostal ที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขาส่วนใหญ่ถูกผลักออกจากนิกายโดยผู้นำ Pentecostal พวกเขาส่วนใหญ่จบลงด้วยการเนรเทศบางประเภทและสอนนอกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและเซมินารีของเพนเทคอสต์ นักวิชาการด้าน Pentecostal จาก Society for Pentecostal Studies (โดยวิธีการที่ฉันเข้าร่วมการประชุมระดับชาติครั้งแรกของสมาคมและพูดคุยในเหตุการณ์ต่อมา) บอกฉันเป็นการส่วนตัวว่าพวกเขาไม่ได้รับการประเมินค่าโดยบาทหลวง Pentecostal ของพวกเขาซึ่งเป็นศิษยาภิบาล Pentecostal ชั้นนำและผู้เผยแพร่ศาสนา Pentecostal สิ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงทัศนคติของสมาชิกสามัญของคริสตจักร Pentecostal ที่มีต่อพี่น้องที่เรียนรู้ของพวกเขา)

ลักษณะที่สามของด้านมืดของ Pentecostalism คือ แนวโน้มที่จะวางนักเทศน์ที่“ เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ” และ“ ผู้ได้รับการเจิมอย่างร่ำรวย” ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ“ หมอรักษา” ไว้บนแท่นเหนือความรับผิดชอบใด ๆ ... โดยปกติแล้ว "ผู้เหนือกว่า" ส่วนใหญ่จะตกจากแท่น แน่นอนว่าน้ำตกสามารถป้องกันได้ แต่โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่มีใครวางผู้นำเหล่านี้ไว้เหนือทุกสิ่งและทุกสิ่ง

ลักษณะที่สี่ของด้านมืดของ Pentecostalism คือ แนวโน้มที่จะยกระดับจิตวิญญาณเหนือร่างกาย จากมุมมองของอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งปัจจุบัน "อยู่แล้ว" อาณาจักรของพระเจ้ามักถูกมองว่าปัจจุบันมีการสำแดงของประทานเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์นับไม่ถ้วน ยกตัวอย่างเช่นในการทำเช่นนั้นหลายคนที่เปลี่ยนแปลงทางวิญญาณและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิกเฉยต่อความยุติธรรมทางสังคม ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวของเพนเทคอสต์ในสหรัฐอเมริกาหมกมุ่นอยู่กับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นรูปแบบหลักของการเคลื่อนไหวทางสังคม ยกตัวอย่างเช่นหลักการของความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติไม่เคยเป็นกระแสหลักของ Pentecostalism และโดยทั่วไป Pentecostals ไม่ได้สนใจเรื่องการแบ่งแยกแม้แต่ในนิกายของพวกเขาเอง (ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรียกว่า Memphis Miracle (1994) เมื่อ Pentecostals สีขาวทั้งหมดในกลุ่มภราดรภาพแห่งอเมริกาเหนือยกเลิกโดยสมัครใจและเข้ามาอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคริสตจักรของพระเจ้าในพระคริสต์ (ส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน) จึงสร้าง Pentecostal ใหม่ กลุ่ม.

ลักษณะที่ห้าของด้านมืดของ Pentecostals คือ ความรู้สึกของจิตวิญญาณที่เหนือกว่าคริสเตียนคนอื่น ๆ และรวมถึงเพื่อนผู้เผยแพร่ศาสนาด้วย

ลักษณะที่หกของด้านมืดของ Pentecostalism คือ ความดื้อรั้นสำหรับคนนอกรีตและแนวโน้มที่จะคลั่งไคล้ แม้ว่านิกาย Pentecostal หลายนิกายจะวิพากษ์วิจารณ์พระวรสารอันรุ่งเรือง แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับหลักการหรือคงมั่นพอที่จะแยกผู้เชื่อของพระกิตติคุณเท็จนี้ออกจากตำแหน่งและกำจัดหลักคำสอนนี้

และในที่สุดลักษณะที่เจ็ดของด้านมืดของ Pentecostalism - แนวโน้มของนิกายในการดึงดูดผู้เผยแพร่ศาสนาและศิษยาภิบาลที่หลงตัวเองเข้ามาในอันดับ ซึ่งในความเป็นจริงมักจะกลายเป็นคนอวดดี

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การยอมรับว่านิกาย Pentecostal กระแสหลักไม่มากนักเช่น Assemblies of God และ Church of God (Cleveland, Tennessee) มีความผิดใน "ด้านมืด" เนื่องจากขบวนการ Pentecostal โดยทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด ด้านมืดด้านบน สิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดเงาในนิกายควรเปล่งออกมาในการประชุมการปกครองที่สำคัญซึ่งมีวิทยากรชั้นนำของ Pentecostal อยู่ ด้านมืดจะต้องถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะประณามอย่างรุนแรงต่อความเป็นอิสระหลอกและ / หรือความแตกแยกของผู้นำ Pentecostal ที่ทำให้นิกายเสื่อมเสียและทำให้การเคลื่อนไหวดูแย่ต่อหน้าโลกภายนอก

จากลุงของฉันซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำ Pentecostal เป็นเวลาหลายปีผ่านการศึกษานิกายนี้ของฉันเองและจากการติดต่อที่ดีกับนักวิชาการและรัฐมนตรีของ Pentecostal ที่ฉันรู้จักเป็นการส่วนตัวฉันรู้จักศิษยาภิบาล Pentecostal ที่มีชื่อเสียงผู้ประกาศทางโทรทัศน์ผู้เดินทาง นักเทศน์ผู้นำนิกายที่มีชีวิตและดำเนินชีวิตที่ล่อแหลมต่อไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้นำ Pentecostal คนอื่น ๆ ซึ่งในทางกลับกันจะไม่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขาเพราะพวกเขาอาจกลัวที่จะสูญเสียผู้ติดตามของตนถูก "คน" ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้พาไป (และ ผู้หญิงหลายคน)

โพสต์โดย Roger Olson ศาสตราจารย์ด้านเทววิทยามหาวิทยาลัย Baylor, Waco, TX, USA

การแปล: Denisenko A.V.

โพสต์ในศาสนาอื่นพื้นฐานของศรัทธา

เป็นคริสต์นิกายเพนเทคอสทัลหรือคนอื่น?

เรียนรู้สิ่งที่สนุกและมีประโยชน์เกี่ยวกับเทศกาลเพ็นเทคอสโดยการอ่านบทความหรือดูวิดีโอในตอนท้ายของข้อความ

ใครคือ Pentecostals

Pentecostalism เป็นหนึ่งในขบวนการทางศาสนา“ ใหม่” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบและคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสาขาของนิกายโปรเตสแตนต์ พวกเขากล่าวถึงคำสอนของพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพันธสัญญาใหม่ของวันเพ็นเทคอส - วันแห่งการสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่ออัครสาวก

“ เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต์พวกเขาต่างก็พร้อมใจกัน ทันใดนั้นก็มีเสียงดังจากสวรรค์ราวกับว่ามาจากลมที่พัดแรงและเต็มไปทั่วบ้านที่พวกเขาอยู่

และลิ้นของไฟปรากฏแก่พวกเขาเหมือนเดิมและหยุดอยู่ที่ละหนึ่งลิ้น

และพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระวิญญาณประทานให้พวกเขาพูด " (กิจการ 2: 1-4)

Pentecostals คือ
การประชุม "อธิษฐาน" Pentecostal

ประวัติความเป็นมา

ในปี 1901 ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกันคนหนึ่ง (“ การเผยแพร่ศาสนา” ซึ่งเป็นนิกายโปรเตสแตนต์จำนวนหนึ่งที่รวมกันโดยความคิดเรื่องการบรรลุธรรมตามตัวอักษรของพระกิตติคุณ) Charles Fox ได้ข้อสรุปว่าคริสเตียนในสมัยของเขาสูญเสียสถานะทางจิตวิญญาณพิเศษ สิ่งเดียวกับที่ทำให้อัครสาวกแตกต่าง เขาเปิดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการศึกษาหนังสือ "กิจการของอัครสาวก" ในพระคัมภีร์ไบเบิล

พระองค์ทรงประกอบพิธีกรรมบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากนั้นผู้ติดตามของเขาถูกกล่าวหาว่าเริ่มพูดภาษาต่างๆรวมทั้งคนที่ไม่รู้จักใคร และยังได้รับของขวัญและรักษาคนป่วย. Thomas Barratt นักเทศน์ชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียง (Methodism เป็นหนึ่งในขบวนการโปรเตสแตนต์) เริ่มสนใจปรากฏการณ์นี้ เขาเริ่มเผยแพร่คำสอนนี้ในยุโรป รวมทั้งในรัสเซียซึ่งในปี 1911 เขาได้ไปเยี่ยมเยียนมิชชันนารีที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 Smith Wigglesworth ผู้นำศาสนาชาวอังกฤษอ้างว่าเขาได้รับการเปิดเผย มันชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการประกาศในคริสตจักรดั้งเดิมของเมโธดิสต์และคริสต์นิกายอื่น ๆ การรวมกลุ่มกันของเพนเทคอสทัลและคริสตจักรคริสเตียนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์ดึงดูด

ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 ลัทธินีโอเพนเทคอสต์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก "ทฤษฎีความเจริญรุ่งเรือง" สูตรนี้ได้รับการคิดค้นโดยนักเทศน์ชาวอเมริกันชื่อเคนเน็ ธ แฮจินผู้ก่อตั้งขบวนการศาสนา Word of Faith ตามทัศนะของเขาตามพระประสงค์ของพระเจ้าบุคคลควรมีสุขภาพดีประสบความสำเร็จและมั่งคั่ง ในทางกลับกันความเจ็บป่วยและความยากจนเป็นผลมาจากบาปและมีหลักฐานว่าชายคนหนึ่งละเมิดพระบัญญัติและการลงโทษของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับเขา เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เรียกว่าคริสตจักรนีโอเพนเทคอสต์สมัยใหม่ที่มีมุมมองที่รุนแรงนี้

คุณลักษณะของหลักคำสอน Pentecostals

แนวคิดทางศาสนาหลักของนิกายเพนเทคอสต์คือการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยสิ่งนี้หมายถึงประสบการณ์ทางอารมณ์ต่างๆหรือสภาวะของความมึนงงในขณะนั้นในความคิดของพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา) วันเพ็นเทคอสถือเอาการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัครสาวกในวันที่ห้าสิบหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือพวกเขาและพวกเขาก็เริ่มเทศนาในภาษาต่างๆ วันนี้เรียกว่าวันเพ็นเทคอสต์ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าขบวนการทางศาสนา“ เพนเทคอสต์”

เพนเทคอสตัสโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพวกเขาได้รับการสำแดงภายนอกของการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือพรสวรรค์ในการพูดภาษาอื่น ๆ (ดูเหมือนการออกเสียงที่ผู้พูดและคนรอบข้างไม่รู้จัก) และในโอกาสที่หายากยิ่งขึ้นของขวัญแห่งการรักษาและของประทานแห่งการพยากรณ์

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ Pentecostals คือ glossolalia แปลจากภาษากรีก Glossa หมายถึง "ภาษา" และ laleo หมายถึง "ฉันพูด" หรือที่พวกเขาเรียกว่า "อธิษฐานภาษาแปลก ๆ " ในความเป็นจริงนี่คือการพึมพำของเสียงต่าง ๆ แบบกึ่งรู้สึกตัวซึ่งมาพร้อมกับการกระทำที่แปลกประหลาด คนกลิ้งบนพื้นสั่นเข้าสู่สภาวะมึนงง นี่คือการสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คาดการณ์ไว้ในผู้คน

ในแง่อื่น ๆ Pentecostals ยึดมั่นในหลักการของโปรเตสแตนต์ พระคัมภีร์หลักเล่มเดียวสำหรับพวกเขาคือพระคัมภีร์ไบเบิล พวกเขาถือว่าประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของนิกายออร์โธดอกซ์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นเรื่องนอกรีตและเป็นเรื่องโกหก วันเพ็นเทคอสตัลทุ่มเทความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองและวันสิ้นโลก การประชุมละหมาดจัดขึ้นในวันอาทิตย์

เนื่องจากไม่มีศูนย์การจัดการที่เป็นเอกภาพพิธีกรรมและการตีความหลักคำสอนในคริสตจักร Pentecostal ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Pentecostals ไม่ใช่ Orthodox

ความแตกต่างหลักอย่างหนึ่งระหว่างคริสเตียนออร์โธดอกซ์และเพนเทคอสทัลคือศีลศักดิ์สิทธิ์ ในบรรดาเทศกาลวันเพ็นเทคอสมีเพียงการทำลายขนมปังซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเพื่อระลึกถึงพระกระยาหารมื้อสุดท้าย การกระทำนี้ไม่ผิดศีล สำหรับคริสเตียนออร์โธดอกซ์การมีส่วนร่วมเป็นศาสนิกชนที่สำคัญที่สุดโดยที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณและความรอดของจิตวิญญาณเป็นไปไม่ได้

Pentecostals ไม่ยอมรับความเคารพนับถือของนักบุญและความเคารพนับถือของไอคอนโดยพิจารณาว่าการแสดงการบูชาทางศาสนาดังกล่าวเป็นการบูชารูปเคารพ

ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นับถือไอคอนในฐานะภาพวาดของพระเจ้าพระมารดาของพระเจ้าและนักบุญ และพวกเขาไม่ได้อธิษฐานถึงวัตถุที่เป็นวัตถุ (ไอคอน) แต่พวกเขาอธิษฐานต่อหน้ารูปเคารพของนักบุญ ความเคารพนับถือของไอคอนเน้นย้ำว่าการให้เกียรติและบูชาไอคอน (ในแง่ของการโค้งคำนับเป็นสัญลักษณ์ภายนอกของความเคารพและไม่ใช่การปรนนิบัติ "เหมาะกับธรรมชาติของพระเจ้าเท่านั้น") ไม่ได้หมายถึงภาพนั้นเอง และยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่วัสดุที่ทำขึ้น แต่สำหรับบุคคลที่เป็นภาพ (ต้นแบบ) ดังนั้นจึงไม่มีลักษณะของรูปเคารพ ความเลื่อมใสของไอคอนเป็นไปได้เนื่องจากการจุติของพระเจ้าพระวจนะพระเยซูคริสต์ซึ่งแสดงโดยธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งในภาวะ hypostasis เดียวของพระองค์ธรรมชาติของพระเจ้านั้นแยกออกจากกันไม่ได้ ตามคำจำกัดความ“ เกียรติยศที่มอบให้กับภาพจะย้อนกลับไปสู่ต้นแบบ”

Pentecostals ไม่ได้ให้บัพติศมาสำหรับทารก แต่นำพรมาสู่การประชุมวันอาทิตย์ คริสเตียนออร์โธดอกซ์รับบัพติศมาทุกช่วงอายุรวมทั้งในวัยเด็กและรับบัพติศมาตามความเชื่อของพ่อแม่ของเด็ก

ความแตกต่างอย่างมากระหว่าง Pentecostals และคริสเตียนออร์โธดอกซ์อยู่ที่ประสิทธิภาพของบริการ ในอดีตไม่ได้มีบริการขั้นเทพเช่นนี้ การประชุมละหมาดจะมาพร้อมกับการกระทำต่าง ๆ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในนั้นตกอยู่ในสภาพคล้ายกับความมึนงง Orthodox Divine Service - พิธีสวดในระหว่างที่มีการทำพิธีศีลระลึกที่สำคัญที่สุด - การมีส่วนร่วมของพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

เป็นนิกาย Pentecostals

ตามที่คริสตจักรออร์โธด็อกซ์ Pentecostalism หมายถึงนิกายที่มีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ Alexander Dvorkin นักวิจัยนิกายสมัยใหม่มองว่านิกายเพนเทคอสต์เป็นนิกายที่อันตรายสามารถทำร้ายสุขภาพจิตของมนุษย์ได้ด้วยพิธีกรรม

ตามที่นักบวชของคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย Oleg Stenyaev กล่าวว่า“ โปรเตสแตนต์ควรแตกต่างจากนีโอโปรเตสแตนต์ โปรเตสแตนต์คือลูเธอรันพวกเขาเป็นชาวอังกฤษ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นนิกาย คำว่า "นิกาย" เป็นคำบัญญัติโดยมาร์ตินลูเทอร์ ในคำนำของการตีความกาลาเทียของเขาเขาเขียนว่า:

“ พวกนิกายเป็นอนาบัพติสต์ พวกเขาไม่ได้รับการสอนในเรื่องความเชื่อไม่มีใครส่งพวกเขาไปเทศนา แต่มีการกล่าวกันว่า: "จะเทศน์อย่างไรถ้าไม่ถูกส่งไป" โดยทางอ้อมคือลัทธินีโอโปรเตสแตนต์ของมาร์ตินลูเทอร์ "ทางอ้อม (จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอของเจ้านายชั้นสูงในวันที่ 16 ตุลาคม 2013 เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้นับถือนิกายต่างๆ)

คริสเตียนผู้เผยแพร่ศาสนา (Pentecostals) เป็นของนิกายหรือไม่พวกเขาเป็นใครทำไมพวกเขาถึงอันตรายแนวโน้มทางศาสนาแบบไหนพวกเขาถูกห้ามในรัสเซีย ฉันจะพยายามให้ความรู้แก่สมาชิกของฟอรัมในหัวข้อนี้

ใครคือ Pentecostals

ศาสนาคริสต์ได้แบ่งและทวีคูณหลายครั้งระหว่างการดำรงอยู่ก่อให้เกิดสาขาคำสอนคริสตจักรและนิกายใหม่ ๆ ความแตกแยกที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์คือการแบ่งระหว่างนิกายออร์โธดอกซ์และคาทอลิก หลังจากนั้นชาวคาทอลิกก็ยังคงแบ่งฝ่ายต่อไปและในที่สุดคริสตจักรเพนเทคอสต์ซึ่งเช่นเดียวกับหลาย ๆ คนที่แยกตัวออกจากนิกายโปรเตสแตนต์ได้เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบและย้ายไปยุโรป จากนั้นผู้ติดตามก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกรวมทั้งในจักรวรรดิรัสเซียซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Pentecostalism ได้รับความนิยมสูงสุดในยูเครนตะวันตก 827D0FE8-C241-490D-ACC0-04C07A4D3CEF.jpegแม้ว่าในช่วงที่สหภาพโซเวียตเคลื่อนไหวทางศาสนาเกือบทั้งหมดจะถูกกดขี่ข่มเหง แต่นิกายก็ยังคงอยู่รอดและในปัจจุบันได้พบกับ "การเกิดใหม่" ดึงดูดฝูงชนเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เข้าใจว่า Pentecostals เป็นนิกายหรือไม่ก็คุ้มค่า หมายถึงคำจำกัดความนี้ มีศาสนาหลักหลายศาสนาในโลกและสาขาใด ๆ จากแต่ละศาสนาที่แยกออกจากกันด้วยเหตุผลหนึ่งหรืออีกประการหนึ่งตกอยู่ภายใต้นิยามของนิกาย ดังนั้นคุณสามารถเรียกอย่างเป็นทางการว่าคริสตจักร Pentecostal ซึ่งเป็นนิกายไม่ว่าผู้ติดตามของขบวนการนี้จะเรียกตัวเองว่าอย่างไร พวกเขาไม่ได้อยู่ในหนึ่งในห้าศาสนาของโลกอีกต่อไปเนื่องจากคำสอนของพวกเขามีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ขัดแย้งกับศาสนาคริสต์คำเทศนาของ Xwe Pentecostals (คริสตจักรศาสนาคริสต์) แตกต่างจากบริการของพระเจ้าของนิกายออร์โธดอกซ์และคาทอลิก . แนวคิดหลักของขบวนการทางศาสนานี้คือการสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำให้สามารถพูดภาษาอื่นได้ ในระหว่างการให้บริการนักบวชตกอยู่ในภาวะมึนงงโรคจิตและเชื่ออย่างจริงใจว่าพวกเขากำลังได้รับโอกาสใหม่ ๆ ถือคำพูดพล่อยๆและตะโกนอุทานที่ไม่ต่อเนื่องกัน คุณลักษณะนี้เองที่กลายเป็นสาเหตุของการประกาศว่าสมาชิกคริสตจักร "ครอบครอง" และประเพณีแห่งความเสื่อมเสียในส่วนของศาสนาคริสต์ C55C1C27-89C9-43AD-9827-F786AA4CBF09.jpegการละหมาดจะมาพร้อมกับท่าทางที่ทรหดและการออกแรงกาย ผู้เชี่ยวชาญสังเกตว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวดำเนินการโดยนักสะกดจิตในเรื่องการทดลองของตนบังคับให้พวกเขาปฏิบัติตามเจตจำนงของผู้นำเสนอ คุณลักษณะที่โดดเด่นของศาสนานี้ ได้แก่ ฮิสทีเรียโรคจิตประสาทฮิสทีเรียและอาการอื่น ๆ ของความอ่อนเพลียทางประสาท รายการอาการรวมถึง: การร้องไห้แบบตีโพยตีพายเสียงหัวเราะการชักอาการสะอึกการเลียนแบบเสียงร้องของสัตว์ และทัศนคติโดยทั่วไปมี แต่จะทำให้ปรากฏการณ์เหล่านี้แย่ลง คนที่มีจิตใจไม่สมดุลเป็นสวรรค์สำหรับเทศกาลเพ็นเทคอส 5DEC0F25-6A53-414B-98F3-EFCA25745188.jpeg

Pentecostals ในรัสเซีย: ห้ามหรือไม่

เช่นเดียวกับนิกายทางศาสนาหลายแห่งในรัสเซีย Pentecostals มีอยู่ด้วยการบริจาคและใช้สิ่งนี้อย่างแข็งขันบังคับให้พวกเขานำสิ่งหลังและไม่ให้บัญชี คนที่จิตใจไม่สมดุลและน่าประทับใจโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตกอยู่ในภวังค์เสพติดช่วงเวลาเหล่านี้ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็น "พระคุณที่ลงมาจากสวรรค์" ศาสนาทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ Pentecostals ในรัสเซียได้รับการแจกจ่ายน้อยที่สุดเนื่องจากลักษณะเฉพาะของประเพณีทางวัฒนธรรม แต่ในยุคที่เก้าพวกเขาพยายามที่จะตั้งถิ่นฐานในประเทศของเราเช่นเดียวกับนิกายตะวันตก คริสตจักรเพนเทคอสต์เต็มไปด้วยการโต้เถียงและความขัดแย้ง นิกายนี้ไม่มีรหัสพิธีกรรมและประเพณีเพียงอย่างเดียวชุมชนต่าง ๆ ถกเถียงกันว่าจะปฏิบัติศาสนพิธีของคริสตจักรอย่างไรและเมื่อใด โดยทั่วไป Pentecostals เป็นการรวมกันของรูปแบบทางศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งอยู่ภายใต้หลักความเชื่อเดียว มิฉะนั้นพวกเขาทั้งหมดอาจแตกต่างกันอย่างมาก คริสตจักรของคริสตจักรแห่งความเชื่อของผู้เผยแพร่ศาสนาในมอสโก "ข่าวดี" E77DC95A-5D55-4EA9-8D1D-43E60EE64F01.jpegPentecostalism สั่งสอนการหมกมุ่นอยู่กับคำอธิษฐาน ผู้สมัครพรรคพวกจมอยู่ในภวังค์อย่างลึกซึ้งจนขาดการติดต่อกับโลกภายนอก สถานะนี้คล้ายกับการทำสมาธิโดยพระในศาสนาพุทธและความมึนงงของชาวฮินดู แม้แต่ถังน้ำที่เทลงบนศีรษะของผู้สวดมนต์ก็ไม่ "ปลุก" เขาการสวดมนต์อีกประเภทหนึ่งสามารถทำให้ผู้คนหมดความเหนื่อยล้าทางจิตใจได้เมื่อนักบวชเหงื่อไหลโซเซเหมือนเมาสุราและอยู่ในอาการหลง ในกรณีนี้มีความตึงเครียดของระบบประสาทและความอ่อนเพลีย การขับเคลื่อนตัวเองสู่ความบ้าคลั่งคือเป้าหมายของการสวดอ้อนวอนเพนเทคอสต์ A9FD02EE-820E-4C09-9C8C-5BB98367652C.jpegผลของความรุนแรงต่อจิตใจดังกล่าวคือ "การได้มาซึ่งความสามารถใหม่" ซึ่งนำมาเพื่อเป็นของขวัญจากพระเจ้า หลัก ๆ คือ“ การพูดภาษาอื่น” หากผู้เชื่อเริ่มพูดพล่อยๆนั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาจากสวรรค์และบดบังเขาด้วยพรของเขา ในเวลาเดียวกันไม่มีใครสับสนกับความไม่ลงรอยกันของคำพูดความไร้ความหมายและความไม่เข้าใจ เชื่อกันว่าผู้คนไม่สามารถเข้าใจภาษาของพระเจ้าได้ผู้เชื่อ“ ถูกวิญญาณบดบัง” เองไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูดและคิดว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับตัวเอง ท้ายที่สุดผู้คนไม่สามารถเข้าใจภาษาของพระเจ้าได้ "มันมาจากเบื้องบนและกลับมา" ในความเป็นจริงปรากฏการณ์นี้ยังห่างไกลจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ผู้นำชุมชนติดอาวุธด้วยวิธีการหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คนพวกเขานำนักบวชไปสู่จุดที่สูญเสียการควบคุมและความปีติยินดีไม่ได้ปรากฏออกมาจากที่ไหนเลย 56FDFAC7-D750-4FDE-9DE7-F32DCF7EF538.jpegการสนับสนุนความตื่นเต้นและความตึงเครียดทางประสาทโดยไม่ได้ตั้งใจนักบวชทำให้จิตใจของผู้คนแตกสลายและสิ่งนี้มาพร้อมกับพิธีกรรมที่เหนื่อยล้า ทั้งหมดนี้นำไปสู่การปรากฏตัวของภาพหลอนการสูญเสียการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงและการสูญเสียการควบคุม บุคคลที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะทำทุกอย่างที่พี่เลี้ยงบอก นี่เป็นสาเหตุที่ชัดเจนว่าทำไมนิกายเพ็นเทคอสจึงเป็นอันตรายเช่นเดียวกับนิกายอื่น ๆ

ความสนใจ

คริสตจักร Pentecostal ไม่ได้อยู่ในรายชื่อองค์กรที่ต้องห้าม แต่มีการใช้มาตรการเข้มงวดบางอย่างกับมัน ห้ามมิให้สาวกของนิกายถือสุนทรพจน์ในที่สาธารณะเช่าหอประชุมแจกจ่ายวรรณกรรมบนท้องถนนหรือทำการโฆษณาชวนเชื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของตน